O‘zbekiston respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligi


Tashish. DS 17768 – 90E ga asoslanadi. SaqlashYüklə 3,79 Mb.
səhifə23/43
tarix08.03.2018
ölçüsü3,79 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43

Tashish. DS 17768 – 90E ga asoslanadi.

Saqlash. Quruq, yorug’lik nuridan himoyalangan joyda, xona haroratida saqlanadi.

Yaroqlilik muddati. 2 yil.

Asosiy farmakologik ta’siri. Mikroblarga qarshi vosita.

Ilova. Ushbu korxona farmakopeya maqolasida keltirilgan reaktivlar va titrlovchi ertimalar Britaniya Farmakopeyasi va DF XI, 2 tomning tegishli bo’limlarida keltirilgan.
TABULATTAE “SIMECARUM” 10 mg OBDUCTAE

SIMEKAR” 10 mg QOBIQ BILAN QOPLANGAN TABLETKALARKimyoviy nomi: [1S[1α,3α,7β,8β(2S,4S),8αβ]]-2,2-dimetilbutan kislotasi 1,2,3,7,8,8α-geksagidro-3,7-dimetil-8-[2-(tetragidro 4-gidroksi-6-okso-2H-piran-2-il)-etil]-1- naftalen efiri.

Empirik formula: C25H38O5

1 ta tabletka uchun tarkib:


Modda nomi

Tavsif

Miqdori

Simvastatin

Askorbin kislotasi

Laktoza monogidrat

Butilgidroksianizol

Suvsiz limon kislotasi

Magniy stearat

Mikrokristallik sellyuloza PH 102

Oldindan jelatinlangan kraxmal

Jami:

Qobiq:


Film-qadoqlash uchun material №2
Gipromelloza HPMC 2910

Gidroksipropil sellyuloza

Titan dioksid

Qizil temir oksidi 30 E 172

Sariq temir oksidi 10 E 172

Sariq bo’yoq SY E 110

Indigo-kraminli bo’yoq E 132


Yevr. Farm. 2003

Yevr. Farm. 2003

Yevr. Farm. 2003

Yevr. Farm. 2003

Yevr. Farm. 2003

Yevr. Farm. 2003

Yevr. Farm. 2003
Yevr. Farm. 2003

“Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S” maxsus firma

Br.F.2000, 726 b.

Br.F.2000, 833 b.

Br.F.2000,1370 b.


10.000 mg

2.500 mg


70.700 mg

0.020 mg


1.250 mg

0.530 mg


5.000 mg
10.000 mg
100.000 mg

2.5 mg


Jami : 102.500 mg


Tavsif. Ikki tomonlama pushti rangli tabletka, qobiq bilan qoplangan, oval shaklli, bir tomoni bo’lakli.

Chinligi. Miqdoriy tahlil uchun tayyorlangan tekshiriluvchi eritmaning xromatogrammasida hosil bo’lgan asosiy cho’qqining ushlanib turish vaqti miqdoriy tahlil uchun tayyorlangan simvastatin ISN eritmasining asosiy cho’qqisini ushlanib turish vaqti bilan mos kelishi kerak.

O’rtacha og’irlik va massaning bir xil tarqalganligi.

Tabletkalarning o’rtacha og’irligi 94,8 mg dan 110,2 mg gacha bo’lishi kerak. Tabletkalardagi o’rtacha og’irlikdan farqi 18 ta tabletkada ±7,5% ga va 2 ta tabletkada ±15% ga (undan ortiq emas) teng bo’lishi kerak (DF XI, 2 tom, 156 b.).Parchalanish. Tabletkalar 30 daqiqadan ko’p bo’lmagan vaqtda parchalanishi kerak (DF XI, 2 tom, 154 b.).

Titan dioksidning miqdori. Titan dioksidning miqdori 3% dan oshmasligi kerak. Aniqlash DF XI, 2 tom, 157 betga asosan olib boriladi.

Yot aralashmalar.

Lovastatin. Miqdoriy tahlil uchun olingan xromatogrammalar asosida lovastatinning foiz miqdori aniqlaniladi.Ri – tekshiriluvchi eritmaning miqdoriy tahlili uchun olingan xromatogrammadagi lovastatin hosil qilgan cho’qqi maydoni;

Ci – standart eritmasidagi lovastatin konsentratsiyasi, mg/ml;

Rs – ISN eritmasi xromatogrammasidagi lovastatin hosil qilgan cho’qqi maydoni;

Cs – ISN eritmasidagi simvastatin konsentratsiyasi, mg/ml;

Ts – tekshiriluvchi eritmadagi simvastatin konsentratsiyasi, mg/ml;

Lovastatin miqdori 1,5% dan ortiq bo’lmasligi kerak.

Xususiy va umumiy aralashmalar.

Tabletkalarni maydalab olingan 2,0 g kukunni hajmi 10 ml bo’lgan o’lchov kolbassiga solinadi, ustiga 5ml butilgidroksitoluol-atsetonitril (0,5:1) aralashmasini solib 5 daqiqa davomida chayqatamiz. Kolba belgisigacha yuqorida foydalanilgan erituvchi bilan yetkazamiz va “moviy tasma” filtri yordamida filtrlaymiz (20 mg/ml). oldindan metanol bilan yuvilgan va havoda quritilgan silikagel sorbentli xromatografiya plastinkasining (Merck No 5553) start chizig’iga 4 mkl dan A,B standart eritmasi va tekshiriluvchi eritmani tomizamiz. Plastinkani azot oqimida quritiladi va 1 ml aralashmada 0,5 mg butilgidroksitoluol saqlagan siklogeksan:xloroform:izopropil spirti (5:2:1) eritmalari aralashmasi solingan kameraga joylashtiriladi. Xromatografiyalash eritmalar plastinka balandligining ¾ qismiga ko’tarilgunicha davom ettiriladi. So’ng plastinkani kameradan olib, eritmalar frontini belgilab olinadi va azot oqimida quritiladi. Plastinkaga metanol va sulfat kislotasi aralashmasi (8:2) purkaladi, 30 daqiqa davomida 110ºC haroratda qizdiriladi va xromatografiya tezlik bilan o’qiladi. Xech qaysi qo’shimcha dog’lar intensivligi va o’lchamiga ko’ra B eritma hosil qilgan asosiy dog’ (2,5%) o’lchami va intensivligidan yuqori bo’lmasligi kerak. Barcha qo’shimcha dog’larning o’lchami va intensivligi yig’indisi A eritma hosil qilgan asosiy dog’ intensivligi va o’lchamidan katta bo’lmasligi kerak.Ilova: simvastatinning A va B standart eritmasini tayyorlash. 50 mg simvastatinni (Yevr. F.2003, AQSH F. 26) 50 ml butilgirdoksitoluol-atsetonitrilning 0,5:1 nisbatdagi aralashmasida eritamiz (A eritma) (1mg/ml).

25 ml A eritmani hajmi 50 ml bo’lgan o’lchov kolbasiga solamiz va eritma hajmi kolba belgisigacha butilgirdoksitoluol-atsetonitrilning 0,5:1 nisbatdagi aralashmasi bilan yetkazamiz – B eritma (0,5 mg/ml).Erishi. Aniqlash Brit.F., ga asosan “Parrakli aralashtirgich” asbobidan foydalangan holda olib boriladi.

Erituvchi muhit – 0,5% li natriy laurilsulfatning pH 7,0 bo’lgan 0,01 M li fosfat buferidagi eritmasi, erituvchi muhit hajmi – 900 ml, harorat – 37±1ºC, aralashtirgichning aylanish tezligi – 50 ayl/daq, erish vaqti – 30 daqiqa.

Tekshirish uchun 1 ta tabletka olib, eritish uchun idishga solamiz. 30 daqiqadan so’ng idish markazidan 50 ml namuna olinadi va teshigining diametri 0,45 mkm bo’lgan “Millipor” filtrida filtrlab olinadi, boshlang’ich 10 – 15 ml filtratni tashlab yuboramiz.

50 mkl miqdordagi tekshiriluvchi eritma va simvastatinning ISN eritmasini UB – detektorli yuqori sifatli suyuqlik xromatografiyasi usulida 150 x 3.9 mm o’lchamli Nova-Pak C18 60 A kolonkasida, har bir eritmadan 3 tadan kam bo’lmagan miqdordagi xromatogramma olinmagunicha navbatma navbat xromatografiyalanadi, sharoit “Miqdoriy tahlil” bo’limida ko’rsatilgan.

Tabletkadan eritmaga o’tgan simvastatinning foiz miqdori quyidagi formula yordamida aniqlaniladi:

bu yerda S0 – standart namuna xromatogrammasidan olingan simvastatin ISN eritmasi hosil qilgan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

S1 – tekshiriluvchi eritma xromatogrammasidan olingan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

ast – simvastatin ISN miqdori, mg;

a – simvastatin miqdori, “1 ta tabletka uchun tarkib” bo’limida keltirilgan, mg;

P – standart namunasidagi simvastatinning foiz miqdori.

30 daqiqadan so’ng eritmaga o’tgan simvastatin miqdori “1 ta tabletka uchun tarkib” maqolasida keltirilganidek 85% dan kam bo’lmasligi kerak.

Ilova. Erituvchi muhitni tayyorlash. 30 g natriy lauril sulfat va 9,36 g bir asosli natriy fosfatni 6 l suvda eritiladi. pH 7,0 ga kelgunicha NaOH ning 50% li eritmasi qo’shiladi.

Standart eritmani tayyorlash. 10 mg (aniq tortma) simvastatin ISN (Yevr.F 2003, AQSH 26) ni hajmi 100 ml bo’lgan kolbaga solinadi. Erituvchi muhit sifatida tayyorlangan eritmadan 50 ml solib, to’liq erib ketguncha aralashtiramiz va erituvchi bilan eritma hajmi kolba belgisigacha yetkaziladi. Hosil bo’lgan eritmadan 5 ml olib hajmi 50 ml bo’lgan o’lchov kolbasiga solinadi va hajmi kolba belgisigacha erituvchi bilan yetkaziladi.

Modda miqdorining bir xilligi. Aniqlash DF XI, 2 tom, 156 b. ga asosan olib boriladi. 1 ta tabletkani hajmi 25 ml bo’lgan o’lchov kolbasiga solib, ustiga natriy gidrofosfatni atsetonitrildagi eritmasining 15 ml miqdori qo’shiladi, kolba tabletka to’liq parchalanguncha chayqatiladi, 10 daqiqa davomida ultratovushli vannada eritiladi, belgilangan miqdorga yuqoridagi erituvchi bilan yetkaziladi, aralashtiriladi va teshigining diametri 0,45 mkm bo’lgan “Millipor” filtri orqali filtrlanadi, boshlang’ich 10-15 ml filtrat tashlab yuboriladi.

“Miqdoriy tahlil” bo’limida yozilganidek, navbatma navbat 50 mkl miqdordagi tekshiriluvchi va simvastatin ISN eritmasini yuqori sifatli suyuqlik xromatografiyasi usulida xromatografiyalanadi.

1 ta tabletkadagi simvastatinning foiz miqdori (X) quyidagi formula yordamida hisoblab topiladi:

S0 – standart namuna xromatogrammasidan olingan simvastatin ISN eritmasi hosil qilgan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

S1 – tekshiriluvchi eritma xromatogrammasidan olingan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

ast – simvastatin ISN miqdori, mg;

a – simvastatin miqdori, “1 ta tabletka uchun tarkib” bo’limida keltirilgan, mg;

P – standart namunasidagi simvastatinning foiz miqdori.

1 ta tabletkadagi simvastatinning miqdori DF XI, 2 tom, 156 b. talabiga javob berishi kerak.

Mikrobiologik tozaligi. Preparat DF XI, 2 tom, 193 b. va 12.10.2005 y. O’zgartirish №2, kategoriya 3 “A” talabiga javob berishi kerak. Preparat tekshiruv jarayoni davomida antimikrob xususiyatni namoyon qilmaydi.

Miqdoriy tahlil. Simvastatin. Maydalangan tabletkalardan 307,5 mg miqdordagi kukunni tortib olib, hajmi 100 ml bo’lgan o’lchov kolbasiga solinadi. Unga natriy gidrofosfatning atsetonitrildagi eritmasidan 50 ml qo’shiladi, 10 daqiqa davomida ultratovushli vannada eritiladi, eritma hajmi belgigacha yuqorida keltirilgan erituvchi bilan yetkaziladi, aralashtiriladi va teshigining diametri 0,45 mkm bo’lgan “Millipor” filtrida filtrlanadi, boshlang’ich 10-15 ml filtrat tashlab yuboriladi.

50 mkl miqdordagi tekshiriluvchi eritma va simvastatin ISN eritmasini UB – detektorli yuqori sifatli suyuqlik xromatografiyasi usulida 150 x 3.9 mm o’lchamli Waters LC 1 Plus sorbenti to’ldirilgan Nova-Pak C18 60 A kolonkasida, har bir eritmadan 3 tadan kam bo’lmagan miqdordagi xromatogramma olinmaguncha quyida ko’rsatilgan sharoitda navbatma navbat xromatografiyalanadi:

- harakatlanuvchi faza – 50 qism atsetonitril va 50 qism suyultirilgan fosfat kislotasi (1:1000), istalgan qulay usulda degazatsiyalangan;

- oqim tezligi – 3 ml/daq;

- detektirlash – 238 nm;

- kolonka harorati – xona harorati.

1 ta tabletka tarkibidagi simvastatinning mg miqdori (X) quyidagi formula yordamida topiladi:

S0 – standart namuna xromatogrammasidan olingan simvastatin ISN eritmasi hosil qilgan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

S1 – tekshiriluvchi eritma xromatogrammasidan olingan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

ast – simvastatin ISN miqdori, mg;

a – tortib olingan preparat miqdori, mg;

b – tabletkaning o’rtacha miqdori, mg;

P – standart namunasidagi simvastatinning foiz miqdori.

1 ta tabletkaning o’rtacha og’irligiga ko’ra, simvastatin miqdori 9,0 dan 11,0 mg gacha bo’lishi kerak.Ilova: simvastatin ISN eritmasini tayyorlash. 60,0 mg (a.t.) simvastatin (Yevr. F. 2003, AQSH 26) va 0,9 mg (a.t.) lovastatin (Yevr.F 2003) olib hajmi 200 ml bo’lgan o’lchiv kolbasiga solinadi, natriy gidrofosfatning atsetonitrildagi eritmasidan 100 ml qo’shiladi, 10 daqiqa davomida ultratovushli vannada eritiladi, keltirilgan erituvchi bilan eritma hajmi belgilangan miqdorga yetkaziladi.

Natriy gidrofosfatning atsetonitrildagi eritmasini tayyorlash. Atsetonitril va 0,01 mol/l natriy gidrofosfatning (60:40) aralashmasini “moviy tasma” filtri yordamida filtrlanadi va pH fosfat kislotasi bilan 4,0 ga keltiriladi.

Askorbin kislotasi. 10 ta tabletkani hajmi 250 ml bo’lgan o’lchov kolbasiga solinadi, 25 ml 1,0% li shavel kislotasi va 200 ml astetonitrildagi atsetat buferidan qo’shiladi, to’liq dispergirlanguncha chayqatiladi, ultratovushli vannaga solinadi, hajmi atsetat buferini atsetonitrildagi eritmasi bilan belgigacha yetkaziladi, aralahstiriladi, teshigining diametri 0,45 mkm ga teng bo’lgan “Millipor” filtri yordamida filtrlanadi, boshlang’ich 10-15 ml filtrat tashlab yuboriladi.

50 mkl miqdordagi tekshiriluvchi eritma va simvastatin ISN eritmasini UB – detektorli yuqori sifatli suyuqlik xromatografiyasi usulida 150 x 3.9 mm o’lchamli Waters LC 1 Plus sorbenti to’ldirilgan Nova-Pak C18 60 A kolonkasida, har bir eritmadan 3 tadan kam bo’lmagan miqdordagi xromatogramma olinmaguncha quyida ko’rsatilgan sharoitda navbatma navbat xromatografiyalanadi:

- harakatlanuvchi faza – 90 qism atsetonitril va 10 qism 0,025 mol/l fosfat kislotasining aralashmasi, istalgan qulay usul yordamida degazatsiyalangan;

- oqim tezligi – 1,5 ml/daq;

- detektirlash – 246 nm;

- kolonka harorati – xona harorati.

1 ta tabletkadagi askorbin kislotasining mg miqdori (X) quyidagi formula yordamida topiladi:S0 – standart namuna xromatogrammasidan olingan askorbin kislotasi ISN hosil qilgan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

S1 – tekshiriluvchi eritma xromatogrammasidan olingan cho’qqi maydonining o’rtacha qiymati;

ast – tortib olingan askorbin kislotasi ISN miqdori, mg;

a – tortib olingan preparat miqdori, mg;

b – tabletkaning o’rtacha miqdori, mg.Ilova. 0,025 mol/l fosfat kislotasini tayyorlash. 1,65 ml 85% li fosfat kislotasiga 1000 ml suv qo’shiladi.

Atsetat buferining atsetonitrildagi eritmasini tayyorlash. Atsetonitril va pH 4,0 bo’lgan atsetat buferini 80:20 nisbatda aralashtiriladi.

pH 4,0 bo’lgan atsetat buferini tayyorlash. 250 ml hajmli o’lchov kolbasiga 200 ml suv, 0,75 ml sirka kislotasi solinadi. pH 4,0 bo’lguncha NaOH ning 20% li eritmasi qo’shiladi. Eritma hajmi kolba belgisigacha suv bilan yetkaziladi.

Oksalat kislotasining 1,0% li eritmasini tayyorlash. 1 g oksalat kislotasini hajmi 100 ml bo’lgan o’lchov kolbasiga solinadi va oz miqdordagi suv bilan eritiladi. Eritma hajmi kolba belgisigacha suv bilan yetkaziladi.

Askorbin kislotasi ISN eritmasini tayyorlash. 25 mg (aniq tortma) (Yevr.F.2003) askorbin kislotasini hajmi 250 ml bo’lgan o’lchov kolbasiga solinadi, 25 ml 1% li oksalat kislotasida eritiliadi, 200 ml atsetat buferining atsetonitrildagi eritmasi qo’shiladi, aralashtiriladi, eritma hajmi kolba belgisigacha huddi shu erituvchi bilan yetkaziladi.

Qadoqlash. 14 ta tabletkadan GOST 25250-88E ga ko’ra polivinilxlorid plyonkali yoki TSh 48-21-270-78 ga asosan import yoki loklangan bosma alyumin folgadan tayyorlangan kontur uyachali qadoqlarga qadoqlanadi.

Ikkita kontur uyachali qadoqdan GOST 7625-86E ga ko’ra import yoki yorliq qog’ozidan qilingan yoki GOST 18510-87E ga ko’ra yozuv qog’ozidan yasalgan qo’llash yo’riqnomasi bilan birgalikda GOST 7933-89E ga asosan import kartondan yasalgan penallarga yoki qutilarga joylanadi.

Penallarni GOST 15629-83R yoki TST 64-064-88E ga asosan gofrirlangan kartondan yasalgan guruh tarasiga joylanadi. Guruh tarasini GOST 18251-87e ga ko’ra yopishqoq tasma yoki import “skotsh tasmasi” bilan yopishtiriladi. Guruh tarasiga GOST 7625-86E ga ko’ra yorliq qog’ozidan yoki GOST 18510-87E ga ko’ra yozuv qog’ozidan yasalgan yorliq yopishtiriladi.

Guruh va transport tarasi GOST 17768-90E ga asoslanadi.Yorliqlash. Kontur uyachali qadoqda ishlab chiqaruvchi korxona nomi, tovar belgisi, dori vositasining o’zbek tilidagi nomi, ta’sir etuvchi modda miqdori, tabletkalar miqdori, seriya raqami va yaroqlilik muddati ko’rsatilgan bo’ladi.

Penalda ishlab chiqaruvchi korxona nomi va manzili, tovar belgisi, dori vositasining lotin, rus va o’zbek tillaridagi nomi, ta’sir etuvchi modda miqdori, saqlash sharoiti: “Quruq, yorug’likdan himoyalangan va harorat 15-30ºC bo’lgan joyda saqlansin”, “Faqat shifokor ko’rsatmasiga binoan qo’llanilsin”, “Yo’riqnomani diqqat bilan o’qilsin”, “Bolalardan ehtiyot qilinsin”, “Gipolipidemik vosita”, “”Nobel Ilaҫ Sanayii ve Ticaret A.S.” litsenziyasiga binoan ishlab chiqarildi” yozuvlari, registratsiya raqami, seriya raqami, yaroqlilik muddati va shtrix kod yozilgan bo’lishi kerak.

Transtort tarasi GOST 14192-96 ga asoslanadi.

Tashish. GOST 17768-90E ga asoslanadi.

Saqlash. Quruq, yorug’likdan himoyalangan va harorat 15-30ºC bo’lgan joyda saqlanadi.

Yaroqlilik muddati. 2 yil.

Asosiy farmakologik ta’siri. Gipolipidemik vosita.
TABULATTAE “SIMECARUM” 10 mg OBDUCTAE

SIMEKAR” 10 mg QOBIQ BILAN QOPLANGAN TABLETKALAR

O’zgartirish kiritish mddati “11 05 2006 yil


Eski tahrir

Yangi tahrir

Nomlanishi. TABULATTAE “SIMECARUM” 10 mg OBDUCTAE,

“SIMEKAR” 10 mg TABLETKI POKRЫTЫE OBOLOCHKOY, “SIMEKAR” 10 mg QOBIQ BILAN QOPLANGAN TABLETKALAR,

HIChK “NOBEL-PHARMSANOAT”

Tavsif. Ikki tomonlama qabariq pushti rangdagi tabletkalar, qobbiq bilan qoplangan, oval shaklda, bir tomoni riskali.
Nomlanishi. TABULATTAE “SIMECARUM” OBDUCTAE,

“SIMEKAR” TABLETKI POKRЫTЫE OBOLOCHKOY, “SIMEKAR” QOBIQ BILAN QOPLANGAN TABLETKALAR,

HIChK “NOBEL-PHARMSANOAT”
Tavsif. Ikki tomonlama qabariq, pushti rangli qobiq bilan qoplangan, oval shaklli.TABULATTAE “SIMECARUM” 10 mg OBDUCTAE

SIMEKAR” 10 mg QOBIQ BILAN QOPLANGAN TABLETKALAREski tahrir

Yangi tahrir

Nomlanishi. TABULATTAE “SIMECARUM” 10 mg OBDUCTAE,

“SIMEKAR” 10 mg TABLETKI POKRЫTЫE OBOLOCHKOY, “SIMEKAR” 10 mg QOBIQ BILAN QOPLANGAN TABLETKALAR,

HIChK “NOBEL-PHARMSANOAT”

Yorliqlash. Kontur uyachali qadoqda ishlab chiqaruvchi korxona nomi, tovar belgisi, dori vositasining o’zbek tilidagi nomi, ta’sir etuvchi modda miqdori, tabletkalar miqdori, seriya raqami va yaroqlilik muddati ko’rsatilgan bo’ladi.

Penalda ishlab chiqaruvchi korxona nomi va manzili, tovar belgisi, dori vositasining lotin, rus va o’zbek tillaridagi nomi, ta’sir etuvchi modda miqdori, dori vositasi miqdori, saqlash sharoiti: “Quruq, yorug’likdan himoyalangan va harorat 15-30ºC bo’lgan joyda saqlansin”, “Faqat shifokor ko’rsatmasiga binoan qo’llanilsin”, “Yo’riqnomani diqqat bilan o’qilsin”, “Bolalardan ehtiyot qilinsin”, “Gipolipidemik vosita”, “Nobel Ilaҫ Sanayii ve Ticaret A.S. litsenziyasiga binoan ishlab chiqarildi” (Turkiya) yozuvlari, registratsiya raqami, seriya raqami, yaroqlilik muddati va shtrix kod yozilgan bo’lishi kerak.

Transport tarasi GOST 14192-96 ga asoslanadi.Nomlanishi. TABULATTAE “SIMECARUM” OBDUCTAE,

“SIMEKAR” TABLETKI POKRЫTЫE OBOLOCHKOY, “SIMEKAR” QOBIQ BILAN QOPLANGAN TABLETKALAR,

HIChK “NOBEL-PHARMSANOAT”

Yorliqlash. Kontur uyachali qadoqda ishlab chiqaruvchi korxona nomi, tovar belgisi, dori vositasining o’zbek tilidagi nomi, doza, ta’sir etuvchi modda miqdori, tabletkalar miqdori, seriya raqami, yaroqlilik muddati ko’rsatilgan bo’ladi.

Penalda ishlab chiqaruvchi korxona nomi, manzili, tovar belgisi, dori vositasining lotin, rus va o’zbek tillaridagi nomi, ta’sir etuvchi modda miqdori, tabletkalar miqdori, saqlash sharoiti: “Quruq, yorug’likdan himoyalangan va harorat 15-30ºC bo’lgan joyda saqlansin”, “Faqat shifokor ko’rsatmasiga binoan qo’llanilsin”, “Yo’riqnomani diqqat bilan o’qilsin”, “Bolalardan ehtiyot qilinsin”, “Gipolipidemik vosita” yozuvlari, registratsiya raqami, seriya raqami, yaroqlilik muddati va shtrix kod yozilgan bo’lishi kerak.

Transport tarasi GOST 14192-96 ga asoslanadi.

Kapsulalarni qadoqlash, o‘rash va sifatini baxolash. Ferask kapsulasi.

Aevit kapsulasi kontur yacheykali qadoqda №10 (1×10), №30 (3×10)

“Altayvitamin” YOAJKo‘rsatkichlar

Usullar

Ko‘rinishdagi

1

2

3

Tashqi ko‘rinish

Vizual

Kapsulalar jelatindan sferik shaklli, rangi to‘q sariqdan och jigarrangacha, silliq yuzali, yuzasida hech qanday shikastlanishlarsiz va pufakchali qo‘shimchalari yo‘q. Kapsulalar achchiqroq hidga ega bo‘lmagan yog‘li och sariqdan to‘q sariq rangli suqlik bilan to‘ldirilgan.

CHinligi:

Retinol


α-tokoferol atsetat

Retinol palmitat va α-tokoferol atsetatSurma xlorid eritmasi bilan rangli reaksiya


Konsentrlangan azot kislotasining rangli reaksiyasi
YUqori effektiv suyuq xromatogrammasi (miqdoriy analiz aniqlash bilan birgalikda)

Ko‘k bo‘yog‘ni tez yo‘q bo‘lib ketadigan bo‘yalish kuzatilish kerak.

Qizildan to‘q sariq rangli bo‘yalish paydo bo‘lishi kuzatilish kerak.
Tekshirilayotgan eritmani xromatogrammasida asosiy cho‘qqisini ushlab turish vaqti retinol palmitat va α-tokoferol atsetat xromatogrammasida standart eritma namunasi bilan mos bo‘lgan cho‘qqisini ushlab turgan vaqti bilan mos kelishi kerak.


Kislota soni

DF XI

2,0 kam bo‘lmasin.

O‘rtacha miqdor

DF XI

Talablarga mos kelishi kerak.

Parchalanishi

DF XI

20 min kam bo‘lmasin.

Mikrobiologik tozaligi

DF XI

O‘zgartirish №3. 3A kategoriya.

Miqdorni aniqlash:

Retinol palmitat

α-tokoferol atsetat

YUESX


YUESX

0,047 dan 0,063 g gacha (85000 dan 115000 gacha TB) bitta kapsulaning o‘rtacha massasini hisobga olganda.

0,09 dan 0,11 g gacha, bitta kapsulaning o‘rtacha massasini hisobga olganda.


Qadoqlash
25 ta kapsuladan to‘q shisha bankalarda yoki polimer bankalarda, 10 kapsuladan kontur yacheykali qadoqlarga. Har bir bankalarni yoki 1,2,3,4,5 kontur yacheykali qadoqlarni ishlatish bo‘yicha yo‘riqnoma bilan birga pachkalarni kartonlarga joylashtiriladi.

20-50 bankalarni to‘q shishalarga. 100-200 bankalarni polimer yoki 50-150 kontur yacheykali qadoqlarga bir xil miqdorda ishlatish bo‘yicha yo‘riqnoma bilan birga karton qutilarga joylashtiriladi (statsionar uchun).Markalash
KFM ga mos bo‘lishi kerak.

Saqlash
Quruq, yorug‘likdan himoyalangan holda harorati 5 dan 20°S gacha.

Yaroqlilik muddati
2 yil.

Bitta kapsulaning tarkibi:

Retinol palmitat eritmasi -0.1 ml (100000 TB)

55% yog‘da (vitamin A)

(FM 42-1875-95, MTH 42-8695-01, MTH 42-7461-03 yoki boshqa, RF da registratsiya qilingan, analogik sifat)

α-tokoferol atsetat (vitamin E) -0,1 g

(MTH 42-10172-99 yoki boshqa, RF da registratsiya qilingan, analogik sifat)

Makkajo‘xori yog‘i -0,2 g gacha

(DST 8808-2000)Tashqi ko‘rinish. Kapsulalar jelatinli sferik formmada, to‘q sariqdan och jigarrang rangacha, silliq yuzali, shikastlarsiz va ko‘rinadigan havo pufakchalarni o‘z ichiga olmaydi. DF XI, 2 jild, 143 bet talablarga mos kelishi kerak.

Chinligi. 1. Kapsula tarkibadagi bitta tomchiga 1 ml xloroform va 0,5 ml surma xlorid eritmasi qo‘shiladi: ko‘k rangli tez yo‘q bo‘ladigan bo‘yalish paydo bo‘ladi (retino).

2. Bitta kapsulaning tarkibidagi dori moddasini 10 ml absolyut spirtda eritiladi, 2 ml konsentrlangan azot kislotasi qo‘shiladi va 80 °S haroratda suv hammaomida 15 daqiqa davomida qizdiriladi: qizil-to‘q sariq rangga bo‘yalish hosil bo‘ladi (α-tokoferol atsetat).

3. Tekshirilayotgan eritmani xromatogrammasida, miqdoriy analizdan olingan, asosiy cho‘qqisini ushlab qolish vaqti retinol palmitat va α-tokoferol atsetatni xromatogrammasiga mos kelagan standart namunaning ushlab turgan cho‘qqisining vaqti bilan mos kelishi kerak.

Kislota soni. 5 g (aniq tortma) kapsuladagi tarkibni 250 ml hajmli yassi kolbaga solinadi va DF XI, 1 jild, 191 betdagi tajriba bo‘yicha o‘tqaziladi.

Kislota soni 2,0 dan ko‘p emas.O‘rtacha massa. DF XI, 2 jild, 143 btalablari bo‘yicha mos bo‘lishi kerak. O‘rtacha massa bitta kapsulaning 0,18 dan 0,22 g gacha bo‘lishi kerak.

Parchalanishi. 20 min ko‘p emas. DF XI, 2 jild, 143 b talablari bo‘yicha mos bo‘lishi kerak. Parchalanishni aniqlash plastmassa disklarni ishlatib o‘tqaziladi.Kapsulalarni parchalangan hisoblanadi, agar qobiq buzilib, kapsula tarkibidagi birinchi tomchi tashqariga chiqsa; shisha naycha orqali engil kapsulaga bosilsa, uning tarkibi to‘liq chiqarilib yuboriladigan holatda bo‘lishi kerak.

Mikrobiologik tozaligi. DF XI, 2 jild, 193 b va №3 o‘zgarishga mos kelishi kerak. (kategoriya 3A).

Miqdorni aniqlash.Retinol palmitat va α-tokoferol atsetat.

Yuqori Effektiv SuyuqlikXromatogramma usuli orqali aniqlanadi.

0,2 g (aniq tortma) kapsula tarkibidagini hajmi 25 ml li o‘lchov kolbasida 2-propanol eritiladi, o‘sha erituvchi orqali belgilangan belgigacha to‘ldiriladi va aralashtiriladi. Hosil bo‘lgan eritmadan 2 ml olib,hajmi 25 ml li o‘lchov kolbasida solinadi, 2-propanol erituvchi orqali kolbani belgilangan belgigacha to‘ldiriladi va aralashtiriladi.

Xromatogramma sharoiti.

Suyuq xromatogramma “Milixrom A-02” (yoki boshqa o‘xshash xarakteristikali), diapozoni 190-360 nm oralig‘idagi spektorfotometr detektor bilan ta’minlangan bo‘lishi kerak.Kolonka zanglamaydigan misdan (2×75) mm, zarracha diametri 5mkmbo‘lgan,Prontasil S18 sorbent bilan to‘ldirilgan yoki analogik kolonkaga joylashtirish kerak.

Harakatlanuvchi faza: 2-propanol (TU 5-0904522-77), atsetonitrila (TU 6-09-14-2167-84) va suv, ularning nisbatlari 54:45:1.

Izokratik rejim.

Kiritilayotgan namunaning hajmi – 5 mkle.

Elyuent oqimining tezligi – 0,15 ml/daq.

To‘lqin uzunligining o‘xshashligi – 285 nm.

Kolonkaning harorati - 35°S.

Nisbiy vaqt saqlashi retinol palmitat 1,7 va α-tokoferol atsetat 1,0 tengdir.

Grafikning kalibrovka tuzilishi.

- 0,1 g (aniq tortma) DSN α-tokoferol atsetat (FM 42-1522-98 yoki importligidan, o‘xshash sifatli) hajmi 25 ml li o‘lchov kolbasiga solinib, 10 ml 2-propanolda eritiladi, o‘sha erituvchi orqali belgilangan belgigacha to‘ldiriladi va aralashtiriladi. (eritma 1).

0,1 g (aniq tortma) retinol palmitat 55% li yog‘dagi eritmasi (FM 42-1875-95) hajmi 25 ml li o‘lchov kolbasiga solinib, 10 ml 2-propanol da eritiladi, o‘sha erituvchi orqali belgilangan belgigacha to‘ldiriladi va aralashtiriladi. (eritma 2).

Uchta o‘lchov hajmi 25 ml li kolbalarga eritmalardan 1 va 2 ga 1, 2, 3 ml dan mos ravishda solinadi. Har bir kolbani 2-propanolni belgigacha hajmni eritma bilan to‘ldiriladi, “ko‘k lenta” qog‘ozli filtr bilan filtrlanadi yoki 5000 ayl/daq 5 daqiqa davomida sentrofugalanadi va yuqorida ko‘rsatilgan YUESX usuli orqali tahlil qilinadi.

Grafik kalibrovkasini tuzishda ordinata o‘qiga topilgan yuza hisobiga mos bo‘lgan cho‘qqini, absissa o‘qiga esa - retinol palmitat (g) va α-tokoferol atsetat (g) ni 1 ml kalibrillangan eritmadan mos bo‘lgan konsentratsiya hisobi qo‘yiladi. Kalibrallangan grafikni bir oydan kam bo‘lmagan holda bir marta tekshirilib turiladi, buning uchun yangi tayyorlangan kalibrovka eritmalari ishlatiladi.

Agar hisob ma’lum bo‘lgan oldingi hisoblardan ±2,3% farq qilinadigan bo‘lsa, kalibrovkani yuqorida ko‘rsatilgan usul orqali boshqatdan o‘tkaziladi.

Bitta kapsula tarkibadagi α-tokoferol atsetat (X) grammlarda formula orqali hisoblanadi:

,

Bitta kapsula tarkibadagi retinol palmitat (X) grammlarda formula orqali hisoblanadi:,

Bu erda: SE(A) - tarkibadagi α-tokoferol atsetat (retinol palmitat) 1 ml da o‘tkazilgan tahlil eritmasi, kalibrlangan grafikdan topilgan, cho‘qqi yuzasini o‘rtachaarifmetik hisobidan kelib chiqgan (ikkita parallel injek eritmadan bitta namuna) grammlarda;

a – kapsula tarkibidagi tortma grammlarda;

b – bitta kapsula tarkibidagi o‘rtacha massa grammlarda.

Tarkibi S31N52O3 (α-tokoferol atsetat) 0,09 dan 0,11 g gacha bo‘lishi kerak, bitta kapsula tarkibidagi o‘rtacha massani hisobga olinish kerak.

Tarkibi S36N60O2 (retinol palmitat) 0,047 dan 0,063 g (85000 dan 115000 TB) gacha bo‘lishi kerak, bitta kapsula tarkibidagi o‘rtacha massasini hisobga olish kerak.

Tahlil javobini uchta parallel aniqlangan o‘rtacha arifmetik hisobi olinadi, ularning bir biridan farqi 3% dan oshmasligi kerak.

Tahlil natijalari aniq hisoblanadi, agar assimetrik cho‘qqi retinol palmitat 2,0 dan oshmasligi kerak, kolonka effektivligi, retinol palmitat cho‘qqi hisoblanib 1600 dan oshmasa, α-tokoferol atsetat va retinol palmitat cho‘qqilar orasidagi ajralish 1,5 dan oshmasligi kerak.Ko‘rsatma. Xromatogramma tizimini yaroqliligini tekshirish.

Kalibrovkalangan eritma xromatogrammasida o‘tkaziladi.

Retinol palmitat cho‘qqini kolonka xromatogrammasining effektivligini (N) formula orqali hisoblanadi:

,

Bu erda:

t1 – retinol palmitat cho‘qqini ushlab qolish vaqti, daqiqalarda:

W1/2 – balandligining yarmi cho‘qqining eniga nisbati, daqiqalarda.

Assimetrik cho‘qqini (T) formula orqali hisoblanadi:

,

Bu erda:

W0,05 –retinol palmitat cho‘qqi eni balandlik asosidan 5% i daqiqalarda;

a – cho‘qqi frontidan masofa, 5% balandlikdan asosdan balandlikgacha, maksumumgacha tushirilgan cho‘qqi daqiqalarda.

Bo‘linish koeffitsientini (Rs)formula orqali hisoblanadi:

,

Bu erda: W1 +W2 – retinol palmitat vaα-tokoferol atsetat cho‘qqilarining eni, asos chizig‘idan daqiqalarda hisoblanadi.

t1 – retinol palmitat cho‘qqini ushlab qolingan vaqti, daqiqalarda;

t2 – α-tokoferol atsetat cho‘qqini ushlab qolingan vaqti, daqiqalarda.Qadoqlash. 25 ta kapsulalardan to‘q shisha bankalarga uchburchak venchik bilan birga BDS -2027,5-OS-1 TU 64-2-239-79 bo‘yicha, polietilen qopqoqli OST 64-2-87-81 yoki polimer yumoloq kesimli bankalar TU 64-2-222-73 tiqinli yopiladiligan polimer qopqoqli TU 64-2-222-73 bo‘yicha.

10 ta kasulalardan kontur yacheykali qadoqlarga OST 64-074-91 bo‘yicha, polivinilxlorid pardadan DST 25250-88 yoki importli (MZ RF ishlatishga ruxsat bergan) va alyumin folgali lakirovka bosmalangan DST 745-79 yoki importli importli (MZ RF ishlatishga ruxsat bergan).

Bankalarga etiketka qog‘ozidan etiketkalar yopishtirilgan DST 7625-86.

Har bir bankalarga yoki 1, 2, 3, 4, 5 kontur yacheykali qadoqlarga ishlatish bo‘yicha yo‘riqnoma bilan birga qutilarga OST 64-071-89 ishlatiladigan taraga DST 7933-899 kartonlarga joylashtiriladi.

20-50to‘q shisha bankalarga, 100-200 polimer bankalarga yoki 50-150 kontur yacheykali qadoqlarga bir xil miqdorda ishlatish bo‘yicha yo‘riqnoma bilan birga guruhlangan qadoqlarga joylashtiriladi (statsionarlar uchun).

Guruh qadoq va transport tara DST 17768-90 bo‘yicha mos kelishi kerak.Markirovkalash. Etiketkalarda, kontur qadoqda va qutida ishlab chiqaruvchi korxona, mahsulot belgisi, dori moddasining nomi, dori modda formasi, tarkibi ta’sir etuvchining miqdori ko‘rsatilib, kapsula miqdori, saqlash sharoiti, registratsiya raqami, seriya raqami, yaroqlilik muddati ko‘rsatiladi. Pachka va karton qutida qo‘shimcha shtrix kod, ishlab chiqaruvchi korxona manzili, chiqarish sharoiti ko‘rsatiladi. Karton qutilarda qo‘shimcha “Statsionar uchun” va qadoq miqdori, chiqarish sharoitisiz ko‘rsatiladi.

Ishlatish bo‘yicha yo‘riqnomalarni qutida ko‘rsatilishi ruxsat etiladi.

Transport tarani markalash DST 14192-96 ga mos kelishi kerak.

Transportlash. DST 17768-90 ga mos kelishi kerak.

Saqlash. Quruq, yorug‘likdan saqlangan holda, harorati 5 dan 20 °S gacha bo‘lishi kerak.

Yaroqlilik muddati. 2 yil.

Ko‘rsatma. Reaktivlar, titrlangan eritma va indikatorlar, xususiy korxona farmakopeya maqolada ko‘rsatilgan Davlat Farmakopeya XI, 2 jildida keltiriladi.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə