Pediatriya


) Südəmər uşağa üzgüçülük təyin etməzdən qabaq hansı müayinənin aparılması vacibdir?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə7/14
tarix20.09.2017
ölçüsü1,38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

433) Südəmər uşağa üzgüçülük təyin etməzdən qabaq hansı müayinənin aparılması vacibdir?
A) FKQ

B) EKQ


C) Taxiossiloqrafiya

D) EXO- kardioqrafiya

E) Ürəyin rentgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: Осколкова М.К., Куприянова О.О. Электрокардиография у детей. М.:Медпресс.- 2001.
434) Ürəyin ultrasəs tədqiqatı zamanı hipertrofik kardiomiopatiya üçün xarakterik olan nədir?
A) Sol mədəcik boşluğunun böyüməsi

B) Mitral xordanın anomal bərkiməsi

C) Mədəciklərarası çəpərin hipertrofiyası

D) Sağ mədəcik boşluğunun böyüməsi

E) Qulaqcıqların hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Казак С.С. Вторичные кардиомиопатии у детей. К.:-2005.
435) Dilatasion kardiomiopatiya üçün aşağıdakılardan hansı xarakterdir?
A) Anomal trabekula

B) Sol mədəciyin hipertrofiyası

C) Mədəcik boşluqlarının böyüməsi

D) Mədəciklərarası çəpərin hipertrofiyası

E) Sağ mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Казак С.С. Вторичные кардиомиопатии у детей. К.:-2005.
436) İdman bölməsində məşğələyə başlamazdan əvvəl hansı müayinənin aparılması mütləq vacibdir?
A) ExoKQ

B) Reoqrafiya

C) EKQ

D) FKQ


E) Rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: Пеший М.М. Кардиология детского возраста. –Полтава - Сумы. -2003.
437) Hipertrofik kardiomiopatiyanın aşkar olunması üçün daha çox hansı informativ sayılır?
A) ExoKQ

B) FKQ + rentgenoqramma

C) EKQ

D) RentgenoqrammaE) Radioizotop tədqiqat
Ədəbiyyat: Казак С.С. Вторичные кардиомиопатии у детей. К.:-2005.
438) Mədəciklərin vaxtından əvvəl oyanması sindromu zamanı (Volf- Parkinson- Uayt sindromu ) PQ intervalı nə qədər olur?
A) 0,10 s

B) 0,18 s

C) 0,22 s

D) 0,14 s

E) 0,20 s
Ədəbiyyat: Осколкова М.К., Куприянова О.О. Электрокардиография у детей. М.:Медпресс.- 2001.
439) EKQ- də T- dişciyinin azalması nəyin nəticəsində baş verə bilməz?
A) Miokarditin

B) Ağır allerqik reaksiyaların

C) Hiperkaliemiyanın

D) Pnevmoniya zamanı infeksion-toksik kardiopatiyanın

E) Hipokaliemiyanın
Ədəbiyyat: Осколкова М.К., Куприянова О.О. Электрокардиография у детей. М.:Медпресс.- 2001.
440) EKQ-də mədəciklərin vaxtından əvvəl oyanması sindromu olan uşaqlar hansı xəstəliyin baş verməsinə görə risk qrupuna aid edilir?
A) Perikardit

B) Paroksizmal taxikardiya

C) Hipertrofik kardiomiopatiya

D) Postvirus miokarditi

E) Revmatizm
Ədəbiyyat: Осколкова М.К., Куприянова О.О. Электрокардиография у детей. М.:Медпресс.- 2001.
441) Mitral qapağın prolapsının diaqnostikası üçün hansı müayinə daha informativ sayılır?
A) FKQ

B) Reoqramma

C) Ürəyin rentgenoqramması

D) Ultrasəs müayinəsi

E) EKQ
Ədəbiyyat: Белозеров Ю.М., Болбиков В.В. Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского возраста. М: Медпресс. - 2001.
442) Mitral qapaq prolapsının mitral qapaq çatışmazlığından differensasiya etmək üçün hansı müayinənin aparılması daha informativ sayılır?
A) Exokardioqrafiya

B) Ürəyin rentgenoqramması

C) Vektorkardioqrafiya

D) Rentgenoqrafiya

E) EKQ
Ədəbiyyat: Белозеров Ю.М., Болбиков В.В. Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского возраста. М: Медпресс. - 2001.
443) Diz oynaqlarının revmatoid və vərəm mənşəli zədələnmələrinin differensial diaqnostikası üçün hansı müayinə daha informativ sayılır?
A) Revmatoid faktorunun təyini

B) Kostal plevranın qalınlaşması

C) Yüksək EÇS

D) İmmunoqlobulinlərin təyini

E) Rentgenoloji müayinə
Ədəbiyyat: Белозеров Ю.М., Болбиков В.В. Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского возраста. М: Медпресс. - 2001.
444) Aşağıdakılardan hansı düz antikoaqulyantlara aiddir?
A) Fenilin

B) Dikumarin

C) Heparin

D) Dipirdamol

E) Tiklid
Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. Симферополь. -2006.
445) Aşağıdakılardan hansı qeyri-düz antikoaqulyantlara aiddir?
A) Fenilin

B) Heparin

C) Aspirin

D) Dipiridamol

E) Tiklid
Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. Симферополь. -2006.
446) Trombositlərin aqreqasiyasını azaldan dərmanlara hansı aid deyil?
A) Prednizolon

B) Stuqeron

C) Trental

D) Dipiridamol

E) Prodektin ( parmidin )
Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. Симферополь. -2006.
447) Aşağıdakılardan hansı qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlara aid deyil?
A) Desferal

B) Lornoksikam ( ksefokam )

C) Diklofenak

D) Naproksen

E) Piroksikam
Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. Симферополь. -2006.
448) Aşağıdakılardan hansı qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlara aiddir?
A) İnstenon

B) Urbazon

C) Metipred

D) Aktovegin

E) Lornoksikam ( ksefokam )
Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. Симферополь. -2006.
449) Hormonal iltihab əleyhinə dərmanlara hansı aiddir?
A) Ketotifen

B) Lornoksikam ( ksefokam )

C) Metipred

D) Diklofenak

E) Naproksen
Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. Симферополь. -2006.
450) Revmatizm və revmatoid artritdə hormonal terapiya zamanı pəhrizə nələrin daxil edilməsi məsləhətdir?
A) Tərəvəz və meyvədən salatlar

B) Kəsmik və kefir

C) Bişmiş kartof

D) Sadalananların hamısı

E) Qurudulmuş meyvələr
Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фармакотерапия в практике семейного врача. Симферополь. -2006.
451) Hansı əlamət revmatoid artrit üçün xarakterik deyil?
A) Getdikcə xəstənin hərəkət məhdudluğu

B) R-qrafiyada oynaqlarda dəyişikliklər olmur

C) Zədələnmələrin simmetrikliyi

D) Prosesə 2 və daha artıq oynağın qoşulması

E) Səhərlər gərginlik
Ədəbiyyat: ПоповП.Н. Ревматические болезни и редкие синдромы (клиника, диагностика, лечение) Учебное пособие. Москва. 1985.
452) Hansı xəstəlik üçün burun arxası və almacıq sümüyü nahiyyəsində davamlı al-qırmızı rəngdə səpgilər xarakterikdir?
A) Sklerodermiya

B) Revmatizm

C) Dermatomiozit

D) Revmatoid artriti

E) Sistem qırmızı qurdeşənəyi
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
453) Revmatik infeksiyanın törədicisinə hansı aiddir?
A) Qızılı stafilokokk

B) Diplokokk

C) A qrup hemolitik streptokokk

D) Miksovirus

E) Klebsiella
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
454) Başqa kliniki əlamətlərə qədər Reyno sindromu hansı patalogiyada qeyd edilir?
A) Revmatizm

B) SQQ


C) Revmatoid artriti

D) Dermatomiozit

E) Sistem sklerodermiya
Ədəbiyyat: ПоповП.Н. Ревматические болезни и редкие синдромы (клиника, диагностика, лечение) Учебное пособие. Москва. 1985.
455) Aşağıdakılardan hansı ürək çatışmazlığının səbəblərinə aid deyil?
A) Anadangəlmə ürək qüsuru

B) Kəskin zəhərlənmə

C) Mədə xəstəlikləri

D) Ağ ciyər xəstəlikləri

E) Qeyri-revmatik kardit
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
456) Hansı xəstəliyi keçirmiş uşaqlar revmatizmin inkişafı üçün təhlükəli hesab olunur?
A) Hepatit

B) Skarlatina

C) Bağırsaq infeksiyası

D) Bronxit

E) KRVİ
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
457) Hansı xəstəlik zamanı getdikcə artan əzələ zəifliyi xəstənin hərəkətsizliyinə gətirib çıxarır?
A) Revmatizm

B) Revmatik artrit

C) SQQ

D) DermatomiozitE) Sklerodermiya
Ədəbiyyat: ПоповП.Н. Ревматические болезни и редкие синдромы (клиника, диагностика, лечение) Учебное пособие. Москва. 1985.
458) Hansı kliniki əlamət revmatizm üçün xarakterik deyil?
A) Proteinuriya

B) Kardit

C) Abdominal sindrom

D) Poliartrit

E) Xoreya
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
459) Sol mədəcik tipli ürək çatmamazlığı üçün xarakter olmayan hansıdır?
A) Qalop ritminin əmələ gəlməsi

B) Ağ ciyər hipertenziyası

C) Qara ciyərin böyüməsi

D) Taxikardiya

E) Taxipnoe
Ədəbiyyat: Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. К.: «Книга плюс».- 2002.
460) Oynaqların R-qrafiyasında osteoparozun olması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Qeyri-spesifik artrit

B) Bruselyoz

C) Revmatoid artrit

D) Dermatomizit

E) Revmatizm
Ədəbiyyat: Попов П.Н. Ревматические болезни и редкие синдромы (клиника, диагностика, лечение) Учебное пособие. Москва. 1985.
461) Hansı xəstəlik zamanı sinovektomiya patogenetik əsaslandırılmış müalicə hesab olunur?
A) SQQ zamanı artrit

B) İersinioz mənşəli artrit

C) Vərəm artriti

D) Revmatoid artrit

E) Brusellyoz mənşəli artrit
Ədəbiyyat: Попов П.Н. Ревматические болезни и редкие синдромы (клиника, диагностика, лечение) Учебное пособие. Москва. 1985.
462) Miokarditin əlamətlərinə aid olmayan hansıdır?
A) Funksional küyün əmələ gəlməsi

B) Hipotoniya

C) Ürək ritminin pozulması

D) AT-nin yüksəlməsi

E) Ürək sərhədlərinin genişlənməsi
Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста /Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
463) Hansı xəstəlikdə dırnaq falanqalarının osteolizi spesifik əlamət sayılır?
A) Dermatomiozit

B) Revmatoid artrit

C) SQQ

D) Dırnaqların göbələk mənşəli zədələnməsiE) Sklerodermiya
Ədəbiyyat: Попов П.Н. Ревматические болезни и редкие синдромы (клиника, диагностика, лечение) Учебное пособие. Москва. 1985.
464) Kəskin damar çatışmazlığı üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Qarında ağrılar

B) Temperaturun yüksəlməsi

C) AT yüksəlməsi

D) AT aşağı düşməsi

E) Qara ciyərin böyüməsi
Ədəbiyyat: Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. К.: «Книга плюс».- 2002.
465) Sağ mədəcik tipli ürək çatışmazlığında xarakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Assit

B) Periferik ödemlər

C) Ağ ciyərlərdə yaş xırıltılar

D) Ürəkdə ritm pozğunluğu

E) Qara ciyərin böyüməsi
Ədəbiyyat: Кардиология детского и подросткового возраста /Под ред. Казак С.С.- Донецк, 2004.
466) Aşağıdakılardan hansı II-A dərəcəli ürək çatışmazlığı üçün xarakterik deyil?
A) Tənəffüsün sayının 20% artması

B) Ürək döyünmələrin sayının 15% artması

C) Assit

D) Qara ciyərin böyüməsi

E) Kəskin taxikardiya, təngnəfəslik
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
467) Hansı xəstəlikdə yüksək dozada kortikosteroidlərin təyini patogenetik əsaslandırılmayır?
A) Revmatizm

B) Dermatomiozit

C) Revmatoid artrit

D) Qlomerulonefrit

E) Sklerodermiya
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
468) Kiçik xoreya üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Babinski simptomu

B) Hiperkinezlər

C) Qordon və Çerni simptomu

D) Süst çiyinlər simptomu

E) Baş ağrıları
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
469) Revmatik poliartritin xüsusiyyətlərinə hansı əlamət aiddir?
A) Poliartritin 10 gündən az çəkməsi

B) Oynaqlarda deformasiya

C) İri hərəki oynaqların zədələnməsi və uçucu xarakteri

D) Kiçik oynaqların simmetrik zədələnməsi

E) Poliartritin 10 gündən çox çəkməsi
Ədəbiyyat: Кардиология и ревматология детского возраста / под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю.Щербаковой - Медпрак.- 2004.
470) Doğuşdan sonra Botal (arterial) axacağın normativ bağlanma müddəti?
A) Doğumdan dərhal sonra

B) 1 aylıqda

C) 3-4 yaşa qədər

D) 6 aya qədər

E) 12 ayında
Ədəbiyyat: А. В. Прахов «Болезни сердца плода и новорожденного ребенка» 2001.г.
471) Damar çatışmazlığına aid olmayan əlamət hansıdır?
A) Dəri örtüyünün solğunluğu

B) Dövr edən qanın miqdarının artması

C) Arterial təzyiqin enməsi

D) Venoz təzyiqin enməsi

E) Ağ ciyərlərdə durğunluq əlamətləri
Ədəbiyyat: Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. К.: «Книга плюс».- 2002.

Bölmə 7. Həzm orqanlarının xəstəlikləri

472) Qida borusu patologiyası inkişafının yüksək riski hansıdır?
A) Pankreatit

B) Spastik qəbizlik

C) Biliar traktın disfunksiyası

D) Hepatit

E) Ezofaqokardial hissənin çatışmazlığı
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
473) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığına şübhə olduqda hansı müayinəni aparmaq lazımdır?
A) Su-sifon sınağının aparılması ilə mədə-bağırsaqın yolunun rentgenoloji tədqiqatını

B) Mədənin USM

C) Mədədaxili pH-metriyanı

D) Bariumla mədə-bağırsaqın yolunun rentgenoloji tədqiqatını

E) Qastrofibroduodenoskopiyanı
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
474) Qida borusunun venalarının genəlməsini aşkar etmək üçün daha informativ tədqiqat hansıdır?
A) Qanın analizi

B) Qastrofibroduodenoskopiya

C) Mədədaxili pH-metriya

D) Nəcisdə gizli qanın tədqiqi

E) Bariumla MBT –nın rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. Полный справочник гастроэнтеролога.2005.
475) Ezofagit üçün nə xarakterdir?
A) Sulu nəcis

B) Döş sümüyü boyu ağrılar

C) Meteorizm

D) Ürəkbulanma

E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005.
476) Südəmər uşaqlarda öyümənin səbəbləri hansıdır?
A) Qida borusunun ezofaqo-kardial hissəsinin qeyri – yetişkənliyi

B) Aşağı qida borusu sfinkterinin qeyri-sabit zəifləməsi

C) Bütün saydıqlarımız.

D) Pilorik hissədə mədənin yüksək tonusu

E) Qarındaxili yüksək təzyiq
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005.
477) Qıcqırmanın baş vermə səbəbi hansıdır?
A) Mədənin xorası

B) Diafraqmal yırtıq

C) Mədə möhtəviyyatının turşuluğunun artması

D) Mədə möhtəviyyatının qida borusuna çıxması

E) Qastroduodenit
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005.
478) Ketoasidoz tutmalarını nə təhrik etmir?
A) Interkurrent xəstəliklər

B) Karbohidratlarla həddən çox qidalanma

C) Yağlarla, zülallarla həddən çox qidalanma

D) Aclıq


E) Yüksək su rejimi
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. «Детские болезни» 2005.
479) Ketoasidoz zamanı qusma üçün hansı daha xarakterdir?
A) Sulu nəcis

B) Qarında ağrılar

C) Asetonuriya

D) Meteorizm

E) Baş ağrıları
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
480) Ketoasidoz zamanı ilk növbədə nə yoxlanılmalıdır?
A) Şəkər

B) Protrombin

C) SRZ

D) KreatininE) Bilirubin
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
481) Xalaziya üçün hansı simptom xarakterdir?
A) Sağ qabırğa altında ağrılar

B) Meteorizm.

C) Qəbizlik

D) Epiqastral nahiyyədə acqarına ağrılar

E) Residivləşən qusmalar
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
482) Xalaziyanı aşkar etmək üçün hansı müayinəni aparmaq lazımdır?
A) Su-sifon sınağı ilə mədənin rentgenoskopiyası

B) Koproloji tədqiqat

C) Irriqoskopiya

D) Kolonoskopiya

E) Xolesistoqrafiya
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
483) Axalaziya nə ilə müşayiət olunur ?
A) Həzm olunan qida ilə qusma

B) Öd qarışığı ilə qusma

C) Həzm olunmayan qida qarışığı ilə qusma

D) Yeməkdən 1 saat sonra öyümə ilə

E) Qıcqırma ilə
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
484) Döş sümüyü arxasında ağrılar nə ilə əlaqədardır?
A) Meteorizmlə

B) Yüksək qarındaxili təzyiqlə

C) Oddi sfinkterinin spazmı ilə

D) Hiperasidliklə

E) Reflyüks-ezofaqit zamanı qida borusunun selikli qişasının qıcıqlanması ilə
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
485) Respirator trakt tərəfindən ağırlaşma nədən baş verə bilər?
A) Qastritdən

B) Öd daşı xəstəliyindən

C) Xora xəstəliyindən

D) Qastroezofaqoreflyüks xəstəliyindən

E) Pankreatitdən
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
486) Öyümə və qusma zamanı nə baş vermir?
A) Stomatit

B) Faringit

C) Traxeobronxit

D) Bütün sadalananlar

E) Aspirasion pnevmoniya
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
487) Davamlı qusma zamanı fəsadlar arasında nə müşahidə olunmur?
A) Elektrolit mübadiləsinin pozulması

B) Eksikoz

C) Alkaloz

D) Poliuriya

E) Ketoasidoz
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
488) Uşaqlarda sekresiyanın stimulyasiyası üçün nə istifadə etmək məqsədəuyğundur?
A) Ət bulyonu

B) Kofein

C) Su ilə çörək

D) Histamin

E) Bişmiş tərəvəz
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
489) Uşaqlarda hansı hal mədə şirəsində pH –nı təyin etmək üçün göstərişdür?
A) Epiqastral nahiyyədə acqarına ağrılar

B) Disfagiya

C) Defekasiya zamanı ağrılar

D) Dizurik hal

E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
490) Xoraуadənzər dispepsiya üçün nə xarakterdir?
A) Acqarına ağrılar

B) Gəyirmə

C) Qusma

D) Bütün saydıqlarımız

E) Mədə qıcqırması
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. Полный справочник гастроэнтеролога.2005.
491) Hiperasidlik üçün nə xarakter deyil?
A) Qastroduodenal nahiyyədə acqarına ağrılar

B) Mədə qıcqırması

C) Ishal

D) Qəbizlik

E) Dilin ərplə örtülməsi
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
492) Helikobakterioz üçün nə xarakter deyil?
A) Eroziv-xoralı proses

B) Hiperasidlik

C) Duodeno-qastral reflyüks

D) Pilorik zonanın selikli qişasının hiperplaziyası

E) Polipoz
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
493) Helikobakteriozun diaqnostikasının keyfiyyət metodu hansıdır?
A) Koprologiya

B) Bioptatdan pilorik helikobakteriyanın təmiz kulturasının alınması

C) PZR metodu ilə ağız suyunda mikrobun aşkar edilməsi

D) Bioptatla müsbət ureaz testi

E) Kliniki-endoskopik tədqiqat
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
494) Helikobakterioz zamanı nə effektiv deyil?
A) Furazolidon

B) Bismut dərmanı

C) Makrolid

D) De-nol

E) Spazmolitik
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
495) Qastrit zamanı hansı tədqiqat daha informativdir?
A) Koproqramma

B) Biopsiyalı endoskopiya

C) Iridodiaqnostika

D) Rentgenokontrast tədqiqat

E) USM
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. Полный справочник гастроэнтеролога.2005.
496) Mədədən evakuasiyanı nə ləngidir?
A) Balıq

B) Maye


C) Qələvi içki

D) Qatıq


E) Ət yeməyi
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева «Полный справочник гастроэнтеролога» 2005.
497) Hansı kliniki simptomokompleks mədə çıxacağının çatışmazlığı ilə əlaqədardır?
A) Qıcqırma

B) Bağırsaqların qıcıqlanma sindromu

C) Pilorospazm

D) Qıcıqlanmış mədə

E) Residivlənən qusma
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
498) Mədə çıxacağının çatışmazlığı üçün nə xarakter deyil?
A) Yemək zamanı defekasiya hissi

B) Qəbizlik

C) Öd qarışığı olmadan qusma

D) Nəcisin durulması

E) Yemək zamanı epiqastriyada ağrılar
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
499) Mədə çıxacağının bağlanmasına nə imkan verir?
A) Yeməkdən əvvəl turş qida qəbulu

B) Yağlı qida qəbulu

C) Yeməkdən əvvəl qələvi mineral su qəbul eymək

D) Yeməyin maye ilə birlikdə qəbul edilməsi

E) Çiy süd içmək
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. «Полный справочник гастроэнтеролога».2005.
500) Mədə çıxacağının çatışmazlığı zamanı nəyi təyin etmək məqsədəuyğun deyil?
A) Motilium

B) Festal

C) Qidanı su ilə birlikdə qəbul etmək

D) Koordinaks

E) Mezim-forte
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. «Полный справочник гастроэнтеролога». 2005.
501) Mədə çıxacağının çatışmazlığı zamanı nə tövsiyə olunmur?
A) Epiqastriyada isti əməliyyatlar

B) Qidanı su ilə doldurmaq

C) Motilium

D) ) Koordinaks

E) Yeməyə turşudan başlamaq
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. «Полный справочник гастроэнтеролога». 2005.
502) 12-barmaq bağırsağın diskineziyası üçün nə xarakter deyil?
A) Dispepsiya

B) Duodenoqastral reflyüks

C) Yemək zamanı və yeməkdən dərhal sonra epiqastriyada ağrılar

D) Ürəkbulanma

E) Hipoqastriyada ağrılar
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
503) Duodenoqastral reflyüksun inkişafına nə imkan verir?
A) Mədənin divertikulu

B) BQS


C) QERX

D) Mədənin əyilməsi

E) Antral qastrit
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
504) Duodenoqastral reflyüksu aşkar etmək üçün az informativ hansıdır?
A) Qusuntu kütləsində öd qarışığı

B) Mədənin , 12-barmaq bağırsağın maye ilə USM nəticələri

C) Qastroskopiya zamanı tünd rəngdə ödün mədədə aşkar olunması

D) Hiperasidlik

E) Antral qastrit
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. «Полный справочник гастроэнтеролога». 2005.
505) Arteriomezenterial kompressiyanın daha informativ diaqnostik metodu hansıdır?
A) Bariumla rentgenokontrast polipozisiyalı tədqiqat

B) Koproqramma

C) USM

D) Duodenal zondlamaE) Endoskopiya
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
506) Arterio–mezenterial kompressiyaya şübhə olduqda hansı müayinə göstərişdir?
A) Ro-tədqiqatı horizontal pozisiyada

B) Ro-tədqiqatı vertikal pozisiyada

C) Ro- tədqiqatı diz-dirsək vəziyyətində

D) Ro- tədqiqatı vertikal , sonra isə diz-dirsək vəziyyətində

E) Maye ilə USM
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə