Opracowanie katalogu: Anna SteckaYüklə 1,46 Mb.
səhifə1/22
tarix01.08.2018
ölçüsü1,46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Opracowanie katalogu: Anna Stecka

Na okładce repr. poz. 787REGULAMIN AUKCJI

 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organi­zacyjna w wy­sokości 10%.

 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego roz­dzie­lania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej po­zycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowa­dzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.

 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pier­wsze słowo tytułu i najwyższą oferowana cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespon­dencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.

 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:

 • dla instytucji – kredytowo,

 • dla osób prywatnych - za pobraniem pocztowym (doliczając opłaty wg taryfy po­cz­towej).

 1. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zaku­pione pozycje.

 2. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.

 3. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upo­waż­nienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przy­jętych zobowiązań.

 5. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

 6. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicyto­wanych.

 7. Informujemy, że zgodnie z przepisami Antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów, których transakcje przekraczają 15 tysięcy euro.

 8. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres:

Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 19, 31-016 Kraków

 1. Zamówienia przyjmujemy również faksem i przez Internet:

tel. /fax (012) 421-21-43

e-mail: antkrak@antkrak.krakow.pl


W dniu aukcji tel. 608 802 516 608 480 381
Konto bankowe: 51 1240 4650 1111 0010 5721 1850
Katalog dostępny na stronach Internetu pod adresem:

www. antkrak. krakow.pl
Wszystkie fotografie pozycji z tego katalogu zamieszczone na stronie:

www. antkrak. krakow.pl

Z KSIĘGOZBIORU JERZEGO FICOWSKIEGO
Jerzy Tadeusz Ficowski (1924-2006) - poeta, eseista, prozaik, tłumacz z języków: hiszpańskiego, niemiec­kiego, włoskiego, francuskiego, romskiego, jidysz oraz rumuńskiego. Uczestnik Powstania Warszawskiego, żoł­nierz pułku AK Baszta, pseudonim Wrak. Działacz opo­zy­cji demokratycznej, objęty czteroletnim zakazem dru­ku. Znawca i badacz folkloru żydowskiego i cygańs­kiego. Wybitny autor książek dla dzieci i młodzieży. Czołowy znawca twórczości literackiej i artystycznej Brunona Schulza ("Regiony wielkiej herezji"). Zafrapo­wany kulturą cygańską, podjął wędrówki z taborem. Wte­dy zetknął się z poetką Bronisławą Wajs "Papuszą". Pokłosiem tych wędrówek były wiersze o losie taborów, wybitna praca: "Cyganie na polskich drogach", prze­kład i publikacja Pieśni Papuszy oraz teksty piosenek estra­dowych. Znawca ludowej poezji żydowskiej. Zna­komite przekłady opublikował m.in. w tomie "Rodzynki z mi­gda­łami". Uznanie zapewniły mu też tłumaczenia Bolesława Leśmiana. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony nagrodą polskiego Pen Clubu i uhonorowany za całokształt twórczości translatorskiej.

———————————1. ALBUM na fotografie. XIX/XX w. Pieczęć: W. Kuczabiński, Introligatornia i Skład Papieru. Lwów Rynek L. 37. Wym.: 28 x 22,5 cm. Oprawa ozdobna: skóra brązowa, tłoczenia w formie trapezów, na wierzchniej okładce ozdobna metalowa bordiura, brzegi kart złocone, metalowe zapięcie. Zawiera 14 kart na 63 małe i większe fotografie. Podkłady pod fotografie zniszczone lub ich brak. Ozdobne florystyczne wyklejki. 300,-

———————————2. ALBUM starej Warszawy i jej okolic. Teka, 35 kart. tablic luzem. B.m. [ca 1915].

Wym. teki: 35,5 x 29,5 cm. Na tablicach naklejonych 78 widoków Warszawy [brak 1 widoku], reprodukcje z fotografii z objaśnieniami. Oryg. pł. teka ozdobna, sygn.: Derevnaja Fabrika M. ...(słabo czytelna), lekko odbarwiona, złocone i czarne zdobienia. 750,-

———————————

3. AMEISENOWA Zofja - Legenda Aurea z warsztatu Parentina w bibljotece Zamoyskich w Warszawie. Kraków 1936. Nakł. Przegl. Bibljotecznego. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.17,9 tablic, okł.oryg.

Stan dobry. Opis pięknie iluminowanego rękopisu, znajdującego się w bibliotece Zamojskich w Warszawie. Dedykowane IV Zjazdowi Bibliotekarzy Polskich. 40,-

———————————

4. ARLET Suzanne - Le choix de Giulietta. Comédie dramatique en trois actes. Préface de Pierre Aimé Touchard. Millau 1968. Maury. 8. s,125, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki (1895-1988, Polki zamieszkałej od 1937 r. w Paryżu, m.in. tłu­maczki poezji polskiej i prozy Brunona Schulza) dla Jerzego Ficowskiego. 60,-

———————————

5. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil - Cztery modlitwy. Modlitwa I. Modlitwa II. Modlitwa III. Modlitwa do Bogarodzicy. W wa, sierpień 1984. Pracownie Sztuk Plastycznych. 4,s.[14], w tym 4 ilustracje, okł.oryg.,obwoluta.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja Wiesława Budzyńskiego dla Jerzego Ficowskiego. Druk bibliofilski. Wydano w czterdziesta rocznicę Powstania Warszawskiego. Wyboru dokonał oraz wstępem opatrzył Wiesław Budzyński. Teksty złożył antykwą Półtawskiego Andrzej Garbowski. Druk zilustrowała i oprac. graficznie Teresa Chelicka. Nakład 500 num. egz. Ten nr 200. Wiersze wg edycji „Utworów zebranych”, Kraków 1979 WL. 100,-

———————————

6. BARTOSZEWSKI Wł. - Tajny ruch wydawniczy w Warszawie. W wa 1973. 8,s.385-396, okł.oryg. Odb. z „Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1944” z.3 (Studia warszawskie T. XVII).

Stan bardzo dobry. Podpis autora. Na odwrociu okładki odręczny całostronicowy tekst Władysława Barto­szews­kiego dotyczący kultury polskiej, zachowania wolnej myśli i wolnego słowa. Dat. W wa XII 1980 r. 60,-

———————————

7. BAUM Tadeusz - Dać Imię. B. m. r. [1992]. 8,s.[48], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Autor (1902-1997), uczestnik kampanii 1920 r., wrześniowej 1939 r., żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, autor dwóch tomików wierszy. 20,-

———————————

8. BAYO Gérard - Au sommet de la nuit. Paris 1980. Ed. Saint-Germains-dea-Pres. 8,s.115, [4], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. G. Bayo ur. 1936 r. franc. pisarz, poeta, eseista, tłumacz, autor prac o A. Rimbaud. 60,-

———————————

9. BAYO Gérard - Déja l'aube d'un été. Paris 1984. Éd. Saint-Germain-des-Prés. 8,s.109, [9], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. 60,-

———————————

10. BAYO Gérard - Un printemps difficile. Préface de Jean Malrieu. Bagnols-sur-Ceze 1975. G.Chambelland. 8,s.114, [1], okł.oryg. Collection Le Pont de l'Epée.

Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. 60,-

———————————

11. BEDNARSKI Betty - Autour de Ferron. Littérature, traduction, altérité. Préface de Jean-Marcel Paquette. Toronto 1989. Éd. du Gref. 8,s.153, [6], podobizna rkp.;okł.oryg. Collection Traduire, Écrire, Lire no 3.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Eseje tłumaczki pośw. jej przekładom dzieł Jacquesa Ferrona (1921-1985) kanadyjskiego lekarza i pisarza, zdobywcy kilku nagród literackich. Przedmowa: J. M. Paquette. Autorka jest emeryt. prof. Dalhousie Univ., tłumaczką. 50,-

———————————

12. BERBEROWA Nina - Podkreślenia moje. Autobiografia. Przeł. Eugenia Siemaszkiewicz. Noir sur Blanc 1998. 8,s.645, [3], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Autobiografia przebywającej od 1922 r. na emigracji ros. pisarki (1901-1993), historyka ros. masonerii, zbeletryzowanych kronik ros. emigracji. Na końcu osobowo-rzeczowy indeks-informator. 40,-

———————————

13. BOGUSŁAWSKI Antoni - Jak Kaczorek Kwaczorek przez Gdańsk do Gdyni popłynął. Ilustrował Mikołaj Wisznicki. W wa 1929. Wyd. „Płomyczka”. 8,s.28, [2], ilustracje, opr.ppł.

Stan bardzo dobry. Podpis. 50,-

———————————

14. BRANICKI Korczak Xawery - Narodowości słowiańskie. Listy do W. O. Gagaryna S. J. przez. .. Paryż 1879. Druk. Polska. 8,s.278, okł.oryg.

Okładka naddarta, z małymi ubytkami, pęknięty blok. Karty czyste, częściowo nierozcięte. Treść: Pierwotna Słowiańszczyzna. Ruś Waregska i Tatarska. Polska Piastów. Kazimierz Król Chłopków. Reformacya w Polsce. Paweł I. Alexander I. Opowiadania hr. Witta. Carewicz Konstanty. Nihilizm. 120,-

———————————

15. BRECHT Bertolt - Elegie Bukowskie i inne wiersze. Wybór i przekład Ryszard Krynicki. W wa 1980. Niezależna Oficyna Wydawnicza N [Nowa]. 8,s.55, [1], portret, rysunki, okł.oryg.

Stan dobry. Druk powielony. 114 pozycja wydawnicza Nowej. 40,-

———————————

16. BROCH Hermann - Powrót Wergilego. Opowiadania. Przeł. Anna Maria Linke. W wa 1981. Czyt. 8,s.226, [2], okł.oryg.;obwoluta.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja tłumaczki dla Jerzego Ficowskiego. Wybór i posłowie Marek Wydmuch. 30,-

———————————

17. BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia staropolska. Oprac. .. T.1-2. Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. W wa 1939. Trzaska, Evert i Michalski. 4,s.VI,956,1070 [paginacja dwuszpaltowa],8 tablic [z 35], 3948 ilustracji, opr.pł.oryg.

Ładny egzemplarz. „Pierwsze nowoczesne, na najnowszych źródłach oparte dzieło, obejmujące całokształt spraw i rzeczy dawnej Polski”. Dzieło o nieprzemijających wartościach, oprac. przez znakomitego polskiego slawistę (1856-1939), historyka literatury i kultury polskiej. Zawiera obszernie opracowane hasła z wiadomościami o przeszłości naszego narodu, ze wspaniałym materiałem ilustracyjnym. Niezbędnik dla poszerzenia wiedzy o naszej kulturze. 900,-

———————————18. BRÜCKNER Aleksander - Mitologja polska. Studjum porównawcze. W wa 1924. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 16d, s.144, [1], okł.oryg.

Podklejony bibułką grzbiet. 60,-

———————————

19. BRZOZOWSKI Zbigniew - Opowieść o Ewie. Ilustrowała Bożena Truchanowska. Wyd.2. W wa 1987. Nasza Księg. 16, s.110, [2], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Opowieść o dziewczynce, która ratując życie brata uległa wypadkowi. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. 30,-

———————————

20. BRZOZOWSKI Zbigniew - Złota kareta. Rzecz czarodziejsko-naukowa. W wa 1988. PIW. 16d, s.193, [1], okł.oryg.;obwoluta.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla J. Ficowskiego. Opowiadania w cyklach: O smokach, Opowieść o babce, Opowieść o dawnych czasach, Lustro. 30,-

———————————

21. BUCZKÓWNA Mieczysława - Jak bajka o wilku. W wa 1983. Czyt. 8,s.85, [1], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. 30,-

———————————

22. CARMINA Burana. Cantiones profanae. Wybór i układ Carl Off. Spolszczył Marian Piechal. Szczecin 1988. Glob. 8,s.105, [3], okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja M. Piechala dla Jerzego Ficowskiego. Zbiór wierszy średniowiecznych z XIII w. w j. późnołacińskim, wczesnoniemieckim i wczesnofrancuskim, zamieszczonym w rkp. tomie przechowy­wanym w bibliotece klasztoru benedyktyńskiego w Beuron. „Są to wiersze - pieśni rytmizowane lub rymowane przeważnie poetów anonimowych opiewająych piękno przyrody, rozkosze dobrych trunków i smacznych potraw, uroki miłości itp. Wstęp M. Piechal. Posłowie E. Sarnowska-Temerius. Oprac. graf. W. B. Krasulak. 40,-

———————————

23. CIOŁEK Gerard - Ogrody polskie. I. Przemiany treści i formy. W wa 1954. BiA. 4,s.312, [4], 443 ilustracje: fotografie, projekty, plany ogrodów, opr.pł.oryg. ozdobna.

Lekko naddarta obwoluta, poza tym stan więcej niż dobry. Bogaty materiał ilustrujący dzieje i bogactwo sztuki ogrodowej w Polsce, jej kompozycji przestrzennej i architektonicznej. Plany oprac. G. Ciołek i St. Miłoszewski. Ogrody: średniowiecza, odrodzenia, barokowe XVII w.;klasyczne XVIII w.;sentymentalne i romantyczne, naturalizm i eklektyzm XIX w.;ogrody współczesne. Z indeksem nazwisk i miejscowości.

G. Ciołek (1909-1966), architekt, historyk sztuki ogrodowej i planista ogrodów. 200,-

———————————24. CZACHOWSKI Kazimierz - Obraz współczesnej literatury polskiej 1884 -1934. T.1-3: Naturalizm i neoromantyzm, Ekspresjonizm i neorealizm. Lwów 1934,1936. PWKS. 8,s.[4],355, [1], [4],442, VII, [1],782, opr.pł.oryg. w 2 wol.

Stan dobry. Z indeksem. 120,-

———————————

25. CZACKI Tadeusz - O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku, i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy, 1529 roku wydanym. T.1-2. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. druk. „Czasu”. 8,s.VIII,349, 352, 5 skł. tabel, opr. psk. z epoki w 1 wol.;złocona tytulatura. [Biblioteka Polska].

1 karta i tabela z zamalowanym na brązowo marginesem przy grzbiecie. Podpis. Ekslibris Jerzego Ficowskiego. Największe dzieło autora o charakterze ustrojowo-prawnym. Zawiera m. in. streszczenie I Statutu, mnóstwo wiadomości z historii prawa polskiego, głównie ze źródeł zaczerpniętych, dziś już w większości zaginionych. O. Balzer pracę tę uważał za pierwszą z historii prawa polskiego. Na końcu Rejestr autorów z wyrażeniem ich dzieł.

T. Czacki (1765-1813), działacz oświatowy i gospodarczy, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil, twórca Biblioteki Poryckiej, numizmatyk, członek KEN, współtwórca Konstytucji 3 Maja, współzałożyciel Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk.

600,-

———————————26. CZARNECKI Joseph - Tantra. Photographs by. .. Berkeley 1978. 4, 58 tablic, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja artysty dla Jerzego Ficowskiego. Psychologiczne portrety z Indii.

J.Czarnecki (1945-1996), fotoreporter amer. pochodzenia polskiego. Brał udział w licznych wystawach. Nagrodzony w konkursie World Press Foto. 60,-

———————————27. CZAS Kultury. Kultura - literatura filozofia. Wydaje Solidarność Walcząca. [Wyd. we współpracy z czasop. „Czas” - pismo społ. -polit. ]. Poznań, nr 7/1988. 8,s.80, broszura.

Stan bardzo dobry. Druk powielony. 20,-

———————————

28. DANIŁOWSKI Gustaw - Nad urwiskiem. Wybór nowel.. W wa [1922]. „Książki Ciekawe”. 16, s.96, opr.ppł. z epoki. Stan dobry. 30,-

———————————29. DĄBROWSKA Maria, Dąbrowski Marian - Ich noce i dnie. Korespondencja. ... 1909 - 1925. Wstęp i oprac. Ewa Głębicka. W wa 2005. Iskry. 8,s.783, [1], liczne ilustracje, opr.kart.;obwoluta.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja E. Głębickiej dla Jerzego Ficowskiego. Niepublikowane listy Marii i Mariana Dąbrowskich z lat 1909-1925. 50,-

———————————

30. DĄBROWSKI Witold - Arrasowanie. W wa 1976. Czyt. 8,s.101, [3], okł.oryg.;obwoluta.

Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. 30,-

———————————

31. DICKENS Charles - Zarysy Ameryki przez Karola Dikkinsa (Charles Dickens). Przekład z ang. W wa 1844. G. Sennewald. Druk. J. Unger. 8,s.210, okł.oryg.;opr.kart. XX w.

Na części kart rdzawe plamki. Ekslibris i pieczęcie: Jerzy Ficowski. 1 polskie wydanie. Notatki z podróży do Ameryki, odbytej w 1842 r. Odniesione wrażenia bardzo pozytywne. Ludzi spotykanych w podróży charakteryzuje satyryczno-karykaturalnie, podkreślając ich przywary, natomiast instytucje publiczne opisuje rzeczowo, porównując je do angielskich. Wyraża wielkie oburzenie na niewol­nictwo i okrutne traktowanie murzynów. 300,-

———————————

32. DICKENS Karol - Klub Pickwicka czyli wyprawy i wędrówki, przygody i czyny Samuela Pickwicka i członków korespondentów klubu jego imienia. T.1-2. Kraków 1899. Nakł. Red. „Głosu Narodu”. 8,s.331,257, opr.kart. w 1 wol.

Stan dobry. 2 polskie wydanie. 100,-

———————————

33. DICKENS Karol - Wytropiony i inne nowele. Tłum. J. F. Poznań-W wa-Wilno [1925].

16, s.76, okł.oryg. Dla Wszystkich 103. Ser. B. Nowele, podania, baśnie, opowieści pisarzy obcych.

Stan dobry. Winieta okładkowa Zofii Stanisławskiej. 30,-

———————————34. FABRE Jean Henri - Dziwy instynktu u owadów i pajaków. Pisma wybrane z „Souvenirs entomologiques”. Tłum. z franc. M. Górska i H. Lindenfeld. W wa 1918. Nakł. Henryka Lindenfelda. 8,s.VI,248, ilustracje w tekście, opr. pperg.

Brzegi kartonu oprawy otarte, z małym ubytkiem. Autor (1823-1915), franc. entomolog, jeden największych badaczy zachowania się owadów. 60,-

———————————

35. FALKOWSKI Juljusz - Z pamietników. .. W wa 1913. Nakł. „Ziarna”. 16, s.96, okł. kart.oryg.

Okładka lekko odbarwiona. Ekslibris. Treść: Szarża pod Samo-Sierrą, Bitwa pod Raszynem. 80,-

———————————

36. FEDECKI Ziemowit - Ciopłyja wieczary. ... czyli co śpiewano w Feliksowie. W wa 1992. Białoruskie Tow. Społ. -Kulturalne. 8,s.160, rysunki-zdobniki, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Teksty piosenek w j. białoruskim, częściowo z nutami, od s.95 drukowane „łacinką”. Projekt okładki: M. Wajda. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. 30,-

———————————

37. FEDOROWICZ Jacek - Felietony i dialogi. W wa 1989. Ofic. Wyd. „Pokolenie”. 8,s.63, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Druk powielony. Zawiera teksty: O pijaństwie, Recenzja, Kolega kierownik, Kolega kierownik i telewizja, Fasada, Na niższym etapie rozwoju, Władza a symbole, O teatrze Bim-Bom po latach, O cenzurze. 30,-

———————————

38. FLUKOWSKI Stefan - Wiersze. Londyn 1958. OPiM. 8,s.38, [2], okł.oryg.

Górny margines okładki zabrązowiony, poza tym stan dobry. Autor (1902-1972), pisarz i poeta związany z grupą literacką „Kwadryga”, przedstawiciel surrealizmu w Polsce, ppor. piechoty Wojska Polskiego w II RP. 40,-

———————————

39. FRAJLICH Anna - W słońcu listopada. Kraków 2000. 8,s.84, [1], ilustracje, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Wiersze. Odręczna dedykacja autorki dla Jerzego Ficowskiego. Projekt okładki i stron tyt. B.Małysa. 30,-

———————————

40. FRANKOWSKA Maria - Regionalne muzea ludoznawcze w Polsce. Lublin 1946. Tow. Ludozn. 8,s.34, okł.oryg.

Stan dobry. Odbitka z nr 10 z XXXVI t. „Ludu”. 25,-

———————————

41. GILA Vania de - Romano atmo. L'Ame tsigane. Roman. Bordeaux 1992. Vallada. 8,s.236, [2], mapa, okł.oryg.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Ficowskiego. Powieść. Cygańska dusza: przygody Mani cygańskiej bohaterki rewolucji bałtyckiej. Autor przywołuje wspomnienia o jej plemieniu, eksterminowanym przez nazistów za ukrywanie żydowskich dzieci. De Gila-Kochanowski (1920-2007, ur. pod Krakowem w rodzinie bałto-słowiańskiej), dr franc. uniwersytetów, działacz na rzecz Romów. 60,-

———————————

42. GREEN River Review. Recent Polish Literature. Ed.: Raymond Tyner. [Owensboro, Ky]. Vol. XV. 1986 Nos1 and 2. 8,s.196, okł.oryg.

Stan dobry. Czasopismo pośw. literaturze polskiej, wyd. w USA. Druk powielony. Tu m.in.: Woroszylski, Barań­czak, Zagajewski, Kornhauser, Ficowski, Krynicki, Międzyrzecki, Hartwig i in. Teksty w j. ang. 60,-

———————————

43. GROTTGER Artur - Cykle: Warszawa - Polonia - Lituania - Wojna. Lwów-W wa [1907]. H.Altenberg, E.Wende i Sp. Druk W. L.Anczyca i Sp. Folio.

Warszawa. Wstęp A. Potocki. 7 naklejonych ilustracji.

Polonia (1863). Wstęp A.Potocki. 9 naklejonych ilustracji.

Lituania (1863). Wstęp A.Potocki. 6 naklejonych ilustracji.

Wojna. Wstęp T. Pini. 12 naklejonych ilustracji.

Opr.pł.oryg. ozdobna: bordowe płótno, na okładce naklejona ilustrcja „Bój” z cyklu Lituania.

Brzegi oprawy lekko otarte, małe pęknięcie przy grzbiecie, wyklejka na tylnej okładce przedarta. 300,-

———————————44. GUNDULIĆ Ivan - Osman. Poemat historyczny o wojnie chocimskiej z r.1621 w XX pieśniach. (Pieśni XIV i XV uzupełniające poemat, pióra Ivana Mazuranića ). Ze wstępem o Gunduliću i jego „Osmanie” Milana Resetara oraz artykułem o rękopisach i przekładach „Osmana” w Polsce Wacława Parkotta. Poemat przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski. W wa 1934. Dom Książki Pol. 8,s.473, [5], ilustracje, okł.oryg. Biblioteka Jugosłowiańska. T. IV.

Stan dobry. Odręczna dedykacja Zofii i Czesława Jastrzębiec-Kozłowskich. 60,-

———————————

45. GUSTAWICZ Br. i Wyrobek E. - Wsród lasów i pól. Przechadzki przyrodnicze. Ozdobione i objaśnione w tekście 9 tablicami barwnemi i 145 rycinami. W wa 1914. M. Arct. 8,s.275, liczne ilustracje w tekście. Brak barwnych tablic, opr.ppł.

Stan dobry. Na końcu spis nazw zwierząt i roślin. 60,-

———————————

46. HARTWIG Julia. Międzyrzecki Artur oprac. -. .. opiewam nowoczesnego człowieka. Antologia poezji amerykańskiej. Wybór i opracowanie. ... W wa 1992. RePrint. Res Publica. 8,s.444, opr.pł.; obwoluta.

Stan bardzo dobry. Wiersze amerykańskie od Poego, Whitmana i Emily Dickinson do poetów dzisiejszych.Odręczna dedykacja autorów dla Jerzego Ficowskiego. 75,-

———————————
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə