Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kalcipos-d 500 mg/10 mikrog kalvopäällysteinen tablettiYüklə 89,74 Kb.

tarix02.03.2018
ölçüsü89,74 Kb.


 

 

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle   

 

Kalcipos-D 500 mg/10 mikrog kalvopäällysteinen tabletti 

 

kalsium/kolekalsiferoli  (D3

-vitamiini)    

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää 

sinulle tärkeitä tietoja. 

Käytä tätä lääkettä juuri  siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta  ovat 

neuvoneet sinulle. 

-

 Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen. 

-

 Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja  ja neuvoja. 

-

 Jos havaitset haittavaikutuksia,  kerro niistä  lääkärille  tai apteekkihenkilökunnalle.  Tämä koskee myös 

sellaisia  mahdollisia  haittavaikutuksia,  joita ei ole mainittu  tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.  

-

 

Käänny lääkärin puoleen,  ellei  olosi  parane tai se huononee.  

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:  

1. 

Mitä Kalcipos-D on ja mihin  sitä käytetään 2. 

Mitä sinun  on tiedettävä, ennen kuin  käytät Kalcipos-D-valmistetta 

3. 

Miten Kalcipos-D-valmistetta käytetään 4. 

Mahdolliset  haittavaikutukset 

5. 

Kalcipos-D-valmisteen  säilyttäminen 6. 

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

 

 

1. Mitä Kalcipos-D on ja mihin sitä käytetään 

 

Kalcipos-D sisältää kalsiumia  ja D3

-vitamiinia,  joita  molempia  tarvitaan luuston  kehityksessä. D

3

-vitamiini  säätelee kalsiumin  imeytymistä  ja aineenvaihduntaa sekä toimii  luuston  kalsiumtasapainon  säätelijänä. 

 

Kalcipos-D-tabletteja käytetään iäkkäiden  henkilöiden  kalsiumin  ja D3

-vitamiinin  puutosten ehkäisyyn ja hoitoon 

sekä tukihoitona  osteoporoosissa,  kun potilaalla  on kalsiumin  ja D

3

-vitamiinin  puutteen riski.  

 

2. 

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kalcipos-D-valmistetta  

 

Älä käytä Kalcipos -D-valmistetta 

-

 jos olet allerginen  kalsiumille,  D

3

-vitamiinille  tai tämän lääkkeen jollekin  muulle  aineelle  (lueteltu kohdassa 6). 

-

 jos sinulla  on liikaa  kalsiumia  veressä tai virtsassa.  

-

 jos sinulla  on D-vitamiinimyrkytys  (liikaa  D-vitamiinia  veressä).  

-

 jos sinulla  on munuaiskiviä.   

 

Varoitukset ja varotoimet 

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan  kanssa ennen kuin  käytät Kalcipos-D-valmistetta 

-

 

jos sairastat sarkoidoosia (sidekudossairaus,  joka vaikuttaa mm. keuhkoihin,  ihoon  ja niveliin).  Neuvottele lääkärin kanssa ennen Kalcipos-D-hoidon  aloittamista.   

-

 jos käytät samanaikaisesti  muuta D-vitamiini-  tai kalsiumlääkitystä. 

-

 jos sinulla  on munuaisten vajaatoimintaa.  Neuvottele lääkärin kanssa ennen Kalcipos-D-hoidon  aloittamista. 

-

 jos joudut  äkillisesti  vuodelepoon  tai istuma-asentoon (esim. pyörätuoliin)  pidemmäksi  aikaa Kalcipos-D-

hoidon  aikana.  

 

Lapset ja nuoret 

Kalcipos-D-tabletteja ei ole tarkoitettu lapsille. 

 

 

Muut lääkevalmisteet ja Kalcipos -D  
 

 

Kerro lääkärille  tai apteekkihenkilökunnalle,  jos parhaillaan  käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.  

 

Hoidon  vaikutus voi  muuttua, jos valmistetta käytetään samanaikaisesti seuraavien sairauksien hoitoon tarkoitettujen  lääkkeiden kanssa:  

-

 korkea verenpaine (tiatsididiureetit) 

-

 sydänlihassairaus (sydänglykosidit) 

-

 korkea kolesteroli  (kolestyramiini) 

-

 ummetus (parafiiniöljy).   

 

Jos käytät samanaikaisesti  Kalcipos-D-valmistetta ja   -

 

tetrasykliinejä  (infektioon):  ota ne vähintään 2 tuntia  ennen tai 4 - 6 tuntia Kalcipos-D-valmisteen  jälkeen.   -

 

bisfosfonaatteja (osteoporoosiin)  tai natriumfluoridia  (kariekseen): ota ne vähintään 3 tuntia ennen Kalcipos-D-valmistetta. 

 

Kalsium-suolat  voivat  vähentää raudan, sinkin  ja strontiumranelaatin  (osteoporoosilääke)  imeytymistä.  Ota nämä lääkeaineet vähintään 2 tuntia ennen tai jälkeen  Kalcipos-D-valmisteen.  

 

Orlistaatti (lääke liikalihavuuden  hoitoon)  voi  vähentää rasvaliukoisten  vitamiinien  (kuten D3

-vitamiini) 

imeytymistä. 

 

Mikäli  käytät kortisonivalmisteita,  neuvottele lääkärisi kanssa, sillä  Kalcipos-D-annoksen suurentaminen saattaa olla  tarpeen. 

 

Jos epäilet,  että käyttämäsi lääke kuuluu  johonkin  edellä mainituista  lääkeaineryhmistä,  keskustele lääkärisi  kanssa ennen Kalcipos-D-valmisteen käytön aloittamista.   

 

Kalcipos-D ruuan ja juoman kanssa 

Oksaalihappo (pinaattissa ja raparperissa) ja fytiinihappo  (kokojyväviljassa)  saattavat vaikuttaa kalsiumin 

imeytymiseen.  Jos olet syönyt runsaasti oksaali-  tai fytiinihappoa  sisältävää ruokaa, odota vähintään 2 tuntia ennen 

kuin  otat Kalcipos-D-valmistetta. 

 

Raskaus imetys ja hedelmällisyys 

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet  lapsen hankkimista,  kysy lääkäriltä  tai 

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

 

Päivittäinen  kalsiumin  saanti raskauden aikana ei saa ylittää 1500 mg:aa eikä D3

-vitamiinin  saanti 15 

mikrogrammaa  (600 IU). Kalcipos-D-valmistetta voidaan käyttää kalsium-  ja D-vitamiinipuutteen  hoitoon 

raskauden aikana.  

Kalcipos-D-valmistetta  voidaan käyttää imetyksen aikana. Kalsium  ja D

3

-vitamiini  erittyvät äidinmaitoon,  mikä tulee ottaa huomioon  annettaessa lapselle D-vitamiinilisää.   

 

Ajaminen ja koneiden käyttö 

Kalcipos-D-valmisteen  ei ole todettu vaikuttavan ajokykyyn  eikä kykyyn  käyttää koneita. 

 

Kalcipos-D sisältää sakkaroosia 

Yksi tabletti  sisältää 0,9 mg sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla  on jokin  sokeri-intoleranssi, 

keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 

 

 

3. Miten Kalcipos-D-valmistetta käytetään 

 

Käytä tätä lääkettä juuri  siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin  lääkäri tai apteekkihenkilökunta  on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 

 

 Suositeltu  annos D-vitamiinin  ja kalsiumin  puutteen ehkäisyyn ja hoitoon  iäkkäille  on 1 tabletti  vuorokaudessa. 

Osteoporoosihoidon  tukena käytettäessä lääkettä otetaan lääkärin antaman ohjeen mukaan. 

Tabletti voidaan niellä  kokonaisena, jaettuna tai murskattuna.   

 

 Maksan vajaatoimintaa  sairastavien annostusta ei tarvitse muuttaa. 

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa  sairastavien ei tulisi  käyttää Kalcipos-D-tabletteja. 

 

Jos käytät enemmän Kalcipos-D-valmistetta kuin sinun pitäisi 

Jos olet ottanut liian  suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä 

lääkäriin,  sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen  (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi  ja lisäohjeiden 

saamiseksi. 

Yliannostuksen  oireita ovat ruokahaluttomuus,  jano,  lisääntynyt  virtsaneritys,  pahoinvointi,  oksentelu ja ummetus. 

 

Jos unohdat ottaa Kalcipos -D-valmistetta 

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

 

Jos sinulla  on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan  puoleen.  

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

 

Kuten kaikki  lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia.  Kaikki  eivät kuitenkaan niitä  saa.  

Lopeta heti Kalcipos-D:n  käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin,  jos sinulle  tulee angioedeeman oireita,  kuten turvonneet 

kasvot, kieli  tai huulet; nielemisvaikeuksia;  nokkosihottuma  tai hengitysvaikeuksia.   

 

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta): veren ja/tai virtsan kohonnut  kalsiumpitoisuus. 

 

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1000:sta): ummetus, ilmavaivat,  pahoinvointi,  vatsakivut,  ripuli,  kutina,  ihottuma  ja 

nokkosihottuma. 

 

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla 10000:sta):  

Maito-emäsoireyhtymä  (kutsutaan myös Burnettin oireyhtymäksi  ja ilmenee yleensä vain jos potilas  on ottanut 

suuria määriä kalsiumia),  jonka  oireita ovat tihentynyt  virtsaamistarve, päänsärky, ruokahaluttomuus,  pahoinvointi 

tai oksentelu,  epätavallinen  väsymys tai heikkous  yhdessä veren kohonneen kalsiumpitoisuuden  ja munuaisten 

vajaatoiminnan  kanssa. 

 

Tuntematon, (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Yliherkkyysreaktiot kuten turvonneet kasvot, kieli  tai 

huulet (angioedeema) tai kurkun turpoaminen  (kurkunpään turvotus). 

 

Munuaisten vajaatoimintaa  sairastaville  potilaille  saattaa kehittyä veren kohonneita  fosfaattipitoisuuksia, munuaiskiviä  ja kalsiumsaostumia  munuaisiin  . 

 

Haittavaikutuksista  ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia,  kerro niistä  lääkärille  tai apteekkihenkilökunnalle.  Tämä koskee myös sellaisia 

mahdollisia  haittavaikutuksia,  joita ei ole mainittu  tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa  haittavaikutuksista 

myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla  haittavaikutuksista  voit  auttaa saamaan enemmän tietoa tämän 

lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

 

www-sivusto: www.fimea.fi  Lääkealan turvallisuus-  ja kehittämiskeskus  Fimea  

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri   

PL 55  

00034 FIMEA  

 

5. 

Kalcipos-D-valmisteen säilyttäminen 

 

Ei lasten ulottuville  eikä näkyville. Säilytä alle 30 

o

C. Pidä purkki  tiiviisti  suljettuna. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun  viimeisen  käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen  käyttöpäivämäärä 

tarkoittaa kuukauden viimeistä  päivää. 
 

 

 Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin  eikä hävittää talousjätteiden  mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden 

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

Tyhjä pakkaus voidaan kierrättää. Purkki ja kansi lajitellaan  koviin  muovipakkauksiin.    

 

 6. 

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

 

Mitä Kalcipos-D-valmiste sisältää 

-

 

Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti  1300 mg vastaten 500 mg:aa kalsiumia  ja kolekalsiferoli  10 mikrog  vastaten 400 IU D

3

-vitamiinia. -

 

Muut aineet ovat maltodekstriini,  natriumaskorbaatti,  piidioksidi,  sakkaroosi, natriumoktenyylisukkinaattitärkkelys  (E 1450),  keskipitkäketjuiset  triglyseridit,  all-rac-alfa-tokoferoli, 

kroskarmelloosinatrium,  vedetön kolloidinen  piidioksidi,  magnesiumstearaatti, hypromelloosi,  makrogoli, 

parafiini. 

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 

Valkoinen,  soikea kalvopäällysteinen  tabletti,  jossa merkintä R104.  

Pakkauskoot:  60, 90 ja 120 tablettia (ilman  lääkemääräystä). Pakkauksessa oleva helposti  avattava kansi soveltuu 

erityisesti  henkilöille,  joilla  käsien toimintakyky  on heikentynyt. 

 

Kaikkia pakkauskokoja  ei välttämättä ole myynnissä.  

Myyntiluvan haltija 

Recip AB 

Box 906 

170 09 Solna 

Ruotsi 

 

Valmistaja Recipharm Stockholm  AB 

Lagervägen 7 

136 50 Jordbro 

Ruotsi 


 

Lisätietoja antaa 

Meda Oy 


Vaisalantie 4 

02130 Espoo 

 

info@meda.fi 

Puh. 0207 209 550 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.5.2016. 

  

 

Bipacksedel: Information till användaren  

Kalcipos-D 500 mg/10 mikrog filmdragerad tablett 

 

kalcium/kolekalciferol  (vitamin  D3

)  


 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar  använda detta läkemedel. Den innehåller information 

som är viktig för dig. 

Använd alltid  detta läkemedel exakt enligt  beskrivning  i denna bipacksedel eller enligt  anvisningar  från din  läkare 

eller apotekspersonal.  

-

 Spara denna information,  du kan behöva läsa den igen. 

-

 Vänd dig  till  apotekspersonalen om du behöver mer information  eller  råd. 

-

 Om du får biverkningar,  tala med läkare eller apotekspersonal.

 

Detta gäller 

även


 

eventuella biverkningar  som 

inte nämns i denna information.  Se avsnitt 4. 

-

 Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre. 

 

 

I denna bipacksedel finns information om följande 

1. 


Vad Kalcipos-D är och vad det används för 

2. 


Vad du behöver veta innan  du använder Kalcipos-D  

3. 


Hur du använder Kalcipos-D 

4. 


Eventuella biverkningar 

5. 


Hur Kalcipos-D ska förvaras 

6. 


Förpackningens innehåll  och övriga upplysningar 

 

 1. 

Vad Kalcipos-D är och vad det används för 

 

Kalcipos-D innehåller  kalcium  och vitamin  D3

 som båda är viktiga  ämnen för nybildning  av ben. Vitamin D

3

 

reglerar upptag och omsättning  av kalcium  samt inlagring  av kalcium  i skelettet.  

Kalcipos-D används för att förebygga och behandla brist på kalcium  och vitamin  D

 

hos äldre, samt som tilläggsbehandling  vid benskörhet (osteoporos) till  patienter med risk för kalcium-  och vitamin  D-brist. 

 

 2. 

Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos -D 

 

Använd inte Kalcipos -D 

-

 

om du är allergisk  mot kalcium,  vitamin  D3

 eller något annat innehållsämne  i detta läkemedel (anges i avsnitt 

6) 

-

 om du har ökad mängd kalcium  i blodet eller i urinen 

-

 om du har hypervitaminos  D (ett överskott av vitamin  D i blodet) 

-

 om du har njursten. 

 

 Varningar  och försiktighet 

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos-D 

-

 

om du lider av sarkoidos (en speciell  typ av bindvävssjukdom  som bl a drabbar lungor,  hud och leder). Då bör du rådgöra med läkare innan  behandling  med Kalcipos-D börjar. 

-

 om du samtidigt  använder andra läkemedel som innehåller  kalcium  eller vitamin  D. 

-

 om du har nedsatt njurfunktion.  Då bör du rådgöra med läkare innan  behandling  med Kalcipos-D börjar. 

-

 om du av någon anledning  blir  sängliggande  eller stillasittande  under en längre tid under behandlingen  med 

Kalcipos-D. 

 

Barn och ungdomar 

Kalcipos-D tabletter är inte avsedda för behandling  av barn. 

 

Andra läkemedel och Kalcipos-D 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen  har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. 
 

 

 Behandlingseffekten med Kalcipos-D kan påverkas om det tas samtidigt  med vissa andra läkemedel mot; 

-

 högt blodtryck  (tiaziddiuretika) 

-

 hjärtmuskelsjukdom  (hjärtglykosider) 

-

 höga blodfetter (kolestyramin) 

-

 laxermedel (paraffinolja).  

 

Om du samtidigt  använder Kalcipos-D och  -

 

tetracykliner (infektion):  ta dessa 2 timmar före eller  4-6 timmar efter intaget av Kalcipos-D.   -

 

bisfosfonater (mot  benskörhet) eller natriumfluorid  (mot karies): ta dessa minst 3 timmar före Kalcipos-D.  

 

Kalciumsalter kan minska upptaget av järn, zink  och strontiumranelat (för behandling  av benskörhet). Ta dessa minst 2 timmar före eller efter Kalcipos-D. 

 

Om du behandlas med orlistat  (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga  vitaminer  påverkas (t.ex. vitamin  D3

). 


 

Vid behandling  med kortisonpreparat bör du rådgöra med Din doktor eftersom dosen av Kalcipos-D kanske måste 

höjas. 

 

Om du misstänker att din medicin  hör till  någon av de ovan nämnda grupperna, skall du  rådgöra med din läkare innan du börjar använda Kalcipos-D. 

 

Kalcipos-D med mat och dryck 

Oxalsyra (i spenat och rabarber) och fytinsyra (i fullkorn)  kan påverka upptaget av kalcium. Du bör vänta minst  2 

timmar efter att du ätit mat med högt innehåll  av oxalsyra eller fytinsyra innan  du tar Kalcipos-D.  

 

Graviditet, amning och fertilitet 

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid  eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller 

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

 

Under graviditet  bör det dagliga  intaget ej överstiga 1500 mg kalcium  och 15 mikrogram  (600 IU) vitamin  D3

Kalcipos-D kan ges under graviditet  vid  kalcium  och vitamin  D-brist.  

Kalcipos-D kan användas under amning.  Kalcium och vitamin  D

3

 går över i modersmjölk.  Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg  till  barnet. 

 

Körförmåga och användning av maskiner 

Kalcipos-D har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. 

 

Kalcipos-D innehåller sackaros 

En tablett innehåller  0.9 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar 

denna medicin. 

 

 3. 

Hur du använder Kalcipos-D 

 

Använd alltid  detta läkemedel exakt enligt  beskrivning  i denna bipacksedel eller enligt  anvisningar  från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

 

Rekommenderad dos vid förebyggande och behandling  av D-vitamin-  och kalciumbrist  hos äldre är 1 tablett per dygn. Som tilläggsbehandling  vid  osteoporos enligt  läkarens ordination.   

Tabletten sväljas hel, delas eller krossas.  

 

Doseringen behöver inte ändras för patienter med leverinsufficiens. Personer med allvarlig  njurinsufficiens  skall  inte använda Kalcipos-D. 

 

Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos -D 
 

 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus  eller Giftinformationscentralen  (tel. 09-471 977) för bedömning  av risken samt rådgivning. 

 

Symtom på överdosering är aptitlöshet,  törst, ökad urinmängd,  illamående,  kräkningar och förstoppning.  

Om du har glömt att ta Kalcipos -D 

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd  dos. 

 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.  

 

4. Eventuella biverkningar 

 

Liksom  alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar  men alla användare behöver inte få dem.   

Sluta att ta Kalcipos-D och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande  symtom (angioödem):  svullnad 

av ansikte, tunga eller läppar; svårigheter av svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.  

 

Mindre vanliga (hos färre än 1 av 100 patienter): ökad kalkhalt  i blodet och/eller i urinen.   

Sällsynta (hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning,  uppkördhet,  illamående,  buksmärtor, diarré, klåda, 

utslag och urtikaria (nässelutslag).  

Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom  (kallas också Burnett’s syndrom och 

förekommer vanligen  endast hos patienter som har intagit  stora mängder av kalcium),  vars symtom  ät tätt 

urineringsbehov,  huvudvärk,  aptitlöshet,  illamående  eller kräkningar,  ovanlig  trötthet eller svaghet tillsammans 

med ökad kalciumhalt  i blodet och njursvikt. 

 

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överskänslighetsreaktioner som svullnad  av 

ansikte, tunga, läppar (angioödem)   eller svalg (strupödem). 

 

Patienter med nedsatt njurfunktion  löper risk för höga värden fosfat i blodet,  bildning  av njursten och förkalkning av njurarna. 

 

Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar,  tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar  som inte nämns i 

denna information.  Du kan också rapportera biverkningar  direkt (se detaljer nedan). Genom att rapporte ra 

biverkningar  kan du bidra till  att öka informationen  om läkemedels säkerhet. 

 

www-sidan: www.fimea.fi Säkerhets- och utvecklingscentret  för läkemedelsområdet Fimea   

Biverkningsregistret 

PB 55  

00034 FIMEA 

 

 5. 

Hur Kalcipos -D ska förvaras 

 

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C. Tillslut  burken väl. 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland  hushållsavfall.  Fråga apotekspersonalen hur man gör med 

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

 

Tom förpackning  kan återvinnas. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.  

 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

 


 

 

Innehållsdeklaration 

 

-

 De aktiva substanserna är kalciumkarbonat  1300 mg motsvarande kalcium  500 mg är och kolekalciferol  10 

mikrogram  motsvarande 400 IU vitamin  D

3- 

Övriga innehållsämnen  är maltodextrin,  natriumaskorbat, kiseldioxid,  sackaros, 

natriumoktenylsuccinatstärkelse  (E1450), medellångkedjiga  triglycerider,  all-rac-alpha-tokoferol, 

kroskarmellosnatrium,  vattenfri kolloidal  kiseldioxid,  magnesium stearat, hypromellos,  makrogol,  paraffin. 

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Vit, oval filmdragerad tablett, graverad med R104. 

Förpackningsstorlekar:  60, 90 och 120 tabletter (receptfritt).  Förpackningar med tillgänglighetslock  speciellt 

anpassade för personer med nedsatt funktion  i händerna. 

 

Eventuellt  kommer inte alla förpackningsstorlekar  att marknadsföras. 

 

Innehavare av godkännande för försäljning 

Recip AB 

Box 906 

170 09 Solna 

Sverige 

 

Tillverkare  

Recipharm Stockholm  AB 

Lagervägen 7 

136 50 Jordbro 

Sverige 


 

Information lämnas av 

Meda Oy 


Vaisalavägen 4 

02130 Esbo 

 

info@meda.fi Tel. 020 720 9550. 

 

Denna bipacksedel ändrades senast 16.5.2016 

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə