Otajonova dilbar inkandarovnaning ttp fanidanYüklə 377 Kb.
səhifə1/3
tarix20.04.2023
ölçüsü377 Kb.
#106570
  1   2   3
Zenkerlash va ulardan foydalanish 203-guruh talabasi Soliyeva Mo
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT PEDOGOGIKA INISTITUTI
OTAJONOVA DILBAR INKANDAROVNANING TTP FANIDAN

Zenkerlash va ulardan foydalanish . Razvyortka qilish va ulardan foydalanish Metalni qirqish. Qirqish usullari”


MAVZUSIDA

MUSTAQIL ISH

Topshirdi 221- guruh talabasi D.Otajonova
QABUL QILDI: U.Qurbonov


Zenkerlash va ulardan foydalanish
Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari guruhining umumiy xarakteristikasi
Umumiy tasnifbo'yicha metall kesuvchi stanoklarning 2-guruhiga parmalash va teshik kengaytirish stanoklari kiritilgan bo'lib, ular zago-tovkalardagi turli o'lcham va shakldagi teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu guruh stanoklari barcha metall kesuvchi stanoklarning 20% ga yaqinini tashkil etadi.
Bu guruhga quyidagi tipdagi stanoklar kiradi (1 l.l-jadval):

Parmalash stanoklarida yaxlit materialda bir tomoni berk va ikkala tomoni ochiq teshiklarni ochish, mavjud teshiklarning diametrini par-malab kattalashtirish (рассверливание), teshiklarni yo'nib kattalash­

tirish va pritirka qilish, list ko'rinishidagi zagotovkalardan disklar qir-qib olish, teshiklarga zenkerlash, zenkovkalash, razvyortkalash, sek-ovkalash yordamida qo'shimcha ishlov berish, metchik bilan ichki rezba-Iar ochish va shunga o'xshash ishlar bajariladi.
Universal parmalash stanoklarining quyidagi turlari mavjud:

 1. Stol (yoki verstak) ustiga o'rnatilgan stanoklar — kichik dia-metrli (3, 6, 12 mm gacha) teshiklarga ishlov berish uchun. Model-1ап2Д103П, 2Г106П, 2Д112П, 2M112vaboshqalar. Bustanoklarning shpindeli yuqori aylanish chastotalariga ega (16000 ayl/min gacha) bo'lib, ular priborsozlikda qo'llaniladi.

 2. Vertikal va radial-parmalash stanoklari—diametri 18, 25, 35, 50 va 75 mm gacha bo'lgan teshiklarga parmalab ishlov beradi.

 3. Ko'p shpindelli parmalash stanoklari, ularning ish unum-dorligi bir shpindelli stanoklarnikiga qaraganda birmuncha ortiq bo'ladi.

 4. Gorizontal-parmalash stanoklari—katta chuqurlikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beradi

 5. Zagotovkalarning yon qismida markaz teshiklarini hosil qilish uchun mo'ljallangan stanoklar.

Parmalash stanoklarining asosiy o'lchami sifatida parmalashning eng katta diametri, shpindel konusining o'lchami va uning eng katta yurish yo'li ko'rsatiladi.
Ixtisoslashtirilgan parmalash stanokIariga agregat stanoklarini kiri-tish mumkin, ular maxsus jihozlar (moslamalar, maxsus kesuvchi asboblar va boshqalar)ga ega bo'lib, odatda ko'p seriyali va keng ko'lamli-oqimli ishlab chiqarishda qo'llaniladi.
Maxsus parmalash stanoklari bir mahsulot turida bir yoki bir necha operatsialarni bajaradi. Ular odatda boshqa mahsulot turiga qayta moslan-maydi.


Vertikal va radial-parmalash stanoklari


Vertikal va radial-parmalash stanoklari sanoatda eng ko'p uchray-digan paramalash stanoklari hisoblanadi.
Vertikal-parmalash stanoklari o'lchamIari nisbatan katta bo'lmagan zagotovkalarda teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangandir. Ishlov o'tadigan zagotovka moslama bilan birga stolning ustiga o'rnatiladi. Za-monaviy 2H135-1 modelli vertikal-parmalash stanogi (ll.l-rasm) 2H135 modelli, bundan ilgari chiqarilgan stanokka nisbatan keskin

takomillashgan. Bunda «suzuvchi» buriluvchi-suriluvchi stol mavjud bo'lib, u zagotovkadagi bir necha teshiklarga zagotovkani qayta bo'shatib mahkamlamasdan turib ishlov berish imkonini beradi.

Stolning bo'ylama surilishi va salazkalarning ko'ndalang siljitilishi tebranuvchan yo'naltiruvchilarbo'yicha bajariladi. Bo'ylama stolning ustiga buriluvchan stol o'rnatilgan. Bunday «suzuvchi» stoli yo'q bo'lgan awalgi stanoklarda asbobning markazi bilan zagotovka teshigi marka-zini bir-biriga moslash qo'lda bajarilar edi va so'ngra zagotovka mahkam-lanar edi.
2H135-1 modelli stanokda «suzuvchi» stolning mavjudligi zago-tovkaga konduktor, oldindan rejalangan yoki oldindan sozlangan kulachoklar bo'yicha ko'p koordinatli ishlov berishni zagotovkani qayta mahkamlamasdan turib amalga oshirish imkonini yaratdi.
2H135-1 modelli vertikal-parmalash stanogining texnik xarakteris­tikasi quyidagicha:

 1. parmalashning maksimal diametri

 2. shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa A=300 mm;

 3. stolning burilish burchagi 360°;

 4. shpindel aylanish chastotalari soni 12 (31,.5... 1400 min' );

 5. surish qutisi 9 xil (s=0,l... 1,6 mm/ayl) surish qiymatiga ega ;

 6. bosh harakat elektr dvigateli Radial-parmalash stanoklari yakka buyurtmali va seriyali ishlab

chiqarishda yirik va og'ir korpus tipidagi zagotovkalarda teshiklarga ishlov berish uchun xizmat qiladi (11.2-rasm). Zagotovka stol yoki funda­ment plitasi ustiga o'rnatiladi yoki polda joylashadi va qo'zg'almasTraversaga esa parmalash kallagi o'rnatilgan bo'lib, u traversa bo'yicha surila oladi va traversa hamda buriluvchan gilza bilan birga 360° ga burila oladi.
Kesuvchi asbob va zagotovka o'qlarini moslashtirish traversani burish va parmalash kallagini traversa bo'ylab surish orqali amalga oshiriladi. Zamr bo'lgan koordinatalar o'rnatilgandan keyin parmalash kallagi va kolonna traversa bilan mahkamlanadi.
2554 modelli radial-parmalash stanogining texnik xarakteristikasi quyi-dagicha:

 1. parmalashning eng katta diametri

 2. shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa Л=350...1600 mm;

 3. traversaning eng katta vertikai surilishi 1000 mm;

 4. tezUklar qutisi 25 xil aylanish chastotasi ga ega;

 5. elektr dvigatellar soni Bosh harakat (shpindelning aylanishi) kinematik zanjiri tengla-

masi aylanishning maksimal chastotasi uchun quyidagicha yoziladi:

Surishning minimal qiymati uchun kinematik balans tenglamasi quyidagicha yoziladi.

2554 modelli radial-parmalash stanogi asosida quyidagi takomil-lashgan stanoklar ishlab chiqarilgan: 2A554E — salazkalar bo'yicha

suriladigan; 2554P — relslar bo'yicha suriladigan; 2A557, 2A557E, 2A557P-shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa (вылет шпинделя) 3150 mm gacha uzaytirilgan; 2А554Ф1 — avtomatik sikl va shpindelning raqamli indikatsiyasiga ega bo'lgan; 2554Ф2 — raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan koordinat-parmalash stanogi.
Radial-parmalash stanoklaridan 2Ш55 modelli stanok alohida o'rin tutadi. Bu stanok ko'chma, buriluvchan parmalash kallagiga ega bo'lib, yirik gabaritli zagotovkalarning har xil tekisliklardajoylashgan teshik-lariga ishlov beradi.


Ko'p shpindelli gorizontal-parmalash stanoklari. Agregat stanoklar haqida tushuncha
Ko'p shpindelli parmalash stanoklarining uch asosiy turi mav-
jud.

 1. Shpindellari bir qatordajoylashib ketma-ket bir detaldagi har xil diametrli yoki bir teshikka turli asboblar bilan ishlov berishga mo'ljallangan stanoklar. Masalan, 2, 3 yoki 4 shpindelli bir qatorli stol-plitali stanok 2Н135Ц; to'rt shpindelli stanoklardan biri 2H118-4 modeli bilan belgilanadi (11.3-rasm).

 2. Bir necha teshiklarni bir vaqtning o'zida ishlash uchun mo'ljallangan shpindellari almashinadigan, kolokol tipidagi parma­lash kallagiga ega bo'lgan stanoklar, masalan, 2170M modelli stanok.

 3. Keng ko'lamli ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan ko'p shpindelli agregat stanoklari.Katta chuqurIikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beruvchi stanoklar
uzunligi diametrdan bir necha marta katta bo'lgan teshiklarni parma­lash va parmalab kengaytirish uchun xizmat qiladi. Stanoklar bir va ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Zagotovka aylanma harakat oluvchi, og'ir zagotovkalar esa qo'zg'almas bo'ladi.
Gorizontal-parmalash stanoklari ham katta chuqurlikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beradi. Bulardan ko'p uchraydiganlari quyidagi-lardir:

 1. Gorizontal-parmalash ko'chma stanogi qiyalanuvchi parma­lash kallagiga ega (OC-955 modelli stanok): vertikal bilan ±20° bur-chak ostidajoylashgan teshiklarga ishlov berish mumkin.

 2. OC-901 modelli bir shpindelli gorizontal-parmalash stanogi 010-18 mm Ii chuqur teshiklarga qo'zg'almas zagotovkalarda pog'onasimon surish usuli bo'yicha ishlov beradi. Asbob aylanma hara­kat (400-2100 min1) va sakkiz pog'onali surish harakati (40-780 mm/ayl) ga ega bo'ladi. Stanok avtomatik ish siklida ishlaydi.

 3. OC-401A modelli bir shpindelli vertikal-parmalash stanogi mm Ii uzunligi 300 mm gacha bo'lgan teshiklarga ishlov beradi.

 4. OC-402A modelli ikki shpindelli vertikal-parmalash stanogi ham li, uzunligi 300 mm gacha bo'lgan teshiklarga ishlov beradi. Har bir shpindel mustaqil boshqariladi. Stanok avtomatik ish siklida ishlaydi. Stanok yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda foydalaniladi. Yuqorida keltirilgan stanoklar ixtisoslashgan parmalash stanoklariga mansubdir.

Parmalash uchun agregat stanoklari. Agregat stanoklari normal-lashgan detallar va uzellardan yig'iladigan stanoklar bo'lib, ular yi­rik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda parmalash, zenkerlash, razvyortkalash, ichki va tashqi yuzalarni yo'nish, rezba ochish kabi ope-ratsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Ko'pincha ularda korpus tipi-dagi detallarga ishlov berilib, kesib ishlash jarayonida zagotovkalar qo'zg'almas bo'ladi. Agregat stanoklarida kallaklar gorizontal, ver­tikal, qiya yoki kombinatsiyalashgan holda joylashishlari mumkin. Harakat elektr dvigateldan (11.4-rasm) kuch kallagi va shpindel qutisi orqali ishchi shpindellarga uzatiladi; ishchi shpindellarga esa kesuvchi asboblar o'rnatilgan. Bu uzellar kolonna yoki stolga o'rnatilib, ular o'z navbatida asosiy stolga mahkamlab qo'yiladi. Asosiy stollar ishlov beriladigan zagotovkalarni mahkamlash uchun qisib qo'yuvchi mos-lamalarga ega.
Masalan, avtomobil dvigatellari silindrlar bloklarida parmalash, zenkerlash, razvyortkalash, sekovkalash va rezba ochish operatsiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan 6 pozitsiyali kolonna tipidagi agregat stanogi yaratilgan. Stanok 150 ta shpindelga ega, uning ish unumdor-Iigi :1 soat davomida 60 ta blokka ishlov beriladi. Silindr bloki zago-tovkasidagi teshiklar ishchi kallaklar bilan birga harakatlanuvchi kon-duktor plitalari bo'yicha parmalanadi va boshqa ishlar bajariladi.
rasmda kallaklari qiya joylashtirilgan agregat stanogining sxe­masi keltirilgan.


Teshik kengaytirish stanoklari va ularning turlari


Teshik kengaytirish stanoklarida zagotovka teshiklarini parmalash, parmalab kengaytirish, zenkerlash, yo'nib kengaytirish, razvyort­kalash, tashqi silindrik yuzalarini yo'nish, yon qismlarini yo'nib tekislash (подрезка торцов), ariqchalar ochish, metchik va rezba keskichlari bilan rezba ochish, yuzalar va pazlarni frezalash kabi ishlar bajariladi. Teshik kengaytirish stanoklari quyidagi turlarga bo'linadi:

 1. gorizontal-teshik kengaytirish stanoklari;

 2. koordinat-teshik kengaytirish stanoklari;

 3. olmosli-teshik kengaytirish stanoklari.

Gorizontal-teshik kengaytirish stanoklari yirik korpus tipidagi de­tallarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu stanoklarning xarak-terli o'lchami sifatida shpindelning diametri i ko'rsatiladi. Stanok bir (oldingi) yoki ikki (oldingi va orqa) stoykali bo'lishi mumkin.
Teshik kengaytirish stanoklarida o'qlari o'zaro parallel teshiklarga o'qlar orasidagi masofani katta aniqlikda saqlangan holda ishlov be­rish maqsadga muvofiqdir.
Kesuvchi asboblar shpindelga va radial supportga o'rnatiladi. Shpindel va planshayba tezliklar qutisi orqali aylanma harakat oladi. Zagotovka buriIuvchan stolga o'rnatilib mahkamlanadi.
2A620 modelli universal teshik kengaytirish stanogining texnik xarakteristikasi quyidagicha:

 1. shpindelning diametri

 2. stolning kengligi va uzunligi

 3. shpindelning aylanish chastotalari chegarasi min'.

 4. planshaybaning aylanish chastotalari chegarasi

 5. shpindelning bo'ylama surilishi

 6. shpindelning chiqish masofasi

7) zagotovkaning maksimal massasi 2 t.
Stanokdagi harakatlar:

 • bosh harakat—shpindel va planshaybaning aylanma harakati;

 • surish harakatlari: shpindelning bo'ylama surilishi

 • supportning radial surilishi

 • shpindel babkasining vertikal surilishi

 • stolning bo'ylama surilishi

 • stolning ko'ndalang surilishi

- stolning doiraviy surilishi Shpindel babkasida tezliklar qutisi va surishlar qutisi, teshik ken­gaytirish va frezalash shpindellari (bu ikki shpindel shlitsli birikma bi­lan birlashtirilgan) hamda plansupport (ko'ndalang yoki radial sup-portli planshayba)joylashtirilgan. Stanokning umumiy ko'rinishi 11.5-rasmda keltirilgan.
Bu stanok asosida 2А620Ф1-2, 2А620Ф4-1 modelli raqamli das-tur bo'yicha boshqariladigan stanoklar yaratilgan.
Koordinat-teshik kengaytirish stanoklari teshiklarning o'lchamIari, ularning o'zaro joylashuvi va shakli yuqori aniqlik darajasida bo'lishi

holda qoladi. Qo'zg'almas kolonnaga o'rnatilgan buriluvchan gilza-ning vertikai yo'naltiravchilari bo'yicha traversa harakatlanadi.
talab etilganda qo'Uaniladi. Bu stanoklar maxsus qurilmalarga ega bo'lib, ular stanok ishchi organlarining harakatlanishini bir necha mikrometr-Iar aniqligida bo'lishini ta'minlaydi. Bu stanoklarda ishlov berishjara-yoni temperaturasi 20+ГС Ii termokonstant sharoitida maxsus xonalar-da olib boriladi.
Koordinat-teshik kengaytirish stanoklari bir stoykali (modellari 2411, 2B440A, 2А450,2Д450) va ikki stoykali (modellari 2455, 2457, 2458, 2459, 2B460, 2A470) bo'ladi. Ulardan detallarni aniq rejalash uchun va o'lchov mashinalari sifatida foydalanish ham mumkin. Za-monaviy koordinat-teshik kengaytirish stanoklari yuqori (B), juda yuqori (A) va eng yuqori (C) aniqlik darajalarida chiqariladi. Ularning ba'zilari dastur bilan boshqarish sistemasi asosida ishlaydi. Masalan, 2Е450Ф1-1 modelli raqamli indikatsiya va koordinatlarni oldindan terish; 2Е450АФ30, 2Е450АМФ4 modelli, asboblar magaziniga ega boigan stanoklar mavjud.
2A450 modelli teshik kengaytirish stanogi (11.6-rasm) optik quril-maga ega bo'lib, o'lchamlarning butun va kasr ulushlarini aniq o'qish imkonini beradi. Stanok to'g'ri burchakli o'qlar sistemasida o'qlar orasidagi masofalarning aniqligi 0,001 mm atrofida bo'lishinita'minlaydi. Koordinatalaraniq masshtabli ko'zgu valiklari va optik priborlar yordamida o'lchanadi. Koordinatalar qiy-mati aniq shkalalar bo'yicha maxsus mikroskoplar yordami­da aniqlanadi.
Ba'zi stanoklarda koordina-talarni hisoblashning induktiv usulidan foydalaniladi.
OImosli teshik kengaytirish stanoklari zagotovka teshiklariga diametr va shakli bo'yicha katta aniqlik va yuqori tozalik dara-
jasida ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu stanoklar pardozlab ishlov berishni ta'minlab, kesish jarayoni yuqori tezliklarda juda kichik surishlar (s=0,01... 0,15 mm/ayl) va kesish chuqurliklari (r=0,05...0,03 mm) da olib boriladi. Texnologik sistema vibratsiyaga chidamlilikning yuqori darajalariga ega. Pardozlab teshik kengaytirish operatsiyalarida diametr bo'yicha 100 mm ga 5-15 mkm oralig'ida farq (dopusk) bo'lishiga erishiladi. O'lchamlarning aniqligi 8-9 (ba'zan esa 5-7) kvalitetlarga to'g'ri keladi. Dumaloqlik va konussimonlik bo'yicha farqlanish 3..10 mkm oralig'ida bo'ladi. Olmosli-teshik kengaytirish stanoklari vertikal, gorizontal, bir va ko'p shpindelli turlarga bo'linadi.
Kesuvchi asbob sifatida olmosli va qattiq qotishmali keskichlardan foydalaniladi.
Bu stanoklarda bosh harakat shpindelning kesuvchi asbob bilan birga aylanma harakatidir.
Surish harakati ko'pincha pog'onasiz boshqariladigan gidroyurit-ma yordamida amalga oshiriladi.
Vertikal olmosli-teshik kengaytirish stanoklari avtomobil va trak-tor dvigatellari silindrlar blokidagi teshiklarni nafis yo'nib kengay-tirishda qo'llaniladi. Bunda ishlangan yuzadajilvirlash va xoninglash-dan so'ng qoladigan abraziv modda qoldiqlari boimaydi, ishlov aniqligi 0100-200 mm Ii teshiklar uchun ovallik va konuslik bo'yicha ikkinchi va hatto birinchi sinflargacha yetadi (0.01-0,005 mm).


Yüklə 377 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə