Паша Ибиш оьлу СяфяровYüklə 2,83 Kb.

səhifə1/31
tarix06.02.2018
ölçüsü2,83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


 
 
Elnur ibiş oğlu Səfərov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KİÇİK QAFQAZIN 
FAYDALI QAZINTI 
YATAQLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“APOSTROF” n
əşriyyatı 
Bakı-2012 


Elnur 
İbiş oğlu Səfərov -Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları 
 
 

R
əyçi: 
 
Elmi redaktor: 
Paşa İbiş oğlu Səfərov 
 
M
əsləhətçilər: 
Əziz Cəmaləddin oğlu Fərəcov 
(ETSN-nin Nüv
ə Geofiziki Tədqiqatlar mərkəzinin geoloqu) 
Elvin Əzizağa oğlu Həsənov 
(ETSN-nin Nüv
ə Geofiziki Tədqiqatlar mərkəzinin geoloqu) 
 
 
 
Elnur  İbiş  oğlu  Səfərov.  Kiçik Qafqazın  faydalı  qazıntı 
yataqları. “Apostrof” Çap Evi. Bakı, 2012. 120 səhifə.  
 
 
 
Kitabda Kiçik Qafqaz regionunun Az
ərbayacan Respublikası 
hiss
əsində  (Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  istisna  olmaqla)  yerləşən 
faydalı qazıntı yataqları, onların geologiyası, genezisi ilə yanaşı faydalı 
qazıntı kütləsinin ehtiyyatı haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.  
H
əmçinin kitabda sözügedən region üzrə hər bir yataq barəsində qısa 
m
əlumat verilmişdir.  
Kitab geoloqlarla yana
şı,  ekologiya  və  təbii sərvətlər orqanlarının 
əməkdaşları, eləcə də geologiyaya dair nəzəriyyə və təcrübənin öyrənil-
m
əsi ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən şəxslər, tələbələr, habelə geniş oxu-
cu kütl
əsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
 
 
 
© Elnur İbiş oğlu Səfərov, 2012 


Elnur 
İbiş oğlu Səfərov -Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları 
 
 

Elnur  İbiş  oğlu  Səfərov  14.05.1988-ci ildə  Füzuli  şəhərində 
anadan olub. 2005-ci  ild
ə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya 
fakult
əsinə daxil olub və 2009-cu ildə həmin fakultəni fərqlənmə 
diplomu il
ə bitirərək “Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və 
k
əşfiyyatı,  faydalı  qazıntı  yataqlarının  axtarışı  və  geoloji 
planalması” ixtisasına yiyələnib 
2009-2010-cu ill
ərdə hərbi xidmətdə olub.  
2011-ci ild
ə  “Dəniz və  Okean  dibi  yataqlarının  geologiyası, 
axtarışı  və  qiymətləndirilməsi”  ixtisası  üzrə  Bakı  Dövlət 
Universitetinin Geologiya fakult
əsinin  magistratura  şöbəsinə 
q
əbul olub. Hal-hazırda ikinci kursda oxuyur.  
2011-2012-ci ill
ərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
Milli Geoloji K
əşfiyyat xidmətinin Kiçik Qafqaz Geoloji Axtarış 
Ekspedisiyasında  geoloq  işləyib. 2012-ci ildən Dövlət Neft 
Şirkətinin Geofizika və  Geologiya  İdarəsində  mühəndis 
v
əzifəsində işləyir.  
Bu mü
əllifin  ilk  kitabıdır.  Bundan  əvvəl müəllifin  bir  sıra 
m
əqalələri nəşr olunub. 
1.  “Az
ərbaycanın  faydalı  qazıntıları”  mövzusunda  elmi 
konfrans  –  “Az
ərbaycan  neft  geologiyası  elminin  yaranması  və 
aparılan ilkin tədqiqatlar”. 2006. BDU; 
2. “Az
ərbaycanın  geologiyası  və  hidromineral  ehtiyatları” 
mövzusunda elmi konfrans –  “Metamorfizim v
ə  metasomatozun 
f
ərqi”. 2007. BDU; 
3. “Az
ərbaycanın  geologiyası  və  hidromineral  ehtiyatları” 
mövzusunda elmi konfrans – 
“Yer qabığının öyrənilməsi”. 2007. 
BDU; 
4. “Az
ərbaycanın  faydalı  qazıntıları”  mövzusunda  Respublika 
elmi konfransı – “Andezitlərin əmələ gəlməsi”. 2008. BDU; 
5. “Az
ərbaycanın  faydalı  qazıntıları”  mövzusunda  Respublika 
elmi  konfransı  –  “Parağaçay  mis-molibden  yatağı,  filiz 
kütl
ələrinin morfoloji xüsusiyyətləri”. 2008. BDU; 


Elnur 
İbiş oğlu Səfərov -Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları 
 
 

6.  “Geologiyanın  aktual  problemləri” mövzusunda Respublika 
elmi konfransı “Göl və bataqlıqaların geoloji fəaliyyəti və mineral 
xammal ehtiayyataları”. 2012. BDU; 
7.  “Geologiyanın  aktual  problemləri” mövzusunda Respublika 
elmi  konfransı  “Dəniz və  okeanların  geoloji  fəaliyyəti  ,faydalı 
qazıntıları”. 2012. BDU; 
8. Az
ərbaycanın  mineral  su  yataqları.  “Paritet”  qəzeti.  №  08 
(1729), 26-27 yanvar 2012; 
9.  Füzuli 
rayonunun  geoloji  quruluşu.  “Paritet”  qəzeti.  №  20 
(1741), 25-27 fevral 2012; 
10. T
ərtər rayonunun geoloji quruluşu.  “Paritet”  qəzeti.  №  30 
(1751), 29-30 mart 2012; 
11.  Dün
ya  okeanının  mənşəyi və  yaşı.  “Paritet”  qəzeti.  №  35 
(1756), 10-11 aprel 2012; 
12. B
ərdə  rayonunun  geoloji  quruluşu.  “Paritet”  qəzeti.  №  40 
(1761), 21-23 aprel 2012; 
13.  Yer kür
əsinin formalaşmasına  geoloji  baxış.  “Paritet”  
q
əzeti. № 24 (1745), 8-9 mart 2012; 
14. Beyl
əqan rayonunun geoloji quruluşu. “Paritet”  qəzeti. № 
49 (1770), 15-16 may 2012; 
15. Neftin 
əmələ gəlməsi və geosiyasi neft. “Paritet”  qəzeti. № 
71 (1792), 12-13 iyul 2012; 
16. Gil v
ə onun təbabətdə rolu. “Paritet”  qəzeti.  № 76 (1797), 
24-25 iyul 2012; 
17. Z
əlzələ necə baş verir?. “Paritet”  qəzeti. № 89 (1810), 28-
29 avqust 2012; 
18.  Dünya  okeanının  minerageniyası.  “Paritet”  qəzeti.  №  92 
(1813), 4-5 sentyabr 2012 (Samir
ə Babayeva ilə birlikdə); 
19. X
əzər neftinin tarixi. “Paritet”  qəzeti. № 92 (1813), 11-12 
sentyabr 2012 (Əziz Fərəcovla birlikdə); 
20.  Vulkan  haqqında.  “Paritet”  qəzeti.  №  99  (1820),  20-21 
sentyabr 2012. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə