Pakkausseloste mega-Calcium 1 g poretablettiYüklə 74,88 Kb.

tarix02.03.2018
ölçüsü74,88 Kb.


PAKKAUSSELOSTE 

 

Mega-Calcium 1 g poretabletti  

kalsium 


 

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 

Tätä lääkettä saa ilman  lääkemääräystä. Silti sinun  tulee käyttää Mega-Calcium-poretabletteja  huolellisesti 

saadaksesi siitä parhaan hyödyn. 

-

 Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. 

-

 Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja  ja neuvoja. 

-

 Jos havaitset sellaisia  haittavaikutuksia,  joita  ei ole tässä selosteessa mainittu,  tai kokemasi haittavaikutus 

(ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä  lääkärillesi  tai apteekkiin. 

 

Tässä selosteessa esitetään:  

1. 


Mitä Mega-Calcium on ja mihin  sitä käytetään 

2. 


Ennen kuin  käytät Mega-Calciumia 

3. 


Miten Mega-Calciumia otetaan 

4. 


Mahdolliset  haittavaikutukset 

5. 


Mega-Calciumin  säilyttäminen 

6. 


Muuta tietoa 

 

 1. 

MITÄ MEGA-CALCIUM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 

 

Mega-Calcium sisältää kalsiumia,  joka on tärkeä kivennäisaine,  joka on tarpeen luun  muodostukselle  ja ylläpidolle.    

Mega-Calcium on tarkoitettu kalsiumin  puutteen ehkäisyyn ja hoitoon  ja sitä voidaan käyttää muiden  lääkkeiden 

kanssa ehkäisemään ja hoitamaan tilaa,  jota nimitetään osteoporoosiksi  (luiden  haurastuminen). 

 

Mega-Calcium käytetään myös yhdessä D3

-vitamiinin  kanssa riisitaudin  (kasvavien luiden  pehmeneminen lapsilla) 

ja osteomalasian (luiden  pehmeneminen  aikuisilla)  hoitoon. 

 

Kalsium imeytyy  ohutsuolesta ja kulkeutuu  veren mukana koko elimistöön.  

Kalsiumilla  on tärkeä tehtävä monissa elimistön  toiminnoissa.  Se on välttämätön hermojen,  lihasten ja sydämen 

toiminnalle  sekä veren hyytymiselle.  Lisäksi se säätelee monien hormonien  toimintaa. Jotta kalsium  pystyy 

suorittamaan nämä eri tehtävät, sitä pitää olla  riittävä pitoisuus  eri kudoksissa. 

 

 

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MEGA-CALCIUMIA 

 

Älä käytä Mega-Calciumia 

 

jos olet yliherkkä  (allerginen)  Mega-Calciumin  vaikuttaville  aineille  tai sen jollekin  muulle  aineelle (ks. muiden  aineiden luetteloa tämän selosteen lopussa,  kohdassa 6) 

 sinulla  on kohonnut  kalsiumin  pitoisuus  veressä (hyperkalsemia) 

 jos sinulla  on kohonnut  kalsiumin  eritys virtsaan (hyperkalsiuria) 

 jos sinulla  on munuaisvaivoja,  mm. munuaiskivitauti  (nefrolitiaasi),  munuaiskudokseen  kertynyttä kalsiumia 

(nefrokalsinoosia). 

 

Ole erityisen varovainen Mega-Calciumin suhteen 

 Jos sinulla  on munuaissairaus, käytä tätä valmistetta vain kysyttyäsi sitä ensin lääkäriltä ja erityisesti,  jos otat 

alumiinia  sisältäviä valmisteita. 

 

Älä ota D-vitamiinivalmisteita  yhdessä Mega-Calciumin  kanssa kysymättä lääkäriltä neuvoa.  

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö  

Kerro lääkärillesi  tai apteekkiin,  jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, 

joita  lääkäri ei ole määrännyt, koska kalsiumilla  voi  olla yhteisvaikutuksia  joidenkin  lääkkeiden kanssa, jos niitä 

otetaan samanaikaisesti. 
 

 

Jos otat tai olet äskettäin ottanut sydänglykosideja,  tiatsididiureetteja  tai kortikosteroideja,  sinun  tulee noudattaa lääkärisi antamia ohjeita  huolellisesti. 

 

Jos otat suun kautta otettavia bisfosfonaatteja tai natriumfluoridia,  ota Mega-Calcium vähintään 3 tuntia  näiden lääkkeiden ottamisen jälkeen. 

 

Jos otat jotakin  tetrasykliiniryhmään  kuuluvaa antibioottia,  ota Mega-Calcium vähintään 2 tuntia tetrasykliinin ottamisen jälkeen tai 4-6 tuntia ennen sen ottamista. 

 

Mega-Calciumin käyttö ruuan ja juoman kanssa 

Mega-Calciumia ei tule ottaa 2 tunnin  sisällä sellaisten ruokien  syömisestä, jotka sisältävät runsaasti oksaali- tai 

fytiinihappoa,  esim. pinaatti,  raparperi ja täysjyvätuotteet. 

 

Raskaus ja imetys 

Jos olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi  tai apteekista neuvoa ennen kuin  otat Mega-Calciumia. 

 

Mega-Calciumia voi  käyttää raskauden ja imetyksen aikana, jos kyseessä on kalsiumin  puute.   

Raskaana olevien ja imettävien  naisten riittävä päivittäinen  kalsiumin  saantimäärä (sisältäen ruuasta ja 

lisäravinteista  saatavan kalsiumin)  on 1000-1300  mg. Raskauden ja imetyksen aikana päivittäinen  saanti ei saisi 

ylittää 1500 mg kalsiumia. 

 

Kalsium kulkeutuu  rintamaitoon,  mutta sillä  ei ole haitallista  vaikutusta lapseen.  

Ajaminen ja koneiden käyttö 

Mega-Calciumin  ottamisella  ei tiedetä olevan vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttämiseen.  

Tärkeää tietoa Mega-Calciumin sisältämistä aineista 

Mega-Calcium sopii  sokeritautia sairastaville  (1 g:n poretabletti  sisältää 0,002  hiilihydraattiyksikköä).   

 

Mega-Calcium 1 g sisältää 136,90  mg natriumia  poretablettia kohti. Natriumrajoitettua  ruokavaliota  noudattavien potilaiden  tulee kysyä neuvoa terveydenhuollon  ammattilaisilta  ennen Mega-Calciumin  ottamista. 

 

Jos epäilet,  että sinulla  on eräiden sokerilajien  sietokyvyttömyys,  kysy neuvoa lääkäriltä ennen tämän lääkkeen ottamista. 

 

Mega-Calcium sisältää aspartaamia, joka on fenyylialaniinin  lähde ja saattaa olla haitallista  henkilöille,  joilla  on fenyyliketonuria. 

 

 3. 

MITEN MEGA-CALCIUMIA OTETAAN 

 

Kuten kaikkien  lääkkeiden kanssa, noudata ohjeita huolellisesti  Mega-Calciumin  oikean vaikutuksen varmistamiseksi. 

 

Lapset ja aikuiset ottavat yhden poretabletin  (kerta-annos) päivässä. 

 

Liuota Mega-Calcium lasilliseen  vettä (noin  200 ml) ja juo välittömästi.  Älä niele tai pureskele tablettia.   

Mega-Calcium voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman  sitä (ks. lisätietoa kohdasta ”Mega-Calciumin  käyttö ruoan tai 

juoman  kanssa”). 

 

Kuinka kauan Mega-Calciumia tulisi käyttää 

Käytä Mega-Calciumia suositellulla  annostuksella niin  kauan kuin  lääkärisi  on neuvonut. Koska Mega-Calciumia 

käytetään kalsiumin  puutteen ehkäisyyn ja hoitoon  sekä muiden valmisteiden  kanssa osteoporoosin (luiden 

haurastuminen) ehkäisyyn ja hoitoon,  on hoito  todennäköisesti  pitkäaikainen. 

 

Jos otat enemmän Mega-Calciumia kuin sinun pitäisi 
 

Mega-Calciumin  yliannostus  aiheuttaa sellaisia  oireita kuin  pahoinvointi,  oksentelu, jano tai ummetus. Jos 

yliannostusta  epäillään,  kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista välittömästi. 

 

Jos unohdat ottaa Mega-Calciumin 

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annokset. 

 

 4. 

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 

 

Kuten kaikki  lääkkeet, Mega-Calciumkin  voi aiheuttaa haittavaikutuksia.  Kaikki  eivät kuitenkaan niitä  saa.  

Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyvät vähemmällä kuin yhdellä 10 000 käyttäjästä) voivat olla: 

Voimakkaat allergiset  reaktiot kuten kasvojen, huulien,  kielen  ja/tai kurkun turvotus,  joka saattaa vaikeuttaa 

nielemistä. 

 

Jos havaitset jonkun  edellä olevista  allergisista  reaktioista, LOPETA Mega-Calciumin ottaminen  ja ilmoita  siitä lääkärillesi  välittömästi. 

 

Harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyvät vähemmällä kuin yhdellä henkilöllä 1000:sta) voivat olla:  Pahoinvointi, 

ripuli,  vatsakipu,  ummetus, ilmavaivat,  oksentaminen,  kutina,  ihon  punoitus  ja/tai polttelu. 

 

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyvät vähemmällä kuin yhdellä henkilöllä 100:sta) saattavat olla: Liian 

suuri kalsiumin  pitoisuus  veressä (hyperkalsemia) tai liian  suuri kalsiumin  erittyminen  virtsaan (hyperkalsiuria).  

 

Jos havaitset sellaisia  haittavaikutuksia,  joita  ei ole tässä selosteessa mainittu,  tai kokemasi haittavaikutus  on vakava, kerro niistä lääkärillesi  tai apteekkiin. 

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 

Jos havaitset haittavaikutuksia,  kerro niistä  lääkärille  tai apteekkihenkilökunnalle.  Tämä koskee myös sellaisia 

mahdollisia  haittavaikutuksia,  joita ei ole mainittu  tässä pakkausselosteessa.  

Voit ilmoittaa  haittavaikutuksista  myös suoraan (ks. yhteystiedot  alla). Ilmoittamalla  haittavaikutuksista  voit auttaa 

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

www-sivusto: www.fimea.fi 

Lääkealan turvallisuus-  ja kehittämiskeskus  Fimea 

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 

PL 55 


FI-00034 Fimea 

 

 5. 

MEGA-CALCIUMIN SÄILYTTÄMINEN 

 

Ei lasten ulottuville  eikä näkyville.  

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä putki  tiiviisti  suljettuna. 

 

Älä käytä Mega-Calciumia  koteloon  tai putken pohjaan merkityn viimeisen  käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen  käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä  päivää. 

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin  eikä hävittää talousjätteiden  mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet  luontoa. 

 

 6. 

MUUTA TIETOA 

 

Mitä Mega-Calcium sisältää 

Vaikuttavat aineet ovat kalsiumlaktaattiglukonaatti  ja kalsiumkarbonaatti.  Yksi tabletti sisältää 2263 mg 

kalsiumlaktaattiglukonaattia  ja 1750 mg kalsiumkarbonaattia  (vastaa 1000 mg kalsiumia) 

  

Muita aineita ovat:  vedetön sitruunahappo,  appelsiiniaromi  (sisältää appelsiinintuoksuista  eteeristä öljyä, 

maltodekstriinia,  arabikumia,  sorbitolia  (E 420), dekstroosia), aspartaami (E 951), makrogoli  6000 ja 

natriumvetykarbonaatti. 

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko 

Valkoinen,  pyöreä ja appelsiinintuoksuinen  poretabletti.  

Mega-Calciumia on saatavana 10 poretabletin pakkauksessa. 

 

Myyntiluvan haltija   

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska 

 

Valmistaja 

Salutas Pharma GmbH, Dieselstraße 5, D-70839 Gerlingen,  Saksa 

tai 

FAMAR FRANCE, 1, Avenue du Champ de Mars, F-445072  Orléans Cedex 02, Ranska tai 

FAMAR ORLEANS, 5, Avenue de Concyr, F-45071 Orléans La Source Cedex 02, Ranska 

tai 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben, Saksa  

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi  

16.12.2016  


 

BIPACKSEDEL 

 

Mega-Calcium 1 g brustablett  

kalcium 


 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 

Detta läkemedel är receptfritt. Mega-Calcium måste trots det användas med försiktighet  för att uppnå det bästa 

resultatet. 

-

 Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 

-

 Vänd dig  till  apotekspersonalen om du behöver mera information  eller råd. 

-

 Om några biverkningar  blir  värre eller om du märker några biverkningar  som inte nämns i denna 

information  kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 

I denna bipacksedel finner du information om: 

1. 


Vad Mega-Calcium är och vad det används för 

2. 


Innan du använder Mega-Calcium 

3. 


Hur du tar Mega-Calcium 

4. 


Eventuella biverkningar 

5. 


Hur Mega-Calcium ska förvaras 

6. 


Övriga upplysningar 

 

 1. 

VAD MEGA-CALCIUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 

 

Mega-Calcium innehåller  kalcium,  som är ett livsnödvändigt  mineral  som behövs för skelettets bildning  och hållfasthet.  

 

Mega-Calcium är indicerad för förebyggande och behandling  av kalciumbrist,  och kan tillsammans  med andra läkemedel användas för att förebygga och behandla ett tillstånd  som kallas osteoporos (benskörhet). 

 

Mega-Calcium används också tillsammans  med vitamin  D3

 som behandling  av rakit (uppmjukning  av växande 

skelett hos barn) och osteomalaci (uppmjukning  av skelettet hos vuxna). 

 

Kalcium absorberas från tarmen och transporteras via blodet  till  hela kroppen.  

Kalcium spelar en viktig  roll  för flera kroppsfunktioner.  Det är nödvändigt  för nervernas, musklernas och hjärtats 

funktion  liksom  för blodets koagulation.  Dessutom förmedlar det många hormoners verkan. För att kalciumet ska 

kunna fylla dessa olika  roller,  måste det finnas tillgängligt  i rätt koncentration i de olika  vävnaderna. 

 

 

2. INNAN DU ANVÄNDER MEGA-CALCIUM 

 

Använd inte Mega-Calcium 

 

om du är överkänslig  (allergisk)  mot aktiva substanser eller något av övriga innehållsämnen  i Mega-Calcium (se listan över övriga innehållsämnen  i slutet av denna bipacksedeln,  avsnitt 6) 

 om du har förhöjd  halt av kalcium  i blodet (hyperkalcemi) 

 om du har ökad utsöndring  av kalcium  i urinen (hyperkalciuri) 

 om du har vissa njurproblem,  bl.a.: njursten (nefrolitiasis),  kalciumavlagringar  i njurvävnaden 

(nefrokalcinos). 

 

Var särskilt försiktig med Mega-Calcium 

 Om du har en njursjukdom,  särskilt  om du tar preparat som innehåller  aluminium,  bör du rådgöra med läkare 

innan du börjar använda denna produkt. 

 

Ta inte produkter som innehåller  vitamin  D tillsammans  med Mega-Calcium utan att ha rådgjort med läkare.   

Användning av andra  läkemedel 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller  nyligen  har tagit andra läkemedel,  även receptfria sådana, 

eftersom kalcium  kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel.  

 

Om du tar eller nyligen  har tagit hjärtglykosider,  tiaziddiuretika  eller kortikosteroider  måste du följa din  läkares instruktioner  noga. 

Om du tar perorala bisfosfonater eller natriumfluorid,  ta Mega-Calcium minst 3 timmar efter intag av dessa 

läkemedel. 

 

Om du tar något antibiotika  som tillhör  gruppen tetracyklin,  ta Mega-Calcium minst  2 timmar efter eller 4-6 timmar före intag av tetracyclin. 

 

Användning av Mega-Calcium med mat och dryck 

Mega-Calcium ska inte tas inom 2 timmar efter intag av livsmedel  som innehåller  mycket oxalsyra eller fytinsyra, 

som spenat, rabarber och fullkornsflingor. 

 

Graviditet och amning 

Om du är gravid eller ammar, ska du rådgöra med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Mega-Calcium. 

 

Mega-Calcium kan användas under graviditet  och amning vid  kalciumbrist.  Det dagliga  intaget av kalcium (innehållande  kalcium från mat och kosttillägg)  för gravida och ammande kvinnor  är 1000-1300  mg. 

 

Under graviditet  och amning  ska det dagliga intaget av kalcium  inte vara högre än 1500 mg.   

Kalcium passerar över i bröstmjölken  utan att det har några negativa effekter på spädbarnet.  

 

Körförmåga och användning av maskiner 

Mega-Calcium har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.  

 

Viktig information om några innehållsämnen i Mega-Calcium 

Mega-Calcium är lämplig  för diabetiker (1 brustablett med 1 g innehåller  0,002  kolhydratenheter).  

 

Mega-Calcium 1 g innehåller  136,90  mg natrium  per tablett. Patienter som behandlas med natriumfattig  kost bör rådgöra med hälsovårdspersonal  innan de tar Mega-Calcium.   

 

Om du tror att inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan  du tar detta läkemedel.  

Mega-Calcium innehåller  aspartam, som är en fenylalaninkälla,  och kan vara skadligt  för personer med 

fenylketonuri. 

 

 3. 

HUR DU TAR MEGA-CALCIUM 

 

Liksom  vid intag av alla läkemedel ska du följa anvisningarna  noga för att säkerställa att Mega -Calcium har avsedd verkan.  

 

Barn och vuxna tar en brustablett (en singeldos)  om dagen. 

 

Lös brustabletten i ett glas vatten (ca 2 dl) och drick det omedelbart. Svälj  eller tugga inte tabletten.   

Mega-Calcium kan tas med eller utan föda (för mer information  se avsnittet ”Användning  av Mega-Calcium med 

mat och dryck”). 

 

Hur länge borde Mega-Calcium användas  

Ta den rekommenderade dosen Mega-Calcium så länge som din läkare har sagt att du kan göra det. Eftersom 

Mega-Calcium används förebyggande vid behandling  av kalciumbrist,  och tillsammans  med andra mediciner för att 

förebygga och behandla osteoporos (svaghet i skelettet), är det troligt  att det är en långtidsbehandling. 

 

Om du har tagit för stor mängd av Mega-Calcium 

Överdosering av Mega-Calcium kan framkalla symtom som illamående,  kräkningar,  törst eller förstoppning.  Om du 

misstänker att du har överdoserat, ska du omedelbart kontakta din läkare eller apotek. 

  

Om du har glömt att ta Mega-Calcium 

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du har glömt  att ta. 

 

 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 

 

Liksom  alla läkemedel kan Mega-Calcium orsaka biverkningar,  men alla användare behöver inte få dem.   

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) kan vara: Svåra allergiska 

reaktioner såsom svullnad  av ansikten,  läppar, tunga och/eller halsen, vilket  kan leda till  svårigheter att svälja.  

 

Om du observerar någon av ovanstående allergiska  reaktioner, SLUTA att ta Mega-Calcium och informera din läkare omedelbart. 

 

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000) kan vara: Illamående, diarré, magont,  förstoppning, 

gasbildning,   kräkning,  klåda, hudrodnad  och/eller sveda i huden. 

 

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100) kan vara: För hög kalciumhalt  i blodet 

(hyperkalcemi) eller för stor utsöndring  av kalcium  i urinen (hyperkalciuri). 

 

Om du märker några biverkningar  som inte nämns i denna information  eller om några biverkningar  blir  värre, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 

Rapportering av biverkningar 

Om du får biverkningar,  tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar  som inte nämns i 

denna information.  Du kan också rapportera biverkningar  direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera 

biverkningar  kan du bidra till  att öka informationen  om läkemedlets säkerhet. 

webbplats: www.fimea.fi.  

Säkerhets- och utvecklingscentret  för läkemedelsområdet Fimea 

Biverkningsregistret   

PB55 

FI-00034 Fimea  

 

5. HUR MEGA-CALCIUM SKA FÖRVARAS 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

Förvaras i originalförpackningen.  Tillslut  röret väl. 

 

Används före utgångsdatum (Utg.dat.) som anges på kartongen och på botten av röret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven  månad. 

 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.  Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

 

 6. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Innehållsdeklaration 

De aktiva substanserna är kalciumlaktoglukonat  och kalciumkarbonat. En tablett innehåller  2263 mg 

kalciumlaktoglukonat  och 1750 mg kalciumkarbonat  (motsvarar 1000 mg kalcium) 

 

Övriga innehållsämnen  är: vattenfri citronsyra, apelsinsmakämne (innehåller:  essentiella apelsinoljor,  maltodextrin, arabiskt gummi,  sorbitol  (E 420), dextros), aspartam (E 951), makrogol  6000 och natriumvätekarbonat. 

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek 

Vit, rund brustablett med apelsindoft. 

  

Mega-Calcium kan fås i förpackningen av 10 brustabletter. 

 

Innehavare av godkännandet för försäljning  

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark 

 

Tillverkare  

Salutas Pharma GmbH, Dieselstraße 5, D-70839 Gerlingen,  Tyskland 

eller 

FAMAR FRANCE, 1,  Avenue du Champ de Mars, F-45072  Orléans Cedex 02, Frankrike eller 

FAMAR ORLEANS, 5, Avenue de Concyr, F-45071 Orléans La Source Cedex 02, Frankrike 

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben, Tyskland  

Denna bipacksedel godkändes senast den  

16.12.2016 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə