Pediatriya


) Kəskin şüa xəstəliyində mütləq kliniki dəyişilik harada olur?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə13/14
tarix20.09.2017
ölçüsü1,38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

868) Kəskin şüa xəstəliyində mütləq kliniki dəyişilik harada olur?
A) MSS tərəfindən

B) İmmun sistemində

C) Qanyaradıcı üzvlərdə

D) Ürək-damar sistemində

E) Həzm sistemində
Ədəbiyyat: Воробьев А.И. Руководство по гематологии. М 1985
869) Kəskin şüa xəstəliyinin erkən kliniki əlamətlərinə nə aiddir?
A) Saçların tökülməsi

B) Dəridə eritema

C) Leykopeniya

D) Duru nəcis

E) Ürəkbulanma və qusma
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
870) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı qanın kliniki müayinəsində hansı qan elementlərinin azalması qeyd olunur?
A) Leykositlərin

B) Limfositlərin

C) Trombositlərin

D) Eritrositlərin

E) Neytrofillərin
Ədəbiyyat: Воробьев А.И. Руководство по гематологии. М 1985
871) Çirklənmiş ərazidə yaşayan əhali arasında bədxassəli şişlərin əmələ gəlmə riskini daha da artıran nədir?
A) Fərdi müdafiə vasitələrsiz kənd təsərrüffatı

B) Radiasion nəzarət olunan meşələrdə olmaq

C) Siqaret çəkmək

D) Yerli istehsal məhsullarından istifadə

E) Alkohol qəbulu
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
872) Şüa xəstəliyinin şiddətli dövrü üçün xarakterik olmayan nədir?
A) Aortal qapağın zədələnməsi ilə gedən endokardın zədələnməsi

B) Qızdırma

C) Hemorragik sindrom

D) İrinli-septiki fəsadlar

E) Ağız, burun və udlaqda selikli qişanın zədələnməsi
Ədəbiyyat: Воробьев А.И. Руководство по гематологии. М 1985

Bölmə 13. Səhiyyənin təşkili

873) Cəmiyyətin sağlamlığının əsas kriteriyalarını təşkil edən göstəricilər hansıdır?
A) Xəstələnmə göstəriciləri

B) Göstərilənlərin hamısı

C) Demoqrafik göstəricilərı

D) Fiziki inkişaf göstəricilri

E) Əlillik göstəriciləri
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001.
874) Cəmiyyətin sağlamlığına təsir edən amillər hansılardır?
A) Bioloji

B) Sosial-iqtisadi

C) Təbiət-iqlim

D) Psixoemosional

E) Göstərilənlərin hamısı
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001.
875) Səhiyyənin effektivlik növləri hansıdır?
A) Regional

B) Sosial

C) Milli

D) Tibbi


E) İqtisadi
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001.
876) Azərbaycan respublikasında uşaqların ümumi xəstələnməsinin maksimal səviyyəsi hansı yaşda qeyd edilir?
A) 5-6 yaşda

B) 7-9 yaşda

C) 1-2 yaşda

D) 1 yaşa qədər

E) 3-4 yaşda
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
877) Funksional imkanları zəifləmiş xroniki xəstəliyi subkompensasiya vəiyyətində olan xəstə uşaq və yeniyetmələr hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?
A) I

B) IV


C) III

D) V


E) II
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005
878) Orqanizmin funksional imkanları saxlanılmış xroniki xəstəliyi kompensasiya vəziyyətində olan uşaqlar və yeniyetmələr hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?
A) II

B) III


C) V

D) I


E) IV
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004
879) Pulsuz medikamentlərə imtiyazlı uşaqlar hansılardır?
A) Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar

B) Bütün uşaq əhalisi

C) 3 və 6 yaşa qədər çoxuşaqlı ailələr, imkansız və əlilər

D) Məktəbyaşlı uşaqlar

E) 16-18 yaşlı yeniyetmələr
Ədəbiyyat: Барашнев Ю. И. «Перинатальная неврология» М. 2001.г.
880) Aşağıdakı infeksiyalar əleyhinə peyvəndlərin genişləndirilmiş immunizasiya proqramına daxil edilməyən hansıdır?
A) Difteriya

B) Poliomielit

C) Göy öskürək

D) Qızılca

E) Malyariya
Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004

Bölmə 14. Yeniyetməlik dövrünün təbabəti

881) Cavan qızlarda arterial təzyiqin maksimal normasının göstəricisi hansıdır?
A) 120/80 mm c.s.

B) 120/70 mm c. s.

C) 140/80 mm c. s.

D) 140/80 mm c.s.

E) 130/80 mm c. s.
Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004. – с. 224
882) 15-dən 17 yaşa kimi cavan oğlanlarda arterial hipertenziyanın hədd göstəricisi hansıdır?
A) 160/90 mm c.s.

B) 141 – 145/80 – 85 mm c. s.

C) 140/80 mm c.s.

D) 146/89 mm c. s.

E) 147 – 160/89 mm c.s.
Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004. – с. 224
883) 18 yaşından yuxarı yaşda olan adamlarda arterial hipertenziya göstəricisi hansıdır?
A) Heç biri deyildir

B) 140/80 mm c.s.

C) 141 – 159/91 – 94 mm c.s.

D) 160/95 mm c.s.

E) 140/90 mm c.s.
Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста / Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004. – с. 224
884) Yeniyetmələrdə mədənin sekretor funksiyası üçün daha çox xarakter olan nədir?
A) Yüksək sekressiya

B) Aşağı sekressiya

C) Heteroxoliya

D) Bütün sadalananlar

E) Normal sekresiya
Ədəbiyyat: Доскин В.А., Келлер.Х, Мураенко Н.М. Морфофункциональные константы детского организма: справочник. –М.Медицина,1997. -288 с.
885) Yeniyetmələrdə boy hormonu hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) İnsulin

C) Böyrəküstü vəzilərin androgenləri və testikul hormonu

D) Hipofizin somatotrop hormonu

E) Qalxanabənzər vəzin hormonu
Ədəbiyyat: Доскин В.А., Келлер.Х, Мураенко Н.М. Морфофункциональные константы детского организма: справочник. –М.Медицина,1997. -288 с.
886) Yeniyetmələrin fiziki inkişafını qiymətləndirmək üçün nəyi nəzərə almaq lazımdır?
A) Yaşı illərlə

B) Bədənin uzunluğu, sm-lə

C) Bütün sadalananları

D) Cinsi


E) Bədənin çəkisi, kq-la
Ədəbiyyat: Доскин В.А., Келлер.Х, Мураенко Н.М. Морфофункциональные константы детского организма: справочник. –М.Медицина,1997. -288 с.
887) Oğlanlarda birinci pubertat dəyişikliyinə aiddir?
A) Səsin mutasiyası

B) Qalxanabənzər qığırdağın böyüməsi

C) Qoltuqaltının tükləşməsi

D) Qasıqda tükləşmə

E) Üzün tükləşməsi
Ədəbiyyat: Доскин В.А., Келлер.Х, Мураенко Н.М. Морфофункциональные константы детского организма: справочник. –М.Медицина,1997. -288 с.
888) Cinsi yetişkənliyin orta müddəti nə qədərdir?
A) 3 il

B) 7 il


C) 11 il

D) 10 il


E) 5 il
Ədəbiyyat: Доскин В.А., Келлер.Х, Мураенко Н.М. Морфофункциональные константы детского организма: справочник. –М.Медицина,1997. -288 с.
889) Kəskin bronxit üçün xarakterik olmayan hansıdır?
A) Təngnəfəslik

B) Bəlğəm ifrazı

C) Bronxial sekresiyanın həcminin artması

D) Döş qəfəsində ağrılar

E) Öskürək
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
890) Kəskin bronxitin aparıcı simptomlarına aid olmayan hansıdır?
A) Ekspirator təngnəfəslik

B) Diffuz sianoz

C) Öskürək, çox vaxt tutmalarla, əzabverici

D) Öskürəkdən sonra sinədə qaşınma

E) Öskürək, əvvəlcə quru, sonra isə selikli bəlğəmli
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
891) Xroniki bronxitin erkən mərhələsində bəlğəmin xarakteri necə olur?
A) Bütün saydıqlarımız

B) İrinli

C) Selikli-irinli

D) İrinli qan qarışıqları ilə

E) Kifayət qədər olmayan selikli
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
892) Xroniki bronxit zamanı tənginəfəsliyin xarakter xüsusiyyətinə aid olmayan hansıdır?
A) Yalnız proses kəskinləşən zaman təngnəfəslik

B) Səhər vaxtı təngnəfəslik

C) Müxtəlif ( “günbəgün “ olmur )

D) Yalnız əhəmiyyətli fiziki yük zamanı təngnəfəslik

E) Gecə vaxtı təngnəfəslik
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
893) Xroniki bronxitdə orta kalibrli bronxların zədələnməsi zamanı xarakter auskultativ əlamətlərə nə aiddir?
A) Kəskin zəifləmiş vezikulyar tənəffüs

B) Orta qovuqcuqlu, yaş xırıltı

C) Quru, fitləyən xırıltı

D) Krepitasiya

E) Quru, vızıldayan xırıltı
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
894) Aşkar bronxolitik təsirə malik olmayan dərman hansıdır?
A) Teopek

B) Berodual

C) Berotek

D) Eufillin

E) İntal
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. / Под ред. А.А.Баранова Москва.: 2007.
895) Bəlğəmgətirən vasitələrə hansı aid deyil?
A) Mukaltin

B) Bronxolitin

C) Termopsis cövhəri

D) Bromgeksin

E) Kalium yodid məhlulu
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. / Под ред. А.А.Баранова Москва.: 2007.
896) Xroniki bronxit zamanı təyin edilən öskürək əleyhinə maddələrə hansı aiddir?
A) Ambroksol

B) Libeksin

C) Tusupreks

D) Bütün saydıqlarımız

E) Saydıqlarımızın heç biri
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. / Под ред. А.А.Баранова Москва.: 2007.
897) Kəskin ocaqlı pnevmoniyanın kliniki təzahürünə hansı aiddir?
A) Qızdırma

B) Bütün sadalananlar

C) Döş qəfəsində ağrılar

D) Öskürək

E) Bəlğəm ifrazı
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
898) Stafilokokk pnevmoniyasının kliniki əlamətlərinə aid olmayan hansıdır?
A) Qanla qarışıq bəlğəm

B) Titrətmə ilə yüksək qızdırma

C) Bir dəfə titrətmə ilə yüksək temperatur

D) Sinədə ağrılar

E) Tam sağalmanın ortasında kəskin başlanğıc və ya qrip vaxtı
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
899) Kombinə edilmiş antibakterial terapiyaya hansı göstəriş deyil?
A) Davamlı infeksiya

B) Antibakterial müalicəyə tabe olmayan ağır xəstəlik

C) Məlum olmayan törədici

D) Qarışıq floranın olması

E) 72 saatdan sonra temperaturun azalması
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
900) Ocaqlı ağ ciyər vərəminin diaqnozunda əhəmiyyəti olmayan hansıdır?
A) 2 seqmentdən çoxunun uzun çəkən zədələnməsi

B) C1 və C2 də ocaqların lokalizasiyası

C) Sadalananların hamısı

D) Ağ ciyərlərdə ocaqlı dəyişikliyin olması

E) Hemoqrammada qabarıq kənarlanmaların olmaması
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.
901) Ekssudativ plevritin əsas kliniki əlaməti hansıdır?
A) Tənəffüsün zəifləməsi

B) Diafraqmanın ekskursiyasının məhdudlaşması

C) Perkutor səsin kütləşməsi

D) Sadalananların hamısı

E) Ortadivar orqanlarının yerdəyişməsi
Ədəbiyyat: Таточенко В.К. Педиатру на каждый день. Москва, 2003.

Bölmə 15. Pediatriyada təcili tibbi yardım.

902) Astmatik statusun I-ci mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Zəif taxikardiya

B) Hipotenziya

C) Zəif ekspirator təngnəfəslik

D) Tərləmə

E) Akrosianoz
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
903) Astmatik statusun II-ci mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Dəri və selikli qişaların sianozu

B) Lal ağ ciyər

C) Kəskin təngnəfəslik

D) Sərt tənəffüs, yayılmış quru xırıltılar

E) Apatiya
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
904) Astmatik statusun III-cü mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Səthi tənəffüs

B) Dezorientasiya

C) Akrosianoz

D) Hipoksemiya

E) Hiperkapniya
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007
905) Astmatik statusda hansı preparat əks göstərişdir?
A) Eufillin

B) Kontrikal

C) Atrovent

D) İzoprenalin

E) Prednizolon
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007
906) Nebulayzer terapiyada nədən istifadə olunmur?
A) Berotek

B) Eufillin

C) Fenoterol

D) Berodual

E) Salbutamol
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007
907) Аstmаnın kliniki təzahürlərinə hansı aid deyil?
A) Təngnəfəslik

B) Öskürək

C) Fitvеrici tənəffüs

D) Hürücü öskürək

E) Produktiv öskürək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
908) Аstmаnın hansı хəstəliklə diffеrеnsiаl diаqnоzu аpаrılmır?
A) Pnеvmоniyа

B) Tоksık ınhаlyаsıyаlаr

C) İnаğ

D) Yаd cismin аspirаsiyаsıE) Plevrit
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
909) Astma zamanı təcili terapiyada ideal vəsitə hansıdır?
A) Antibiotiklər

B) Sulfanilamidlər

C) β – aqonistlər

D) Antihistaminlər

E) Kortikosteroidlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
910) İntubаsiyаnın аpаrılmаsınа əlаvə göstərişlərə nə аid deyil?
A) Apnое

B) Huşun səviyyəsinin zəifləməsi

C) Müаlicəyə bахmаyаrаq PCO2-nin (kаrbоn qаzının pаrsiаl təzyiqi) аrtmаsı

D) Üzülmə

E) Taxipnoe
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
911) Qlükokortikoidlərin istifadəsi nə zaman göstərişdir?
A) Hipertonik krizdə

B) Anafilaksiyada

C) Hipertoniyada

D) Astmatik statusda

E) Kəskin miokard infarktında
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
912) Аstmа üçün hansı xarakter deyil?
A) Quru öskürək

B) Məsafədən eşidilən xırıltılar

C) Şüşəyəbənzər bəlğəmli öskürək

D) Nəfəs vermənin uzanması

E) Paslı bəlğəmli öskürək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
913) Аstmаtiк stаtusdа nə göstərişdir?
A) Antihistаminlər

B) Qlüкокоrtiкоid hоrmоnlаr

C) Bаrbiturаtlаr

D)  – blокаtоrlаr

E)  – stimulyаtоrlаr
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
914) Аstmаtiк stаtusdа hоspitаlizаsiyаyа qədər dövrdə vеnа dахilinə nə vurulmur?
A) Adrеnаlin

B) Kаlsi хlоrid

C) Eufillin

D) Alupеnt

E) İprаdоl
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.915) Аstmа tutmаlаrının оyаnmаsınа nə səbəb оlmur?
A) Dərmаnlаr

B) Mövsüm dəyişiкliкləri

C) Tənəffüs yоlu infекsiyаlаrı

D) Allеrgеnlər

E) Stоmаtit
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
916) Аğır аstmа tutmаsının əlаmətlərinə hansı аid dеyil?
A) Nəbz > 130 dəq

B) Yuхululuq

C) Tənəffüsün sаyı > 30 dəq

D) Tənəffüs kuylərinin eşidilməməsi

E) Nəbz = 100 dəq
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
917) Аstmаtiк stаtusdа hansı əкs göstəriş dеyil?
A) Antiхоlinеrgеtiкlər

B) Tеrbutаlin

C) Yеrli аnеstеtiкlər

D) Antibiоtiкlər

E) Muкоlitiкlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
918) Кəsкin rеspirаtоr infекsiyаlаrın törədiciləri əкsər hаllаrdа hansıdır?
A) İbtidаilər

B) Bакtеriyа

C) Strеptококlаr

D) Virus


E) Stаfilококlаr
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
919) Кəsкin rеspirаtоr infекsiyаlаrı ilə yоluхmа risкi yüкsəк оlаn qrupа hansı аid dеyil?
A) Yаşın 65 – dən yuхаrı və 1-dən аşаğı оlmаsı

B) Rеprоduкtiv yаş dövrü

C) Şəкərli diаbеt

D) Ürəк – dаmаr sistеminin хrоniкi хəstəliкləri

E) Hаmiləliк
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
920) Qrip еpidеmiyаsınа dаhа çох səbəb оlаn virus hansıdır?
A) B və C virusu

B) РNT təркibli viruslar

C) А və B virusu

D) DNT təркibli viruslar

E) А və C virusu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
921) Кəsкin rеspirаtоr infекsiyаlаrın təsnifаtınа hansı (ХBT-10) аid dеyil?
A) Kəsкin nаzоfаringit

B) Kəsкin еpiqlоtit

C) Kəsкin lаringit

D) Kəsкin brоnхit

E) Kəsкin fаringit
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
922) Qripin аğır fоrmаsının əlаmətlərinə hansı аid dеyil?
A) Burun qanaxmaları

B) Qıcоlmаlаr

C) Hərаrət 38-39 0 C

D) Hаlyusinаsiyа

E) Yumşаq dаmаqdа nöqtəvi qаnsızmаlаr
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
923) Qripin hipеrtокsiк fоrmаsının əsаs əlаmətlərinə hansı аiddir?
A) Kоnyuкtivit, limfаdеnit

B) Rinit, titrətmə

C) Fаringit, rinit

D) Ösкürəк, tоnzillit

E) Hipеrtеrmiк, hеmоrrаgiк ödеm sindrоmu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
924) Βeta-hеmоlitiк strеptококlа tоrədilən tоnzillitin əlаmətlərinə hansı аid dеyil?
A) dаmаq bаdаmcıqlаrının üzərində аğ – sаrımtıl екssudаt

B) Limfоаdеnоpаtiyа

C) bоğаz аğrısı

D) Titrətmə

E) Ösкürəк
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
925) Bеtа – hеmоlitiк strеptококlа tоrədilən tоnzillitin müаlicəsində birinci sırа dərmаn hansıdır?
A) Ко-аmокsiкlаv

B) Dокsisiкlin

C) Fеnокsimеtilpеnisillin

D) Siprоflокsаsin

E) Окsitеtrаsiкlin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
926) Qrip zаmаnı hоspitаlizаsiyаyа göstəriş hansıdır?
A) Hеmоrrаgiк sindrоm

B) Brоnхit

C) Ürəкbulаnmа, qusmа

D) Limfаdеnit

E) Hərаrətin yüкsəlməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
927) Qrip zаmаnı hоspitаlizаsiyаyа göstəriş hansıdır?
A) Brоnхit, zöкəm

B) Limfаdеnit, rinit

C) Hərаrətin yüкsəlməsi

D) Tənəffüs çаtışmаzlığı, qıcоlmаlаr

E) Üürəкbulаnmа, qusmа
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
928) Qrip və КRI – lərin müаlicəsi üçün hansı tövsiyə еdilmir?
A) Antibiоtiкlər

B) Osеltаmivir

C) Vitаmin C

D) Pаrаsеtаmоl

E) İbuprоfеn
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
929) Fenoksimetilpenisillin beta-hemolitik streptokokla törədilən tonzillitin müalicəsində necə təyin olunur?
A) 500 mq gündə 2-4 dəfə (3 gün)

B) 500 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)

C) 250 mq gündə 2-4 dəfə (7 gün)

D) 250 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)

E) 500 mq gündə 2-4 dəfə (10 gün)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
930) Penisillinlərə qarşı allergiya olduqda beta-hemolitik streptokokla törədilən tonzillitin müalicəsində eritromisin necə təyin olunur?
A) 250 mq gündə 2 dəfə (5 gün)

B) 250 mq gündə 2 dəfə (7 gün)

C) 500 mq gündə 2 dəfə (10 gün)

D) 500 mq gündə 2 dəfə (5 gün)

E) 500 mq gündə 2 dəfə (6 gün)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
931) Kəskin respirator infeksiyalar əsasən hansı yolla yayılır?
A) Hava-damcı yolu ilə

B) Limfogen və hemotogen yol ilə

C) Limfogen yol ilə

D) Su və qida ilə

E) Hemotogen yol ilə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
932) Qrip epidemiyaları hansı mövsümlərdə baş verir?
A) Payız və qış

B) Yaz və yay

C) Qış və yaz

D) Yaz


E) Qış və yay
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
933) Fəsadsız keçən qrip adətən neçə gün davam edir və xəstəlik neçə gün ərzində müalicəsiz keçir?
A) Titrətmə dövrü 2-4 gün davam edir və 5-10 gün ərzində müalicəsiz keçib gedir

B) Titrətmə dövrü 4-6 gün davam edir və müalicəsiz keçib gedir

C) Titrətmə dövrü 1-2 gün davam edir və 3-4 gün ərzində müalicəsiz keçib gedir

D) Titrətmə dövrü 6-9 gün davam edir və müalicəsiz keçib gedir

E) Titrətmə dövrü 1-3 gün davam edir və müalicəsiz keçib gedir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə