ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 75,02 Kb.

tarix12.10.2018
ölçüsü75,02 Kb.


 

 

  

ÖZGEÇMİŞ 

1. Adı Soyadı: Nurten DAYIOĞLU (TURAN) 

2. Unvanı: Yrd. Doç Dr. 

3. Öğrenim Durumu:  

Derece  


Alan  

Üniversite  

 Yıl 

Lisans 


İktisat 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

1979 

Yüksek Lisans  Biyoistatistik 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. 

1990 

Doktora  Biyoistatistik 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. 

1998 

Yrd. Doç. Dr. Biyoistatistik 

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi 

2013 

 

4. Akademik Unvanlar:  

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2013 

Doçentlik Tarihi : 

Profesörlük Tarihi :  

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri  

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

6.2. Doktora Tezleri 

6.3 Tıpta Uzmanlık Tezleri 

7. Yayınlar 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ( SCI ve SCI-E ) 

1.

 Yazıcı  O,  Kora  K.,Üçok  Alp,Tunalı  D,  Turan  N.  Predictors  of  lithium    prophylaxis  in  bipolar 

patients.  Journal of Affective Disorders 55: 133-142, 1999.  

2.

 

Benderli Y, Erdilek D, Koray F, Telci A, Turan N. The relation between salivary IgA and caries in renal transplant patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol  Endod  89: 588-593, 

2000. 


3.

 

Benderli  G Y,  Koray  F,  Turan  N.  Bond  strength  of  a resin  composite  to  a  polyacid-modified resin  composite  under  different  conditions.  Quintessence  International  33(10):  770-775, 

2002.   


4.

 

Hatemi H H, Yumuk V D, Turan NArık N.  Prevalence  of overweight and obesity in Turkey. Metabolic Syndrome And Related Disorders 1 (4): 285-290, 2003. 

5.

 Gömeç  Y,  Dörter  C, Koray  F,  Güray  B,  Turan  N A  survey  of  direct  restorative 

material selection  in  placement  and  replacement.   Journal  of  Marmara  University  Dental 

Faculty  5(1): 485-491, 2004.  

6.

 Pınar A, Sepet E, Aren G, Bölükbaşı N, Ulukapı H, Turan  N.  Clinical performance  of sealants 

with and without a bonding agent. Quintessence International 36: 355-360, 2005. 

7.

 

Ak  G,  Sepet  E, Pınar  A,  Aren  G,  Turan  N.  Reasons  for  early  loss  of  primary molars, Oral Health & Preventive Dentistry 3(2): 113-117 2005.

 8.

 

Demirci M, Ulu T, Yıldız E, Turan N. Influence of age, sex and socioeconomic factors on dental health.  Balk J Stoma  13: 105-110, 2009.   

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

1.  Cengiz Uzun , Oral Öncül , Defne Gümüş , Servet Alan ,Nurten Dayioğlu , Mine Anğ Küçüker 

. Virulence Genes and Antibiotic Susceptibilities of Uropathogenic E. coli Strains.                                   

Clin. Lab. 61:941-950, 2015. 7.3. Uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler 

1.

 Erdilek D, Koray F, Turan  N. Relation between the types of teeth and caries  prevalence.  J 

Dent Res 77 (5): 1252, abstract no:366, 1998.  

2.

 

Sarı E, Büyükeren O, Kar B, Koray F, Turan N. Frequency of the intake of sucrose sweet and dental plaque extention.  J Dent Res 80 (4): 1215, abstract no:115, 2001.   

3.

 Gömec Y, Dörter C, Koray F, Turan N. Distribution of amalgam and adhesive restorations: a 

retrospective study. J Dent Res 80 (4): 1227, abstract no:213, 2001.   

4.

 

Koray F, Telli N, Hatırnaz I, Yeşilcan B, Yıldız N, Turan N. Effect of two chewing gums on the dental plaque extension.  J Dent Res 80 (4):1298,  abstract no:229, 2001.  

5.

 Kazak M, Benderli Y, Turan N, Oncu F, Bilir A. The effects of restorative materials on L-Strain 

cell proliferation  in vitro. J Dent Res 80 (IADR Abstracts):751,  abstract no:1794, 2001. 

6.

 

Yıldız  E,  Koray  F,  Turan  N.  Clinical  and  scanning  electron  microscopic  study  of  tooth coloured inlays. J Dent Res 81 (Spec Iss B): 236, abstract no:34,2002.  

7.

 Erdilek  D,  Gömeç  Y,  Yıldız E,  Dörter  C,  Turan  N.  Relationship  between  dental  anxiety  and 

salivary flow rate. J Dent Res 81 (Spec Iss B): 253, abstract no:179, 2002.     

8.

 

Dabanoğlu A, Koray F, Turan N. Salivary flow rate in relation to different individual factors and DMF/S values. J Dent Res 81 (Spec Iss B): 258, abstract no:221, 2002.    

9.

 Koray F, Adebayo O A, Yıldız E, Sancaklı H, Turan N Clinical performance of amalgam and 

composite restorations. J Dent Res 82 (Spec Iss B): 196, abstract no:1470, 2003.   

10.

 

Eraksoy  M,  Turan  N,  Kurtuncu  M,  Akman-Demir  G,  Yapici  Z,  Deniz  E,  Ozcan  H.  Clinical, cerebrospinal fluid and neuroimaging findings in opticospinal  involvement in the spectrum  

of inflammatory  demyelinating disease. Multiple Sclerosis Clinical and Laboratory Research 

2002; Vol.8, Suppl 1.     18th  Congress  of  the  European  Committee  for  Treatment  and 

Research   in Multiple Sclerosis, USA Sept. 18-21, 2002 . 

11.

 

Eraksoy  M,  Turan  N,  Akman-Demir  G,  Kurtuncu  M,  Yapici  Z,  Bilgili  F,  Ozcan  H.  Survival, prognostic  factors,  magnetic  resonance  imaging  and  cerebrospinal  fluid  findings  in  early-

onset multiple sclerosis. Journal of Neurology 250: (Suppl. 2) 196-197, 2003. 13th Meeting 

of the European Neurological Society, Istanbul Vol. 250, II/196, Springer, Darmstadt, 2003. 

12.


 

Kal  N.S.,  Ordueri  N.E.,  Dayıoglu  N.,  Okar  I.,  Irez  T.  Does  PICSI  (Hyaluronic  Acid)  sperm 

selection  predict  chromosomal  normal  embryo?  A  sibling  oocyte  study.    19.th  world 

congress on IVF  Antalya , 4-8 October  2017. 

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5 Ulusal dergilerdeki makaleler 

1.

 Ozan  S,  Hatemi  H  H,  Turan  N,  Urgancıoğlu  İ.  Latent  hiperprolaktinemik  hastalarda 

metoklopramid uyarısına THS yanıtları. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg. 19: 37-41, 1988. 
2.

 

Çamili A, Hatemi H, Ozan S, Turan N, Gündoğdu S. Obezite ağırlık derecelendirilmesinde deri plisi  kalınlığı  ve  obezite,  diabet,  hipertansiyon,  ateroskleroz  ilişkileri.    Cerrahpaşa  Tıp  Fak 

Derg. 20: 297-299, 1989. 

3.

 

Foroozesh Y, Onan U, Turan N, Işık G. Geçici kuronların periodontal  açıdan değerlendirilmesi.   Dişhekimliğinde Klinik  3-4: 92-97,1990. 

4.

 Ün  I,  Ozan  S,  Turan  N,  Gündoğdu  S,  Hatemi  H.  Prolaktin  salgılanma  durumunun 

incelenmesinde oral metoklopramid  testi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg. 21: 97-99, 1990. 

5.

 

Akın Y, Bozbora N, İlter Ö, Turan N. Son on yılda Şişli Etfal Hastanesi II. Süt çocuğu servisinde yatan yeni doğanların mortalite ve morbiditesi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg  21:421-427, 1990.   

6.

 Demirtaş H, Hatemi H H, Ozan S, Turan N, Sırmacı N, Urgancıoğlu İ. Akut miyokard infarktüsü 

(AMİ)  ve  iskemik  kalp  hastalarında  serumda  dehidroepiandrosteron  sulfat  (DHEA-SO

4

)  


düzeyleri. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg  21:101-103, 1990.   

7.

 Boz  M,  Hatemi  H  H,  Turan  N,  Hacıbekiroğlu  M.  Tip  II  diabetiklerde  lipoprotein 

fraksiyonlarındaki kolesterol düzeylerinin diabet ayar durumu ve komplikasyonlarla ilişkileri. 

Klinik Gelişim 4: 1148-1152, 1991. 

8.

 Türkdoğan  K,  Hatemi  H  H,  Ozan  S,  Turan  N,  Önsel  Ç  M.    Obezlerde  insülin  salgılanması  ve 

obezitenin ağırlık derecesiyle ilişkisi. Klinik Gelişim 4: 1145-1147, 1991. 

9.

 

Üçışık N, Hatemi H H, Ömer A, Ozan S, Turan N,  Gündoğdu S, Urgancıoğlu İ. Akut miyokard infarktüsünün  seyrinde  serum  ACTH,  kortizol  ve  DHEA-SO

düzeyleri.    Cerrahpaşa  Tıp  Fak Derg  22:347-351, 1991.   

10.


 

Üzeyir  Y  A,  Hatemi  H  H,  Ozan  S,  Gündoğdu  S,  Turan  N,  Dinç  İ.  Asitli  karaciğer  sirozunda 

prolaktin  salgılanma  durumunun  oral  metoklopramid  testiyle  incelenmesi.  Cerrahpaşa  Tıp 

Fak Derg  23:301-304, 1992.   

11.

 

Hatemi  S,  Ercan  O,  Hatemi  H,  Turan  N.  Effects  of  short-term  growth  hormone  therapy  in children with growth hormone deficiency. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 24:67-74, 1993.   

12.


 

Özyazar  M,  Hatemi  H  H,  Caner  M,  Görpe  U,  İlkova  H,  Turan  N,  İpbüker  A,  Bağrıaçık  N. 

Diabetik olmayan 400 kişide  uygulanan OGTT sonuçlarının yaş, cins ve vücut kitle  indeksine 

göre değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 6: 2404-2406, 1993. 

13.

 

Ercan  O,  Hatemi  S,  Turan  N.  Serum  Insulin-like    growth  factor  I  levels  in  primary hypothyroidism before and after treatment.   Endokrinolojide Yönelişler   Cilt 3  Sayı 1 30-33, 

1994.   


14.

 

Dişçi  R,  Hapçıoğlu  B,  Özden  Y,  Turan  N.  1987-1993  yıllarına    ait  İstanbul  Çocuk Mahkemelerinde karara bağlanmış çocuk suçu dosyalarının retrospektif incelenmesi: (Çocuk 

suçlarının göç, yaş ve cinsiyet değişkenleri ile ilişkisi). İst. Tıp Fak. Mecmuası  60 (3):311-320, 

1997. 

15.


 

Bayraktar  G, Turfaner  M,  Duran  Ö,  Turan  N.  Çeşitli  kimyasal  temizlik  solüsyonlarının  akrilik 

kaide materyalinin yüzey sertliğine etkisi. İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 32:102-108, 1998. 

16.


 

Benderli  Gökçe  Y, Yaman  B,  Can  Say  E,  Güven  Y,  Turan  N.  Çürük  dışı  servikal  bölge 

lezyonlarının  çeşitli  faktörlere  bağlı  olarak  değerlendirilmesi.  Türkiye  Klinikleri  Diş  Hekimliği 

Bilimleri Dergisi  5: 170-176, 1999. 

17.

 

Demirci M, Koray F, Turan N. Sekonder ve rezidüel çürük sıklığı.  İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi  33: 93-106, 1999.     

18.


 

Yıldırım  R,  Turan  N, Özdamar  A, Özkan  Ş.  Laser  in  Situ  Keratomileusis  uygulamasında  yaşın 

refraktif sonuçlara etkisi.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 31:202-207, 2001. 

19.


 

Gömeç  Y,  Dörter  C, Koray  F,  Turan  N.  Amalgam  ve  kompozit  restorasyonların  dağılımı.  EÜ 

Diş Hek Fak Derg 22:131-136, 2001. 

20.


 

Yıldırım M, Marşan G, Turan N, Bedir S, Kalafat E. Temporomandibular eklem sorunlarına diş 

hekimlerinin yaklaşımları. Türk Ortodonti Dergisi 15 (3): 166-170, 2002. 

21.


 

Tarım B, Say EC, Dörter C, Koray F, Dabanoğlu A, Turan N. Çürük dentin saptanmasında “ Asit 

Red “ boya kullanımı. Turkish Quintessence 3: 45-49, 2003. 

22.


 

Bilgin  İ,  İpbüker  A,  Hatemi  H  H,  Turan  N,  Alasya  H,  Yumuk  V.    Gaziantep  ili  Türk  Diabet 

Cemiyeti diabet ve obezite taraması. Endokrinoloji Forumu  1: 33-38, 2004. 23.

 

Tarakçı T, Uyar N, Bağrıaçık N, Turan N, İlhan B, Yumuk V, Hatemi H H.  Konya ili Türk Diabet Cemiyeti diabet ve obezite taraması. Endokrinoloji Forumu  1: 39-45, 2004. 

24.


 

Hatemi H H, Turan N,  Arık N, Yumuk V.  Türkiye obezite ve hipertansiyon taraması (TOHTA) 

sonuçlarının yorumu (II). Endokrinoloji Forumu  1: 46-55, 2004. 

25.


 

Yıldız G, Oral A, Kalaycıoğlu A, Karakış M, Yıldız G, Dayıoğlu Turan N, Bağrıaçık N, Hatemi H. 

Denizli Diabet Taraması.  Diabet Bilimi  5 (3): 70-78, 2007. 

 

7.6 Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler 

1.

 Özden  Y,  Turan  N,  Vehid  H.  Türkiye  nüfus  sayımlarında  rakamların  iticilik-çekicilik 

derecesine  bağlı  yanlış  yaş  bildirimleri:  1935-1990  döneminin  istatistiksel 

değerlendirilmesi. III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı. 2-5 Aralık 1997, Ankara

 

2. 

Işıka  S,  Seyhan  N,  Sorumlu  Öğretim  Üyeleri:  Yıldırım  M,  Turan  N.  Karmaşık  dişlenme 

döneminde bruksizim sıklığı ve semptomları. İ. Ü. Diş Hek. Fak. Öğrenci Araştırma Kulübü VI. 

Bilimsel Toplantısı, 9 Ekim 1998. 

3.

 

Özden Y,  Turan  N.  Fourier analizinin trafik kazalarının ve bu   kazalardaki ölüm ve yaralanmaların  günün  saatlerine  göre  dağılımına  uygulanması.  3.Ulusal  Biyoistatistik 

Kongresi 1998,  Adana. 

4.

 

Yıldız E, Özfidan E, İlhan D, Sorumlu Öğretim Üyeleri: Yıldırım M, Turan N. Bruksizmi olan ve olmayan  bireylerde  saptanan  dişsel  bulguların  karşılaştırılması.  İ.  Ü.  Diş  Hek.  Fak.  Öğrenci 

Araştırma Kulübü VII. Bilimsel Toplantısı, 5 Ekim 1999. 

5.

 

Turan  N,  Dişçi  R,  Özel  S.  Tekrarlı  ölçümlerde  ANOVA  ile  gebelikte  demir  eksikliğine  bağlı anemide  tedavinin  etkinliğinin  incelenmesi.    5.  Ulusal  Biyoistatistik  Kongresi  Bildiri  Kitabı. 

148-156,  13-15 Eylül 2000, Eskişehir. 

6.

 

Kabaoğlu N,  Akan A, Yıldırım M, Üner OÖztaş E, Dönmez H, Turan N.  Ortodontik tedavi sırasında  oluşan  TME  seslerinin  incelenmesi.  9.  Sinyal  İşleme  ve  Uygulamaları  Kurultayı 

Bildiriler Kitabı. Cilt 1, 227-232,  Gazimağusa, KKTC,  25-27 Nisan 2001. 

7.

 

Buran  A.,  İrez  T.,  Dayıoğlu  N.,  Fındıklı  N.  Farklı  sperm  kaynaklı  ICSI  olgularının  sürekli embriyo  izleme  sistemi  (embryoscope)  ile  embriyo  gelişiminin  retrospektif  olarak 

değerlendirilmesi. TSRM, Belek Antalya, 6-9 Kasım 2014. 

8.

 

Merve  Yüksel,  Sermin  Biçer,  Nurten  Dayıoğlu.  İlaç  advers  reaksiyonlarının  spontan bildiriminde  hasta  ve  hasta  yakınlarının  bilgi,  tutum  ve  davranışlarının  değerlendirilmesi.  

Ulusal Klinik Eczacılık Kongresi 9-12 Şubat 2017 Antalya 

9.

 

Ayşe  Canpolat,  Sermin  Biçer,  Nurten  Dayıoğlu.  İstanbul  ili,  esenler  ve  bakırköy  ilçelerinde ebeveynlerin akılcı vitamin ve mineral kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları. Ulusal 

Klinik Eczacılık Kongresi 9-12 Şubat 2017 Antalya 

10.

 

Nihan  Yılmaz  ,  Hakan  Güreler  ,  Nurgül  Arpag,  Ayşenur  Curabeyoğlu,  Nurten  Dayıoğluameliyathane  teknikerliğinin sağlık çalışanları tarafından meslek olarak algılanması. İstanbul 

Yeni Yüzyıl Üni. 6. Bilim günleri. 8-9 Mayıs 2017 

11.

 

Elif  Filar,  Nurgül  Arpag,  Ayşenur  Curabeyoğlu,  Nurten  Dayıoğlu.  Ameliyathane  hizmetleri programı eğitiminin sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. 

6. Bilim günleri. 8-9 Mayıs 2017. 

12.

 

Ramazan  Muhammet  Çelik,  Turgut  Yelboğa,  Nurgül  Arpag,  Ayşenur  Curabeyoğlu,  Nurten Dayıoğlu.  Ameliyathane  teknikerlerinin  çalışma  alanlarındaki  sorunlarının  tespiti.  İstanbul 

Yeni Yüzyıl Üni. 6. Bilim günleri. 8-9 Mayıs 2017. 

 

 

 

 7.7. Diğer Yayınlar 

8. Projeler 

9. İdari Görevler 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı 10. Üyesi Olduğu Dernekler 

11. Ödüller 

 

12-Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu 

doldurunuz. 

 

2013-2014 ve 2014-2015 ders yıllarında verilen dersler Kredisi*  Öğrenci 

Sayısı 


Fakülte 

Bölüm 


Dersin adı 

 

Dönem T  U 

Tıp  


Biyoistatistik 

Temel Tıp Bilimleri 

Giriş I 

 

1- 

Kurul 1 


 

46 Tıp  

Biyoistatistik 

Temel Tıp Bilimleri 

Giriş II 

 

1-

 Kurul 2 

 46 

Diş 


Hekimliği 

 

Biyoistatistik   

73 


Fen 

Edebiyat 

Psikoloji 

İstatistik I 

 

 

50 


Fen 

Edebiyat 

Psikoloji 

İstatistik I 

 

65 


Sağlık 

Bilimleri 

Hemşirelik 

Biyoistatistiğe Giriş 

 

 

35 


İktisadi ve 

İdari  


Bilimler 

Uluslar arası 

Ticaret 

İstatistik I 

 

 

48 


Sağlık 

Bilimleri 

Enstitüsü 

Klinik Embriyoloji 

Yüksek Lisans  

 

Medikal   İstatistik  

1   İktisadi ve 

İdari 

Bilimler Uluslar arası 

Ticaret 


İstatistik II 

  

54 Fen 

Edebiyat 

Psikoloji 

İstatistik II 

 

 

49 


Fen 

Edebiyat 

Psikoloji 

İstatistik II 

 

65 


İktisadi ve 

İdari 


Bilimler 

İşletme 


İstatistik 

  

35 Fen 

Edebiyat 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik  

Biyoistatistik 

  

13 Sağlık 

Tıbbi 


Biyoistatistik 

  

11 
Hizmetleri 

Meslek 


Yüksek 

Okulu 


Dokümantasyon 

ve Sekreterlik 

Eczacılık 

Eczacılık 

Biyoistatistik 

  

76 Sağlık 

Bilimleri 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Biyoistatistik 

  

47 Sağlık 

Bilimleri 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Biyoistatistik 

  

10  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə