Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Normada göbək yarası nə vaxt bütünlüklə epitelizə olunur?Yüklə 1,5 Mb.
səhifə13/15
tarix20.09.2017
ölçüsü1,5 Mb.
#903
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

856) Normada göbək yarası nə vaxt bütünlüklə epitelizə olunur?
A) ikinci həftəsinin sonu

B) 3-cü ayda

C) birinci ayın sonu

D) birinci həftəsinin sonu

E) 2 –ci ayda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
857) Yenidoğulmuşlarda aspirasiya hallarına hansı aiddir?
A) Anadangəlmə lobar emfizema

B) Yayılmış atelektaz

C) Aspirasiya sindromu

D) Səpələnmiş kiçik atelektaz

E) Hialin-membran xəstəliyi
Ədəbiyyat: С.В.Рачинский, В.К.Таточенко. Болезни органов дыхания у детей. «Медицина», Москва, 1987.
858) Yeni doğulmuşlarda mekonial aspirasiya zamanı ilkin yardıma hansı aiddir?
A) intubasiya borucuğu və ya maska vasitəsi ilə əl ilə ventilyasiya;

B) uşağın əlavə qızdırılması;

C) traxeobronxial ağacın sanasiyası məqsədilə traxeyanın intubasiyası;

D) doğulan kimi ağız və burun keçəcəklərindən mekoniumun sorulub xaric edilməsi;

E) doğulan kimi ağızdan, burun keçəcəkləri və udlaqdan mekoniumun sorulub xaric edilməsi;
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
859) Yenidoğulmuşların pnevmoniyasında ağır tənəffüs çatışmazlığının klinik simptomuna aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) təngnəfəslik

B) taxikardiya

C) qusma

D) anemiya

E) petexial səpki
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
860) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanın əsas formaları hansılardır?

1. ocaqlı

2. seqmentar

3. interstisial

4. krupoz

5. lobar
A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
861) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanın əsas müayinə metodu hansıdır?
A) nəcisin əkilməsi

B) döş qəfəsinin R-qrafiyası

C) neyrosonoqrafiya

D) lumbal punksiya

E) qanın əkilməsi
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
862) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı aşağıdakılardan hansı ilə ilk növbədə differensasiya etmək lazımdır?
A) birincili atelektazla

B) baş beynə qansızma ilə

C) enterokolitlə

D) perinatal ensefalopatiya ilə

E) malyariya ilə
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
863) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı ilk növbədə hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) enterokolitlə

B) perinatal ensefalopatiya ilə

C) hemolitik anemiya ilə

D) meningitlə

E) ödemli-hemorragik sindromla
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
864) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı ilk növbədə hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) aspirasiya sindromu ilə

B) hemolitik anemiya ilə

C) meningitlə

D) enterokolitlə

E) perinatal ensefalopatiya ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
865) Dölün bədəninin hansı üzvünün oksigenlə təchizi üçün yaxşı şəraiti var?
A) ağ ciyərlərin

B) baş beyinin

C) qaraciyərin

D) bədənin aşağı hissəsinin

E) yuxarı ətrafların
Ədəbiyyat: А.В.Мазурин, И.М.Воронцов. Пропедевтика детских болезней. «Медицина». Москва. 2001.
866) Gecikmiş fetal dövr zamanı dölə kimyəvi faktorların təsiri aşağıdakı patologiyalardan hansı ilə müşayiət olunur?
A) anadangəlmə hipotrofiya

B) anadangəlmə hepatit

C) hipertrofiya

D) inkişaf qüsurları

E) stiqma
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
867) Gecikmiş fetopatiyanın klinik əlamətinə hansı aiddir?
A) anadangəlmə ensefalit

B) Şereşevski -Terner sindromu

C) altıbarmaqlılıq

D) anadangəlmə pankreatit

E) anadangəlmə ürək qüsuru
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
868) İmmun patoloji səbəbdən asılı olmayan hiperbilirubinemiya ən çox hansı uşaqlarda rast gəlinir?
A) yetkin yenidoğulmuşda

B) asfiksiya keçirmiş yenidoğulmuşda

C) yarımçıqdoğulmuş uşaqda

D) anadangəlmə ürək qüsuru ilə olan yenidoğulmuşda

E) vaxtından gec doğulmuşda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
869) Dölün və yenidoğulmuşların xroniki qanitirməsi üçün nə səciyyəvidir?
A) eritrositlərin və hemoqlobinin azalması

B) hepatomeqaliya

C) bilirubinemiya

D) splenomeqaliya

E) hipovolemik şok
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
870) Aşağıdakılardan hansı dölün və yenidoğulmuşların xroniki qanitirməsi üçün xasdır?
A) bilirubinemiya

B) splenomeqaliya

C) hepatomeqaliya

D) hipovolemik şok

E) retikulositlərin çoxalması
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
871) Dölün və yenidoğulmuşların qanitirmə səbəbi daha çox aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar ola bilər?
A) Dölyanı mayenin az olması

B) Blekfen-Dayemond sindromu

C) İrsi sferositoz

D) Ananın yoluxucu xəstəliyi

E) Keysəriyyə kəsiyi
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
872) İrinli-iltihabı xəstəliklərin yaranmasına görə risk qrupuna daxil olan yenidoğulmuşlara nəzarət edən pediatr hansı aparıcı əlamətə fikir verməlidir?
A) çox tərlənməyə

B) sidik ifrazının tezliyinə

C) qışqırığın xarakterinə

D) patoloji nevroloji simptomların olmasına

E) bədən temperaturuna
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
873) I sağlamlıq qrupundan olan yenidoğulmuşlar həyatının birinci ayında neçə dəfə yoxlanılmalıdır?
A) 2 dəfə

B) 4 dəfə

C) 1 dəfə

D) 3 dəfə

E) 5 dəfə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
874) II sağlamlıq qrupundan olan yenidoğulmuşlar həyatının birinci ayında neçə dəfə yoxlanılmalıdır?
A) 5 dəfə

B) 2 dəfə

C) 1 dəfə

D) 3 dəfə

E) 4 dəfə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
875) Sağlam yenidoğulmuş differensiasiyalı nəzarət taktikası üçün aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?
A) risk faktorlarının analizi

B) nəcisdə disbakteriozun təyini

C) qanın ümumi analizi

D) endokrinoloq,otorinolarinqoloq,kardioloq,qastroenteroloqun konsultasiyasının təyin olunması

E) qidalanma və qulluq haqqında tövsiyyələr
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
876) Yarımçıq doğulmuş uşağa həyatının birinci ilində hansı həkim baxmalıdır?
A) nevropatoloq hər ay

B) nevropatoloq kvartalda 1 dəfə

C) otolarinqoloq ildə 1 dəfə

D) okulist hər ay

E) ortoped ildə 2 dəfə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
877) Yarımçıq doğulmuş uşağa poliklinikada hansı müayinə aparılmalıdır?
A) qan və sidik 6 aydan bir 1 yaşına qədər

B) qan və sidik kvartalda 1 dəfə 1 yaşına qədər

C) qan – 1 yaşından 3 yaşına kimi ildə 1 dəfə

D) qan və sidiyin müayinəsi hər ay 1 yaşına qədər

E) qanı – 3 yaşdan sonra ildə 4 dəfə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
878) Yarımçıq uşaq doğmaq riski aşağıdakı hansı qadınlarda daha çox olur?
A) ürək-damar sisteminin pozğunluğu olduqda

B) öd yollarının diskineziyası olduqda

C) vegetativ damar distoniyası olduqda

D) revmatizm olduqda

E) endometriyanın və artımların iltihabı olduqda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
879) Hansı yarımçıqdoğulmuşlar yüksək xəstələnmə riskinə malikdir?
A) bud-çanaq oynağının displaziyası olan

B) I dərəcəli sarılığı olan

C) süd vəzilərinin zəif şişməsi olan

D) bətndaxili infeksiyalaşmış

E) sidik turşusu infarktı olan
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
880) İlk dəfə timomeqaliya aşkar edilmiş uşağın poliklinikada hansı həkim tətəfindən konsultasiya olunması vacibdir?
A) Endokrinoloq

B) Allerqoloq

C) Oftalmoloq ilə

D) Otorinolarinqoloq

E) Qastroenteroloq
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
881) Poliklinikada atopik dermatitli uşaqlar həkim müşahidəsindən keçirlər:
A) 1 yaşa kimi hər ay

B) 1 yaşına kimi 3 ayda 1 dəfə

C) 4 yaşından sonra ildə 3 dəfə

D) 1 yaşından 4 yaşına kimi ildə 1 dəfə

E) həyatının birinci ayında 3 dəfə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
882) Uşaqlar poliklinikada hansı müayinədən keçirilir?
A) koproqramma ildə 3 dəfə

B) nəcis disbakterioza görə, hər ay

C) qan və sidik hər ay

D) qan və sidiyi 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq

E) nəcisin əkilməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
883) Eksudativ-kataral diatezin inkişaf riski hansı halda mümkündür?
A) Anada endokrin patologiya varsa

B) Anada disembriogenez stiqmaları varsa

C) Ananın genetik anamnezində yumurtalıqların polikistozu varsa

D) Ananın genetik anamnezində allergik xəstəlikləri varsa

E) Hamilə vaxtı fiziki travma keçiribsə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
884) 6 yaşlı uşağın məktəb təhsilinə hazırlığını təyin edən Kern-İerasik testi neçə bal olmalıdır?
A) 15-20 bal

B) 1-5 bal

C) 5-9 bal

D) 10-15 bal

E) 25-30 bal
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
885) Qanın klinik müayinəsi sağlam uşaqda ilk dəfə nə vaxt aparılır?
A) 6 aylığında

B) 1 yaşında

C) 1 aylığında

D) 3 aylığında

E) 8 aylığında
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
886) Revmatik qızdırmanın (revmatizmin) ikincili profilaktikası üçün istifadə olunur:
A) C vitamini

B) D vitamini

C) penisillin

D) bisillin 5

E) analgin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
887) 3 aya qədər uşaqların hansı anatomik-fizioloji xüsusiyyəti atelektazların yaranmasına gətirib çıxara bilir?
A) sulfaktantın zəif aktivliyi

B) dar tənəffüs yolları

C) süni qidalanma

D) geniş tənəffüs yolları

E) sulfaktantrın yüksək aktivliyi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
888) Erkən yaşlı uşaqlarda ümumi dövr edən qanın defisitinin kritik həddi hansıdır?
A) 10%

B) 3%


C) 15%

D) 25%


E) 5%
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
889) III dərəcəli kəskin damar çatmamazlığı zamanı təxirəsalınmaz tədbirlərə daxildir:
A) elektrik defibrilyasiya

B) istiqaclar

C) dopamin

D) naşatır spirti iylətmək

E) bədənin silinməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
890) Mukovissidoz hansı sistemin zədələnməsi ilə gedən xəstəlikdir?
A) Ekzokrin vəzilərin elektrolit mübadiləsinin və birləşdirici toxumanı zədələnməsi

B) Elektrolit mübadiləsi

C) Ekzokrin vəzilərinin

D) Ekzokrin vəziləri və elektrolit mübadiləsi

E) Endokrin vəzilərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
891) Mukovissidoz zamanı irslə ötürülmənin tipi necədir?
A) Qarışıq

B) Genin aşağı penetrantlıq dominantlığı

C) Resessiv

D) Dominant

E) Genin yüksək penetrantlıq resessivliyi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
892) Mukovissidoz xəstəliyi nəticəsində aşağıdakılardan hansı bronx–ağciyər zədələnməsi hesab olunur?
A) Seroz plevrit

B) Allergik pnevmoniyalar

C) Kəskin pnevmoniya

D) Obstruktiv bronxit

E) Residivləşən bronxitlər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
893) Mukovissidoz zamanı mədə - bağırsaq traktı tərəfindən olan dəyişikliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Spastik kolit

B) Allergik qastrit

C) Diareya sindromu

D) Qaraciyər sirrozu

E) Mekonial ileus
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
894) Mukovissidoz zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Kəskin sinusit

B) Sürətli cinsi inkişaf

C) İnfantilizm

D) Daxili orqanların tərsinə yerləşməsi

E) Burun boşluğunda poliplər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
895) Kiçik yaşlı uşaqlarda mukovissidoz zamanı nə müşahidə olunur?
A) İştahanın yaxşı olması və çəkinin itirilməsi

B) İştahanın aşağı olması və çəkinin pis artması ilə

C) İştahanın yaxşı olması və çəkinin yaxşı artması

D) İştahanın pis olması və çəkinin yaxşı artması

E) İştah yaxşı olması və çəkinin pis artması ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
896) Mukovissidoz zamanı öskürəyin xarakteri necə olur?
A) Fasiləsiz

B) Bəlğəmli

C) Səthi

D) Quru


E) Göy öskürək tipli
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
897) “Ağciyər ürəyi” -nin mukovissidoz zamanı əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?
A) Arteriolun spazması

B) Pnevmoskleroz

C) Asidoz

D) Xroniki hipoksiya

E) Alkaloz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
898) Mukovissidoz zamanı bəlğəmin qatılığını azaltmaq üçün nə istifadə edilir?
A) Öskürək əleyhinə yığıntı

B) İnhalasiya

C) Tripsin

D) Eufilin

E) Pankreatin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
899) Mukovissidozlu xəstənin bəlğəminin əkilməsi nəticəsində qızılı stafilakok aşkar olunarsa aşağıdakılardan hansı təyin edilir?
A) Sulfadimetoksin

B) Furazolidon

C) Sefadim

D) Amoksisillin

E) Trixopol
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
900) Mukovissidozlu xəstənin bəlğəminin əkilməsi nəticəsində göy-yaşıl irinli çöplərinin tapılması zamanı nə təyin olunur?
A) Trixopol

B) Baktrim

C) Furazolidon

D) Amikasin

E) Tetrasiklin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
901) Mukovissidozun əsas klinik simptomu aşağıdakılardan hansı hesab olunur?
A) hipotermiya

B) qıcolmalar

C) öskürək və hipotermiya

D) hipertermiya

E) steatoreya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
902) Mukovissidozu mütləq aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya etmək lazımdır?
A) pielonefritlə

B) disaxaridaza çatışmazlığı ilə

C) laktaz catışmazlığı ilə

D) rotavirus infeksiyası ilə

E) dizenteriya ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
903) Mukovissidozlu xəstələrin müalicəsində istifadə olunur:
A) hormonlar

B) fermentlər

C) postural drenaj

D) sitoprotektorlar

E) vitaminlər
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина и физкультура», Москва, 1983.
904) Fetopatiyalar nəticəsində hansı fəsad baş vermir?
A) Müxtəlif organ və toxumaların hipoplaziyası və displaziyası

B) Anada sonsuzluq əmələ gəlir

C) Anadangəlmə inkişaf qüsurları

D) Doğuş zamanı asfiksiya

E) Bətndaxili inkişafın ləngiməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.31
905) Yenidoğulma dövrü necə müddət davam edir?
A) 3 ay

B) Anadan olandan 28-ci gününə kimi

C) Anadan olandan 21-ci gününə kimi

D) 2 ay


E) 1 həftə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.32
906) Yenidoğulma dövrünə hansı aid deyil?
A) Histotrof qidalanma

B) Enteral qidalanma

C) MSS morfofunksional yetişməməsi

D) Kicik qan dövranın və ağ ciyərlərin fəaliyyətə başlaması

E) Tranzitor (sərhəd,keçid) vəziyyətlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.32
907) Disembrioqenetik stiqmalar nəyin göstəricisidir?
A) Neonatal patologiyanın

B) Antenatal patologiyanın

C) Yenidoğulmuşun tranzitor vəziyyətinə aiddir

D) Postnatal patologiyanın

E) İntranatal patologiyanın
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.178
908) Yenidoğulmuşda dəridə hansı əlamətlər patoloji sayılır?
A) Fizioloji katar

B) Vezikulopustulyoz

C) Vernix caseosa

D) Lanuqo

E) Fizioloji sarılıq (icterus)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.147
909) Udlaqarxası absesi nə ilə differensasiya olunmur?
A) Paratonziliar abseslə

B) Allergiya mənşəli şişkinlik ilə

C) Tənəffüs yollarındakı yad cismlə

D) Refsum xəstəliyi ilə

E) Tonzilitlə
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации ведение больных, раздел оториноларингология, под ред. А. Г. Чучалина.2008г.
910) Hansı xəstəlik adətən anginanın fəsadı kimi əmələ gəlmir?
A) Stomatit

B) Paratonzilliar abses

C) Çənəaltı limfadenit

D) Revmatizm

E) Perintonzilit
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т. «Оториноларингология: национальное руководство» 2008г
911) Otit zamanı nə məsləhət görülmür?
A) Qulağa spirtli damcıların təyini

B) İnhalasiya müalicəsi

C) Burun boşluğuna damar büzüşdürücü preparatların təyini

D) Antibakterial terapiya

E) Qulağı isti saxlamaq
Ədəbiyyat: Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Diagnosis and management of childhood otitis media in primary care. 2003.
912) Kəskin haymorit zamanı əlavə müayinə metodlarına aid olmayan hansıdır?
A) Burun ciblərinin rentgenoqrafiyası

B) Qanın biokimyəvi analizi

C) Qan analizi

D) Flora və antibiotikoqrammaya görə burun ifrazatından yaxma

E) Zimnitski və Neçiporenko üsulu ilə sidiyin analizi
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т. «Оториноларингология: национальное руководство» 2008г.
913) Otit və mastoidit xəstəliyi olan uşaqın müayinəsində hansı üsuldan istifadə olunmur?
A) Sidiyin analizi

B) Gicgah sümüklərinin rentgenografiyası

C) Ezofaqoskopiya

D) Əsnəkdən yaxma

E) Qanın analizi
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т. «Оториноларингология: национальное руководство» 2008г.
914) Kəskin herpetik stomatitin etioloji müalicəsi hansıdır?
A) Pəhriz

B) Antiseptik məhlullarla ağız boşluğunu yaxalamaq

C) Virus əleyhinə müalicə

D) Qızdırma əleyhinə vasitələr

E) Antibakterial dərmanlar
Ədəbiyyat: О.Е. Ткачук «Стоматология детского возраста» 2006.
915) Pəhrizdə qida komponentlərindən hansı artıq olduqda dişlərin kariesinin inkişafına şərait yaradır?
A) Xörək duzu

B) Kalsium

C) Maye

D) YağlarE) Şəkər
Ədəbiyyat: О.Е. Ткачук «Стоматология детского возраста» 2006.
916) Dişlərin laxlaması, diş ətinin qanaması (parodontal sindrom) nə vaxt baş verə bilər?
A) Neytropeniya zamanı

B) Birləşdirici toxumanın sistem xəstəliklərində

C) “Kollagenozlarda “

D) Nefritdə

E) Respirator-virus xəstəlikləri zamanı
Ədəbiyyat: Н.В.Курякина . «Терапевтическая стоматология детского возраста» 2004
917) Şəkərli diabet xəstəliyinə xas olmayan əlamət hansıdır?
A) Uşağın kövrək, ağlağan olması

B) Arıqlama

C) Yanğı hissi

D) Polifagiya

E) Sidik ifrazının tezləşməsi
Ədəbiyyat: Жуковский М. А. «Детская эндокринология» 1992г.
918) Şəkərli diabet xəstəliyinə xas olmayan əlamət hansıdır?
A) Dəridə qaşınma yerləri

B) Poliuriya

C) Yanğı hissi

D) Dərinin quruluğu

E) Ekzoftalm
Ədəbiyyat: Жуковский М. А. «Детская эндокринология» 1992г.
919) Adrenogenital sindromun duz itirmə forması üçün hansı əlamət səciyyəvi deyil?
A) Hiperkalemiya

B) Hipernatremiya

C) Hiponatremiya

D) Virilizm

E) EKQ-də T dişciyinin itiləşmiş yüksəkliyi
Ədəbiyyat: Жуковский М. А. «Детская эндокринология» 1992г.
920) “Diabetik ketoasidotik koma” diaqnozunu təsdiqləyən əlamətlərə aid olmayan hansıdır?
A) Huşsuz vəziyyət

B) Metabolik asidoz

C) Dərinin quruluğu

D) Hiperkaliyemiya

E) Kussmaul tipli tənəffüs
Ədəbiyyat: Жуковский М. А. «Детская эндокринология» 1992г.
921) Xroniki böyrəküstü vəz çatışmazlığında (Addison xəstəliyi) nə müşahidə edilir?
A) Dəridə hiperpiqmentasiya

B) Qıcolmalar

C) İştahanın artması

D) Əllərin tremoru

E) Dərinin sarılığı
Ədəbiyyat: Жуковский М. А. «Детская эндокринология» 1992г.
922) 3 aylıq uşağın dayaq reaksiyalarının və avtomatik yerişinin sönməsi nəyi bildirir?
A) Hərəki inkişafın düzgünlüyünü

B) Davamlı serebral defekti

C) Raxiti

D) Proqradient xəstəliklərini

E) Onurğa beyninin zədələnməsini
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
923) Sağlam uşaq nə vaxt qarını üstə çevrilə bilir və əlindən tutduqda oturur?
A) 9-10 aylarında

B) 6-7 aylarında

C) 8-9 aylarında

D) 2-3 aylarında

E) 4-5 aylarında
Ədəbiyyat: Барашнев Ю. И. «Перинатальная неврология» М. 2001.г.
924) Qıcolma statusunun aradan qaldırılması üçün hansı daha effektlidir?
A) Konvuleks

B) Vena daxili seduksen 0,35 -0,5 mq/kq dozada

C) Barbituratlar

D) Droperidol, aminazin

E) Vena daxili seduksen 0,1 mq/kq dozada
Ədəbiyyat: Барашнев Ю. И. «Перинатальная неврология» М. 2001.г.
925) Pilorostenoz zamanı qusma nə ilə səciyyələnir?
A) Cüzi qaytarma ilə

B) Uşağın bir dəfəyə yediyindən az miqdarda qusma

C) “Fontan” qusma ilə

D) Bol qusma ilə

E) Hər qidalanmadan sonra yaranan qusma ilə
Ədəbiyyat: Ş.B.Quliyev. “Cərrahi xəstəliklər” 2000-ci il.Yüklə 1,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə