Pojem streamYüklə 445 b.
tarix08.04.2018
ölçüsü445 b.


pojem stream

 • pojem stream

  • binárny
  • textový
 • životný cyklus streamu

 • súborové streamy

 • výnimky

 • bufferované streamy

 • stream a klávesnica


ak chceme získavať údaje z, alebo posielať údaje do miesta iného ako náš program, potrebujeme vytvoriť komunikačný kanál pre prenos informácií

 • ak chceme získavať údaje z, alebo posielať údaje do miesta iného ako náš program, potrebujeme vytvoriť komunikačný kanál pre prenos informácií

 • kanál označuje sa ako stream

  • možno si ho predstaviť ako trubku (stream), ktorej koniec máme k dispozícii
   • z trubky nám môžu údaje vypadávať (po jednom, sekvenčne za sebou)
   • alebo ich do nej môžeme vkladať (opäť po jednom)
 • prostredníctvom streamov vieme pristupovať k:

  • pamäti
  • súboru
  • používateľskému vstupu/výstupu
  • IP sieti a pod.


knižnica java.io obsahuje komplexnú hierarchiu (viď tutorial)

 • knižnica java.io obsahuje komplexnú hierarchiu (viď tutorial)

 • základné rozdelenie:

  • binárne (abstraktné triedy InputStream, OutputStream)
   • pracujú so surovými bajtami (číselné hodnoty reprezentujúce napr. znaky – ASCII, Unicode)
  • textové (abstraktné triedy Reader, Writer)
   • prekladajú bajty (resp. skupiny bajtov) podľa nastavenia prostredia: 1 znak = 1 alebo 2 bajty


životný cyklus:

 • životný cyklus:

  • vytvorenie
  • otvorenie – stream sa často otvára už pri vytvorení, pokiaľ však otvorený nebol, je nutné túto operáciu vykonať (alokácia potrebných systémových prostriedkov)
  • vlastná práca – vykonávajú sa potrebné operácie (volanie metód streamu)
  • uzatvorenie – nutné z dôvodov:
   • nezapísania údajov v cache
   • zablokované pre ostatné objekty/procesy/používateľov


všetky chybové stavy sú riešené výnimkami

 • všetky chybové stavy sú riešené výnimkami

 • základná výnimka IOException

 • výnimka je povinná

  • bez jej použitia program neskompilujete
  • je spoločná pre všetky streamy
  • každý príkaz streamu v nej musí byť uzavretý


FileInputStream, FileOutputStream – príklad

 • FileInputStream, FileOutputStream – príklad

 • Vygenerujte pole náhodných čísel a zapíšte ho do súboru.už spomenutá výnimka

 • už spomenutá výnimka

  • udalosť, ktorá vzniká počas behu programu a prerušuje normálny tok inštrukcií
  • obvykle ide o chybu
 • výnimky sa odchytávajú prostredníctvom bloku try – catch – finally

  • try = skús
   • ohraničuje blok príkazov, v ktorom môže dôjsť k chybe
  • catch = odchyť (chybu)
   • ukončuje blok príkazov a zároveň popisuje, čo sa má stať, ak ku chybe došlo (napr. vypísať info)
  • finally = ukončenie
   • kód, ktorý sa má vykonať aj v prípade výnimky, aj ak k nej nedôjde (napr. uvoľnenie pamäte)


int i;

 • int i;

 • String s;

 • ...

 • try

 • {

 • i=Integer.parseInt(s);

 • }

 • catch(NumberFormatException e)

 • {

 • System.out.println("Retazec nie je cislo!");

 • }...

 • ...

 • try

 • {

 • ...

 • subor.close();

 • }

 • catch (IOException e)

 • {

 • System.out.println("Chyba:"+e.getMessage());

 • }

 • IOException – vstupno/výstupná výnimka

  • detailnú informáciu o nej možno získať z metódy getMessage


public static void main(String[] args) {

 • public static void main(String[] args) {

 • int[] pole= new int[10];

 • for(int i=0;i

 • pole[i] = (int) (Math.random()*100);

 • System.out.println(pole[i]);

 • }

 • try

 • {

 • OutputStream ff = new FileOutputStream("udaje.dat");

 • for(int i=0;i

 • ff.write(pole[i]);

 • }

 • ff.close();

 • } catch (IOException e) {

 • // ak pride k chybem vypise sa ku akej

 • System.out.println(e.getMessage());

 • }

 • }65

 • 65

 • 38

 • 44

 • 60

 • 18

 • 47

 • 74

 • 27

 • 14

 • 36// nacitavame aj znak konca suboru, pole musi byt vacsie

 • // nacitavame aj znak konca suboru, pole musi byt vacsie

 • int[] pole= new int[20];

 • int i=0; // ukazovatel na nacitavany prvok v poli

 • try

 • { // InputStream sluzi na citanie

 • InputStream ff = new FileInputStream("udaje.dat");

 • do

 • {

 • pole[i] = ff.read(); // do pole[i] nacita bajt z ff

 • i++; // dalsi prvok

 • // ak sa precita -1 je to info o konci suboru

 • } while (pole[i]>-1);

 • ff.close(); // zavretie suboru

 • } catch (IOException e) { // lapame vynimku

 • System.out.println(e.getMessage()); // vypis detailu

 • }ak si chcete overiť fungovanie odchytávania chýb, vymažte súbor a spustite program, ktorý sa ho pokúsi otvoriť

 • ak si chcete overiť fungovanie odchytávania chýb, vymažte súbor a spustite program, ktorý sa ho pokúsi otvoriťprepíšte obsah súboru na text a pokúste sa ho v Jave prečítať a vypísať v textovej podobe.

 • prepíšte obsah súboru na text a pokúste sa ho v Jave prečítať a vypísať v textovej podobe.

 • čítanie a výpis predošlým spôsobom zrejme veľa úžitku neprinesie

 • prečítané údaje (bajt) pretypujeme na char (pretypovanie poznáme už z minulej prednášky):

  • je však potrebné ošetriť prečítanie konca súboru
  • pretypovanie hodnoty -1 na char vráti nedefinovanú hodnotu


char[] pole = new char[20]; // pole je znakove

 • char[] pole = new char[20]; // pole je znakove

 • int cislo,i=0;

 • try

 • { InputStream ff = new FileInputStream("udaje.dat");

 • do

 • {

 • cislo = ff.read(); // precita udaj zo suboru ako bajt

 • if (cislo>-1) { // ak nie je koniec

 • pole[i] = (char) cislo; // pretypuje udaj na char

 • i++; // zvysi pocet precitanych prvkov

 • }

 • } while (cislo>-1); // a zisti ci bol koniec suboru

 • ff.close(); // zavrie subor

 • } catch (IOException e) { System.out.println(e.getMessage()); }čítanie súboru po bytoch však nie je naším cieľom

 • čítanie súboru po bytoch však nie je naším cieľom

  • v prípade Unicode by sme už museli znak vytvárať z dvojice bajtov a počas práce by sme určite narazili na množstvo ďalších obmedzení
 • práca s bajtami je navyše veľmi neefektívna:

  • každé prečítanie a každý zápis sa vykonáva priamo na zdroji (na fyzickom zariadení) => zaťažovanie súborového systému, zdržiavanie, opotrebúvanie hardvéru atď.
 • pre prácu s textom, ktorá tvorí veľkú väčšinu práce je žiaduce používať „bezpečnejšie“ typy:

  • Reader, Writer


streamy, ktoré okrem základných operácií obsahujú buffer (vyrovnávaciu pamäť) a sadu ďalších operácií, prostredníctvom ktorých optimalizujú prístup k údajom

 • streamy, ktoré okrem základných operácií obsahujú buffer (vyrovnávaciu pamäť) a sadu ďalších operácií, prostredníctvom ktorých optimalizujú prístup k údajom

 • bufferovaný stream vytvárame obvykle tak, že mu ako vstupný parameter konštruktora zadáme podriadený stream, napr.:

 • BufferedReader br =

 • new BufferedReader(new FileReader("subor.txt"));

 • umožňuje čítanie riadkov:

 • s = br.readLine()

 • najvrchnejší „stream“ pri svojom zavretí uzavrie aj všetky „nižšie postavené“Napíšte program schopný prečítať zadaný textový súbor po riadkoch a vypísať ich.

 • Napíšte program schopný prečítať zadaný textový súbor po riadkoch a vypísať ich.String riadok;

 • String riadok;

 • try

 • {

 • // vytvorim filereader na čítanie z textového suboru

 • FileReader ff = new FileReader("udaje.txt");

 • // „zabalim ho“ do bufferovanej triedy

 • BufferedReader subor = new BufferedReader (ff);

 • do {

 • riadok = subor.readLine(); // precitam riadok

 • // ak nebol koniec suboru (hodnota null) vypisem

 • if (riadok != null ) System.out.println(riadok);

 • } while (riadok != null); // kym nie je koniec sub.

 • subor.close(); // zavriem najvrchnejsi stream

 • }

 • catch (IOException e) {

 • System.out.println(e.getMessage());

 • }Napíšte program, ktorý vygeneruje zadaný počet náhodných celých čísel a uloží ich do textového súboru.

 • Napíšte program, ktorý vygeneruje zadaný počet náhodných celých čísel a uloží ich do textového súboru.

 • pri riešení použite InputDialog, v našom riešení nastavíme hodnotu v kóde • Zabezpečte, aby každé číslo bolo uložené v osobitnom riadku.int cislo, pocet=10;

 • int cislo, pocet=10;

 • String txt;

 • try

 • {// pre zapis zase File- a Buffered-Writer

 • FileWriter ff = new FileWriter("cisla.txt");

 • BufferedWriter subor = new BufferedWriter (ff);

 • for(int i=0;i

 • cislo = (int) (-500+Math.random()*1001); // nah. cislo txt = Integer.toString(cislo); // prevod na string

 • subor.write(txt);// zapis textu do suboru

 • subor.newLine(); // odriadkovanie, resp. doplnenie „/n“

 • }

 • subor.close(); // zatvorenie suboru

 • }

 • catch (IOException e) {

 • System.out.println(e.getMessage()); }údaje prichádzajú do programu cez buffer

 • údaje prichádzajú do programu cez buffer

 • na začiatku bolo preto pre nás jednoduchšie volať InputDialog, ktorý vracal string

 • niekedy je však nevyhnutné použiť aj konzolový vstupcez InputStreamReader „tečú“ znaky z System.in a následne sa preklápajú do BufferredReadera, odkiaľ už vieme prečítať celý riadok

 • cez InputStreamReader „tečú“ znaky z System.in a následne sa preklápajú do BufferredReadera, odkiaľ už vieme prečítať celý riadok

 • try {

 • // vytvorim kb ako stream zo vstupu

 • InputStreamReader kb = new InputStreamReader (System.in);

 • // „obalim“ ho buferom

 • BufferedReader bufer = new BufferedReader (kb);

 • // ten disponuje metodou na precitanie riadku

 • // ukoncenie riadku na vstupe oznamim Enterom

 • String vstup = bufer.readLine();

 • // koniec prace s buferom

 • bufer.close();

 • }catch (IOException e) {

 • System.out.println(e.getMessage());

 • }analógia, čítam vstup kým nestlačím Enter

 • analógia, čítam vstup kým nestlačím Enter

 • následne sa začne spracúvať buffer

 • dôležitou je podmienka ukončenia

  • napr. Enter? (ukončovací znak \n)
  • iný znak (0, x a pod.)


String vstup="";

 • String vstup="";

 • char znak;

 • int i=0;

 • try {

 • InputStreamReader kb = new InputStreamReader(System.in);

 • BufferedReader bufer = new BufferedReader (kb);

 • do {

 • i = bufer.read(); // udaj vstupi ako cislo bajt

 • znak = (char) i; // pretypuje sa na znak

 • // prida sa k vstupnemu retazcu

 • vstup = vstup + String.valueOf(znak); System.out.println("data:"+vstup); // kontrolny vypis

 • } while (znak != '\n'); // ukoncovacia podmienka-ENTER

 • bufer.close(); // uzatvorenie buffera

 • }

 • catch (IOException e) {

 • System.out.println(e.getMessage());}Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə