Özet: (X) Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Ankara’da şube kurulmasına karar verildiği, kuruluş işlemlerini tamamlamak üzere sendika şubesini ilk şube genel kuruluna kadar sevk ve idare etmek üzere kurucu şube yönetim kuruluYüklə 10,77 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü10,77 Kb.
#6466
növüYazı
ÖZET: 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde düzenlenen "İzne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmünde yer alan "bir gün" ifadesinin kapsamı, haftalık bir günlük iznin nöbet ertesi istirahat izninde kullandırılıp kullandırılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 10.04.2015-2477
4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler (…) sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar.Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma saatleri" başlıklı 99 uncu maddesinde; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmüne, "Günlük çalışma saatlerinin tespiti" başlıklı 100 üncü maddesinde; "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.(…) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir, ve mezkur Kanunun 101 inci maddesinde; Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca belirlenir….." hükümleri yer almaktadır.

Her ne kadar 657 sayılı Kanunla, günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde farklı çalışma süreleri belirlemede kurumlara yetki verilmiş olsa da aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyelerinin haftada bir gün kurumlarından izinli sayılmasına ilişkin hükmün, 657 sayılı Kanundaki haftalık 40 saat çalışma esasına dayandığını kabul etmek gerekir. Aksi takdirde, sendikal izinlerin kullanımı konusunda kurumdan kuruma, hatta personelden personele farklılık arz eden uygulamalara yol açacaktır.

Aylıksız izne ayrılmayan sendika yöneticilerinin gündüz çalışma saatleri içerisinde sendikadaki görevlerini rahatlıkla yürütebilmesi için kurumlarından izinli sayılması amacıyla getirilen bu düzenlemeden, hakkaniyete uygun olarak söz konusu yöneticilerin aynı şekilde yararlandırılmasının sağlanması gerekmektedir. İlgi yazınızda belirtildiği üzere, "bir gün" ifadesinden 24 saatin anlaşılması halinde, haftada 40 saat çalışması gereken personelin 24 saat sendikal izin kullanması durumunda, haftada 16 saat (iki mesai günü) kurumda çalışması anlamına gelecektir. Bu da, kamu hizmetini ifa ile yükümlü olan personelin haftada bir gün izin kullanarak, üç gününü sendikada iki gününü ise kurumda çalışarak geçirmesi demektir.


Bu itibarla;

  1. "Bir gün" ifadesinin "24 saat" olarak anlaşılmasının mümkün bulunmadığı ve söz konusu personelin günlük 8 saat çalışma esasına göre izinli sayılması gerektiği,

  2. Haftalık bir günlük iznin, sendikadaki faaliyetlerin de yürütülebileceği "gündüz mesaisi" içerisinde kullandırılması gerektiği,

  3. "Dinlenmek" Anayasa ile teminat altına alınan ve çalışanlar için tanınmış bir hak olduğundan,nöbet sonrası istirahat zamanında bu iznin kullandırılmaya çalışılmasının, Anayasa ile tanınan dinlenme hakkının ve 4688 sayılı Kanunla verilen sendikal izin hakkının kullanımına aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, çalışanların dinlenme (nöbet sonrası istirahat) zamanında haftada bir gün izin kullandırılmasının mümkün bulunmadığı ve bu iznin mesai günleri içerisinde kullandırılması gerektiği,

mütalaa edilmektedir.
Kataloq: Root -> dosyalar -> gorusler
gorusler -> Özet: Dolu kadroya vekalet eden memura ödenecek vekalet aylığı ile zam ve tazminatlar hakkında.
gorusler -> Özet: Dolu Daire Başkanlığı kadrosuna vekaleten atanan ve aynı yer şube müdürü kadrosunda bulunan memura, vekalet ettiği dolu kadro için ödenecek vekalet aylığı, zam ve tazminat ile ek ödeme hk.
gorusler -> Özet: Memurun günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin ne kadar süre çalıştırılabileceği ve bu çalışma karşılığında verilecek izinler hk.
gorusler -> Özet: Ölü doğum yapan memur ile eşine doğum sebebiyle aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk.
gorusler -> Özet: Halen Sivas ILI nüfusuna kayıtlı olan ancak evlenmeden önce Burdur ILI nüfusuna kayıtlı olan eş sebebiyle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde III üncü hizmet bölgesi olarak
gorusler -> Özet: İşsizlik ödeneği alan eşi için Devlet memuruna aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda.
gorusler -> Yıllık izni bulunan Devlet memuruna mazeret izni verilmesi hakkında

Yüklə 10,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə