Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) II dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədərdir?Yüklə 1,5 Mb.
səhifə3/15
tarix20.09.2017
ölçüsü1,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

146) II dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədərdir?
A) 20-30%

B) 30% və çox

C) 5-8 %

D) 10-20%

E) 5-15 %
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
147) III dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədər olur?
A) 5-15 %

B) 5-8 %


C) 20-30%

D) 10-20%

E) 30% və çox
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
148) Fenilketonuriyanın əsas klinik əlamətləri hansı sistemin zədələnməsi ilə xarakterizə olunur?
A) mərkəzi sinir sistemi

B) sümük sistemi

C) qanyaradıcı sistemi

D) immun sistemi

E) həzm sistemi
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
149) Fenilketonuriyaya qarşı skrininq-test üçün fenilalaninin səviyyəsi nədə təyin olunur?
A) qanda

B) nəcisdə

C) sidikdə

D) limfada

E) tüpürcəkdə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
150) Aplastik anemiya zamanı informativ diaqnostik üsullardan biri hansıdır?
A) sternal punksiya

B) koaquloqram

C) trepanobiopsiya

D) sitogenetik təhlil

E) qanın ümumi analizi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
151) Talassemiyanın kinik gedişinə xas olmayan əlamət hansıdır?
A) qaraciyərin böyüməsi

B) hərarət

C) anemiya

D) dalağın böyüməsi

E) sarılıq
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
152) Xroniki leykoz zamanı ən tez tez rast gələn klinik simptom hansıdır?
A) limfa düyünlərinin böyüməsi

B) qaraciyərin böyüməsi

C) Hemoragik sindrom

D) hərarətin artması

E) dalağın böyüməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
153) Vitamin D rezistent raxitin ikinci adı nədir?
A) de Toni debre Fankoni xəstəliyi

B) fosfat diabet

C) böyrək asidozu

D) hipofosfatoziya

E) hiperfosfataziya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
154) Raxitəbənzər xəstəliklər əsasən hansı yaşlarda müşahidə olunur?
A) bir yaşda

B) 6 ayında

C) 9 ayında

D) 3 ayında

E) 3 yaşında
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
155) Vitamin D defisitli raxitin «çiçəklənmə» formasının klinikası hansı xəstəliyi xatırladır?
A) Vitamin D–dən asılı raxit

B) De Toni– Debre– Fankoni xəstəliyi

C) Böyrək tubulyar asidozu

D) Hipofosfaziya

E) Vitamin D – rezistent raxit
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
156) Raxitəbənzər xəstəliklərdə qanda ilkin nəyin səviyyəsi dəyişir?
A) Kalsinin

B) Qələvi fosfotazanın

C) Fosforun

D) Maqnezium sulfatın

E) Xlorun
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
157) Vitamin D-nın ikinci hidroksidləşməsı onun daha yüksək olan metabolitə çevirməsi harada baş verir ?
A) Böyrəklərdə

B) Qaraciyərdə

C) Dalaqda

D) Dəridə

E) Nazik bağırsaqlarda
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
158) Vitamin D –dən asılı raxit üçün xarakterik olmayan əlamət hansıdır?
A) boyun inkişaf etməməsi

B) ətrafların valqus deformasiyası

C) çəkidə geri qalma

D) dişlərin gec çıxması

E) əzələ hipotoniyası
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
159) D vitaminindən asılı raxitdə hansı laborator dəyişiklər xarakter deyil?
A) hiperkalsiuriya

B) hipofosfatemiya

C) hiperfosfaturiya

D) hipokalsemiya

E) metabolik asidoz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
160) Vitamin D rezistent raxitə aid olmayan əlamət hansıdır?
A) hiperfosfaturiya

B) hipokaliemiya

C) hipofosfatemiyanın yüksək dərəcəsi

D) qanda kalsiumun normal səviyyəsi

E) qanda qələvi fosfatazanın artması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
161) Südəmər dövrü neçə müddət davam edir?
A) Uşağın ana südü ilə qidalanmasının müddətindən asılıdır

B) 1 ayından 3 yaşa kimi

C) 3 ayından 3 yaşa kimi

D) 1-ci günündən 1 aya kimi

E) 29-cu günündən 1 yaşina kimi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33
162) Südəmər dövrdə hansı dəyişiliklər olmur?
A) Neyropsixiki inkişaf sürətlə gedir

B) Fiziki inkişafı intensiv keçir

C) Transplasentar immunitet tədricən azalır və özəl immunitet yaranır

D) Anabolik prosesslər üstünlük təşkil edir

E) Katabolik prosesslər anabolik prosesslərdən üstün olur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33
163) Südəmər dövr üçün hansı xarakter patologiya deyil?
A) Qazanılmış sistem xəstəlikləri

B) Mədə-bağırsaq disfunksiyası

C) Defisit vəziyyətlər (anemiya, raxit, distrofiya)

D) Konstitusional anomaliyalar (eksudativ-kataral və limfatiko-hipoplastik )

E) İltihabi prosessin generalizasiyasına meyillik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33
164) Məktəbəqədər yaş dövründə nadir halda baş verən patoloqiya hansıdır?
A) Uşaq infeksiyaları

B) Yüksək travmatizm, yad əşyaların aspirasiyası

C) Atopik, parazitar xəstəliklər

D) Neyroartritik diatez, allergik xəstəliklər

E) Hipotonik və hipertonik vəziyyət
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.34
165) Hansı patoloqiya məktəbyaşlı uşaqlarda rast gəlinmir?
A) Görmə qabliyyətinin pozulması

B) Qamətin pozulması

C) İnfeksion xəstəliklər

D) Dişlərin kariyesi

E) “Qəfləti ölüm” sindromu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.35
166) Südəmər uşaqlarda dar və qısa burun yolları nəyə səbəb ola bilər?
A) Mikroorqanizimlər tam zərərləşdirilir

B) İnfeksiyaya qarşı mübarizə güclənir

C) Rinit olduqda əmmə prosessi çətinləşir

D) Nəfəslə alınan hava tam isidilir

E) Hava mexaniki təmizlənir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.114
167) Hipervitaminoz D-ə xas olmayan əlamət hansıdır?
A) Poliuriya

B) Petexial səpkilər

C) Yuxunun pozulması

D) Polidipsiya

E) İştahsızlıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Детские болезни», «Питер»2002; стр.
168) Ekssudativ-kataral diatez adətən hansı yaşda biruzə verir?
A) Həyatının birinci günündən

B) 10-11 yaşda

C) 3-5 ayda

D) 15-16 yaşda

E) 3-5 yaşda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »;« Медпресс-информ» 2006, стр.159
169) Aşağıdakılardan hansı kraniostenozun formalarına aid deyil?
A) Tac

B) Tac-saqital

C) Horizontal

D) Saqital

E) Tac-lambidovari
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ç.Quliyev «Uşaq cərrahlığı », Bakı 2008, s.192
170) Eksudativ plevrit zamanı sadalanan kliniki əlamətlərdən hansı olmur?
A) Taxipnoe

B) Perkutor səsin kütləşməsi

C) Zəifləmiş səs titrəməsi

D) Tənəffüsün bronxial tipi

E) Tənəffüsün zəifləməsi
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
171) Xəstəlyin ilk saatlarında hipertermiya və titrətmə hansı pnevmoniya üçün xasdır?
A) Göbələk

B) Mikoplazma

C) Xlamidiya

D) Pnevmokokk

E) Pnevmosist
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
172) Beş yaşdan yuxarı uşaqlarda xəstəxanadankənar pnevmoniyanın nadir hallarda törədicisi hansıdır?
A) Göy-irin çöpü

B) Klebsiella

C) Pnevmokok

D) Hemofil çöplər

E) Mikoplazma
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
173) Bronxial astma üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Səpələnmiş (dağınıq) daimi olamayan quru, fitverici xırıltılar

B) Bronxospazm tutmaları ekspiarotor tənginəfəsliklə

C) Sərt tənəffüs

D) Yapışqanlı şəffaf bəlğəmin hiperproduksiyası

E) Tərdə və sidikdə xloridlərin artması
Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
174) Uşaqlarda bronxial astmanın hansı forması nadir rast gəlir?
A) Gərginlik astması

B) İnfeksion allergik

C) Atopik

D) Qeyri-atopik

E) Aspirin astması
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
175) Pikfloumetrin köməyi ilə nə ölçülür?
A) Ağciyərlərin həyat həcmi

B) Bronxial obstruksiyanın dərəcəsi

C) Ağciyərlərin qalıq həcmi

D) Nəfəsvermənin maksimal (zirvə) sürəti (PEF)

E) Nəfəsvermənin ümumi həcmi
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
176) Bronxial astmanın gedişinə nəzarət məqsədi ilə işlədilən preparatlara nə aid deyil ?
A) Antihistamin preparatlar

B) Qısamüddətli təsirə malik β-2 adrenomimetiklər

C) İmmunostimulyatorlar

D) İnhalyasion xolinolitiklər

E) İltihab əleyhinə preparatlar və uzunmüddətli təsirə malik bronxodilatatorlar
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
177) Hansı bronxodilatator uzunmüddətli təsirə malik deyil?
A) Salmaterol

B) Teopek

C) Eufilonq

D) Berodual

E) Eufillin
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
178) Hansı preparat mukolitik effektə malik deyil?
A) Mukosolvin

B) Libeksin

C) Ambroksol

D) Bromheksin

E) Ambrobene
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
179) Xroniki pnevmoniyanın diaqnostikasında hansı həlledici əhəmiyyətə malikdir?
A) Xarici tənəffüs funksiyasının müayinəsi

B) Fizikal məlumatlar: davamlı lokal tənəffüs dəyişiklikləri və yaş xırıltıların olması

C) Pikfloumetriya

D) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

E) Bronxoqrafiya
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
180) Mikoplazma pnevmoniyası zamanı hansı təyin edilməlidir?
A) Tetrasiklin

B) Makrolidlər

C) Biseptol

D) Penisillin

E) Gentamisin
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
181) β-2 aqonistlərə aid olmayan preparat hansıdır?
A) Berotek (fenoterol)

B) Astmopent (orsiprenolin)

C) Ventolin (salbutamol)

D) İntal


E) Akolat
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
182) Virus mənşəli obstruktiv bronxitin kəskin dövründə əsas müalicə tədbirlərinə aid olmayanı hansıdır?
A) Antibiotiklər

B) Bronxolitiklər

C) Döş qəfəsinin vibrasion massajı

D) Fizioproseduralar

E) Bəlğəmgətiricilər
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
183) Tənəffüs üzvlərinin hansı anatomo-fizioloji xüsusiyyəti ağciyərlərin obstruksiyasına səbəb olmur?
A) Tənəffüs yollarının darlığı

B) Diafraqmal tipli tənəffüs

C) Burun tənəffüsü

D) Qırtlağın, traxeyanın, bronxların qığırdaqlarının yumşaqlığı

E) Qırtlağın aşağı səviyyədə yerləşməsi
Ədəbiyyat: Дж. Грефа «Педиатрия» 1997г.
184) Uşaqlarda eksudativ plevritin əsas səbəbi hansıdır?
A) Şişlər

B) Travma

C) Vərəm

D) Exinokokk kistası

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: Дж. Грефа «Педиатрия» 1997г.
185) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərin vərəminin aşkar edilməsində ən informativ müayinə hansıdır?
A) Ağ ciyərlərin rentgenoqramması

B) Bronxoskopiya

C) Ağ ciyərlərin yan proyeksiyadan rentgenoqramması

D) Düz və yan proyeksiyadan tomoqramma

E) Bronxoqrafiya
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
186) Kəskin pnevmoniyalar təsnifata görə necə bölünürlər?
A) Ocaqlı, seqmentar, krupoz, interstisial;

B) İki tərəfli bronxopnevmoniya, interstisial, allergik

C) Krupoz, bronxiolitlər, interstisial, allergik;

D) Bronxiolitlər, interstisial, allergik, plevropnevmoniyalar;

E) Bronxiolitlər, allergik, plevropnevmoniyalar, ocaqlı;
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001.
187) Kəskin bronxit üçün nə xarakterik deyil?
A) Xəstəliyin başlanğıcında quru öskürək

B) Qısa müddətli hərarətin yüksəlməsi, ümumi zəiflik

C) Rentgenoqrammada ağciyər şəklinin güclənməsi

D) Rentgenoqrammada xırda ocaqlı kölgəliklər

E) Xəstəlyin 4-8 günündə yaş öskürək
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
188) Astmatik statusun birinci mərhələsi üçün (nisbi kompensasiya) nə xarakterikdir?
A) Tezləşən küylü tənəffüs, çoxlu sayda quru və yaş xırıltılar, AT yüksəlməsi

B) Huşun itməsi, ayrı-ayrı seqmentlərdə tənəffüsün eşidilməməsi, AT düşməsi

C) Huşun itməsi, kəskin ürək çatmamazlığı, böğulma qorxusu

D) Arterial təzyiqin yüksəlməsi, taxikardiya, huşun itməsi

E) Ayrı-ayrı seqmentlərdə tənəffüsün eşidilməməsi, kəskin ürək çatmamazlığı, dərinin və selikli qişaların diffuz sianozu
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
189) Kəskin obstruktiv bronxit zamanı nə təyin olunur?
A) Antibiotiklər

B) Eufillin 1mq/kq, heparin

C) Eufillin 4mq/kq, salbutamol

D) Bronxolitiklər

E) Ürək qlikozidləri
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
190) Neçə müddətdən bir təkrarlanan bronxit residivləşən bronxit hesab edilir?
A) 2 il ərzində ildə 3 dəfə və daha artıq

B) İldə 3 dəfə və daha artıq

C) Ayda 1 dəfə

D) İldə 3 dəfədən az

E) İldə 3 dəfə və daha artıq 2 həftədən çox müddətdə residivlərin davam etməsi
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
191) Bəlğəmgətirici preparatlara hansı aiddir?
A) Tavegil, suprastin

B) Asetilsistein

C) Mukaltin, bromheksin

D) Libeksin, kodein

E) Eufillin, qliseram
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
192) Streptokokk pnevmoniyasında seçim preparatı hansıdır?
A) Eritromitsin

B) Gentamisin

C) Baktrim

D) Tetrasiklin

E) Ampisillin
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
193) Tənəffüs çatışmamazlığının yaranmasını təsdiqləyən əlamət hansıdır?

A) Perkutor səsin qısalması

B) Tənginəfəslik

C) Quru xırıltılar

D) Amforik tənəffüs

E) Müxtəlif kalibrli yaş xırıltılar


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
194) Hansı törədicinin yaratdığı pnevmoniyada pnevmatoraks daha tez tez inkişaf edir?

A) Xlamidiya

B) Viruslar

C) Stafilokokk

D) Pnevmosit

E) Legionella


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
195) Uşaqlarda xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın daha çox rast gələn törədicisi hansıdır?

A) Stafilokok

B) Bağırsaq çöpü

C) Piogen streptokok

D) Pnevmokok

E) Klebsiella


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
196) Massiv ekssudativ plevrit üçün nə xarakterikdir?

A) Perkutor səsin qısalması və divararalığı orqanların xəstə tərəfə yerdəyişməsi

B) Səs titrəməsinin yüksəlməsi və ekssudat üzərində qabarıq bronxofoniya

C) Ekssudat üzərində perkutor qutu səsi

D) Perkutor səsin qısalması və divararalığı orqanların sağlam tərəfə yerdəyişməsi

E) Səs titrəməsinin yüksəlməsi və perkutor səsin qısalması


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
197) Bronxoektaziyalı xroniki pnevmoniya üçün xarakter əlamətlər hansılardır?

A) Krepitasiya

B) Daimi lokalizasiyalı yaş xırıltılar

C) Keçirici xırıltılar

D) Quru yayılmış xırıltılar

E) Daimi olmayan yaş xırıltılar


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
198) Bronxoektaziyanın aşkarlanması üçün hansı müayinə üsulundan istifadə olunmalıdır?

A) Tomoqrafiya

B) Bronxoqrafiya

C) Pikfloumetriya

D) Pnevmotaxometriya

E) Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqramması


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
199) Bronxial astma tutması zamanı aşağıdakılardan hansını istifadə etmək məqsədə uyğun sayılır?

A) β2 adrenomimetik

B) Kromoqliqat

C) İnhalyasion kortikosteroid

D) Zaditen

E) Nedokromil


Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
200) Pnevmoniya zamanı antibiotik müalicəsinin optimal davametmə müddəti nə qədər olmalıdır?

A) Hərarətin normallaşmasına qədər

B) Xəstəliyin klinikasından asılı olmayaraq 10 gün

C) Toksikozun aradan qaldırılması, 2-5 gün normal hərarət və dəqiq müsbət dinamika müşahidə olunanadək

D) EÇS-in normallaşmasına qədər

E) Ağciyərlərdə infiltratın tam sorulmasına qədər


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
201) Ağır bronxoobstruksiyalı uşaqlarda adətən hansı fəsadlar müşahidə olunur?

A) Atelektaz

B) Abses

C) Gərgin pnevmotoraks

D) Bulla

E) Piotoraks


Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
202) Plevral mayesində neytrofillər üstünlük təşkil edən 3 yaşlı uşaqda ekssudativ plevritin ən çox ehtimal olunan səbəbi hansıdır?

A) Qabırğa sınığı

B) Ağ ciyər xərçəngi

C) Vərəm


D) Qeyri-spesifik bakterial plevropnevmoniya

E) Obstruktiv bronxit


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
203) Aşağıdakılardan hansı ağ ciyərlərin inkişaf qüsuruna aid edilmir?

A) Bek sarkoidozu

B) Traxeoezofageal sviş

C) Ağ ciyərin pay hipoplaziyası

D) Kartagener sindromu

E) Vilyams Kembel sindromu


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
204) Pay pnevmoniyası üçün xarakter olmayan hal hansıdır?

A) Xəstəlik südəmər uşaqlar üçün xarakterikdir

B) Pnevmoniyanın əsas törədicisi pnevmokokkdur

C) Adətən plevritlə müşayət olunur

D) Patoloji proses alveollarda iltihabi proseslə başlayır

E) Xəstəlik adətən 5-6 yaşlı uşaqlarda müşahidə olunur


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
205) Kartagener sindromuna xas olmayan əlamət hansıdır?

A) Rinosinusopatiya

B) Bronxoektazlar

C) Daxili orqanların yerdəyişməsi

D) Sərt və yumşaq damağın inkişafdan qalması

E) Burun polipozu


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
206) Aşağıdakılardan hansı traxeya və bronxların anadangəlmə inkişaf qüsurlarına aiddir?

A) Vilyams-Kembel sindromu

B) Traxeobronxomalyasiya

C) Sadalananların hamısı

D) Munye-Kun sindromu

E) Bronxioloektatik emfizema


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
207) Ağciyər ödemi zamanı təxirəsalınmaz müalicəyə nə aid deyil?

A) Ayaqlara turnanın qoyulması

B) Prednizalon

C) Laziks

D) Abomin

E) Seduksen


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
208) Virus pnevmoniyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Krupoz

B) Seqmentar

C) Destruktiv

D) Lobar


E) İnterstisial
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
209) Kəskin pnevmoniyanın simptomlarına aid deyil:
A) Sianoz

B) İniltili tənəffüs

C) rinit

D) Öskürək

E) Kiçik qabarcıqlı yaş xırıltılar
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
210) Bronxoektaz zamanı aşağıdakılardan hansı təyin edilir?

A) Atropin

B) Libeksin

C) Suprastin

D) Prednizolon daxilə

E) Postural drenaj


Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
211) Pnevmonik prossesin sorulma müddətinə görə xəstəyə uzun sürən pnevmoniya diaqnozu nə vaxt qoyulur?
A) 8 ay və daha çox

B) 1 həftədən 5 həftəyə qədər

C) 6 həftədən 8 həftəyə qədər

D) 3 həftədən 4 həftəyə qədər

E) 5 həftədən 6 həftəyə qədər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.403
212) Pnevmosist pnevmoniyaların müalicəsində aşağıdakılardan hansının istifadəsi məqsədə uyğundur?
A) 2-ci nəsildən olan sefalosporinlər

B) Linkomisin

C) Tərkibinə klavulanat turşusu və ya sulbaktam daxil edilmiş yarım sintetik penisillinlər

D) Trimetoprim /sulfametoksazol (ko-trimoksazol)

E) Makrolidlər
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001, с.136
213) Kəskin pnevmoniya zamanı hipoksemiya nəyi əmələ gətirir?

A) Hərarətin yüksəlməsi

B) Səthi tənəffüs

C) Qanazlığı

D) Taxikardiya

E) Metobolizmin güclənməsi


Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
214) Traxeobronxit zamanı öskürək hansı nahiyədə ağrı ilə müşayiət olunur?
A) Böyürdə

B) Döş sümüyünün arxasında

C) Ürək nahiyəsində

D) Qarında

E) Boğazda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
215) Kəskin sadə bronxit üçün hansı xarakterik deyil?
A) Iri kalibrli yaş xırıltıların olması

B) Hər iki tərəfdə quru xırıltıların olması

C) Xəstəliyin başlanğıcında quru öskürəyin olması

D) Xəstəliyin 4-8 günü yaş öskürək əmələ gəlməsi

E) Xəstəliyin başlanğıcında yaş öskürəyin olması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
216) Hansı halda erkən yaşlı uşaqlarda obstruktiv bronxit tez-tez müşahidə olunur?
A) Atopik dermatit zamanı

B) Hipotrafiyada

C) Anemiyada

D) Raxitdə

E) Sinir-artritik diatezdə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə