Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Revmatizm diaqnozu ehtimal olunan uşağa hospitalizasiya olunana qədər ev şəraitində nə təyin etmək məqsədəuyğundur?Yüklə 1,5 Mb.
səhifə5/15
tarix20.09.2017
ölçüsü1,5 Mb.
#903
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

281) Revmatizm diaqnozu ehtimal olunan uşağa hospitalizasiya olunana qədər ev şəraitində nə təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Betametazon

B) Suprastin

C) Deksametazon

D) Prednizalon

E) İbuprofen+suprastin


Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г
282) Revmatik həmlənin ilkin mərhələsində xəstəyə nə təyin olunmalıdır?

A) Seporin

B) Levomisetin

C) Bisilin

D) Penisillin

E) Fortum (seftazidim)


Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г
283) Uşaq stasionarda 2 ay ərzində müalicə alıb. Revmatizmin aktivliyi sakitləşib. Evə yazıldıqdan sonra nə məsləhət görülməlidir?

A) Eritromisin

B) Bissilin-3

C) Aspirin və Bissilin-5

D) Penisillin

E) Prednizalon


Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г
284) Revmatizm həmlə keçirmiş uşaqların poliklinika şəraitində reabilitasiyasına kim cavabdehdir?

A) Şöbə müdiri

B) Fizioterapevt

C) Ftiziatr

D) Sahə pediatrı

E) Müalicə bədən tərbiyə həkimi


Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г, Кардиология и ревmатология детского возраста / под ред. Г.А. Саmсыгиной - Mедпрак.- 2004.
285) 8 yaşlı uşaq 2 dəfə revmatik həmlə keçirib. Uşaqda mitral çatışışmazlıq yaranıb. Belə vəziyyətdə bissilinlə aparılan profilaktika nə qədər davam etməlidir?

A) 10 il


B) 2 il

C) 1 il


D) 5 il

E) 3 il
Ədəbiyyat: Кардиология и ревmатология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и M.Ю.Щербаковой - Mедпрак.- 2004.


286) Revmatizmli uşaqlara sanatoriyada nə təyin olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Əmək müalicəsi

C) Bissilin profilaktikası

D) Müalicə bədən tərbiyəsi

E) İnfeksiya ocaqlarının sanasiyası


Ədəbiyyat: Кардиология и ревmатология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и M.Ю.Щербаковой - Mедпрак.- 2004.
287) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Qusma


B) Təngnəfəslik

C) Sapvari nəbz

D) Arterial təzyiqin enməsi

E) Dəri örtüyünün solğunluğu


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
288) Arterial hipertenziya adətən hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

A) Hemorragik vaskulit

B) Düyünlü poliarteriit

C) Sistem qırmızı qurdeşənəyi

D) Açıq arterial axacaqda

E) Aortal çatışmazlıqda


Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г
289) Aşağıdakı qüsurlardan hansı arterial hipertenziya ilə müşayət olunur?

A) Mədəciklərarası çəpərin deffekti

B) Aortanın stenozu

C) Ağciyər arteriyasının stenozu

D) Aortanın koarktasiyası

E) Qulaqcıqlararası çəpərin deffekti


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
290) Uşaqlarda ilk dəfə aşkar olunmuş adəti ekstrasistoliya zamanı nə edilməlidir?

A) Xəstə müayinə məqsədi ilə hospitalizasiya edilməlidir

B) Fiziki yük azaldılmalıdır

C) Yataq rejimi və revmatizm əleyhinə müalicə təyin olunmalıdır

D) Evdə sitoxrom C və aktovegin təyin olunmalıdır

E) Nəzarət altında daxilə inderal təyin olunmalıdır


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
291) Bakterial infeksion kardit üçün xarakter olmayan simptomlar hansılardır?

A) Aortal qapağın zədələnməsi

B) EÇS-in artması

C) Hipokoaqulyasiya

D) Qızdırma

E) Hiperkoaqulyasiya


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
292) Postvirus miokarditin diaqnostikasında əhəmiyyətli üsul hansıdır?

A) Ürəyin rentgenoqramması

B) ExoKQ

C) Xolte EKQ

D) FKQ

E) Reoqramma


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
293) İnfeksion toksik kardiomiopatiya zamanı hansı preparatın təyini məqsədəuyğundur?

A) Prednizalon

B) Kalium oratat

C) Penisillin

D) Kordiamin

E) B12 Vitamin


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
294) Ürək hüdudlarının öyrənilməsində ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?

A) Perkussiya

B) Rentgenoskopiya

C) Rentgenoqrafiya

D) ExoKQ

E) Palpasiya


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
295) Dilatasiyalı kardiomiopatiyaya xarakter hal hansıdır?

A) Mədəcik boşluğunun böyüməsi

B) Mədəciklərarası çəpərin hipertrofiyası

C) Anomal trabekula

D) Sol mədəciyin hipertrofiyası

E) Sağ mədəciyin hipertrofiyası


Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
296) Kəskin ürək-qan-damar çatışmazlığınınn əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Dərinin hiperemiyası

B) Sapvari nəbz

C) Təngnəfəslik

D) Arterial təzyiqin düşməsi

E) Dərinin avazıması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Том 2. «Питер», Санкт - Петербург, 2004
297) Paroksızmal taxikardiyanın əsas əlaməti hansıdıır?
A) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 140

B) Ürək döyüntüsü 160-180, ürək yığılmalarının ritmikliyi

C) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 120

D) Ürək yığılmalarının dizritmiyası

E) Ürək döyüntüsünün arabir itməsi
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
298) Paroksızmal taxikardiyanın mədəcik formasında xarakterik EKQ əlamətləri hansılardır?
A) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 130 müntəzəm, QRŞ kompleksi daralmış

B) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 150,qeyri-müntəzəm,QRŞ kompleksi daralmış

C) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 180-dan yuxarı supraventrikulyar QRŞ kompleksi

D) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 140,QRŞ kompleksi genişlənib

E) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 160,müntəzəm,QRŞ kompleksi kəskin deformasiyalı
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
299) Pnevmoniya zamanı toksik-yoluxucu kardiopatiyanı aşağıdakılardan hansı xarakterizə edir?
A) Sol mədəciyin yüklənməsi.

B) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası

C) Ürək hüdudlarının böyüməsi

D) Keçiriciliyin pozulması (PQ uzanması)

E) T-dişinin enməsi
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. «Медицина», Москва, 1987.
300) Uşaqlarda miokardın distrofiyası hansı halda baş verə bilməz?
A) Sepsis və osteomielitlərdə

B) Stomatitlərdə

C) Allergiyalarda

D) Endokrin xəstəliklərdə

E) Piylənmədə
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. «Медицина», Москва, 1987.
301) 12 yaşlı qız uşağında arabir ürək nahiyyəsində sancı şəkilli ağrılar müşahidə olunur. Ən vacib müayinə sayılır:
A) FKQ

B) Veloerqometriya

C) Ürəyin rentgenoqrafiyası

D) Fiziki yükləmə sınağı

E) Qanın kliniki analizi və EKQ
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
302) Qəbulda 10 yaşında qız ürək nahiyəsində ağrılardan şikayət edir,ona hansı müayinə lazımdır?
A) Apekskardioqramma

B) Rentgenoskopiya

C) Veloerqometriya

D) EKQ, EXO kardioqrafiya

E) Fiziki yüklə yoxlama
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
303) Südəmər uşağa üzgüçülük təyin etməzdən əvvəl hansı müayinənin keçirilməsi vacibdir?
A) FKQ

B) Ürəyin rentgenoqramması

C) Taxiossiloqrafiya

D) EKQ


E) EXO-kardioqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
304) T- dişinin EKQ –da aşağı düşməsi ola bilməz:
A) Ağır allerqik reaksiyalarda

B) Miokarditlərdə

C) Hiperkaliyemiyada

D) Hipokaliyemiyada

E) Pnevmoniya xəstəliyində infeksion –toksiki kardiomiopatiyada
Ədəbiyyat: П.С.Мощиц. Кардиология детского возраста. «Здоровья», Киев, 1986
305) Mitral qapağın çatışmazlığını mitral qapağın prolapsından diferensasiya etmək üçün ən dürüst müayinə metodu hansıdır?
A) EKQ

B) Exokardioqrafiya

C) Vekterokardioqrafiya

D) Rentgenoqrafiya

E) Ürəyin retgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
306) Ağ ciyər ödemi zamanı təxirəsalınmaz terapiya vasitələrinə aid deyil:
A) Aşağı ətraflara jqut qoyulması

B) Laziks

C) Prednizolon

D) Kardiotrop preparatlar

E) Seduksen
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Том 2. «Питер», Санкт - Петербург, 2004
307) Trombositlərin aqreqasiyasını azaldan preparatlara aid deyil:
A) Stugeron

B) Prednizolon

C) Prodektin (parmidin)

D) Dipiridamol

E) Trental
Ədəbiyyat: В.А.Гусель, И.В.Маркова .Справочник педиатра по клинической фармакологии. «Медицина», Ленинград, 1989
308) Aşağıdakılardn hansının olması qurdeşənəyi nefropatiyasında şübhələnməyə əsas vermir?
A) poliserozit

B) leykopeniya

C) tez proqressivləşən nefrit

D) pnevmoniya

E) dəri sindromu
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
309) Leykopeniya nə zaman müşahidə edilir?
A) dismetabolik nefropatiyada

B) qurdeşənəyi nefritində

C) düyünlü periarteriitdə

D) qlomerulonefritdə

E) irsi nefritdə
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
310) Revmatoid artritlərdə aşağıdakılardan hansı müşahidə oluna bilməz?
A) Yüksək hərarət

B) Limfa vəzilərinin böyüməsi

C) Uçucu oynaq ağrıları

D) Perikardit

E) EÇS-in 60 mm / saat
Ədəbiyyat: В.А.Насонова, М.Г.Астапенко. Клиническая ревматология. «Медицина», Москва, 1989
311) Virus mənşəli miokarditlərdə müşahidə olunur:
A) Zirvədə uzun üfürücü sistolik küy

B) Mezodiastolik küy

C) Gecikmiş sistolik küy

D) Sistolodiastolik küy

E) Tonların karlaşması,qısa,yumşaq sistolik küy
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
312) Bakterial (yoluxucu) karditlər üçün hansı simptom xarakterik deyil ?
A) Hiperkoaqulyasiya

B) Öskürək

C) Aortal qapaqların zədələnməsi

D) Yüksək hərarət

E) EÇS artması
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
313) Yayılmış sianoz hansı ürək-damar xəstəliyin əlaməti ola bilər?
A) Klapan çatışmamazlıqları

B) Mitral klapanın stenozu

C) Çəpərlərin qüsuru

D) Maqistral damarların stenozu

E) Venoz-arterial şuntlu ürək qüsurları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.129
314) Ürək-damar xəstəliklərinin əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Məcburi vəziyyət

B) Taxipnoe ya dispnoe

C) Ətraflarda ödemlər

D) Hiperaktivlik

E) Sianoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.129
315) Auskultasiya zamanı uşaqda sol mədəcik nahiyəsi hansı nöqtələrdə yoxlanılır?

1. Ürəyin zirvəsi

2. İV,V qabırğarası ürək zirvəsindən içəri və lateral

3. Döş sümüyünün aşağı 1/3

4. İV,V qabırğarası döş sümüyündən 2sm sağa və 2-4 sm sola
A) 1,2

B) 1,3


C) 3,4

D) 1,4


E) 2,3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.1 3 2
316) Auskultasiya zamanı uşaqda sağ mədəcik nahiyəsi hansı nöqtələrdə yoxlanılır?

1. Ürəyin zirvəsi

2. IV, V qabırğarası ürək zirvəsindən içəri və lateral

3. Döş sümüyünün aşağı 1/3

4. IV, V qabırğarası döş sümüyündən 2sm sağa və 2-4 sm sola
A) 3 ,4

B) 1, 3


C) 2, 4

D) 1, 2


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
317) Birinci tonun zəifləməsi hansı vəziyyətlərdə qeyd olunur?
A) Sol - sağ şuntu

B) Mədəciklərdə qan həcminin azalması

C) Taxikardiyada

D) Mitral stenoz

E) Atrioventrikulyar blokadada
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.1 3 2
318) Birinci tonun güclənməsi hansı hallarda baş verir?
A) Qulaqciqların fibrilyasiyası

B) Ürək boşluqların qanla dolması

C) Kardiomiopatiya

D) I˚- li atrioventrikulyar blokada

E) Bradikardiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
319) Auskultasiya zamanı II tonun müayyinəsi hansı nahiyyədə aparılır?
A) IV-V qabırğarası nahiyəsində

B) Döş sümüyün aşağı 1/3

C) Ürəyin əsasında

D) Döş sümüyündən 1 sm aşağı

E) Ürəyin zirvəsində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
320) Funksional küylərə hansı aid deyil?
A) Yüksək intensivlik , daimilik

B) Yalnız sistola vaxtı eşidilir

C) Fiziki hərəkətdə dəyişir

D) Aşağı intensivlik

E) Daimi olmur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
321) Hansı orqanik küylərə aid deyil?
A) Yüksək intensivliyi var

B) Yalnız ürək nahiyəsində yerləşir

C) Həm sistola,həm diastola zamanı eşidilir

D) Daimi olur

E) Ürək nahiyəsindən kənara yayılır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.134
322) EKQ ürəyin hansı morfoloji dəyişikliklərini müəyyən edir?
A) Sərhədlərin böyüməsi

B) Hər hansı bir hissənin hipertrofiyası

C) Sərhədlərin kiçilməsi

D) Çəpərlərin və klapanların histoloji strukturu

E) Ürəyin anatomik strukturunu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.138
323) EKQ ürəyin hansı funksiyasını müəyyən etmir?
A) Qıcıqlanma

B) Avtomatizm

C) Keçirmə

D) Yığılma

E) Refrakterlik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.139
324) Yenidoğulmuşun qanında hansı müşahidə olunmur?
A) Nisbi polisitemiya

B) Aşağı rənq göstəricisi

C) Yüksək HB

D) Eritrositoz

E) Anizositoz, makrositoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.141
325) Eozinofiliya hansı xəstəliyə xas deyil?
A) Bronxial astma

B) Anemiya

C) Allerqik rinit

D) Atopik dermatit

E) Parazitar xəstəliklər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.146
326) Leykositoz hansı hallarda müşahidə olunur?
A) Sitostatiklərin qəbulu zaman

B) Leykozda

C) Bakterial infeksiyalarda

D) Aplastik anemiyada

E) Virus infeksiyalarında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.147
327) Leykopeniya hansı hallarda müşahidə olunur?
A) Hepatit A

B) Bakterial infeksiyalar

C) Hemoblastoz

D) İnfeksion mononukleoz

E) Göy öskürək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.146
328) Hemorragik sindrom hansı xəstəliklərə xas deyil?
A) Bronxial astma

B) Qaraciyər xəstəlikləri

C) Birləşmiş toxumanın sistem xəstəlikləri

D) Bədxassəli şişlər

E) Virus, bakterial infeksiyaları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.148
329) Böyük qan dövranında qanın azalması ilə gedən qüsurlara hansılar aiddir?

1. Aortanın stenozu

2. Ağciyər arteriyasının izoləolunmuş stenozu

3. Aortanın koarktasiyası

4. Fallo tetradası
A) 2, 4

B) 1, 3


C) 3, 4

D) 1, 2


E) 1, 4
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.223
330) Kiçik qan dövranında qanın azalması ilə gedən qüsurlar hansılardı?

1. Aortanın stenozu

2. Ağciyər arteriyasının izoləolunmuş stenozu

3. Aortanın koarktasiyası

4. Fallo tetradası
A) 2, 3

B) 2, 4


C) 3, 4

D) 1, 2


E) 1, 3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.223
331) Yüngül dərəcəli anemiyada 5 yaşdan kiçik uşaqlarda Hb səviyyəsi nə qədərdi?
A) 120 - 130 q/l

B) 90 - 110 q/l

C) 70 - 90 q/l

D) 60 - 80 q/l

E) 80 - 100 q/l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.9
332) Orta dərəcəli anemiyada 5 yaşdan kiçik uşaqlarda Hb səviyyəsi nə qədərdi?
A) 80 - 100 q/l

B) 90 - 110 q/l

C) 70 - 90 q/l

D) 120 - 130 q/l

E) 60 - 80 q/l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol», s.9
333) Agır dərəcəli anemiyada 5 yaşdan kiçik uşaqlarda Hb səviyyəsi nə qədərdi?
A) 90 - 110 q/l

B) 90 - 120 q/l

C) 70 - 90 q/l

D) < 70 q/l

E) 120 - 130 q/l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.9
334) Dəmir defisitli anemiyada müalicə taktikası hansıdır?
A) Yalnız vitaminlər qəbul etmək

B) Parenteral qida təyyin etmək

C) Yalnız pəhriz saxlamaq

D) Dəmir preparatlarını qəbul etmək

E) Müalicəni hemotransfuziyalarnan başlamaq
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.9
335) Dəmir preparatlarını necə qəbul etmək lazımdır?
A) Yeməkdən sonra

B) Yeməkdən sonra süd ilə qəbul etmək

C) Ac qarına və turş meyvə şirəsi ilə

D) Yemək zamanı

E) Yeməkdən əvvəl və şirin meyvə şirəsi ilə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.17
336) Dəmir preparatları neçə müddət qəbul olunmalıdır?
A) 4 - 6 ay

B) 2 həftə

C) 1- 2 ay

D) 1 il


E) 1 ay
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.18
337) Ferritinin qanda səviyyəsi nə qədər olduqda dəmir preparatların qəbulunu dayandırmaq olar?
A) 200 mq/l

B) 100 mq/l

C) 150 mq/l

D) 30 mq/l

E) 50 mq/l
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.10
338) Anadangəlmə ürək qüsurları nə vaxt əmələ qəlir?
A) Postnatal dövrdə

B) Hamiləliyin 1- ci trimestrində

C) Hamiləliyin 3- cü trimestrində

D) Hamiləliyin 2- ci trimestrində

E) Doğuş zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.558
339) Uşaqlarda ən çox rast gələn anemiyanın növü hansıdır?
A) Aplastik anemiya

B) Dəmirdefesitli anemiya

C) Qazanılmış hemolitik anemiya

D) Anadangəlmə hemolitik anemiya

E) B12-defesitli anemiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.84
340) Yenidoğulmuşda dəmirin əsas deposu nədir?
A) Ağ ciyər

B) Dalaq


C) Sümük iliyi

D) Qaraciyər

E) Bağırsaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.84
341) Qlükoza-6-fosfat dehidrogenazanın çatışmazlığı hansı anemiyaya səbəb olur?
A) Dəmir defesitli anemiya

B) Sideroblast anemiya

C) Hemolitik anemiya

D) Hiperxrom anemiya

E) Aplastik anemiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.35
342) Hemoqlobinin tərkibində hansı zülal var?
A) Albumin

B) Qammaqlobulin

C) Transferrin

D) Qlobin

E) Seruloplazmin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.17
343) İlkin diaqnoz qoyun: 1 yaş 5aylıq uşaq xəstəxanaya bu şikayətlərlə qəbul olunub: qusma, qarında ağrılar, əzqinlik, iştahın zəifləməsi, bədən kütləsinin itirilməsi (2 ay ərzində 2 kq). Anamnez: Uşaq 2-ci hamiləlikdən, 2-ci doğuşdan (fizioloji keçib). İnkişafı yaşına uyğun olub. 1yaş 4 ayında KRX keçirib(kataral əlamətlər,dispepsiya). Bu vaxtdan uşaq əzgin olurdu, tez yorulurdu. Ara-bir qusma,geçələr narahatçılıq, öskürək müşahidə olunurdu. Baxış zamanı uşağın vəziyyətı ağır,adinamiya,iştahsızlıq. Burun-agiz üçbucağı nahiyəsində sianoz, aşağı ətraflarda ödemlər. Ağ ciyərlərdə sərt tənəffüs, aşağı paylarında nəm xırıltılar. Tənəffüs-dəqiqədə 60.Ürək sərhətlərinin ölçüləri böyümüş,tonlar karlaşıb, zirvədə sistolik küy vardır.Ürək sıxıntıların sayı-dəqiqədə 160.Qara ciyər +7sm (ortakörpücük xətti ilə), dalaq +2sm böyümüşdür.Oliquriya. Nəcis formalaşmışdır.
A) Qeyrirevmatik kardit

B) Kəskin qastroenterit

C) Bronxopnevmoniya

D) Anadangəlmə ürək qüsurları

E) Neyrotoksikoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010
344) Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün ilk növbədə hansı müayinələr aparılmalıdır? 1yaş 5aylıq uşaq xəstəxanaya bu şikayətlərlə qəbul olunub: qusma, qarında ağrılar, əzqinlik, iştahın zəifləməsi, bədən kütləsinin itirilməsi(2 ay ərzində 2 kq). Anamnez:Uşaq 2-ci hamiləlikdən,2-ci doğuşdan (fizioloji keçib). İnkişafı yaşına uyğun olub. 1yaş 4ayında KRX keçirib(kataral əlamətlər,dispepsiya). Bu vaxtdan uşaq əzgin olurdu, tez yorulurdu. Ara-bir qusma, qeçələr narahatçılıq, öskürək müşahidə olunurdu. Baxış zamanı uşağın vəziyyətı ağır,adinamiya,iştahsızlıq. Burun-agiz üçbucağı nahiyəsində sianoz,aşağı ətraflarda ödemlər. Ağ ciyərlərdə sərt tənəffüs, aşağı paylarında nəm xırıltılar. Tənəffüs-dəqiqədə 60. Ürək sərhətlərinin ölçüləri böyümüş, tonlar karlaşıb, zirvədə sistolik küy vardır. Ürək sıxıntıların sayı-dəqiqədə 160. Qara ciyər +7sm (ortakörpücük xətti ilə), dalaq +2sm böyümüşdür.Oliquriya. Nəcis formalaşmışdır.
A) Sidiyin ümumi analizi

B) Qanın ümumi analizi

C) EEG

D) EKG, ExokardiografiyaE) Neyrosonografiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010
345) Ezofagit üçün nə xarakterdir?
A) Döş sümüyü boyu ağrılar

B) Ürəkbulanma

C) Meteorizm

D) Sulu nəcis

E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005.
346) Ketoasidoz zamanı ilk növbədə nə yoxlanılmalıdır?
A) Bilirubin

B) C reaktiv zülal

C) Şəkər

D) Kreatinin

E) Protrombin
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
347) Döş sümüyü arxasında ağrılar nə ilə əlaqədardır?
A) Reflyüks-ezofagit zamanı qida borusunun selikli qişasının qıcıqlanması ilə

B) Hiperasidliklə

C) Meteorizmlə

D) Oddi sfinkterinin spazmı ilə

E) Yüksək qarındaxili təzyiqlə
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.


Yüklə 1,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə