Orta derecede Preterm hf Geç Preterm hf 6 gYüklə 445 b.
tarix26.10.2017
ölçüsü445 b. • Orta derecede Preterm……….. 32-37 hf

 • Geç Preterm………………………….34-36 hf 6 g

 • Ciddi derecede Preterm…………28-32 hf

 • Çok ciddi Preterm………………..< 28 hf • Düşük Doğum Ağırlıklı…………………………..<2500 gr

 • Çok Düşük Doğum Ağırlıklı…………………….<1500 gr

 • Ciddi Derecede Düşük Doğum Ağırlıklı….<1000 gr

 • Gerçek doğuma yol açabilecek kontraksiyon sıklığı üzerinde pek çok araştırma yapılmış ancak belirgin bir eşik saptanamamıştır

 • Kontraksiyon yoğunluğu ve süresi ile bağlantılı gibi görünmektedir • Preterm doğum için klinik kriterler 20 dakikada 4 veya 60 dakikada 8 kontraksiyon olması ve servixte silinme ve açılmaya neden olmasıdır

 • USG ile 32. haftadan önce kısa servix saptanması erken doğum için prediktif olurken , 32. haftadan sonra prediktivitesi azalmaktadırSolunum güçlüğü

 • Solunum güçlüğü

 • - Körlük

 • Duyma bozukluğu - İntrakraniyal kanama - Nekrotizan enterekolit - Serebral palsi • - Preterm kontraksiyonları olan kadınların %10'dan azı 7 gün içinde doğurur

 • Zor olan hangi kontraksiyonların prematür doğuma neden olacağını bilebilmektir

 • Servix uzunluğu >30 mm olanlarda risk azdır

 • Servix uzunluğu 20-30 mm arası olanlarda Fibronektin bakılabilir yüksek ise risk artmıştır

 • - Servix uzunluğu <20 mm olanlarda risk yüksektir • Tokoliz için kullanılan pek çok ilacın anne için ciddi yan etkileri olabilir

 • Tokoliz ile kazanılan süre içinde akciğer maturasyonunu arttırıcı, beyin için kanama riskini azaltıcı, nekrotizan enterokoliti azaltıcı etkisi olan Betametazon veya Deksametazon kullanılmalıdır • Etki mekanizması

 • Beta 2 adrenerjik reseptörlere bağlanır

 • Adenil siklazı aktive eder

 • cAMP yi yükseltir

 • Aktin-myosin etkileşimini interfere ederYan Etkileri

 • Yan Etkileri

 • *Pulmoner ödem - İntravasküler volümü arttırır

 • - Periferal vasküler direnci azaltır

 • - Kan viskozitesini azaltır - Plasma onkotik basıncı azaltır - Pulmoner vasküler permeabiliteyi artırır

 • *Hiperglisemi *Hipotansiyon *Taşikardi • Doz: - Ritodrine 50 mcg/dk başlangıç maksimum 350 mcg/dk - Terbutaline 2,5 mcg/dk veya 250 mcg/3 saat, oral 5 mg/4-6 saat • Calcium'u kompetetif inhibe eder, aktin/myosin etkileşimini bloke eder

 • Yan etkileri; - Pulmoner ödem - Göğüs ağrısı - Bulantı - Flushing - Uyuşukluk • Fetal Yan Etki - Fetal depresyon - Düşük APGAR Skoru

 • Doz: 4-6 gr yükleme- 1-2 gr/saat idame idrar çıkışı 25 ml/saat üstünde olmalı • Etki mekanizması: - Prostoglandinleri düşürür - İntrasellüler kalsiumu azaltır - Gap junction oluşumunu azaltır - Servikal bağ dokusu değişiklerini önler - Düz kası gevşetir - Senkronizasyonu azaltır

 • - Servikal olgunlaşmayı azaltır • Yan Etkileri - Karın ağrısı - Anorexia - Aplastik anemi - Diare - Baş dönmesi - Hepatik ve sarılık - Bulantı - Nötropeni - Trombositopeni - Ülser • Fetal Yan Etki - İntrakranial Hemoraji - Oligüri - Ductus arteriozusun erken kapanması - Pulmoner hipertansiyon • Doz; 50 mgr başlangıç dozu sonrası 4-6 saat ara ile 25 mgr veya 100 mgr supp 2x1Etki mekanizması - İntraselluler kalsiyumu düşürerek düz kasta gevşeme

 • Etki mekanizması - İntraselluler kalsiyumu düşürerek düz kasta gevşeme

 • Yan etki - Baş ağrısı - Taşikardi - Vazodilatasyon - Hypotansiyon - Geçici flushing

 • Doz: 20-30 mg yükleme takiben 4-6 saatte 20 mg idame • 32 haftadan önce beklenen doğumlarda serebral palsi riskini azaltmak için I.V Magnesium sulfate kullanılması önerilmektedir.

 • 48 saatten daha uzun süre tokolitik ilacın kullanımı yan etkileri nedeni ile ve etkisiz oldukları için önerilmemektedir. • Tokolitik tedaviden sonra kortikoteroid yapıldığı halde 7 gün içerisinde doğum olmazsa ve anne hala erken doğum riski taşıyorsa 34 haftadan küçük gebelik varsa bir defaya mahsus tek doz kurtarma kortikosteroid tedavisi yapılabilir. • Son doğumunu 37. haftadan önce yapan annelere 15-35. haftalar arası haftalık 17 P enjeksiyonu erken doğum riskini %35 azaltır • Yapılan bir çalışmada subkutan atosiban 36. gebelik haftasına kadar uygulanmış ve plaseboya göre gebelik haftasını uzattığı gösterilmiştir

 • Valenzuele et al 2000 • Oral beta agonistler veya oral Mg gebelik süresinin uzatılmasına faydası yoktur

 • Benzer şekilde oral nifedipinin de uzun süre kullanılmasının faydası olmadığı gösterilmiştir • Terbutaline kontinyus subkutan uygulama ve evde kontraksiyon takibinin gebelik süresini uzattığı gösterilmiştir

 • JM. Dodd, Cochrane DatabaseMacenes ve arkadaşları yaptıkları meta analizde oral beta agonistlerin gebeliği 37. haftaya kadar ertelemediğini ancak doğuma ortalama 4 haftalık bir gecikme sağlanabileceğini göstermişlerdir Obstet. Gynecol. 1995

 • Macenes ve arkadaşları yaptıkları meta analizde oral beta agonistlerin gebeliği 37. haftaya kadar ertelemediğini ancak doğuma ortalama 4 haftalık bir gecikme sağlanabileceğini göstermişlerdir Obstet. Gynecol. 1995

 • Buna karşın Parille ve arkadaşları I.V Mg sülfat ile doğum eylemi durdurulduktan sonra oral terbutalin verilen vakalarda preterm doğumun önlenmesinin etkili olmadığını göstermişlerdir Am J Obst Gynecol 1993 • M. Brown ve arkadaşları 6 saatte bir 5 mg terbutaline verilerek plaseboya göre doğumu belirgin olarak geciktirdiklerini bildirmişlerdir Obstet Gynecol. 1981 • Coritus ve ark. günlük 30 mg Terbutalinin günlük 120 mg ritodrine göre doğumu daha etkin bir şekilde geciktirdiğini göstermişlerdir (22 gün vs 40 gün) Am J Obstet Gynecol 1984 • Plummer; Akut tokolizden sonra oral tokolitik tedavi devamının gebelik süresini uzattığını göstermiştir J. Obstet & Gynecol Research, 2012 • Yost. yaptığı çalışmada hastanede yatma ve evde takip arasında fark olmadığını ve her iki grupta %70 36 haftadan sonra doğum olduğunu belirtmiştir

 • Obstet Gynecol, 2005 • Dodd ve arkadaşları 2012'de yaptıkları review'de oral betamimetiklerin plaseboyla karşılaştırılmasında 37. gebelik haftasında önce doğum sıklığı açısından bir fark olmadığını göstermişlerdir • Ross ve arkadaşları 2013 te yaptıkları çalışmada 26-32 haftalık erken doğum tehditlerinde akut tokolizden sonra nifedipin ve plasebo kullanımını karşılaştırmışlar. Ortalama doğum zamanı nifedipinde 34,2 hf. iken plaseboda 34,1 hf. saptanmıştırHangi tokolitik ajanın ilk tercih edileceği yönünde fikir birliği yoktur

 • Hangi tokolitik ajanın ilk tercih edileceği yönünde fikir birliği yoktur

 • Her bir yöntemin değişik risk/fayda profili vardır

 • Son meta analizler prostoglandin inhibitörlerinin ve Calcium kanal blokerlerinin daha iyi risk/fayda oranı olduğu yönündedir

Hangi ilacın " first line" tokolitik ilaç olduğu yönünde fikir birliği yoktur. Klinisyenin şartları ve tecrübesine göre seçim yapılabilir

 • Hangi ilacın " first line" tokolitik ilaç olduğu yönünde fikir birliği yoktur. Klinisyenin şartları ve tecrübesine göre seçim yapılabilir

 • Antibiyotikler gebeliği uzatmada etkili değildir, grub B streptococ enfeksiyonlarında kullanılabilir

 • - Tokolizde devam tedavisinin yada tekrarlayan akut tokoliz tedavilerinin perinatal sonuçları iyileştirdiği yönünde bulgu yoktur

 • - Tokolitik tedavi gebeliği 2-7 gün uzatabilir ve böylece steroid uygulanması, akciğer maturasyonu ve annenin bir üst merkeze sevki için zaman kazanılabilir24-34 hafta arası bir kür kortikosteroid tedavisi 7 gün içinde erken doğum öngörülüyorsa yapılmalıdır

 • 24-34 hafta arası bir kür kortikosteroid tedavisi 7 gün içinde erken doğum öngörülüyorsa yapılmalıdır

 • Kortikosteroid tedavisinde zamanlama önemlidir,düzensiz gelen düşük amplitütlü kontraksiyonlarda hemen yapılmamalıdır

 • - 32. haftadan önce doğum bekleniyorsa Mg sülfat tedavisi serabral palsi riskini azaltmaktadır

 • - Erken doğum profilaksisi için progesteron kullanan hastalar akut tokolizden sonra da progesteron tedavisine devam edebilirler

 • - Multiple ajan tokolitik kullanımı önerilmemektedir: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə