Pedaqogika fənni üzrə imtahan suallarıYüklə 11,44 Kb.
tarix03.11.2018
ölçüsü11,44 Kb.

Pedaqogika fənni üzrə imtahan sualları

 1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu və Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi

 2. Tərbiyə ictimai hadisə kimi

 3. Pedaqogika elmi, onun predmeti və vəzifələri

 4. Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi

 5. Pedaqogikanın əsas kateqoriyaları

 6. Pedaqoji elmlər sistemi

 7. Elmi-pedaqoji tədqiqat metodları

 8. Tərbiyə prosesinin məqsədi və vəzifələri

 9. Tərbiyənin qanunauyğunluqları və prinsipləri

 10. Tərbiyənin metodları

 11. Şəxsiyyətin tərbiyəsi, inkişafı və formalaşması

 12. Şəxsiyyətin inkişafının əsas amilləri

 13. Mühit şəxsiyyətin inkişafının amili kimi

 14. İrsiyyət şəxsiyyətin inkişafının amillərindən biri kimi

 15. Tərbiyə şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasının amili kimi

 16. Kollektivin formalaşdırılması və onun şagird şəxsiyyətinə təsiri.

 17. Kollektivin inkişafınin əsas prinsipləri

 18. Məktəbdə tərbiyə işinin əsas istiqamətləri

 19. Şagirdlərin elmi-dünyagörüşünün formalaşması

 20. Əqli tərbiyə

 21. Əxlaq tərbiyəsi

 22. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi

 23. Şagirdlərin əmək tərbiyəsi

 24. Şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsi

 25. Şagirdlərin estetik tərbiyəsi

 26. Şagirdlərin fiziki tərbiyəsi

 27. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi

 28. Tərbiyəlilik səviyyəsinin diaqnostikası

 29. Təhsil prosesində texnologiyalardan istifadə

 30. Y.A. Komenski - elmi pedaqogikanın banisidir.

 31. Kurrikulum təhsilin konseptual sənədi kimi

 32. Didaktika təlim və təhsil nəzəriyyəsi kimi

 33. Sinif rəhbərinin tərbiyə işi

 34. Sinif rəhbərinin işinin forma və məzmunu

 35. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş

 36. Təhsilin məzmunu

 37. Didaktikanın əsas kateqoriyaları

 38. Təlimin qanunauyğunluqları və prinsipləri

 39. Təlimin metodları

 40. Təlimin təşkili formaları

 41. Dərs – təlimin təşkilinin əsas forması kimi

 42. Dərsin tipləri və strukturu

 43. Fəaliyyət inkişafın faktoru kimi

 44. Tədris-idrak fəaliyyətinin nəticələrinə nəzarət, qiymətləndirmə və qeydə alma.

 45. Nəzarətin növləri və metodları

 46. Məktəbin idarə edilməsi və ona rəhbərlik

 47. Məktəbdə metodiki iş

 48. Məktəb-tərbiyə və təhsil sisteminin əsas amilləri kimi

 49. Müasir məktəb müəllimi

 50. Şəxsiyyətin formalaşmasında özünütərbiyə və yenidəntərbiyə

 51. Kurrikulum modelində qiymətləndirmə

Kafedra müdiri: dos.S.L.Axundova


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə