Pitanja za provjeru znanja iz kolegija makroekonomijaYüklə 51,5 Kb.
tarix20.09.2018
ölçüsü51,5 Kb.
#69605

PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA IZ KOLEGIJA

MAKROEKONOMIJA

2006/2007
 1. Čime se bavi makroekonomija?

 2. Tko se smatra utemeljiteljem suvremene makroekonomije? U čemu se ogleda njegov glavni doprinos makroekonomiji?

 3. Navedite glavne ciljeve makroekonomije.

 4. Koji su osnovni instrumenti koji se koriste u provođenju makroekonomske politike?

 5. Što znate o bruto domaćem proizvodu (BDP)?

 6. Što je potencijalni BDP?

 7. Kako se definira radna snaga?

 8. Zašto se kao cilj makroekonomske politike odabire stabilnost cijena?

 9. Što znate o indeksu potrošačkih cijena (CPI)?

 10. Što je podrazumijeva pod fiskalnom politikom?

 11. Što obuhvaća monetarna politika?

 12. Kada se pribjegava primjeni politike dohodaka?

 13. Objasnite kako veza s inozemstvom utječe na makroekonomsku politiku.

 14. Što je ekonomska analiza?

 15. Što je zadaća ekonomske analize?

 16. Objasnite povezanost između ekonomske statistike, ekonomske teorije i ekonomske povijesti.

 17. Objasnite razliku između kvalitativnog i kvantitativnog analitičkog pristupa.

 18. Što utvrđuje statička, a što dinamička ekonomska analiza?

 19. Objasnite pojam «matematička ekonomija».

 20. Što su strateške varijable ekonomske pojave?

 21. Koja je svrha primjene ekonomskih modela?

 22. Što su varijable modela?

 23. Navedite i ukratko obrazložite osnovne vrste makroekonomskih modela.

 24. Navedite osnovne elemete modela.

 25. Što predstavlja sustav nacionalnih računa (SNA)?

 26. Objasnite vezu između makroekonomske analze i nacionalnog računovodstva.

 27. Navedite institucionalne sektore unutar SNA 1993.

 28. Objasnite kako mekroekonomisti analiziraju gospodarske aktivnosti na godišnjoj razini.

 29. Navedite i ukratko objasnite glavne sastavnice BDP-a.

 30. Objasnite jednadžbu za osobnu potrošnju C = c0 +c1YD.

 31. Što je ravnotežni domaći proizvod? Prikažite grafički.

 32. Objasnite i grafički prikažite učinke povećanja autonomne potrošnje na domaći proizvod.

 33. Objasnite «paradoks štednje».

 34. O čemu ovisi potražnja za novcem u gospodarstvu?

 35. Što govori LM relacija?

 36. Objasnite i grafički prikažite odnos između ponude novca i kamatne stope.

 37. Opišite postupak na koji način središnja banka mijenja ponudu novca.

 38. Što je monetarna baza (primarni novac)? Objasnite povezanost između monetarne baze, monetarnog multiplikatora i ponude novca.

 39. Objasnite investicijsku jednadžbu I = (Y,i)

 40. Što govori IS relacija?

 41. Jednadžbom i grafički prikažite ravnotežu na tržištu dobara.

 42. Pomoću IS-LM modela grafički prikažite i riječima objasnite učinak (jedan učinak):

  1. povećanja poreza

  2. smanjenja poreza

  3. pada državne potrošnje

  4. porasta državne potrošnje

na domaći proizvod i kamatnu stopu.

 1. Objasnite tvrdnju da u kratkom roku smanjenje deficita može povećati investicije.

 2. Pomoću IS-LM modela grafički prikažite i riječima objasnite učinak:

  1. monetarne ekspanzije

  2. monetarne kontrakcije

 3. Ukratko objasnite kombinaciju monetarne i fiskalne politike.

 4. Objasnite kako poduzeća reagiraju na povećanje potražnje.

 5. Ukratko navedite posljedice smanjenja zaposlenosti na zaposlene i nezaposlene radnike.

 6. Kakav je položaj radnika kada je nezaposlenost velika?

 7. Što govori opća teorija nadnica?

 8. Objasnite utjecaj pregovaračke moći radnika na određivanje nadnice.

 9. Što je uvjetna nadnica?

 10. Koji su razlozi da poduzeća plaćanji nadnicu koja je veća od uvjetne nadnice?

 11. Ukratko obrazložite suštinu teorija nadnice efikasnosti.

 12. O čemu, prema teorijama nadnice efikasnosti, ovise nadnice?

 13. Objasnite jednadžbu za agregatnu nominalnu nadnicu W = PeF(u,z).

 14. Zašto razina cijena utječe na nadnice?

 15. Objasnite kako stopa nezaposlenosti (u) utječe na agregatnu nadnicu.

 16. Objasnite utjecaj ostalih čimbenika (z) na agregatnu nadnicu.

 17. Kakav učinak na cijene ima povećanje marže od strane poduzeća?

 18. Što je ravnotežna stopa nezaposlenosti ili prirodna stopa nezaposlenosti(un)?

 19. Objasnite riječima i grafički prikažite utjecaj

  1. povećanja naknada za nezaposlenost

  2. povećanja marži

na prirodnu stopu nezaposlenosti.

 1. Što je prirodna razina domaćeg proizvoda?

 2. Što prikazuje AS-AD model?

 3. Što prikazuje relacija agregatne ponude, a što relacija agregatne potražnje?

 4. Objasnite uz pomoć AS relacije kako porast domaćeg proizvoda dovodi do porasta cijena.

 5. Objasnite uz pomoć AS relacije kako porast očekivane razine cijena dovodi do porasta stvarne razine cijena.

 6. Objasnite kako se tijekom vremena domaći proizvod vraća na svoju prirodnu razinu. Grafički to prikažite.

 7. Objasnite riječima i grafički objasnite učinke monetarne ekspanzije u kratkom i srednjem roku.

 8. Što znači da je novac neutralan u srednjem roku?

 9. Preko AS-AD modela grafički prikažite što bi se dogodilo u slučaju smanjenja proračunskog deficita.

 10. Ukratko objasnite dinamičke učinke šokova na domaći proizvod i njegove pojedinačne komponente.

 11. Objasnite kako porast očekivane inflacije dovodi do porasta inflacije.

 12. Što prikazuje izvorna, a što izmijenjena Phillipsova krivulja?

 13. Ukratko objasnite mehanizam spirale nadnica i cijena.

 14. Što govori Okunov zakon?

 15. Što je normalna stopa rasta?

 16. Zašto rast domaćeg proizvoda za 1% iznad normalne stope dovodi do smanjenja stope nezaposlenosti za manje od 1%?

 17. Objasnite tvrdnju da je u srednjem roku, inflacija jednaka prilagođenom nominalnom rastu novca.

 18. Zašto u srednjem roku, stopa nezaposlenosti mora biti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti?

 19. Objasnite što se događa u srednjem roku ako središnja banka smanji stopu nominalnog rasta novca.

 20. Objasnite tvrdnju da središnja banka može odabrati distribuciju prekomjerne nezaposlenosti tijekom vremena, ali ne može promijeniti ukupan broj postotnih bodova prekomjerne nezaposlenosti.

 21. Što makroekonomisti nazivaju rastom?

 22. Kada je korisno BDP računati na osnovi pariteta kupovne moći?

 23. Navedite tri osnovne činjenice o rastu razvijenih zemalja nakon 1950-tih godina.

 24. Koji je doprinos Roberta Solowa makroekonomskoj analizi?

 25. Što određuje koliki će domaći proizvod za dane veličine kapitala i rada biti proizveden?

 26. Objasnite svojstvo opadajućih prinosa na kapital.

 27. Odakle dolazi rast domaćeg proizvoda po radniku.

 28. Objasnite riječima i grafički prikažite kako unapređenje stanja tehnologije utječe na funkciju proizvodnje i domaći proizvod po radniku pri danoj razini kapitala po radniku.

 29. Objasnite jednadžbu za domaći proizvod Y = F (K, AN)

 30. Objasnite ulogu ljudskog kapitala u rastu domaćeg proizvoda. Kako se vrednuje ljudski kapital?

 31. Što prikazuju modeli endogenog rasta?

 32. Kakva je veza između akumulacije kapitala i rasta?

 33. Objasnite riječima i grafički prikažite kretanje kapitala po efektivnom radniku i domaćeg proizvoda po efektivnom radniku.

 34. Objasnite vezu između amortizacije, investicija i rasta.

 35. Što se naziva stabilnim stanjem gospodarstva?

 36. Objasnite riječima i grafički prikažite učinke stope štednje na rast.

 37. Objasnite pojam: razina kapitala prema «zlatnom pravilu»?

 38. Čemu je u stabilnom gospodarstvu stopa rasta domaćeg proizvoda jednaka?

 39. Koja je uloga istraživanja i razvoja (R&D) u tehnološkom napretku?

 40. Što podrazumijeva pojam plodnosti istraživanja, a što iskoristivost rezultata istraživanja?

 41. Riječima objasnite i grafički prikažite učinke povećanja produktivnosti na domaći proizvod u kratkom roku.

 42. Objasnite jednadžbu određivanja nadnice W = AePeF(u,z).

 43. Kako povećanje produktivnosti utječe na prirodnu stopu nezaposlenosti? Grafički prikažite.

 44. Zašto dolazi do porasta nejednakosti nadnica?


Yüklə 51,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə