Pediatriya


) 6 yaşında uşaq süstdür, dərisi solğundur, yayılmış ödemlər qeyd edilir. “Təcili yardım” həkimi nəyi aydınlaşdırmalıdır?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə10/14
tarix20.09.2017
ölçüsü1,38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

662) 6 yaşında uşaq süstdür, dərisi solğundur, yayılmış ödemlər qeyd edilir. “Təcili yardım” həkimi nəyi aydınlaşdırmalıdır?
A) İfraz edilən sidiyin miqdarını

B) Hansı uşaq infeksiyalarını keçirməsini

C) Qızılca ilə təmasda olmasını

D) İştahasının azalmasını

E) Son həftə ərzindəki temperaturun olmasını
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
663) Kəskin böyrək çatmamazlığının oliqouriya mərhələsində daha çox nə inkişaf edir?
A) Hiperkaliemiya

B) Hipokaliemiya

C) Hipernatriemiya

D) Hiperkalsiemiya

E) Hiponatriemiya
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Неотложная педиатрия в алгоритмах» 1998г.
664) Kəskin böyrək çatmamazlığının erkən əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Qanda natriumun artması

B) Qanda kaliumun artması

C) Sidiyin xüsusi çəkisinin yüksəlməsi

D) Qanda kalsiumun artması

E) Qanda sidik cöhvərinin artması
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Неотложная педиатрия в алгоритмах» 1998г.
665) Aşağıda sadalananlardan hansı biri travmatik şokda normal arterial təzyiqini sabit saxlamağa kömək etmir?
A) Temperaturun düşməsi

B) MSS simpatik şöbəsinin hiperfunksiyası

C) Damarların spazmı

D) Qanın yenidən paylanması

E) Ürəyin işinin intensivləşməsi
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Неотложная педиатрия в алгоритмах» 1998г.
666) Travmatik şok zamanı metabolik asidozu ilk növbədə hansı yolla aradan qaldırmaq olar?
A) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası ilə

B) Oksigenoterapiya ilə

C) ÜDQ defisitini aradan qaldırmaqla

D) Na hidrokarbonat məhlulu yeritməklə

E) Adekvat olaraq ağrıkəsici vurmaqla
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Неотложная педиатрия в алгоритмах» 1998г.
667) İnfuzion terapiyanın aparılması zamanı orqanizmə yeridiləcək mayenin ümumi həcmini hesablayarkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?
A) İfrazat və qan dövranı sistemlərinin funksiyalarını, orqanizmin fizioloji təlabatlarını, su deffisiti və pataloji itkilərini

B) Orqanizmdə su və ionların pataloji itkisinin olmasını

C) Qan dövranı üzvlərinin vəziyyətini və funksiyalarını

D) Orqanizmin suya olan fizioloji təlabatını

E) Sadlananların hamısını
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
668) Hansı göstərici şok əleyhinə terapiyanı qiymətləndirmək üçün daha az informativ sayılır?
A) Taxikardiyanın aradan qaldırılması

B) Metabolik asidozun ləğv edilməsi

C) Mərkəzi venoz təzyiqin normal səviyyəsi

D) Diurezin normallaşması

E) Arterial təzyiqin normallaşması
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
669) İnfuzion terapiyanın aparılması zamanı orqanizmdə su balansını təyin etməyin ən sadə üsulu bunlardan hansıdır?
A) Hər saatdan bir diurezin hesablanması

B) Sutkalıq diurezin toplanması

C) ÜDQ müəyyənləşdirmək

D) Uşağın müntəzəm çəkilməsi

E) Hematokriti təyin etmək
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
670) Zəhərli göbələklə zəhərlənmə zamanı nə baş verir?
A) Qıcolma sindromu

B) Kəskin böyrək çatmamazlığı

C) Kəskin qaraciyər çatmamazlığı

D) Ağciyərlərin ödemi

E) Hemorragik sindrom
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
671) Zəhərli göbələklə zəhərlənmə zamanı latent mərhələnin davam etmə müddəti nə qədərdir?
A) 24-48 saat

B) 5-6 saat

C) 15-30 dəq

D) 12-24 saat

E) 1-2 saat
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
672) Atropinəbənzər maddələrlə zəhərlənmə zamanı nəyi müşahidə etmək olar?
A) Tonik-klonik qıcolmalar

B) Salivasiya, bronxospazm, bəbəklərin daralması

C) Huşun itməsi, bəbəklərin daralması

D) Dərinin hiperemiyası, selikli qişaların quruluğu, bəbəklərin genişlənməsi

E) Arasıkəsilməz qusma
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
673) Turşularla zəhərlənmənin ilk saatlarında mədəni hansı məhlulla yumaq məqsədəuyğundur?
A) 2 % maqnium oksid məhlulu

B) 4 % Na hidrokarbonat məhlulu

C) 0,1 % kalium manqan məhlulu

D) Isti məhlulla

E) Ringer məhlulu
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
674) Hansı zəhərli bitki ilə zəhərlənmə dərinin hiperemiyasına, hallyusinasiya və bəbəklərin genişlənməsinə səbəb olur?
A) Dəli bəng (bəngotu)

B) May inciçiçəyi

C) Üskükotu

D) Zəhərli nişan ağacı

E) Xoruzgülü
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
675) Naməlum etiologiyalı zəhərlənmə zamanı uşağın mədəsini hansı məhlulla yumaq lazımdır?
A) Xlorid turşusu məhlulu ilə

B) Soda məhlulu ilə

C) Təmiz su ilə

D) Aktivləşdirilmiş kömür əlavə edilən su ilə

E) Manqan məhlulu ilə
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Неотложная педиатрия в алгоритмах» 1998г.
676) Aşağıdakı preparatlardan hansı biri südəmər dövrdə hərarətsalıcı kimi istifadə edilməsi məsləhət deyil?
A) Ibuprofen

B) Asetilsasilat turşusu

C) Diklofenak

D) Parasetamol

E) Analgin
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
677) Aşağıdakılardan hansı biri ürəyin dayanması zamanı aparılan reanimasiyon tədbirlər sırasına aid deyil?
A) Həyəcan siqnalının verilməsi

B) Ürəyin qapalı massajı

C) Magistral damarlara soyuq qoyulması

D) Zədələnən şəxsi sərt yerə uzatmaq

E) “Ağızdan ağıza” ASV
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
678) Erkən yaşlı uşaqlarda generalizəolunmuş qıcolmaların daha tez-tez rast gəlmə səbəbi hansıdır?
A) Kəskin zəhərlənmə

B) Virus infeksiyaları zamanı ensefalitik reaksiyalar

C) Epilepsiya

D) Baş beynin travması

E) Irinli meningit
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
679) Metabolik asidoz zamanı uşaq orqanizmində hansı baş vermir?
A) Kapilyarların keçiriciliyinin pozulması

B) Kapilyarların spazmı

C) Kapilyarların yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi

D) Adrenalinin effektinin azalması

E) Kapilyarların genişlənməsi
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
680) Ürəyin effektiv qapalı massajı zamanı aşağıdakılardan hansı olmaya bilər?
A) Iri arteriyalar üzərində nəbz

B) Bəbəklərin daralması

C) Ürək fəaliyyətinin bərpası

D) Perferik damarlar üzərində nəbz

E) Dəri və selikli qişaların rənginin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
681) Astmatik statusun II-ci mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Dəri və selikli qişaların sianozu

B) Sərt tənəffüs, yayılmış quru xırıltılar

C) Apatiya

D) Lal ağ ciyər

E) Kəskin təngnəfəslik
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
682) Astmatik statusun III-cü mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Səthi tənəffüs

B) Dezorientasiya

C) Akrosianoz

D) Hipoksemiya

E) Hiperkapniya
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007
683) Astmatik statusda hansı əks göstərişdir?
A) Prednizolon

B) Kontrikal

C) Atrovent

D) Eufillin

E) İzoprenalin
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007
684) Nebulayzer terapiyada nə istifadə olunmur?
A) Salbutamol

B) Fenoterol

C) Berotek

D) Eufillin

E) Berodual
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007
685) Аstmаnın kliniki təzahürlərinə hansı aid deyil?
A) Fitvеrici tənəffüs

B) Hürücü öskürək

C) Təngnəfəslik

D) Produktiv öskürək

E) Öskürək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
686) Аstmаnın hansı хəstəliklə diffеrеnsiаl diаqnоzu аpаrılmır?
A) Yаd cismin аspirаsiyаsı

B) Pnеvmоniyа

C) Plevrit

D) Tоksık ınhаlyаsıyаlаr

E) İnаğ
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
687) Astma zamanı təcili terapiyada ideal vasitə hansıdır?
A) Sulfanilamidlər

B) Antibiotiklər

C) β – aqonistlər

D) Antihistaminlər

E) Kortikosteroidlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
688) İntubаsiyаnın аpаrılmаsındа əlаvə göstərişlərə nə аid deyil?
A) Müаlicəyə bахmаyаrаq PCO2-nin (kаrbоn qаzının pаrsiаl təzyiqi) аrtmаsı

B) Huşun səviyyəsinin zəifləməsi

C) Taxipnoe

D) Üzülmə

E) Apnое
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
689) Qlükokortikoidlərin istifadəsi nə zaman göstərişdir?
A) Hipertoniyada

B) Anafilaksiyada

C) Kəskin miokard infarktında

D) Astmatik statusda

E) Hipertonik krizdə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
690) Аstmа üçün hansı xarakter deyil?
A) Şüşəyəbənzər bəlğəmli öskürək

B) Məsafədən eşidilən xırıltılar

C) Nəfəs vermənin uzanması

D) Paslı bəlğəmli öskürək

E) Quru öskürək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
691) Аstmаtiк stаtusdа nə göstərişdir?
A) Antihistаminlər

B) Qlüкокоrtiкоid hоrmоnlаr

C) β – stimulyаtоrlаr

D) Bаrbiturаtlаr

E) β– blокаtоrlаr
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
692) Аstmаtiк stаtusdа hоspitаlizаsiyаyа qədər dövrdə vеnа dахilinə nə vurulmur?
A) Kаlsium хlоrid

B) İprаdоl

C) Alupеnt

D) Eufillin

E) Adrеnаlin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
693) Аstmа tutmаlаrının residivinə nə səbəb оlmur?
A) Stоmаtit

B) Dərmаnlаr

C) Tənəffüs yоlu infекsiyаlаrı

D) Mövsüm dəyişiкliкləri

E) Allеrgеnlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
694) Аğır аstmа tutmаsının əlаmətlərinə hansı аid dеyil?
A) Tənəffüsün sаyı > 30 dəq

B) Tənəffüs kuylərinin eşidilməməsi

C) Nəbz = 100 dəq

D) Yuхululuq

E) Nəbz > 130 dəq
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
695) Qripin hipеrtокsiк fоrmаsının əsаs əlаmətlərinə hansı аiddir?
A) Rinit, titrətmə

B) Kоnyuкtivit, limfаdеnit

C) Ösкürəк, tоnzillit

D) Fаringit, rinit

E) Hipеrtеrmiк, hеmоrrаgiк ödеm sindrоmu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
696) Βeta-hеmоlitiк strеptококlа tоrədilən tоnzillitin əlаmətlərinə hansı аid dеyil?
A) Limfоаdеnоpаtiyа

B) Ösкürəк

C) Dаmаq bаdаmcıqlаrının üzərində аğ – sаrımtıl екssudаt

D) Bоğаz аğrısı

E) Titrətmə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
697) Bеtа – hеmоlitiк strеptококlа tоrədilən tоnzillitin müаlicəsində birinci sırа dərmаn hansıdır?
A) Окsitеtrаsiкlin

B) Dокsisiкlin

C) Fеnокsimеtilpеnisillin

D) Ко-аmокsiкlаv

E) Siprоflокsаsin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
698) Qrip zаmаnı hоspitаlizаsiyаyа göstəriş hansıdır?
A) Ürəкbulаnmа, qusmа

B) Hеmоrrаgiк sindrоm

C) Limfаdеnit

D) Hərаrətin yüкsəlməsi

E) Brоnхit
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
699) Qrip zаmаnı hоspitаlizаsiyаyа göstəriş hansıdır?
A) Hərаrətin yüкsəlməsi

B) Brоnхit, zöкəm

C) Tənəffüs çаtışmаzlığı, qıcоlmаlаr

D) Limfаdеnit, rinit

E) Üürəкbulаnmа, qusmа
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
700) Qripə qаrşı vакsinаsiyаya əкs göstəriş hansıdır?
A) 6 аydаn 5 yаşа qədər uşаqlаr

B) Ağır хrоniкi хəstəliyi оlаn insаnlаr

C) Hаmilələr

D) 50 yаşdаn yuхаrı şəхslər

E) 6 аydаn кiçiк uşаqlаr
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
701) Qrip və КRI – lərin müаlicəsi üçün hansı tövsiyə еdilmir?
A) Osеltаmivir

B) Vitаmin C

C) Pаrаsеtаmоl

D) Antibiоtiкlər

E) İbuprоfеn
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
702) Fenoksimetilpenisillin beta-hemolitik streptokokla törədilən tonzillitin müalicəsində necə təyin olunur?
A) 250 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)

B) 500 mq gündə 2-4 dəfə (3 gün)

C) 250 mq gündə 2-4 dəfə (7 gün)

D) 500 mq gündə 2-4 dəfə (10 gün)

E) 500 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
703) Penisillinlərə qarşı allergiya olduqda beta-hemolitik streptokokla törədilən tonzillitin müalicəsində eritromisin necə təyin olunur?
A) 500 mq gündə 2 dəfə (5 gün)

B) 500 mq gündə 2 dəfə (6 gün)

C) 250 mq gündə 2 dəfə (5 gün)

D) 500 mq gündə 2 dəfə (10 gün)

E) 250 mq gündə 2 dəfə (7 gün)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
704) Kəskin respirator infeksiyalar əsasən hansı yolla yayılır?
A) Limfogen yol ilə

B) Hava-damcı yolu ilə

C) Su və qida ilə

D) Limfogen və hemotogen yol ilə

E) Hemotogen yol ilə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
705) Qrip epidemiyaları hansı mövsümlərdə baş verir?
A) Yaz

B) Payız və qış

C) Yaz və yay

D) Qış və yay

E) Qış və yaz
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.

Bölmə 11. Yoluxucu və parazitar xəstəliklər və vərəm.

706) İldirımvari meninqokoksemiyanın səciyyəvi simptomlarına aid olmayan hansıdır?
A) Damar və tənəffüs pozğunluqlarının inkişafı

B) Metobolik asidoz

C) Enən tendensiyalı qızdırma

D) Oliqoanuriya

E) II-III dərəcəli eksikoz
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
707) Qızılçanın kataral dövrü üçün səciyyəvi olmayan simptom hansıdır?
A) Konyuktivit

B) Quru öskürək

C) Qıcolma sindromu

D) Zökəm


E) Qızdırma
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
708) Aşağıdakılardan hansı qızılçanın səpmə dövrü üçün tipik xüsusiyyət deyil?
A) Normal hərarət olduqda səpkinin əmələ gəlməsi

B) Kataral əlamətlərin olması

C) Birləşmə tendensiyalı xallı-düyünlü səpkilər

D) Ardıcıl olaraq səpkilərin yaranması və sönməsi

E) Səpkilərin yaranma vaxtı hərarətin və toksikozun artması
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
709) Qızılçanın tipik fəsadlarına aid olmayan hansıdır?
A) Miokardit

B) Pnevmoniya

C) Ensefalit

D) Keratit

E) Otit
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
710) Məxmərəyin səciyyəvi klinik göstəricilərinə aid olmayan hansıdır?
A) Xırda ləkəli səpki

B) İnaq


C) Bütün simptomların eyni vaxtda inkişafı

D) Ənsə arxası limfatik düyünlərin şişməsi və ağrılı olması

E) Subfebril hərarət, yüngül kataral əlamətlər
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
711) Məxmərək zamanı səpkilərin tipik lokallaşması necə olur?
A) Bədəndə, pəncələrdə, əllərdə, ətraflarda elementlərin konsentrasiyası

B) Səpkilərin etaplı olaraq üzdə, bədəndə, ətraflarda yayılması

C) Səciyyəvi lokalizasiya xarakterik deyil

D) Başda, əllərdə və ayaq altında

E) Bədənin yan səthində, budun içəri səthində, ətrafların bükülmə hissələrində
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
712) Skarlatina üçün səciyyəvi olmayan simptomlar hansılardır?
A) Hərarət

B) Angina

C) Hepatoliyenal sindrom

D) Boyun limfoadeniti

E) Nöqtəli səpkilər
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
713) Skarlatinada ekzantema üçün səciyyəvi olmayan hansıdır?
A) Elementlərin burun-dodaq hissəsində mövcud olmaması

B) Elementlərin budun içəri hissəsində mövcudluğu

C) Döşün yan hissəsində və qolların bükülmə hissələrində elementlərin üstünlüyü

D) Səpkilərin etaplı halda əmələ gəlməməsi

E) Elementlərin böyük oynaqların ətrafında, əldə və dabanda toplanması
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
714) Su çiçəyi səpkiləri üçün səciyyəvi olmayan hansıdır?
A) Üzdə, başın tüklü hissəsində, bədəndə və ətraflarda lokalizasiya üstünlüyü

B) Selikli qişalarda səpkilər

C) Vezikul üstünlük təşkil etməklə poliformizm; deşildikdə onların asan ifraz olunması, ayrı-ayrı elementlərdə göbək şəkilli basılma

D) 1-2 günlük ardıcıllıqla “təkan şəkillı” səpkilər

E) Birdəfəlik (gün ərzində) vezikulyar səpkilərin əmələ gəlməsi, elementlərin çoxkameralılığı
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
715) Toksiki difteriya üçün səciyyəvi olmayan hansıdır?
A) Boyun toxumalarının şişi, tonzilyar limfoadenit

B) Ağız boşluğunda və udlaqda fibrinoz ərplərin yaranması

C) Boyun toxumalarının şişsiz regionar limfoadeniti

D) Hərarət, boğazda ağrılar

E) Badamcıq vəzilərinin və ağız-udlağın aşkar şişi
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
716) Ağız və udlaq nahiyəsində toksiki difteriya formasında aşağıdakı fəsadlardan hansı ola bilməz?
A) Miokardit

B) Toksik nefroz

C) Kəllə-beyin sinirlərinin nevriti (Yumşaq damağın iflici, oftalmoplegiya)

D) Zəif periferik iflic inkişaf etməklə polikulonevrit

E) Ensefalit
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
717) Aşağıda göstərilən hansı vəziyyət ağız-udlağın lokal difteriyasının şübhəsində düzgün sayılır?
A) Peyvənd olunmamış uşaqlara AS dərhal vurulmalıdır

B) Peyvəndlər barəsində məlumat olub-olmamasından asılı olmayaraq AS vurulmalıdır

C) AS bakterial analizin nəticələri alınandan sonra vurulur

D) Diaqnoz təsdiq olunana qədər xəstə 8-12 saat ərzində müşahidə olunur

E) Ağız-udlaq nahiyəsinin lokal difteriyasında AS göstəriş deyildir
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. Bakı, 2005.
718) Hansı simptom epidemik parotit üçün səciyyəvi deyil?
A) Çənəaltı tüpürcək vəzilərinin böyüməsi

B) Angina

C) Qulaq ətrafı tüpürcək vəzlərinin şişməsi

D) Hərarət

E) Qarında ağrılar
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. Bakı, 2005.
719) Epidemik parotit zamanı nə inkişaf etmir?
A) İrinli meningit

B) Pankreatit

C) Seroz meningit

D) Tireoidit

E) Orxit
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləriBakı, 2005.
720) Göy öskürək üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Təkansayağı öskürək, nəfəs alma zamanı qıcolma

B) Hipertermiya (yüksək hərarət)

C) Üzün şişməsi

D) Yapışqan bəlğəmin xaric olması

E) Öskürmə zamanı qusma
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. Bakı, 2005.
721) Qrip üçün nə səciyyəvi deyil?
A) İnaq

B) Hipertermiya (yüksək hərarət)

C) Hemorragik sindrom

D) Qıcolma sindromu

E) Sarılıq
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. Bakı, 2005.
722) Respirator-Sinsitial infeksiya üçün xarakterik sindrom hansıdır?
A) Bronxiolit

B) Diareya

C) Qıc olma sindromu

D) Limfadenopatiya

E) İnaq
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001.
723) Paraqripin səciyyəvi sindromu hansıdır?
A) Qıcolma sindromu

B) Hemorragik sindrom

C) Limfadenopatiya

D) İnaq


E) Diareya
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
724) KRX – də xəstədə bronxoobstruksiya müşahidə olunan nəfəs çatmamazlığının terapiyasında nə istisna olunur?
A) Kütləvi infuzion terapiya

B) Mukolitik vasitələrin və təkraredici inhalasiya istifadə edərək bronxial-drenajla (bəlğəm çəkmək), massajla xəstənin vəziyyətimi yaxşılaşdırmaq

C) Oksigenterapiyası

D) Qlükokortikoidlərin və dezaqreqatların parental yeridilməsi

E) Bronxolitik preparatların istifadəsi
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə