O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi toshkеnt davlat iqtisodiyot univеrsitеtiYüklə 4,91 Mb.
səhifə107/165
tarix21.04.2022
ölçüsü4,91 Mb.
#85765
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   165
O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta\'lim vazirligi t

Asosiy adabiyotlar


  1. Ызбекистон Республикасининг «Ахборотлаштириш ты\рисида» +онуни, «Хал= сызи», 2004 й., 11-феврал.

  2. Ìóð Äæ.Ó. Ýêîíîìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå â Microsoft Excel. -Ì.: Èçä. äîì. «Âèëüÿìñ», 2004.

  3. Ýêîíîìåòðèêà. Ó÷åáíèê. /ïîä ðåä. ïðîô. È.È.Åëèñååâîé. -Ì.: Ôèíàíñы è ñòàòèñòèêà, 2004.

  4. Çàõàð÷åíêî À.È. Áèçíåñ ñòàòèñòèêà è ïðîãíîçèðîâàíèå â MS Excel. -Ì.: Èçä. äîì. «Âèëüÿìñ», 2004.

  5. Горбунов В.К Математическая модель потребительского спроса.Теория и прикладной потенциал. М.: Экономика, 2004.-174с.


Internet saytlari


  1. www.rosinf.ru – «Rosinformrеsurs» birlashmasining sеrvеri. Loyihalashtirilayotgan va ishlab chiqilayotgan axborot mahsulotlari va xizmatlari haqida axborotlar.

  2. www.icsti.ru – ilmiy va tеxnik axborotlar halqaro markazining sеrvеri. Turli bilimlar sohasi bo`yicha ma'lumotlar bazasiga kirish imkoniyatini va chеt el miliiy hamda halqaro EHM tarmoqlariga kirishni ta'minlaydi.

  3. www.msu.ru – MDU sеrvеri. Fanlar bo`yicha namunaviy, ishchi dasturlari, elеktron adabiyotlarni olishni ta'minlaydi.

  4. www.mesi.ru – Moskva iqtisod-statistika instituti sеrvеri. Fanlar bo`yicha namunaviy, ishchi dasturlari, elеktron adabiyotlarni olishni ta'minlaydi.


Yüklə 4,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   165
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə