Pediatriya


) Sitomeqalovirus etiologiyalı pnevmoniya hansı tipdə keçir?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə3/14
tarix20.09.2017
ölçüsü1,38 Mb.
#904
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

148) Sitomeqalovirus etiologiyalı pnevmoniya hansı tipdə keçir?
A) Ocaqlı

B) Poliseqmentar

C) Pay arası

D) İnterstisial

E) Ocaqlı-qovuşan
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
149) Pnevmosistoza görə risk qrupunu hansı körpələr təşkil edir?
A) Bətn daxili inkişafın ləngiməsi olanlar

B) İnstrumental müdaxiləyə məruz qalanlar ( traxeyanın intubasiyası, bronxoskopiya, ASV)

C) Göstərilən bütün qrup uşaqlar

D) Yetkin olmayanlar

E) Vaxtından əvvəl doğulanlar
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
150) Pnevmosistozun müalicəsində seçim tədbiri hansıdır?
A) Simptomatik terapiya

B) Antibiotiklərin və sulfanilamidlərin kombinasiyası

C) Hormonal müalicə

D) Antiprotozoy preparatların peroral və inhalyasiya yolu ilə təyini

E) Antibakteral
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
151) Yenidoğulmuşun virus infeksiyasından qorunmasında aparıcı rol nə oynayır?
A) Qeyri-spesifik müdafiə amilləri

B) Humoral immunitet

C) Yerli immunitet

D) Göstərilənlərin heç biri

E) Hüceyrə immuniteti
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
152) Yenidoğulmuş uşaqlarda KRVİ-nin hansı klinik forması daha çox yayılıb?
A) Traxeit

B) Laringit

C) Faringit

D) Bronxit

E) Bronxiolit
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
153) Yenidoğulmuşlarda KRVİ-dən müdafiə amillərinə hansı aiddir?
A) İnterferon yaranma

B) Faqositoz

C) İgG- anticismlər

D) Komplement sistemi

E) İgM-anticismlər
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
154) Yenidoğulmuşun orqanizmində respirator virusların eliminasiyası hansı müddətə baş verir?
A) Bir həftəyə

B) İki aya

C) Bir aya

D) Üç həftəyə

E) İki həftəyə
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
155) KRVİ fonunda digər yaşlı uşaqlara nisbətən yenidoğulmuş uşaqlarda hansı sindrom nadir halda rast gəlir?
A) Obstruktiv

B) Hipertermik

C) İnağ

D) LimfadenopatiyaE) Abdominal
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
156) Yenidoğulmuş uşaqlar arasında KRVİ-nin geniş yayılmasına immunitetin hansı xüsusiyyəti imkan yaradır?
A) İmmunitetin T-hüceyrə həlqəsinin yetkin olmaması

B) Sekretor İgA-nın aşağı olması

C) Anticismlərin tədricən toplanması və orqanizmin virusdan təmizlənməsinin ləng getməsi

D) Virus əleyhinə öz anticismlərinin olmaması

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
157) Tənəffüs çatmamazlığının dərəcəsi nə ilə müəyyən edilir?
A) Tənəffüsdə yardımçı əzələlərin iştirakı və döş qəfəsində gərginliklə

B) Göstərilən əlamətlərin hamısı ilə

C) Tənəffüsün sayı ilə

D) Sianozun olması ilə

E) Ürəkdöyünmə ilə tənəffüsün sayının nisbəti ilə
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
158) Göstərilən virus xəstəliklərindən hansı ekzantema ilə müşayət olunur?
A) Qrip

B) Respirator-sinsitial infeksiya

C) Göstərilənlərin hamısı

D) Enterovirus infeksiyası

E) Adenovirus infeksiyası
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
159) Yenidoğulmuşlarda enterovirus infeksiyası nə ilə fəsadlaşa bilər?
A) Nefritlə

B) Pnevmoniya ilə

C) Oto-antritlə

D) Pielonefritlə

E) Seroz meningit və miokarditlə
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
160) Yenidoğulmuş uşaqlarda qəfləti ölüm sindromunun ən çox rast gələn səbəbi hansıdır?
A) Hiperbilirubinemiya

B) Tənəffüs üzvlərinin xəstəlikləri

C) Aspirasion sindrom

D) Timomeqaliya

E) Anadangəlmə immunodefisit vəziyyəti
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
161) Sitomeqalovirus infeksiyasının mədəaltı vəzidə kista yaratma fenomenini nəzərə alaraq nə ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Qram mənfi etiologiyalı pnevmoniya ilə

B) Sepsislə

C) Mukovissidozla

D) Destruktiv pnevmoniya ilə

E) Pankreatitlə
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
162) Yenidoğulmuşlarda KRVİ zamanı abdominal sindromun səbəbi nədir?
A) Qidalanma rejiminin pozulması

B) Qeyri-qənaətbəxş premorbid fon

C) Dərman müalicəsi

D) Süni qidalanma

E) Mədəaltı vəzdə və bağırsaqda virusun reproduksiyası
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
163) Anadangəlmə həqiqi stridorun əsas səbəbi hansıdır?
A) Timomeqaliya

B) Qırtlağın stenozu

C) Qırtlağın qığırdaq karkasının anadangəlmə zəifliyi

D) Səs tellərinin parezi

E) Səs yarığı nahiyəsində bitişmə və bağların olması
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
164) Anadangəlmə sifilis üçün nə xarakterikdir?
A) Sadalanan əlamətlərin hamısı

B) Qara ciyərin spesifik zədələnməsi

C) Sifilitik pemfiqus

D) Sümüklərdə və göz dibində dəyişiklik

E) Rinit
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
165) Yenidoğulmuşun sifilitik pemfiqusu üçün nə xarakterdir?
A) Həyatın 2-3-cü günündən əmələ gəlməsi

B) Eyni zamanda ləkə və qovuğun olması

C) Spesifik müalicənin effektli olması

D) Qovuqcuğun hiperemilyalaşmış dəri sahəsində olması

E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
166) Yenidoğulmuşda pemfiqusun hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikası aparılır?
A) Leynerin eritrodermiyası ilə

B) Anadangəlmə sifilislə

C) Sadalanan xəstəliklərin hamısı ilə

D) Anadangəlmə bulyoz epidermolizlə

E) Ritterin eksfoliativ dermatiti ilə
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
167) Ritterin eksfoliativ dermatiti hansı qrupa aiddir?
A) Stafilokokk piodermiyasına

B) Genodermatozlara

C) Streptokokk piodermiyasına

D) Allerqodermatozlara

E) Kandidamikozlara
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
168) Reparasiya mərhələsində çapıq əmələ gəlməsi hansı patologiya üçün xarakterdir?
A) Streptokokk piodermiyası

B) Anadangəlmə bulyoz epidermolizin distrofik forması

C) Yenidoğulmuşun nekrotik fleqmonası

D) Ritterin eksfoliativ dermatiti

E) Leynerin eritrodermiyası
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
169) Yenidoğulmuşun herpetik hepatitinin kliniki şəklində sarılıqla yanaşı hansı əlamət də olur?
A) Qıcolma

B) Qusma


C) Diarreya

D) Anoreksiya

E) Hemorragik sindrom
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
170) HBs-antigen gəzdirən anadan olan yenioğulmuşa profilaktik məqsədlə spesifik immunoqlobulin nə vaxt yeridilir?
A) Doğum evindən evə yazılarkən

B) Həyatın 2-3-cü günü

C) 1 aylığında

D) Həyatın ilk saatlarında

E) 6 aya qədər
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
171) Doğuş zamanı asfiksiya keçirən yenidoğulmuşda nə inkişaf edə bilər?
A) Polisitemiya

B) Trombositopeniya

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Leykositoz

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
172) Yenidoğulmuşlarda polisitemiyanın inkişafına nə səbəb ola bilər?
A) Feto-fetal hemotransfuziya

B) Göstərilən bütün hallar

C) Anada şəkərli diabetin olması

D) Bətndaxili inkişafın ləngiməsi

E) Doğuş zamanı asfiksiya
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
173) Şəkərli diabetli anadan olan yenidoğulmuşlarda polisitemiya sindromu nə ilə əlaqədardır?
A) Hiperqlikemiya ilə

B) Eritropoezin güclənməsi ilə

C) Metabolik pozğunluqlarla

D) Bütün sadalanan amillərlə

E) Hemodinamik dəyişikliklərlə
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
174) Yenidoğulmuşda Ht-nin 65%-dən artıq olması zamanı körpədə nə müşahidə oluna bilər?
A) Ağır hiperbilirubinemiya

B) MSS-nin süstlüyü

C) Sianoz

D) Sadalanan əlamətlərin hamısı

E) Yeməkdən imtina
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
175) Yenidoğulmuşda nə zaman trombositopeniya rast gəlinir?
A) Anadangəlmə herpetik infeksiyada

B) Anadangəlmə sitomeqalovirusda

C) DDL sindromda

D) Anadangəlmə məxmərəkdə

E) Sadalanan bütün hallarda
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
176) Erkən neonatal dövrdə hemorragik sindromun inkişafına nə imkan yaradır?
A) Spesifik bətndaxili infeksiyalar

B) Sadalanan bütün hallar

C) Hipotermiya, asidoz, hiperkapniya

D) Doğuş ərəfəsində ananın qanaxmaya səbəb ola bilən dərman qəbul etməsi

E) Fetal hepatit
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
177) Yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyinin xarakter əlaməti hansıdır?
A) Qanda qlobulinlərin azalması)

B) Fibrinolizin güclənməsi

C) Trombositopeniya

D) Protrombin kompleksinin aşağı olması

E) Qanda VIII, IX, X amillərin azalması
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
178) Yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyinin klassik forma əlamətləri adətən özünü nə zaman göstərir?
A) Həyatının 2-ci həftəsində

B) Həyatın 3-5-ci günü

C) Doğuşdan dərhal sonra

D) Doğuşdan 1 ay sonra

E) Həyatın 2-cü günü
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
179) Doğulan kimi anemiyanın əsas səbəbi hansıdır?
A) İrsi hipoplastik anemiya

B) Qanitirmə

C) Eritrositar fermentlərin defisiti

D) İrsi mikrosferositoz

E) Anada anemiyanın olması
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
180) Həyatın I həftəsində yenidoğulmuşa anemiya diaqnozu qoyulması üçün hemoqlobilinin hansı səviyyəsi meyar hesab olunur?
A) 116 q/l-dən aşağı

B) 130 q/l-dən aşağı

C) 100 q/l-dən aşağı

D) 145 q/l-dən aşağı

E) 170 q/l-dən aşağı
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
181) Həyatın II həftəsində yenidoğulmuşa anemiya diaqnozu qoyulması üçün hemoqlobilinin hansı səviyyəsi meyar hesab olunur?
A) 130 q/l-dən aşağı

B) 150 q/l-dən aşağı

C) 140 q/l-dən aşağı

D) 110 q/l-lən aşağı

E) 120 q/l-dən aşağı
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
182) Həyatının 10 günlüyündə hemoqlobinin hansı səviyyəsi eritrositar kütlə yeridilməsi üçün mütləq göstərişdir?
A) 100 q/l-dən aşağı

B) 90 q/l-dən aşağı

C) 80 q/l-dən aşağı

D) 70 q/l-dən aşağı

E) 120 q/l-dən aşağı
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
183) İlk aylarda uşaqlarda hiperxrom anemiyanın inkişafına hansı defisit səbəb olur?
A) Dəmirin

B) Fol turşusunun

C) Vitamin B6 -nın

D) Vitamin E-nin

E) Vitamin B12 -nin
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
184) Mexaniki sarılıqda hansı fermentin fəallığının artması tipik sayılır?
A) Qələvi fosfataza

B) Aspartataminotransferaza (AsT)

C) Alaninaminotransferaza (AlT)

D) Aldolaza

E) Enterokinaza
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
185) Qalaktozemiya və mukovissidozda sarılığın xarakteri necə olur?
A) Konyuqasion

B) Qarışıq

C) Parenximatoz

D) Hemolitik

E) Mexaniki
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
186) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin fəsadlaşmamış formasında sarılıq adətən nə vaxt keçir?
A) 40 gündən sonra

B) I ayın sonu

C) III həftənin sonu

D) I həftənin sonu

E) II həftənin sonu
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
187) Yenidoğulmuş körpədə bilirubin intoksikasiyasının ilk əlamətinə hansı aiddir?
A) Kəskin oyanıqlıq

B) Ənsə əzələlərinin gərginliyi

C) Əzələ tonusunun artması

D) Süstlük əlamətinin əmələ gəlməsi

E) Qıcolma
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
188) Təbii qidalanma zamanı tam laktaza çatmamazlığında optimal taktika hansıdır?
A) Ana südünün miqdarını azaltmaqla antibiotik təyin etmək

B) Döşlə qidalanmanı davam etməklə laktaza fermentinin dozasını seçmək

C) Adaptasiya olunmuş qarışıqlarla süni qidalanmaya keçmək və biopreparat təyin etmək

D) Ana südünü tam kəsib laktozasız qarışıq təyin etmək

E) Keçi südü ilə qidalandırmaq
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
189) Doğuş zamanı asfiksiya keçirən yenidoğulmuşda mədə-bağırsaq traktı tərəfindən hansı patologiya daha çox rast gəlinir?
A) Qida borusunun xalaziyası

B) Nekrozlaşan enterokolit

C) Yüksək bağırsaq keçməməzliyi

D) Pilorostenoz

E) Pilorospazm
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
190) Ana südünün tərkibində olan və yenidoğulmuşun bağırsağında yerli immuniteti təmin edən immunoqlobulin sinfi hansıdır?
A) Ig A

B) Ig G


C) Ig M

D) Ig E


E) İg D
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
191) Yenidoğulmuşda bağırsaq biosenozunun formalaşmasının pozulmasının əsas səbəbi hansıdır?
A) Bətndaxili infeksiya

B) Doğuş vaxtı hipoksiya

C) Doğuşdan sonra mədə möhtəviyyatının sorulması

D) Doğum zalında reanimasion tədbirlərin aparılması

E) Həyatın ilk saatlarında döşlə qidalanmanın olmaması
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
192) Həyatın ilk günlərində hüceyrədən kənar mayenin miqdarı necə dəyişir?
A) Dəyişmir

B) Qidalanmadan asılıdır

C) Artır

D) Azalır

E) Vaxtında doğulanlarda artır, vaxtından əvvəl doğulanlarda azalır
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
193) Plazmadan elektrolitlərin aşkar itirilməsi nə ilə müşayiət olunur?
A) Aşkar tənginəfəsliklə

B) Hipertermiya ilə

C) Hipotermiya ilə

D) Qusma və nəcisin durulaşması ilə

E) Tərləmə ilə
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
194) I dərəcə susuzlaşmada diurez necə olur?
A) Bu qan zərdabında natriumun qatılığından asılıdır

B) Azalır

C) Normal olaraq qalır

D) Kəskin azalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
195) Susuzlaşma sindromu nə zaman şokla müşayiət oluna bilər?
A) I dərəcəli susuzlaşmada

B) II və III dərəcə susuzlaşmada

C) Uzun müddətli susuzlaşmada

D) Susuzlaşmanın qısa müddətdə əmələ gəlməsində

E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
196) Yenidoğulmuşlarda hiponatremiya hansı halda inkişaf edə bilər?
A) Vena daxilinə çoxlu maye yeridildikdə

B) Antidiuretik hormonun sekresiyasının azalmasında

C) Davamlı ishalda

D) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin anadangəlmə hipoplaziyasında

E) Göstərilən bütün hallarda
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
197) Yenidoğulmuş körpədə maye itkisi nə ilə nəticələnə bilər?
A) Polisitemiya ilə

B) Bütün cavablar doğrudur

C) Dövr edən qanın həcminin azalması ilə

D) Hipernatremiya ilə

E) Sarılığın artması ilə
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
198) Erkən hipokalsemiya kimlər üçün xarakterikdir?
A) Anada osteoparoz olduqda

B) Natrium hidrokarbonat yeridilmlş körpələr

C) Sadalanan bütün uşaqlar

D) Şəkərli diabeti olan analardan doğulan uşaqlar

E) Vaxtından əvvəl doğulmuşlar
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
199) Erkən hipokalsemiyanın kliniki şəkli nə ilə xarakterizə olunur?
A) Apnoe tutmaları ilə

B) Sadalanan bütün əlamətlərlə

C) Yayılmış klonik qıcolmalarla

D) Bradikardiya

E) Əzələ hipotoniyası ilə
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
200) Yenidoğulmuşun xətti (uzununa) inkişafı nə ilə müəyyən olunur?
A) Böyrəküstü vəzin funksiyası ilə

B) Çəngəlvari vəzin funksiyası ilə

C) Somatotrop hormonun səviyyəsi ilə

D) Paratireoid vəzin funksiyası ilə

E) Qalxanvari vəzin funksiyası ilə
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
201) Yenidoğulmuşlarda sinir yollarının mielinizasiyası hansı vəzin morfo-funksional yetkinliyindən asılıdır?
A) Paratireoid vəzin

B) Böyrəküstü vəzin

C) Çəngəlvari vəzin

D) Hipofizin

E) Qalxanvari vəzin
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
202) Sağlam yenidoğulmuş üçün həyatının I həftəsində əsas mübadilənin saxlanması üçün minimal tələbat nə qədərdir?
A) 80 kkal/kq/sut

B) 120 kkal/kq/sut

C) 100 kkal/kq/sut

D) 90 kkal/kq/sut

E) 60 kkal/kq/sut
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
203) Mukovissidozun bağırsaq formasında nəcisin xarakteri necə olur?
A) Az-az, tezləşmiş, az köpüklü

B) Yağlı, pis iyli, durulaşmış

C) Sıyıqvari, az köpüklü və selikli

D) Sulu, səsli, turş

E) Tezləşmiş, duru, bulanlıq selikli və yaşıl
Ədəbiyyat: Ладодо К.С. Руководство по лечебному питанию детей. Москва, 2000.
204) Mədəaltı vəzin ikincili kistofibrozu hansı halda baş verir?
A) Bruselyozda

B) Toksoplazmozda

C) Listeriozda

D) Xlamidiozda

E) Sitomeqalovirus infeksiyasında
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
205) Qıcqırmış diareya disaxaridaza çatişmazlığından başqa hansı xəstəlik üçün xarakterdir?
A) Salmonelyoz

B) Stafilokokk infeksiyası

C) Klostridioz

D) Dizenteriya

E) Rotavirus infeksiyası
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
206) Qida allergiyası olan uşaqlara hansı vitamini təyin etmək məsləhət deyil?
A) E

B) C, B1


C) B5, B15

D) Rutin


E) D
Ədəbiyyat: Ладодо К.С. Руководство по лечебному питанию детей. Москва, 2000.
207) Düz Kumbs sınağı nə vaxt müsbət olur?
A) Rh-amilə görə yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyində (YHX)

B) Enzimopatiyada

C) Talassemiyada

D) ABO- sistemi üzrə YHX-də

E) Yenidoğulmuşun hemorraqik xəstəliyində
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
208) Xroniki qanitirmə nə ilə xarakterizə olunur?
A) Leykositozla

B) Eritrositlərin hiperxromiyası və makrositozla

C) Eritrositlərin hipoxromiyası və mikrositozla

D) Trombositozla

E) Eritrositlərin normoxromiyası və normositozla
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
209) Sepsislə xəstə uşaqda hemorragik səpginin əmələ gəlməsi əsasən nə ilə əlaqədardır?
A) Qeyri rasional antibiotikoterapiya ilə

B) Damarların kövrəkliyi ilə

C) Orqanizmin sensibilizasiyası ilə

D) Angiit və trombovaskulitin inkişafı ilə

E) Laxtalanmanın artması ilə
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
210) Qram mənfi etiologiyalı osteomielitin gedişi üçün nə xarakterikdir?
A) Kəskin, aydın kliniki və rentgenoloji əlamətlər

B) Bütün variantlar eyni dərəcədə rast gəlinir

C) Yarım kəskin, tam aydın olmayan artrit və rentgenoloji əlamətlər

D) İldırımvari gediş

E) Gizli gediş
Ədəbiyyat: Володин Н.Н. Неонатология. Москва. 2005.
211) Qram mənfi etiologiyalı osteomielit üçün xarakter zədələnmə yeri hansıdır?
A) Diafizar zona

B) Epifizar zona

C) Yalniz xırda sümüklər zədələnir

D) Metafizar zona

E) Bütün zonalar eyni dərəcədə zədələnir
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
212) Bakterial ventrikulit kliniki olaraq özünü hansı əlamətlərlə göstərir?
A) Getdikcə artan kəskin kəllədaxili hipertenziya əlamətləri ilə

B) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi ilə

C) Patoloji nevroloji əlamətlərin artması ilə

D) Ümumi vəziyyətin ağırlığı ilə

E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
213) Yenidoğulmuşda qıcolma hansı halda əmələ gələ bilər?
A) Hipoqlikemiyada

B) Bütün hallarda

C) Hipomaqnemiyada

D) Hipokalsiemiyada

E) Kəllədaxili doğuş travmasında
Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Москва, 1998.
214) Sepsisin etiologiyası hansılar ola bilər?
A) Göbələk

B) Virus-bakterial

C) Virus

D) Göstərilənlərin heç biri

E) Yalnız bakterial
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
215) Yenidoğulmuşlarda sepsisin spesifik ( patoqnomonik) əlamətinə hansı aiddir?
A) Sepsis diaqnozu qoymaq üçün bir spesifik əlamət yoxdur

B) Trombositopeniya

C) Hiperleykositoz ( 1mkl kapilyar qanda 25000)

D) Qan zərdabında kəskin dövrün zülallarının artması

E) Müsbət hemokultura
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
216) Qanın kliniki analizində yenidoğulmuşlarda sistemli iltihabi reaksiyanın əlamətlərinə hansı aiddir?
A) Trombositopeniya

B) Göstərilənlərin hamısı

C) Leykoformulada 16%-dən artıq sola meyillilik

D) Anemiya

E) İlk 2 gündə leykositoz 30x109 , 3-7 gündə 20x109–dan çox, 8 gündən sonra 15x109-dan çox olduqda
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
217) Hazırda neonatal sepsisdə əvəzedici immunoterapiya aparmaq üçün daha effektiv preparat nə hesab olunur?
A) Pentaqlobin

B) Endobulin

C) İntraqlobin

D) Viferon

E) Qammaqlobulin
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003
218) Neonatal sepsis üçün TQV-nin hansı tip pozğunluğu xarakterikdir?
A) Alkaloz

B) Xarakter deyil

C) Ketoasidoz

D) Respirator asidoz

E) Laktat asidoz
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
219) Sepsisin differensial-diaqnostikasında daha əhəmiyyətli meyar hansı hesab edilir?
A) İmmunitetin, homeostazın və hemostazın pozulması

B) Qanın analizində iltihabi dəyişikliklər

C) Çoxsaylı infeksiya ocaqları

D) Hipertermiya

E) MSS-nin ağır zədələnməsi
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
220) Sepsisin erkən fazasında infuzion müalicə nəyə yönəlib?
A) Dövr edən qanın həcminin bərpasına

B) Ümumi intoksikasiyaya qarşı

C) Mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşdırılmasına

D) Qanın qatılığının və toxuma hipoksiyasının azaldılmasına

E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
221) Yenidoğulmuşa sepsis zamanı qlükokortikosteroidlərin təyini üçün mütləq göstəriş hansıdır?
A) Sepsisin çox ağır gedişi

B) Bütün cavablar doğrudur

C) Septiki şokun inkişaf etməsi

D) İnfeksion toksikozun olması

E) DDL-sindromun inkişaf etməsi
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.


Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə