O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika InstitutiYüklə 499,11 Kb.
səhifə3/5
tarix28.11.2023
ölçüsü499,11 Kb.
#133379
1   2   3   4   5
Narsalar (shakllar mevalar sabzavotlar va boshqalar)ni 2, 4 va 8 tagacha teng qismlarga bo‘lishni butunning qismdan kattaligi qism butunning qismi ekanligini o‘rgatish usullari

Katta guruhda bolalarga har bir son o’z ichiga ma’lum sondagi birliklarni olishi haqida bilim berish zarur. 5 ichidagi sonlarning birliklardan iborat tarkibi haqidagi tasavvurlar ham konkret misollarda shakllantiriladi. Bolalar buyumlar guruhlarini, ularning belgilari, sifati bo’yicha tahlil qilishga, so’ngra sonning birliklarini aytishga o’rgatiladi. Masalan, tarbiyachi stol ustiga har xil rangdagi 4 ta kubchani qo’yib, kublar nechta? Qanday rangdagisi nechta?, deb so’raydi. Oxirgi savol buyumlar miqdorini ularning ranglari bo’iycha tahlil qilishga yo’naltiradi: “Qandaylari qancha?”
– 1 ta qizil, 1 ta ko’k, 1 ta sariq, 1 ta yashil” – “Hammasi – chi?” – “Hammasi 4 ta kub” – “Demak, 4 – bu 1,1,1 va 1. shundan keyin yana bolalardan sonning birliklarini, so’ngra sonning o’zini aytish so’raladi (1,1,1 va 1 – bu 4) Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni o’qitishda buyumlar haqidagi har xil bilimlaridan, ularni differensiallash yoki guruhlarga birlashtirish, alohida alomatlari bo’yicha umumlashtirish malakalaridan foydalanish kerak. Masalan, hammasi bo’lib 5 ta o’yinchoq bor.
“Qandaylari qancha? – “1 ta quyon, 1 ta matryoshka 1 ta ayiq, 1 ta qo’g’irchoq, 1 ta tulki”. – “Demak, 5- bu 1, 1, 1, 1 va 1”. Bolada butun miqdorni ko’rish va uni aytish, sonning birliklarini (sonni tuzuvchi har qaysi birlikni) aytish, ularni birlashtirib, bir son bilan aytish malakasi shunday shakllantiriladi. Sonning birliklardan iborat tarkibini o’rganishda bolalarning geometrik figuralar haqidagi bilimlaridan, buyumlarning kattaliklari bo’yicha munosabatlarini ayta olishlaridan foydalanish kerak. Masalan, 3 geometrik figuralarni – uchburchak, doira, kvadratni tahlil qilish uchun har xil uzunlik va rangdagi qog’oz poloskalarni olish mumkin. Bu poloskalarning bittasi sariq – eng qisqa, bittasi ko’k – biroz uzunroq, bittasi yashil – yanada uzunroq, bittasi oq – 2 ta kam uzunroq, bittasi qizil – eng uzun, jami esa 5 ta – bu 1, 1, 1, 1 va 1. Bolalar olgan bilimlarini har xil topshiriqlar yordamida mustahkamlashi kerak. Maslan, tarbiyachi sonli kartochka ko’rsatadi va bolalarga buyumlarni, sonda nechta birlik borligi ko’rinib turadigan qilib sonli kartochkani ko’rsatadi, yuolalar esa doira, kvadratni tahlil qilish uchun har xil uzunlik va rangdagi qog’oz poloskalarni olish mumkin. Bu poloskalarning bitta – bittasi yashil – yanada uzunroq, bittasi oq – 2 ta kam uzunroq, bittasi qizil – eng uzun, jami esa 5 ta – bu 1, 1, 1, 1 va 1. Bolalar olgan bilimlarini har xil topshiriqlar yordamida mustahkamlashi kerak. Masalan, tarbiyachi sonli kartochka ko’rsatadi va bolalarga buyumlarni, sonda nechta birlik borligi ko’rinib turadigan qilibjoylashtirishni taklif qiladi. Yoki u 3 ta doirachali, sonli kartochkani ko’rsatadi, bolalar esa doira, uchburchak va kvadratni qo’yadilar. Bolalardan 3 ta doirachali, sonli kartochkani ko’rsatadi, bolalar esa dioar, uchburchak va kvadratni qo’yadilar. Bolalardan 3 ta figurani nega ajratib sanaganini, u qaysi figuralarni ajratib qo’yganini (1 ta dioar, 1 ta uchburchak, 1 ta kvadrat), 3 sonida nechta birlik borligini so’rash mumkin. Shunday qilib, tarbiyachi bolalarni natural sonlarning hosil bo’lishi bilan tanishtiradi; sonni bir birlik orttirish yoki kamaytirishga qarab. Katta yoki kichik son hosil bo’ladi. Katta guruhda bolalarda tartib sonlardan foydalanish malakasini rivojlantirish davom ettiriladi. Bola shu yoshda ham ko’pincha sonning tartib qiymatini miqdor qiymati bilan almashtirib yuboradi. Shu sababli bolalarga tartib sonning mohiyatini ochib berish, miqdor son har doim ham tartib son bilan ustma – ust tushavermasligini ko’rsatish, tartib son esa har doim buyumlarning ma’lum miqdorini bildirib turishini ko’rsatish kerak. Tartib sanoqni kiritishga qadar bolalarga “qancha”? degan savolga javob berishda faqat chapdan o’ngga qarab sanashnigina emas, balki o’ngdan chapga qarab ham, o’rtasidan boshlab ham sanash mumkinligini, qator emas, boshqacha joylashtirilgan buyumlarni istalgan buyumlardan boshlab sanash mumkinligini ham ko’rsatish kerak. Agar sanoq (biror buyumni o’tkazib yubormay, sanashning qaysi buyumdan boshlanganini va qaysilarining sanalganini eslab qolib) to’g’ri olib borilsa, natija har doim bir xil chiqaveradi.
Bola tartib sanoqda “nechanchi?” savoliga javob berish talab qilinganda buyumlarni har doim qator qilib joylashtirishlarini o’zlashtirib olishi kerak. Odatda chapdan o’ngga qarab sanashadi. (O’ngdan chapga qarab qanash ham mumkin, ammo bola sanoq qanday tartibda olib borilayotganini bilishi kerak). Bolalar buyumning boshqa buyumlar orasidagi tartibini aniqlashda sanoqning yo’nalishi muhim ahamiyatga egaligini bilib oladilar. Tarbiyachi har doim “qancha?” savoliga sanab chiqilgan buyumlarning hammasi qanchaligini aytish bilan, “qaysi?” (“sanoq bo’yicha nechanchi?”) savoliga bir buyumlar orasidagi o’rinni bilib, javob berish kerakligini va birinchi, ikkinchi, uchinchi deb sanash kerakligini eslatadi va ta’kidlaydi. Bolalarni “qaysi?”, “nechanchi?” savollarini tushunish va fraq qilish bo’yicha mashq qildirish uchun ularni buyumlarning kattaligi va rangiga qarab taqqoslash malakalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Masalan, ularga rangla qog’oz poloskasi hammasi bo’lib qanchaligini, yuqoridagi birinchi poloska qanday rangda ekanini; qaysi poloska beshinchi, yashil poloska hisob bo’yicha nechanchi ekanini, qora poloska hisob bo’yicha nechanchi ekanini topish topshirig’i beriladi. Bunday topshiriqlarda geometrik figuralar – katta uchburchak, doira, uchburchak, to’rtburchak, rangi bir xil, ammo har xil kattalikdagi katta uchburchak, katta doira, katta to’rtburchaklardan foydalanish mumkin. (“Katta doira sanoq bo’yicha nechanchi?, qaysi figura to’rtinchi? Katta to’rtburchak sanoq bo’yicha nechanchi?” Keyingi figurani ayting. U qanday? Oltinchi figura nima deb ataladi?”). “Qaysi?” savolini tushunish malakasi hafta haqidagi bilimlarni aniqlashga doir mashqlarda ham mustahkamlanadi. Masalan, tarbiyachi haftaning birinchi kuni nima?, haftaning uchinchi kuni qanday atalishini, haftaning nechanchi kuni payshanba? Va h.k. savollarni har xil ifodalashi kerak. Bu ham diiqqatni to’plash, ham bilimlarni yanada chuqur o’zlashtirishga imkon beradi. O’yin uchullari ham samaralidir. Chunonchi, o’qituvchi gapiradi va u o’z nutqini flanelegrafda namoyish qilish bilan kuzatib boradi. Podada qanday hayvonlar borligini ayting. Hayvonlarni parigi qirg’oqqa o’tkazish kerak. Ko’prik tor bo’lgani uchun ular bir –birining orqasidan ketma- ket ketishadi. Liqqat bilan qarang nima birinchi ketmoqda? Nima ikkinchi bo’lib ketmoqda? Sigirning orqasidan nima ketmoqda? ....Qo’ydan oldin nima ketmoqda? Nima oxirida ketmoqda? Qo’zichoq hisob bo’yicha nechanchi? Hammasi bo’lib nechta hayvon ko’prikdan o’tmoqda? Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning kata guruhida turlicha kattalikdagi har xil joylashgan buyumlardan ikkitadan, beshtadan, to’qqiztadan kabi ifodalarni qo’llab, tengliklarni aytishga o’rgatish davom ettiriladi. Daslabki ma’lumotlarni didaktik tarqatma materiallar bilan bajariladigan mashqlarda berish maqsadga muvofiq. Bolaga 4 ta uchburchakni ajratib sanash va ularni qator qilib qo’yishni; shuncha doirachani ajratib sanab, ularni uchburchaklar ostiga joylashtirish; doiralar betiga ularga teng miqdorda, kvadratlar nechtaligini qayta sanashni taklif qilish mumkin. Nihoyat, ushbu savolni ham berish kerak. “Har bir qatorda nechtadan geometrik figura bor?” bu saovlga har xil javob berishga yo’l qo’yish mumkin: ixcham javob – “To’rttadan”; to’liq javob:
“To’rttadan geometrik figura” yoki “Har bir qatorga to’rttadan geometrik figura joylashtirilgan”. Bunday topshiriqlar bolalarning bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Tarbiyachi sonli kartochkacha buyumni ajratib sanab qo’yishni taklif qiladi. Kartochkani yana bir marta ko’rsatadi va sonni aytadi, bolalar shuncha buyumni ajratib sanab qo’yishadi. Shundan keyin tarbiyachi so’raydi, “Siz nechtadan o’yinchoq qo’ydingiz?” yoki “Stolda nechta o’yinchoq va kartochkada nechta doira bor?”.
Bolani o’z atrof – tevaragidan tengliklarni topish bo’yicha mashq qildirish zarur. (Bolalar stol atrofida 2 tadan, 4 tadan o’tirishibdi, stollar qatorga bittadan qo’yilgan, har qaysi stol yonida 2 tadan kursi (stul) turibdi. Har qaysi shkafchada 5 tadan sochiq bor va h.k). Katta guruhda bolalarning biri ko’proq, biri kamroq joy olganda ham buyumlar guruhlari teng bo’ilshi mumkindigi haqidagi tasavvurlari mustahkamlanadi. Tarbiyachi flanelegrafga (doskaga) uchburchaklar va kvadratlarni bir –birining tagiga qo’yadi. Bolalar ularning miqdorini aniqlaydi (5 va 5). Shundan keyin tarbiyachi uchburchaklarni boshqacha qo’yadi; ularni sanab chiqish va daslabki miqdor o’zgargan yoki o’zgarmaganligini aytishni so’raydi: endi kvadratlar va uchburchaklar nechtadan, bo’ldi; nima o’zgardi (uchburchaklarni boshqacha qo’ydingiz, endi ular ko’proq joy oldi).
“Kvadratlar o’shancha – 5 ta ekani ko’rinib turishi uchun ularni qanday qo’yish (uchtiga qo’yish yoki yoniga qo’yish) mumkin?” – deb so’raydi tarbiyachi oxirida. Boshqacha vaziyatdan ham foydalanish mumkin: kvadratlarni uchburchaklar tagiga bittadan oralatib qo’yish va bolalarga bunday savollarni berish mumkin: u yoki bu figuraning miqdori o’rgandimi? Kvadratlar va uchburchaklar nechtadan? Ular 5 tadan ekanini qanday tekshirish mumkin? (sanash, bir –birining ostiga qo’yib chiqish).

Yüklə 499,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə