Operasyonel planlama ve kontrolYüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b.8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

 • 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

 • Kuruluş, ürün ve hizmet sunmak için şartları karşılamak ve Madde 6’da tayin edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan prosesleri; aşağıdakiler vasıtası ile planlamalı, oluşturmalı, uygulamalı ve kontrol etmelidir:

 • a) Ürün ve hizmetler için şartları tayin etmeli,

 • b) Aşağıdakiler için kriter oluşturmalı:

 • 1) Prosesler,

 • 2) Ürün ve hizmet kabulü.

 • c) Ürün ve hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmeli,8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

 • 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

 • d) Kriterlere göre proseslere kontrol uygulamalı,

 • e) Aşağıdakileri sağlamak için gerekli olan kapsamda, dokümante edilmiş bilgiyi tayin etmeli, muhafaza etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır:

 • 1) Proseslerin planlanan şekilde işletildiğini güvence altına almak,

 • 2) Ürün ve hizmetlerin şartlarına uygunluğunu göstermek.

 • Planlamanın çıktısı, kuruluşun operasyonlarına uygun olmalıdır.

 • Kuruluş, planlı değişikleri kontrol etmeli ve istenmeyen değişikliklerin sonuçlarını, olumsuz etkilerini azaltacak gerekli faaliyetleri gerçekleştirerek gözden geçirmelidir.

 • Kuruluş, dışarıya yaptırdığı proseslerin kontrol edildiğini güvence altına almalıdır (bk. Madde 8.4).

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2.1 Müşteri ile iletişim

 • Müşteri ile iletişim aşağıdakileri içermelidir:

 • a) Ürün ve hizmetle ilgili bilgi sağlanmasını,

 • b) Değişiklikler dahil, elleçleme soruları, sözleşme ve siparişleri,

 • (Doğrusu, bilgi sorma, sözleşmeler ve sipariş işleme (değişiklikler dahil))

 • c) Müşteri şikayetleri dahil, ürün ve hizmetlerle ilgili müşterilerden geri bildirimler sağlanmasını,

 • d) Müşteri mülkiyetinin elleçlenmesi ve kontrolünü,

 • (Doğrusu, müşteri mülkiyetinin korunması ve kullanımı)

 • e) Beklenmedik durumlar için özel şartlar belirlenmesini (uygun olduğu zaman).8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

 • Müşteriye teklif edilecek ürün ve hizmetler için şartlar tayin edilirken, kuruluş aşağıdakileri güvence altına

 • almalıdır:

 • a) Aşağıdakiler dahil ürün ve hizmetler için şartların tanımlandığını:

 • 1) Ürüne uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları,

 • 2) Kuruluşun gerekli olduğunu düşündüğü şartları.

 • b) Kuruluşun, teklif ettiği ürün ve hizmetler için beyan ettiği şartları karşılayabileceğini.8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

 • Örnek dökümanlar

 • - ürün şartnameleri

 • - teknik resimler

 • - sözleşmeler

 • - ürünlere ait broşürler

 • - TS, ISO, DIN vs. ulusal veya uluslararası standartlar

 • - Diğer yasal dokümanlar (gıda mevzuatı vs.)

 • Ürün ile ilgili şartlar yukarıdaki dokümanların birkaçının bir araya gelmesiyle tamamlanıyor olabilir.8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

 • 8.2.3.1 Kuruluş, müşteriye teklif edilecek ürün ve hizmetler için şartları karşılayabilme yeteneğine sahip olduğunu, güvence altına almalıdır. Kuruluş, müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce, aşağıdakileri içeren bir gözden geçirme yapmalıdır:

 • a) Teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerle ilgili şartlar dahil, müşteri tarafından belirtilen şartlar,

 • b) Müşteri tarafından ifade edilmeyen ancak belirtilmiş veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar, bilindiğinde,

 • c) Kuruluş tarafından belirtilen şartlar,

 • d) Ürün ve hizmetlere uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları,

 • e) Önceden ifade edilenden farklı sözleşme veya sipariş şartları.8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

 • 8.2.3.1 Kuruluş, müşteriye teklif edilecek ürün ve hizmetler için şartları karşılayabilme yeteneğine sahip olduğunu, güvence altına almalıdır. Kuruluş, müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce, aşağıdakileri içeren bir gözden geçirme yapmalıdır:

 • a) Teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerle ilgili şartlar dahil, müşteri tarafından belirtilen şartlar,

 • b) Müşteri tarafından ifade edilmeyen ancak belirtilmiş veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar, bilindiğinde,

 • c) Kuruluş tarafından belirtilen şartlar,

 • d) Ürün ve hizmetlere uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları,

 • e) Önceden ifade edilenden farklı sözleşme veya sipariş şartları.8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

 • 8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

 • 8.2.3.1 Kuruluş, daha önceden tanımlanandan farklı sözleşme veya sipariş şartları ile ilgili hususların çözüldüğünü güvence altına almalıdır.

 • Müşteri, şartlarını dokümante edilmiş bir şekilde beyan etmediğinde; müşteri şartları, kabulden önce kuruluş tarafından teyit edilmelidir.

 • 8.2.3.2 Kuruluş aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir, uygulanabildiği şekilde:

 • a) Gözden geçirme sonuçları,

 • b) Ürün ve hizmetler için yeni şartları.8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3.1 Genel

 • Kuruluş, ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunu güvence altına almak için bir tasarım ve geliştirme prosesi oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

 • 8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

 • Tasarım ve geliştirmenin aşamaları ve kontrolleri tayin edilirken kuruluş aşağıdakileri değerlendirmelidir:

 • a) Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yapısı, süresi ve karmaşıklığı,

 • b) Uygulanabilir tasarım ve geliştirme gözden geçirmeleri dahil, gerekli proses aşamaları,

 • İhtiyaç ve beklentileri (şartları) spesifik karakteristiklere veya bir ürünün, prosesin veya sistemin spesifikasyonlarına dönüştürme proseslerinin bütünüdür.8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

 • c) Gerekli tasarım ve geliştirme doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri,

 • d) Tasarım ve geliştirme prosesinde yetki ve sorumlulukları,

 • e) Ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynakları,

 • f) Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde yer alan personel arasındaki ara yüzlerin kontrol ihtiyaçları,

 • g) Müşteri ve kullanıcıların tasarım ve geliştirme prosesinde yer alma ihtiyaçları,

 • h) Ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumu için şartları,

 • i) Tasarım ve geliştirme prosesi için müşteri ve diğer ilgili taraflarca beklenilen kontrol seviyesi,

 • j) Tasarım ve geliştirme şartlarının karşılandığını göstermek için ihtiyaç duyulan dokümante edilmiş bilgi.8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

 • Kuruluş, tasarımı ve geliştirilmesi yapılacak belirli ürün ve hizmet tipleri için önemli şartları belirlemelidir.

 • Kuruluş aşağıdakileri değerlendirmelidir:

 • a) Fonksiyonel ve performans şartları,

 • b) Önceki benzer tasarım ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen bilgi,

 • c) Birincil ve ikincil mevzuat şartları,

 • d) Kuruluşun uygulamayı taahhüt ettiği standartlar veya uygulama esasları,

 • e) Ürün veya hizmetin yapısından kaynaklanan başarısızlığın potansiyel sonuçları.

 • Girdiler, tasarım amaçlarına uygun, tam ve başka şekilde anlaşılmayacak tarzda olmalıdır.

 • Birbiri ile çatışan tasarım ve geliştirme girdileri çözülmelidir.

 • Kuruluş, tasarım ve geliştirme girdileri ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir.8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

 • Kuruluş, aşağıdakileri güvence altına almak için tasarım ve geliştirme prosesine kontroller uygulamalıdır:

 • a) Erişilmesi amaçlanan sonuçların tanımlandığı,

 • b) Tasarım ve geliştirme sonuçlarının şartları karşılama kabiliyetini değerlendirmek için gözden geçirmelerin yapıldığı,

 • c) Tasarım ve geliştirme çıktılarının, girdi şartlarını karşıladığını güvence altına almak için doğrulama faaliyetlerinin yapıldığı,

 • d) Ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin, belirtilmiş uygulama veya amaçlanan kullanımı için şartları karşılamasını güvence altına almak için geçerli kılma faaliyetlerinin yapıldığı,

 • e) Gözden geçirme veya doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri esnasında tayin edilen problemler için gerekli herhangi bir faaliyetin yapıldığı,

 • f) Bu faaliyetlerle ilgili dokümante edilmiş bilgilerin muhafaza edildiği.8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

 • Kuruluş, tasarım ve geliştirme çıktılarının aşağıdakileri karşılamasını güvence altına almalıdır:

 • a) Girdi şartlarını karşıladığını,

 • b) Ürün ve hizmetin sunumu ile ilgili daha sonraki proseslerin uygunluğunu,

 • c) İzleme ve ölçüm şartlarını içermeli veya bunlara atıfta bulunmalı ve uygun olduğunda ürün kabul kriterlerini de içermesini,

 • d) Ürün ve hizmetlerin istenen amacı ile güvenli ve uygun kullanımı için zorunlu olan ürün özelliklerini belirtmesini.

 • Kuruluş, tasarım ve geliştirme çıktıları ile ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmelidir.

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

 • 8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

 • Kuruluş, ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi esnasında veya sonrasında gerçekleştirilen değişiklikleri, şartların karşılanmasına olumsuz bir etki olmamasını güvence altına almak için ihtiyaç duyulan derecede tanımlamalı, gözden geçirmeli ve kontrol etmelidir.

 • Kuruluş aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmelidir:

 • a) Tasarım ve geliştirme değişiklikleri,

 • b) Gözden geçirme sonuçları,

 • c) Değişiklik yetkisi,

 • d) Olumsuz etkileri önlemek için yapılan faaliyetler.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə