Microsoft Word toplamtez docYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


T.C. 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 
DIŞ TÜRKLER 
 
Murat TÜRKMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA 
 
İnönü  Üniversitesi  Lisansüstü  Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği’nin  Sosyal  Bilimler 
Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı İçin Yazılmasını Öngördüğü: 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
(Malatya, Temmuz 2008) 


 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 
 
Enstitümüz  Kamu  Yönetimi  Anabilim  Dalı  Yüksek  lisans  öğrencisi  Murat 
TÜRKMEN tarafından Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA danışmanlığında hazırlanan DIŞ 
TÜRKLER  başlıklı  bu  çalışma,  jürimiz  tarafından  Kamu  Yönetimi  Anabilim  Dalı 
YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.  
 
 
Başkan 
Prof. Dr. S. Kemal KARTAL 
 
 
Üye 
Doç. Dr. Hüseyin ERKUL 
 
 
Üye 
Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA 
(Tez Danışmanı) 
 
 
 
 
ONAY 
Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…../…../…...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ 
        Enstitü Müdürü 


 

Onur Sözü 
Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA’nın danışmanlığında Yüksek Lisans Tezi olarak 
hazırladığım DIŞ TÜRKLER  başlıklı  bu çalışmanın,  bilimsel ahlak  ve geleneklere 
aykırı  düşecek  bir  yardıma  başvurmaksızın  tarafımdan  yazıldığını  ve  yararlandığım 
bütün  yapıtların  hem  metin  içinde  hem  de  kaynakçada  yöntemine  uygun  biçimde 
gösterilenlerden oluştuğunu belirtir, bunu onurumla doğrularım.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murat TÜRKMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Önsöz 
Önemle  belirtmek  gerekir  ki,    konunun  kapsamı,  konu  ile  ilgili  kaynakların 
azlığı,  var  olan  kaynakların  da  konu  bakımından  dağınıklığı  çalışmayı  güçleştiren 
unsurlar  arasında  sayılabilir.  Bu  bakımdan  bu  araştırmanın  ilk  yararı  araştırmacıya 
sağladığı  araştırmacının  kendi  sınırlarını  zorlaması  ve  sonuçta  güç  olanı  başarması 
olmuştur.  “İşleyen  demir  ışıldar”  atasözünden  esinlenerek  şu  belirtilebilir  ki,  “Dış 
Türkler”  konusunun  çalışılması  neticede  araştırmacının  daha  parlak  olarak 
ışıldamasını sağlamıştır. 
Bu çalışma esnasında, “Dış Türkler” konusu ve araştırmanın içinde yer alacak 
olan  örgütlenme,  sivil  toplum  kuruluşları  ve  özellikle  de  lobicilik  konusu  üzerinde 
günümüzde  az  sayıda  araştırma  yapıldığından  çok  fazla  kaynak  bulunmamaktadır. 
Kamu  yönetiminin  de  alt  konuları  içinde  yer  alan  örgütleme,  örgütlenme,  sivil 
toplum  kuruluşları,  yönetim  ve  lobicilik  gibi  konuların  Türkiye’de  özellikle  son 
günlerde gündemde olması bakımından, bu konularla ilgili bilgi edinmek isteyenlere 
güncel bilgiler sunması bakımından yararlı olacaktır. 
Özellikle bir hedefi olan ve o hedef doğrultusunda örgütlü bir şekilde hareket 
edebilen kümelerin öneminin giderek arttığı günümüzde, uluslararası alanda mevcut 
insan  gücünün  atıl  bir  şekilde  bırakılması  ve  kullanılmaması  büyük  bir  kayıptır. 
Türkiye’nin  bu  konumda  büyük  bir  gizil  güce  sahip  olduğu  söylenebilir.  Öncelikle 
bu  gizil  gücün  farkına  varılmalı,  takiben  bu  gizil  güç  açığa  çıkarılmalı  ve  harekete 
geçirilmelidir.  Bu  açıdan,  bu  çalışma  Türkiye’nin  sahip  olduğu  gizil  gücün  farkına 
varılması  açısından  önem  taşımaktadır.  Çalışmada,  sahip  olunan  gizil  gücün  açığa 
çıkarılması  ve  harekete  geçirilmesi  doğrultusunda  önerilerde  bulunulmaya 
çalışılmıştır. 
Her  insan  birey olarak önemlidir. Bilgili, kendini  yetiştirmiş, bir  hedefi olan 
ve  o  hedef  doğrultusunda  harekete  geçebilen  insanların  önemi  ise  günümüzde 
yaşamsal  önem  taşımaktadır.  Türkiye  açısından  oldukça  öneme  sahip  olduğuna 
inandığım  bu  çalışma  sonucunda  bilgili  ve  kendini  yetiştirmiş  insanlara  bir  hedef 
gösterilebilmesi ise bu çalışmanın en büyük başarısı olacaktır. 
 
 
 


 

DIŞ TÜRKLER 
Murat TÜRKMEN 
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi: Temmuz–2008 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA 
 
ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER 
ÖZET:  Bu  çalışmanın  ortaya  konuluş  amacı  dünya  üzerindeki  Türk 
devletlerinin,  diğer  ülkelerde  azınlık  konumunda  yaşayan  Türk  nüfusun  ve  ülkemiz 
sınırları  dışında  yaşayan  vatandaşlarımızın  Türkiye’nin  gizil  gücü  olduğu  ve  bu 
gücün  etkin  şekilde  kullanılmasının  uluslararası  alanda  Türkiye’nin  konumunu 
güçlendireceğinin  vurgulanmasıdır.  Araştırmanın  hedefi  Türkiye’nin  sahip  olduğu 
gizil gücün farkına varılmasını sağlamaktır.  
Bu  doğrultuda  hazırlanan  bu  çalışma  dört  kesimden  oluşmaktadır.  Birinci 
kesim,  araştırma  hakkındadır.  İkinci  kesim  Dış  Türkler  hakkında  genel  bilgiler 
üzerinedir  ve  “Dış  Türkler”  hakkında  genel  bilgiler  verilmiştir.  Üçüncü  kesim 
Türkiye’nin Gizil Gücü: Dış Türkler”dir. Bu kesimde ikinci kesimde verilen bilgiler 
ışığında  “Dış  Türkler”  olgusunun  Türkiye  için  gizil  bir  güç  unsuru  olduğu  konusu 
işlenerek  bu  gücün  kullanımı  değerlendirilmiş  ve  ilgili  yöntemler  hakkında  bilgi 
verilmiştir.  Üç  bölümden  oluşan  bu  kesimde  üçüncü  bölüm,  “Türklük  Unsuru  ve 
Türk  Devletleriyle  İlişkilerin  Geliştirilmesi”dir.  Bu  bölümde  uluslararası  ilişkilerde 
güç  unsurları  konusu  işlenerek  bağımsız  Türk  devletleriyle  Türkiye  ilişkilerinin 
geliştirilmesinin  Türkiye  açısından  önemi  belirtilmiş  ve  bu  konuda  Türklük 
unsurunun  önemi  vurgulanmıştır.  Dördüncü  bölüm,  “Azınlık  Konumundaki 
Türklerin  Gücünden  Faydalanma  Aracı  Olarak  Sivil  Toplum  Örgütleri”dir.  Bu 
bölümde azınlık kavramı ve sivil toplum örgütleri bağdaştırılarak Türkiye açısından 
uluslararası arenadaki önemi vurgulanmış ve sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi 
verilmiştir.  Beşinci  bölüm,  “Diaspora  Türkleri  ve  Lobicilik”tir.  Dördüncü  kesim 
genel  değerlendirmedir.  Bu  çalışma  Türkiye’nin  sahip  olduğu  gizil  gücün  farkına 
varılması açısından önem taşımaktadır.  
ANAHTAR KELİMELER: Dış Türkler, Türk Devletleri, Azınlık, Diaspora, 
Türkiye’nin Gizil Gücü,  Sivil Toplum Kuruluşları, Lobicilik. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə