O‘zbekiston respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligiYüklə 3,79 Mb.
səhifə30/43
tarix08.03.2018
ölçüsü3,79 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43

Chinligi. Gramitsidin chinligi.

2 ml tekshirilayotga eritmadan 5 ml p-dimetilaminobenzaldegid reaktividan qo‘shib, 5 daqiqadan so‘ng och jigarrang rang hosil bo‘ladi.p-dimetilaminobenzaldegid reaktivini tayyorlash. 0,1% (mg/kg) p-dimetilaminobenzaldegidni 65% (mg/kg) sulfat kislotaning suvli eritmasida eritiladi. Bu eritmaga 0,1 ml 10% (mg/kg) temir xlorid qo‘shiladi.

Framitsetin sulfat chinligi.

2 ml tekshirilayotgan namunani test probirkaga solib, 5 ml ningidrin reativini qo‘shiladi va suv hammomida qizliriladi, bir necha daqiqa davomida eritmaning rangi tezda binafsha rangga bo‘yaladi.Ningidrin reaktivini tayyorlash: 0,5 g ningidrin va 1,0 g kaliy atsetatni 100 ml suvda eritiladi va 0,5 ml srka kislota qo‘shiladi.

Feniletilli spirtini tayyorlash.

Chinligini miqdori tahlil bilan birga yuqori samarador suyuqlik xromatogrammasida (YUSSX) o‘tkaziladi. Feniletilli spirtning tekshirilayotgan eritmasining xromatogrammasidagi cho‘qqisini (Rt)saqlab qolish vaqti feniletilli spirtning standart eritmasining xromatogrammasidagi cho‘qqisini (Rt)saqlab qolish vaqti bilan mos kelishi kerak. (±0.5 ml daqiqa).

Deksametazon chinligi. (natriy metasulfobenzoat deksametazon formasidagi).

Chinligini miqdori tahlil bilan birga yuqori samarador suyuqlik xromatogrammasida (YUSSX) o‘tkaziladi. Deksametazonning tekshirilayotgan eritmasining xromatogrammasidagi cho‘qqisini (Rt)saqlab qolish vaqti natriy metasulfobenzoat deksametazon eritmasining xromatogrammasidagi cho‘qqisini (Rt)saqlab qolish vaqti bilan mos kelishi kerak. (±0.5 ml daqiqa).

Chinligni yupqa qatlam sorbent (YUQS) xromatografiya usulida o‘tkaziladi. (alternativ usul).

Harakatsiz faza: F254 silikagel qatlami bilan o‘ralgan xromatogramma plastinkasi.

Harakatlanuvchi faza: Etilatsetat 80

Metanol 20

Suv 20

Standart eritma: 0,3 % metanoldagi natriy metasulfobenzoat deksametazon.

Tekshirilayotgan eritma: 4ml quruq holatgacha bug‘latiladi. Qoldiq 4 ml metanol bilan eritiladi. Sentrofugalaniladi va filtratga dog‘ ko‘rinishda surtiladi.

Namunaning surtilishning miqdori:

tekshirilayotgan eritma 05 mkl

standart eritma – 20mkl.

15 sm stratdan erituvchilarni frontgacha ko‘tariladi. Plastinkani xromatografik kameradan olinadi va havoda quritiladi. 254 nm to‘lqin uzunligida ultrabinafsha nurida ko‘riladi. Natriy metasulfobenzoat deksametazon qora dog‘day hosil bo‘ladi. So‘ng, 105°S haroratda xromatografik plastinkani 5 daqiqa davomida qizdiriladi. Uni olib metazoladagi 1 qism 0,2% ko‘k tetrazolni 3 qism metanoldagi konsentrlangan NaOH eritmasi bilan ishlov beriladi. Xromatogrammada deksametazon natriyga mos kelivchi to‘q qizil rangli dog‘ hosil bo‘ladi.

Hajmni to‘ldirish.

Korxona usuliga ko‘ra tekshirilarni olib boriladi.

flakon tarkibini 10 ml graduirlangan o‘lchov silindr solib hajmni o‘lchashadi. 5 ta shunday flakonlarni xuddi shu usulda o‘tkaziladi.

Talab: 5,0 ml kam bo‘lmasin.

pH ga mos keluvchi tekshirishlar olib boriladi. Suyultirilmagan eritmani pH o‘lchamini o‘lchab pH metrga mos kelishini tekshiriladi. Talabi: 4,5 – 5,0.

Miqdoriy tahlil. Gramitsidin tarkibiningmiqdoriy tahlili.

Tekshirishlarni korxona usuli bo‘lgan turbidimetrik usulda olib boriladi.

Gramitsidin tarkibining tahlilini namunadagi dori vositasida olib boriladi:

1 ml namunani 54 ml etanolda gramitsidin eritmasini1 mg/ml hosil bo‘lguncha eritiladi.Framitsitin sulfatning miqdoriy tahlili.

Tekshirishlarni korxona usuli bo‘yicha agardagi diffuziya usulida olib boriladi.

Framitsetin sulfat tarkibini namudagi jori vositasida aniqlanib, 5 ml namudani eritib olingan 100 mg/ml framitsetin eritmasi bilan mos kelishi kerak, takroran o‘tkaziladi.

Deksametazonva fenil etilli spirtni tarkibini miqdoriy tahlili .

Tekshirishlarni korxona usuliga mos bo‘lgan YUSSX usulida olib boriladi.Reaktivlar:

0,04 M bufer: 13,6 g tetrabutilammoniya gidrogensulfat tortib 100 ml o‘lchov kolbasiga solinadi va 800 ml distillangan su bilan eritiladi. 34 ml 1N NaOH , 0,74 g limon kislota va 4,68 g quruq natriy fosfat ikki marta o‘rin almashuvchi qo‘shiladi. rN ko‘rsatkichlari 6,6 va 7,0 gacha o‘tkaziladi. Belgigacha bilan distillangan suv bilan etkaziladi.

Sitrat buferi, rN4,9 : 0,2 g limon kilota va 0,14 natriy sitratni 8000 ml distillangan suvda eritiladi. rN ko‘rsatkichlari 6,6 va 7,0 gacha o‘tkaziladi. Belgigacha bilan distillangan suv bilan etkaziladi.

Ichki standart eritma:

0,1% propilgidroksibenzoat ni metanoldagi eritmasi.Standart eritma:

2,4 g (aniq tortma) fenil etil spirtdan 100 ml hajmli kolbaga solib, 10 ml etanol bilan eritiladi va sitrat buferi bilan hajmni belgigacha to‘ldiriladi, rN = 4,9.

0,080 g (aniq tortma) o‘lchanib natriy metasulbenzoat deksametozon ishchi standart ni 100 ml o‘lchov kolbasiga solinadi.

25,0 ml (aniq hajm) olib eritmaA o‘sha kolbaga solib, ultra to‘lqinda eriguncha ishlov beriladi. Sitrat buferi bilan hajmni belgigacha to‘ldiriladi, rN = 4,9. Eritma B.

10 ml (aniq hajm) olib eritma B 50 ml o‘lchov kolbasiga solib, 2 ml standart eritmasidan qo‘shib, sitrat buferi bilan hajmni belgigacha to‘ldiriladi, rN = 4,9. Ikkinchchi standart eritmani xuddi shu usulda tayyorlanadi.

Tekshirilayotgan eritma. ikkita har xil namunani har seriyadan tanlaniladi.

Usuli: 10 ml (aniq hajm) olib, 50 ml o‘lchov kolbasiga solib, 2,0 ml standart eritmasidan qo‘shib, sitrat buferi bilan hajmni belgigacha to‘ldiriladi, rN = 4,9. Aralshtiriladi va membranali filtr orqali filtrlanadi.

Xromatografik kolonkaga 20 mkl dan standart va tekshirilayotgan eritmalarni solinadi. Saqlash vaqti va dog‘ yuzasini nisbiy hisoblab topiladi.Xromatografirlash muhiti:

Kolonka: 15×4,6 m zanglamaydigan po‘lat

Harakatlanuvchi faza: Metanol: 0,04 M bufer (60:40)

Harakatsiz faza : ODS – gipersil, zararcha o‘lchami - 5μ

Oqim tezligi : 1,2 ml/daq

Aniqlanish: UB, 254 nm to‘lqin uzunligi

Kiritish hajmi: 20 mkl

Mezgirligi: 256

Harorat : 30°S

Nisbiy saqlab turish vaqti:

Fenil etilli spirt: 0,6

Ichki standart: 1,0

Deksametazon: 1,9

YUSSX sharoiti absolyut hisoblanmaydi, shuning uchun bu paramtrlarni nisbatini harakatlanuvchifaza va oqim tezligi, kolonkaning ishlatilishni samaradorligiga mos kelishi kerak.

Standart va tekshirilayotgan eritmani dog‘ yuzasini ishlatib, konsentratsiya hisoblaniladi.

Hisoblash:

1. Fenil etilli spirt tarkibining tahlilni (X) % larda quyidagi formula orqali topiladi:bu erda:


Aobr – tekshirilayotgan eritmaning xromatogrammasidagi deksametazon dog‘ining yuzasi

Ast­- standart eritmaning xromatogrammasidagi deksametazon dog‘ining yuzasi

mct- fenil etilli spirtning standart namunasining tortmasi, g

R – quritilgan substansiyan i moddaning tarkibi, %

2. Deksametazon tarkibining tahlilni (Y)% larda quyidagi formula orqali topiladi:

bu erda:


Aobr – tekshirilayotgan eritmaning xromatogrammasidagi deksametazon dog‘ining yuzasi

Ast­- standart eritmaning xromatogrammasidagi deksametazon dog‘ining yuzasi

mct- fenil etilli spirtning standart namunasining tortmasi, g

R – quritilgan substansiyan i moddaning tarkibi, %Xromatografik tizimining yaroqliligini tekshirish:

Assimetriya koeffitsient dog‘ining 0,80 va 1,6 oralig‘ida bo‘lishi kerak.

Feniletil va ichki standart dog‘laring bo‘linish kriteriysi 5,0 dan kam bo‘lmasligi kerak.

Dog‘larning vaqti ±10 chetlanish ruxsat beriladi:

feniletilli spirt : 156 se

Ichki standart : 272 sek

Deksametazon : 517 sek

Sterilligi. Tekshirishlarning korxona talabi bo‘yicha membranali filtr usulida o‘tkaziladi.

Mexanik qo‘shimchalar. 10 ta flakon dan kam bo‘lmagani tanlab olib mexanik qo‘shimchalarni qora va oq fonga qarshi bo‘lishini aniqlashadi.

Talab: mexanik qo‘shimchalarni bo‘lmasligi vizual tekshirishda qora va oq fonda bo‘lmasligi.Qotish nuqtasi. BF mos kelgan tekshirishlarda o‘tkaziladi.

Talab:0,5° S dan 0,6° S gacha

Gramitsidin tarkibini sifat tahlili.

Tekshirishlarni korxona usuli bo‘lgan turbidimetrik usulda olib boriladi.

Turbidimetrik usul.

Gramitsidin tarkibini tahlili namunadagi dori vositasida o‘tkaziladi:

1 ml namunani 54 ml etanolda gramitsidin eritmasini1 mg/ml hosil bo‘lguncha eritiladi.

Kultura muhiti

Oziqaviy sho‘rvasi.Tarkibi:

Pepton 5,0 g

Achitqi ekstrakti 1,5 g

Go‘sht ekstrakti 1,5 g

Natriy xlorid 3,5 g

Dekstroza 1,0 g

Ikki marta o‘rinini bosuvchi kaliy fosfat 3,68 g

Bir marta o‘rinini bosuvchi kaliy fosfat 1,32 g

Distillangan suv 1000 ml

pH kattaligi: 7,0 ±0,05

Avtoklavda 20 daqiqada 121 °S haroratda sterilizatsiya qiliniladi.

Muhitni ushlab turish.Peptonli kazein agar.

Tarkibi:

Pepton 6,0 g

Pankreatik kazein sho‘rvasi 4.0 g

Achitqi ekstrakti 3.0 g

Go‘sht ekstrakti 1,5 g

Dekstroza 1,0 g

Agar 15.0g

Distillangan suv 1000 ml

pH kattaligi: 6.55 ±0,05

Avtoklavda 20 daqiqada 121 °S haroratda sterilizatsiya qiliniladi.Reaktiv: Etanol.

Ingibitor eritmasi: 10% (mg/ml ) formaldegid ning tuzli eritmasi.

Tayyorlanishi:

0,85 g natriy xloridni erishigini ta’minlovchi suv hajmi bilan 90 ml hosil bo‘lguncha tayyorlaniladi. 10 ml 40% farmaldegid qo‘shiladi. 15°S kam bo‘lmagan haroratda saqlaniladi, yorqin yorug‘lik tushmasligi kerak.Test mikrorganizm: Streptococcus Faecalis (ATCC 10541)

Test mikroorganizmini tayyorlash:

Streptococcus Faecalis (ATCC 10541) ni 100 ml ozuqaviy sho‘rvasida ushlab turiladi. Testni o‘tkazish uchun yangi tayyorlangan sub kultura tayyorlanadi, bu usulda ma’lum miqdordagi keltirilgan pepton kezein agarda tayyorlangan kulturani aralashtiriladi va 100 ml oziqaviy sho‘rvada 16-18 soat 37°S haroratda inkubatsiya qiliniladi. Miqdori tahlil har kungi inokulyatni 6 ml subkulturani har 1000 ml oziqaviy sho‘rvada ishlatilib o‘tkaziladi.

Ishchi standart eritmani tayyorlash:

50 mg standartni 3 soat davomida 60 °S harorat, 5 mm simob ustunida quritiladi. Aniq tortilgan moddani etanolda eritib, ishchi standart eritmani 100 mkg/ml konsentratsiyasini olinadi. Olingan eritmani muzlatgichda saqlab 30 kun mobaynida ishlatiladi.To‘ldiriluvchi namunani tayyorlanishi:

50 mg to‘ldiruvchilarni 3 soat davomida 60 °S harorat, 5 mm simob ustunida quritiladi.

A) 25 mg → 25 ml

B)1 ml A → 100 ml

S)5 ml A → 50 ml

D) 4 ml S → 100 ml ( 0,04 mkg/ml)

(Hamma suyultirishlar etanolda olib boriladi)

Tekshirilayotgan eritmani tayyorlanishi

2 ml namunani etanol bilan eritib hajmni 100 ml etkaziladi, va so‘ng olingan etanolli grammitsidin 0,04 mkg/ml konsentratsiyasini olinadi (hisob kitob qilinib).Tahlil:

har kungi ishlatiladigan standart eritmani ishchi standart eritmasidan alikvotni suyultirilib tayyorlanadi. 1 ml eritmani ishchi eritmasini standart etanoli bilan 100 gacha suyultirilib, 10 mkg/ml konsentratsiyali grammitsidin hosil bo‘lguncha olinadi. 2,8 ml, 3,4 ml, 4,0 ml, 4,8 ml va 5,8 ml olingan eritmadan tanlab olib 100 ml gacha etonol bilan suyultiriladi, 0.028, 0.034, 0.4, 0.048 va 0.058 mkg/ml konsentratsiyali grammitsidin hosil bo‘lguncha olinadi. 0,1 ml olingan konsentratsiyali har standart va tekshiriluvchi namunani 3 ta bir xil o‘lchami 18 mm × 150mm li bo‘lgan probirkalarga solinadi. Har bir probirkaga test o‘tkazish uchun 9 ml o‘stirilgan sho‘rvadan solinadi va suv hammomida 3-4 saot 37°S haroratda qizdiriladi. O‘sishni to‘xtatish uchun bitta seriyadagi probirkaga ekilgan sho‘rvani quyib, 0,2 ml 10% farmaldegid eritmasidan qo‘shiladi.

Probirkalar inkubatsion davrdan so‘ng suv hammomidan olinadi va har biriga 0,2 ml 10% farmaldegidning tuzli eritmasidan qo‘shiladi va yaxshilab eritiladi.

Gazlar erkin chiqib ketishi uchun probirkalarni 15 min ga qoldirib qo‘yiladi. Har bir probirkadagi xiralik kattaligini, to‘lqin uzunligi 580 nm bo‘lgan kalorimetr yordamida aniqlaniladi, solishtirish eritmasi sifatida farmolizlangan sho‘rva ishlatiladi.Gramitsidan faolligini hisoblash:

o‘rtacha kattalik qiymatining absorbsiyasi har bir standart uchun ikki siklli yarim logarifmik grafikka chiqartiriladi. Unda absorbsiya - arifmktik shkala, konsentratsiya esa logarifmik shkala bilan belgilanadi. Namuna absorbsiyasining o‘rtacha kattaligi olinib, gramitsidin konsentratsiyasi esa standart egriligi balan hisoblanadi.

Namunadagi gramitsidin tarkibini olish uchun mos bo‘lgan suyultirish faktorini konsentratsiyaga ko‘paytirish orqali topiladi.

Ko‘rsatma:

Rossiya farmakopeyasiga binoan, agarga Bacillus cereus var mycoides 537 qo‘llab diffuziya qilish uculini gramitsidin faolligini aniqlash ham qo‘llanilishi mumkin.

Turbidimetrik va agarda diffuziya usullarida natijalarni farqlanishi kuzatilsa, turbidimetrik usuli tanlaniladi.

Framitsetin sulfat miqdoriy tarkibini aniqlash

Tekshirishlarni korxona usuliga mos keluvchi agarda diffuziya usulida aniqlaniladi.

Framatsidin sulfatni takribini namunadagi dori vositasida aniqlaniladi: 5 ml namunani mos keluvchi erituvchi bilaneritib 100 mg/ml framitsitin eritmasi olinadi, va qaytiiriladi.

Tahlil:

Agarda diffuziya usulida tekshiriliarni olib boriladi.

Kichik plastinalar usuli.

Dozalar nisbati 4:1.

Muhit:

1) Ushlab turuvchi muhit (Maintenance medium): A IP96 muhiti2) Spora olish uchun muhit (Spore suspension medium): A IP96 muhiti

3) Faolligini aniqlash uchun muhit (Assay medium) :Oziqaviy agar ning rN kattaligi sterilizatsiyadan so‘ng 8,0±0,1.

Bufer eritmasi: 0,1 M fosfat buferi, rN 8,0.

Tayerlanishi:

16,73 g ikki o‘rinni bosuvchi kaliy fosfat

0,523 g bir o‘rinni bosuvchi kaliy fosfat

Yuqorida ko‘rsatilgan miqdordagilarni eritiladi va eritmaning hajmni 1000 ml gacha distillangan suv bilan etkaziladi. Eritmani rN kattaligini fosfor kislotasi yoki 10N kaliy gidroksid bilan aniqlashadi (rN kattaligi sterilizatsiyadan so‘ng 8,0±0,1).Mikroorganizm – testini tayyorlash.

Sterilligini tekshirish uchun qattiq yopiilgan prbirkalarni inkubirlanadi, 24 soat davomida muhitni saqlanadi. Har bir probirkaga petli kosachasiga vegetativ organizmini engil sim orqali inokulyat ekiladi. Inkubatsiya jarayoni probirkalarda 16 soat mobaynida 37°S haroratda , so‘ng boshlang‘ich 4°S haroratda saqlanadi. Tarkibiy qatlamini Rouks bankasiga 250 ml muhit A ni 0,3 g/l magniy sulfat bilan inokulyasiya qilinadi.

Rouks bankasini inkubirlanishi 7 kun mobaynida 37°S haroratda olib boriladi. Agar sirtini 100 steril tozalangan suv bilan shishali dumaloqchalarni yordamchi suspenziya sifatida ishlatilib yuviladi. Buning natijasida suspenziyaga yig‘iladi.

Boshlang‘ich suspenziyani suv hammomida 30 daqiqa mobaynida 60°S haroratda qizdiriladi va 4°S haroratda saqlanadi. Bu jarayonni 3 kun mobaynida qaytiriladi. Bu suspenziya 3 oy davomida ishlatiladi. Ishlatishdan oldin boshlang‘ich suspenziyani 60% darajasida suvni o‘taqazishigcha suyultirilib 580 nm to‘lqin uzunligida mos bo‘gan kalorimetrda tekshiriladi.Framitsitin sulfat standarti (har yildagi tayyorlanish:)

Framitsit sulfatga mos bo‘lgan miqdorda 10 g (10 g atrofida) Noecht Marin Roussel dan olib kelingan, partiyadan tanlab olinib, tashqi standart sifatida belgilanadi.

Tashqi standart standartlashda Noecht Marin RousselReference standartini ishlatib, tashqi standart sifatida belgilanadi.

Boshlang‘iya standart eritmasi:

aniq tortma olinadi va framitsit sulfatga mos bo‘lgan miqdorda (tashqi standart) steril tozalangan suvda shunday eritiladi 1000mg / ml boshlang‘ich eritmasi standart eritmasiga o‘xshab belgilanishi kerak bo‘ladi.Framitsitin sulfat standartining ishchi eritmasi (har haftadagi tayyorlanish:)

10 ml standart eritmasni mos bo‘lgan bufer eritmasi bilan rN=8,0 bo‘lgan, 50 ml o‘lchov kolbasida (200 mg/ml) eritiladi.Framitsitin sulfat standartieritmasini yuqori va past konsentratsiyasi (har kundagi tayyorlanish:)

2,5 ml (200 mg/ml) standart eritmasini fosfat buferi bilan rN=8,0 bo‘lgan, 25 ml o‘lchov kolbasida (20 mg/ml) eritiladi. (SN)

2,5 ml (200 mg/ml) standart eritmasini fosfat buferi bilan rN=8,0 bo‘lgan, 100 ml o‘lchov kolbasida (5 mg/ml) eritiladi. (SL)

Framitsitin sulfat ishchi standartining 20 mg/ml va 5 mg/ml konsentratsiyali eritmalarini ishchi doza uchun miqdoriy tahlilda ishlatiladi. Faollikni aniqlash uchun dozar nisbati 4:1.Tekshirilayotgan eritmani tayyorlash.

Tekshirilayotgan eritma namunasining ekstraktini 0,1M fosfat buferida suyultirilib, rN=8,0 bo‘lgan 20 mg/ml konsentratsiyasi olinadi. Olingan eritmani yuqori konsentratsiyali ishchi eritma sifatida ishlatiladi. (TN) So‘ng yana tekshirilayotgan eritma namunasining ekstraktini 0,1M fosfat buferida suyultirilib, rN=8,0 bo‘lgan 5 mg/ml konsentratsiyasi olinadi.Olingan eritmani past konsentratsiyali ishchi eritma sifatida ishlatiladi. (TL)

Sterillangan Petli likopchasini (tashqi diametri 9 sm bo‘lgan) avtoklavda 20 daqiqa mobaynida 121°S haroratda ishlov beriladi.

Muhit eritiladi 60°S gacha sovutiladi va 13 ml muhitni har bir plastinkagalarga taqsimlanadi. Har bir namuna uchun minimal 4 ta plastina ishlatiladi. Qatlam asosni qotishini kutiladi. Qlogan muhitni 60 °S haroratda ushlab turilib 1% li B. Subtilis ATSS 6633 suspenziyaga ekiladi.

Aylanma holatda yaxshilab arlashtiriladi va 4 mldan ikkinchi qatlamga inokulyasiyalangan muhitni solinadi, asosiy qatlamni bir xil taqlash kerak bo‘ladi. Muhitni quyuqlashini kuzatiladi.

Plastinkada bir hil masofada taqsimlab o‘lchami 8 mm misli probkalar orqali 4 ta chuqurchalar hosil qilinadi va agar muhitidan kesib olingan bo‘laklar yo‘qotiladi.

50 mkl standart yuqori va past konsentratsiyali eritmadan bir biridan diagonal joylashgan chuqurchalarga solib qo‘yiladi.

50 mkl standart yuqori va past konsentratsiyali eritmadan qolgan ikki chuqurchalarga solib qo‘yiladi. Buning natijasida, standart va ishchi eritmalar turli xil chuqurchalarda bitta plastinkada joylashadi. Plastinkalarni xona haroratida 60 daqiqa qo‘yib qo‘yiladi, so‘ng 18 soat mobaynida 37°S haroratda inkubirlanadi va inkubatsiyalangan muhitni diametrini antibiotiklarni muhitini chegarasini o‘lchovchi asbob orqali hisoblab topiladi. Natijalarni kompyuter orqali to‘g‘rilanadi va tekshiriluvchi namunaning faolligini foizlarda hisoblab topiladi.Hisoblash:

% Faolligi =Antilog 2 ± a log I

bu erda:

I = doza nisbati = SH:SLfoiz tarkibini aniqlanishi

Saqlanish muhiti (A IP 96 muhiti:)

Pepton 6,0 g

Pankreatik kazein sho‘rvasi 4.0g

Achitqi ekstrakti 3.0 g

Go‘sht ekstrakti 1,5 g

Dekstroza 1,0 g

Agar 15.0g

Distillangan suv 1000 ml

Sterilizatsiya qilingandan
so‘ng pH kattaligi: 6.55 ±0,05

Spora olish uchun muhit (A IP 96 muhiti:)

Saqlanish muhiti (A IP 96 muhiti:)

Pepton 6,0 g

Pankreatik kazein sho‘rvasi 4.0g

Achitqi ekstrakti 3.0 g

Go‘sht ekstrakti 1,5 g

Dekstroza 1,0 g

Marganets sulfat 300 mg

Agar 15.0g

Tozalangan suv 1000 ml

Sterilizatsiya qilingandan


so‘ng pH kattaligi: 6.55 ±0,05

Anitibiotik foallini aniqlash uchun muhiti (A IP 96 muhiti:)

Pepton 6,0 g

Achitqi ekstrakti 3.0 g

Go‘sht ekstrakti 1,5 g

Natriy xlorid 5,0 g

Agar 15.0g

Distillangan suv 1000 ml

Sterilizatsiya qilingandan


so‘ng pH kattaligi: 8,0 ±0,1
Framitsitin sulfat faolligini agardagi diffuziya usuli orqali aniqlash

Framitsetin sulfatni standartini yozish:100 mg

(670 TB/mg)


10 ml

2.5 ml


100ml

100 ml (Steril tozalangan suv)
50 ml

25 ml


100 ml

Bufer


rN=8,0

Bufer


rN=8,0

Bufer


rN=8,0

1000 mkg/ml

200 mkg/ml

20 mkg/ml

SH

5 mkg/mlSL

Tekshirilayotgan namunani yozish (jadvalni davomi):


2 ml


2.5 ml

2.5 ml

50 ml

25 ml


100 ml

Bufer


rN=8,0

Bufer


rN=8,0

Bufer


rN=8,0

200 mkg/ml

20 mkg/ml

SH

5 mkg/mlSLSterilligi. Membranali filtratsiya usuli orqali tekshiriladi

1.1. Asboblar va filtratlar:

Membranali filtr orqali, porasi 0.45μ va 50 mm diametrli o‘lchamiga ega bo‘lgan tekshirilish olib boriladi. Filtr asbobini o‘rnatishda yopiq idish va filtrli yig‘ish joyidantarkibidan tashkil topgan. Membranani to‘g‘ridan to‘g‘ri filtrlash joyiga joylashtiriladi va sterilizatsiyani hamma o‘rnatilishlarga avtoklavda 20 daqiqa mobaynida 121°S haroratda ishlov beriladi. O‘rnatishlarni sterish alohida olib borilio‘ ham mumkin, bunda oldindan sterillangan filtrni testlash jarayonidagi filtri o‘rniga joylashtirilishi mumkin.1.2. Kulturalash muhitining tarkibi

A. Tioglikolevaya suyuq muhiti:

L-Sistin 0.5 g

Agar 15.0g

Natriy xlorid 2.5 g

Dekstroza monogidrat 5.5 g

Achitqi ekstrakti 5.0 g

Pankreatik kazein sho‘rvasi 15.0g

Tioglikolyat natriy


yoki tioglikoleviyli kislota

Rezaurin natriy 1:1000 eritmasi


(yangi tayyorlangan) 1.0 ml

Suv 1000 ml

Sterilizatsiya qilingandan
so‘ng pH kattaligi: 7.1 ±0,2

Avtoklavda 20 daqiqada 121 °S haroratda sterilizatsiya qiliniladi. Muhitni 3 oy tayyorlangandan so‘ng ishlatish mumkin emas.


V. Soyali-kazein muhiti:

Pankreatik kazein sho‘rvasi 15.0g

Papaicsho‘rvasining soyali uni 3.0g

Natriy xlorid 5.0 g

Ikki o‘rin almashadigan kaliy fosfat 2.5g

Dekstroza monogidrat 2.5 g

Tozalangan suv 1000 ml

Sterilizatsiya qilingandan


so‘ng pH kattaligi: 6.55 ±0,05
Avtoklavda 20 daqiqada 121°S harorat (15 mm simob ustunidagi bosim) da sterilizatsiya qiliniladi. Agar yangi tayyorlangan muhitni 2 kun mobaynida ishlatilmagan bo‘lsa, 20°S dan 25°S haroratgacha saqlash mumkin.

Ko‘rsatma:degidrirlangan muhit uchun yuqoridagi ko‘rsatilgan muhit ishlatiladi.

Tahlil:Sterilligini o‘tkazish uchun quyidagi test o‘tkaziladi:

1. Muhitning sterilligini nazorat qilish:

muhitning sterilligini har birini avtoklavda ishlov berilib tasdiqlanadi, bunda suyuq tioglikolevli muhitli bitta probirkani 14 kun mobaynida 30°S - 35°S haroratda va suyuq soyali-kazen muhitli bitta probirkasini 14 kun mobaynida 20°S - 25°S haroratda inkubirlnadi. Probirkalarni har kunda sterillik tahlili tekshirilib, natijalarni yozib olinadi.Hech bir probirkalarda 14 kun inkubatsiyaon davrni oxirigacha mikrobiologik o‘sishni kuzatilmasligi kerak.2. O‘sish faolligiga test.

har bir tayyor bo‘lgan muhit qismi o‘sish faolligiga test o‘tkazilish shart. Inokulirlangan probirkalar suyuq tioglikolevli muhit bilan shunday hayotga chidamli kulturalar, masalan Staphlococcus aureus (ATCC 6538 P/CIP 53. 156/NCTC 7447), Bacillus subtilis (ATCC 6633/CIP 52.62/NCIB 8054), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027/NCIMB 8626/CIP 82.118) va Clostridium sporogenes (ATCC 19404/CIP 79.3) individual holatda 100 mikroorganizmni probirkalarda ko‘p bo‘lmasligi kerak. Probirkalarda inkubirlanish 3 kun mobaynida 30°S - 35°S haroratda o‘tkaziladi. Buning natijasida inokulirlangan probirkalar soyali kazein oziqali muhit xuddi shunday hayotga chidamli kulturalar, masalan Staphlococcus aureus (ATCC 6538 P/CIP 53. 156/NCTC 7447), Bacillus subtilis (ATCC 6633/CIP 52.62/NCIB 8054), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027/NCIMB 8626/CIP 82.118) va Clostridium sporogenes (ATCC 19404/CIP 79.3) individual holatda 100 mikroorganizmni probirkalarda ko‘p bo‘lmasligi kerak. Probirkalarda inkubirlanish 5 kun mobaynida 20°S - 25°S haroratda o‘tkaziladi.

Muhitning yaroqligini ilk va juda ko‘p mikrorganizmlarni o‘sishida kuzatiladi. Natijalarni yozib olinadi.

3. Membranali filtrni nazorat qilishning salbiy tomonlari:

Aseptik sharoitlarda intervallab qismli filtrlashda tekshirilayotgan modda saqlamagan (0,1% mg/ml peptonli suvga) sterilsuyuqlikni o‘rnatilgan membranali filtrning boshqa o‘rnatilgan qismlar bilan birga sterilizatsiya qilingan bittasi orqali (porasi 0.45μ o‘lchamli membranali filtr) ajratiladi. So‘ng membranali filtrni steriligi tekshirilib, natijalar yozib olinadi. To‘g‘ri testni bajarilganligi uning sterilligini samaradorligiga va asboblarni ishlatishdagi mos kelishiga bog‘liq bo‘ladi.4. Membranali filtrni nazorat qilishning ijobiy tomonlari:

Bu testni olib borishda membranali filtr va asbob tahlilida samaradorligi tekshiriladi. Intervallab qismli filtrlashda oldindan sterillangan membranali filtr asbobni sterilsuyuqlikni (0,1% mg/ml peptonli suvga), inokulirlangan 100 dan ortiq bo‘lmagan maxsus kulturali mikroorganizmlar (o‘sish faolligiga qarang) ni ajratiladi. Membranali filtrni ajratib olib mos bo‘lgan muhitga solinadi va 14 kun mobaynida inkubirlanadi. Qo‘shimcha ravishda filtratni ham o‘sha muhitga inokulyasiya qilinadi va 14 kun mobaynida inkubirlanadi. Membranali filtr va asbob tahlilida samaradorligini ijobiy natijalar (lozim bo‘lgan organizmni o‘sishi) membrana orqali test o‘tkaziladi va filtrat natijasiga ko‘ra salbiy natijalar tasdiqlanadi. Natijalarni yozib olinadi.5. Membranali filtrlash – inokulyasiyani nazorat qilish:

bu testni olib borishda sterillik testini samaradorligi tekshiriladi, va buning uchun ekiladigan moddalarni samaradorligini ingibitor ta’sir qiladigan, substansiyadan qoldiq qog‘ozni tozalashuchun yuvish qancha suyuqlik ketishini bilish kerak.

Filtrlangan ma’lum miqdordagi mahsulotni olib, unga mos bo‘lgan suyuqlik bilan yuviladi. Inokulirlangan o‘sha miqdordagi suyuqlikni 100 dan ko‘p bo‘lmagan hayotga chidamli kulturalarni ajratib olinadi va o‘sha membrana orqali filtrlanadi. Membranali filtrni ajratib olinadi va mos bo‘lgan muhitga solinaji. Inkubatsiyadan so‘ng testlash jarayonida keltirilgan vaqtda va keltirilgan haroratda vizual hoslatda o‘sishni “membranali filtrning ijobiy nazorat qilish”da ko‘rsatilganidek, solishtiriladi. Natijalarni yozib olinadi. Bu test har doim bir yilda bir marta harbir mahsulot uchun tekshiriladi.

Tahlil:tekshirilayotgan flakonlarni tashqi sirtini (1 jadvalda keltirilgan test miqdordagi flakonlarni) mikrobga qarshi modda bilan yuviladi va dezinfeksiyalanadi, masalan, 0,02% VKS yoki 70% izopropil spirti. Aseptika qoidasiga rioya qilib, laboratoriya stolida LAF yozilgan flakonlar miqdorini 200 ml ekish uchun steril suyuqlikni, ya’ni 0,1% li peptonli suvini (Tarkibi: 1 gramm peptonni 1 litr suvda eritiladi, rN ko‘rsatkichi aniqlaniladi 7.1 ±0,2. Kolbalarga taqsimlanadi va 20 daqiqada 121 °S haroratda sterilizatsiya qiliniladi) kolbalarga o‘tkaziladi.

Sterillangan o‘rnatilishlarni kolbada filtrlash uchun kollektor orqali vakuumni yoqib, yig‘iladi.Aseptika qoidasiga rioya qilib, eritmani membranali filtrlashga o‘tqaziladi va tezda vakuum bilan filtrlanadi. membranani 200 ml har bir steril erituvchilar bilan 3 marta yuviladi. Aseptika qoidasiga rioya qilib, membranani ajratib olinadi va ikki qismga bo‘linadi. Steril pinset orqali inokulirlangan bir qism membranani 100 ml tioglikolevli muhitli steril suyuqlikdan tarkib topgan probirkaga, ikkinchi qism membranani - 100 ml soyali-kazein muhitli steril suyuqlikdan tarkib topgan probirkaga solinadi.

Suyuq tioglikolevli muhitli bitta probirkani 14 kun mobaynida 30°S - 35°S haroratda va suyuq soyali-kazen muhitli bitta probirkasini 14 kun mobaynida 20°S - 25°S haroratda inkubirlnadi.

Natijalar:muhitni makroskopik mikrob o‘sishini borligini butun inkubatsion davrimobaynida boshlanishidan to uning tugashigacha o‘rganiladi. Agar mikrob o‘sishi kuzatilmasa, sterillakka bo‘lgan test samarali o‘tganligidan dalolat beriladi. Agar mikrob o‘sishi kuzatilsa, bu mahsulotni sterillik talablariga mos kelmaydi, ammo ma’lum sabablarga ko‘ra tekshirilayotgan mahsulot ta’luqli bo‘lmaydi.

Testni yaroqsiz hisoblanadi, agar quyidagi sharoitlar bajarilsa:

a) mikrobiologik tekshirishlarni test olib borilganda, sterillash noto‘g‘ri bajarilgan bo‘lsa;

b) Jarayon taqrizidagi testda xatolik topilsa;

s) Salbiy nazorat qilishda mikrob o‘sishi kuzatilsa;

d) Testirlashdan ajratib olingan mikroorgnaizmlarni tabiatini aniqlaganda, bu mikroorganizmlarini o‘sishi sterilligini olib borishdagi asbob va /yoki materiallarni noto‘g‘ri ishlatishidan bo‘lishi mumkin.

Agar testni yaroqsiz hisoblansa, o‘sha material va asboblarni ishlatib, qaytarish lozim. Agar qayta o‘tkazilgan testda mikroblarni o‘sishi kuzatilmasa, tekshirilayotgan mahsulot sterillik testining talablariga javob beradi. Agar qayta test o‘tkazilashda mikroblarni o‘sishi kuzatilsa, tekshirilayotgan mahsulot sterillik testining talablariga javob bermaydi.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə