Pol is düRÜstlüYÜ haqqin da vəSAİTYüklə 3,61 Kb.

səhifə1/154
tarix18.06.2018
ölçüsü3,61 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   154 
 
POL
İS DÜRÜSTLÜYÜ  
HAQQIN
DA VƏSAİT 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı - 2015 
 
 
 Min
nətdarlıq  
 
Polis Dürüstlüyü Konsepsiyasi DCAF-
ın aparici Polis Məsləhətçisi Pyer Aepli  (Pierre 
Aepli) t
ərəfindən hazırlanmış və koordinasiya edilmişdir. 
Biz, h
əmçinin, dəyərli şərhlərinə, töhvələrinə və məsləhətləri ilə öz töhvələrini vermiş 
aşağıdakı müəlliflərə Daniela Abeztout, Alero Okorodudu, Sofia Hoffmann, Reto Brun-
hart, Mark Remillard v
ə Marta Baillargeonaya təşəkkür edirik. 
Bi
zim işimizdə zəhməti olan digər şəxslərə də çox təşəkkür edirik: Ken Kostyo-ya 
əsasən redaktə işlərində köməyə görə və Çerri Ekinse isə, kitabı yenidən oxuyub düzəliş-
l
ər etdiyinə görə.  
 
Polis Dürüstlüyü V
əsaiti 
Polis Dürüstlüyü V
əsaiti,  polis korrupsiyasını cilovlamaq üçün təsirli tədbirlər görül-
m
əsi istiqamətində polis xidmətlərinə kömək etmək, polisin cinayətgarlığa qarşı mübari-
z
əsində imkanlarını artırmaq,ictimai təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılmasında  və polis sis-
temind
ə qanun aliliyi və polisə ictimaiyyətin inamının artırılmasına kömək etmək məqsə-
di da
şıyır.  Vəsait aşağıdakı doqquz fəsildən ibarətdir 
 
1.
 
Gi
riş: korrupsiya və polis fəaliyyəti 
2.
 
D
əyərlər,qaydalar və davranış 
3.
 
T
əşkilat 
4.
 
Etik m
əsələlərlə üzləşən polis işcilərinə dəstək 
5.
 
Daxili n
əzarət 
6.
 
K
ənardan baxış və nəzarət 
7.
 
T
əhqiqat 
8.
 
Imkanlar yara
dılması 
9.
 
Vasit
ələr 

  
 
 
 
 
ACKNOWLEDGEMENT
  
 
“The publication of this book has been funded by the Directorate for Secu-
rity Policy (SIPOL) – Swiss Federal Department of Defense, Civil Protection 
and Sports.” 
 
 
 
 
 
 DCAF 
Silah
lı Qüvvələr Üzərində Demokratik Nəzarət üzrə Cenevrə Mərkəzi(DCAF-The 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) t
əhlükəsizlik sektoru islaha-
tı (TSİ) və təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyini təşviq edir.                                       
DCAF ölk
ədaxili məsləhətlər və praktiki kömək proqramları təklif edir, beynəlxalq və 
ölk
ədaxili səviyyələrdə uyğun demokratik normaları inkişaf etdirir və təşviq edir, qabaq-
cıl praktikaları dəstəkləyir və təhlükəsizlik sektorunda səmərəli demokrtaik idarəçiliyi tə-
min etm
ək üçün tövsiyələr verir.  
DCAF höküm
ətlərlə, parlamentlərlə, vətəndaş cəmiyyətləri ilə, beynəlxalq təşkilatlarla 
v
ə təhlükəsizlik sektorunun fiqurları olan polis,hüquq orqanları, kəşfiyyat orqanları, sər-
h
əd təhlükəsizliyi xidmətləri və ordu ilə tərəfdaşlıq edir. 
 
DCAF Norvec Xari
ci Işlər Nazirliyi bu Vəsaitin çapı üçün etdityi dəstəyə görə dərin 
minn
ətdarlıq edir..  
Üz qa
bığı ©  
© DCAF, Norveck, 2011 
ISBN 978-9952-494-57-0 
  
 
Az
ərbaycan dilindəki tərcüməni mülki-hərbi münasibətlər üzrə tədqiqatçı –alim 
Elxan Mehdiyev redakt
ə etmişdir. 
 
 
 
 
 
 İçindəkilər 
 
V
əsait haqqında
 .......................................................................................................................15
 
 
Qısa başlıqlar
....................................................................... .....................................................25 
 
1-ci F
əsil 
..........................................................................................................................29
 
 
1-ci Bölm
ə: 
 
1-ci F
əsilə Giriş 
2-ci Bölm
ə: 
 
Polis korrupsiya
sı ilə bağlı təriflər 
2.1.  
Korrupsiya n
ədir? 
 
2.2.  
Polis n
ədir?  
 
2.3.  
Polis m
ədəniyyəti nədir?  
 
2.4.  
Polis korrupsiya
sı nədir? 
 
2.5.  
Sistemli korrupsiya n
ədir? 
 
2.6.  
Polis korrupsiya
sı növləri və digər uyğunsuz davranışlar   
 
2.7.  
Polis qanunsuzlu
ğunun digər növləri və qeyri-etik(uyğunsuz) davranışı 
3-cü Bölm
ə:   
Polis korrupsiya
sı və uyğunsuz davranışa qarşı mübarizənin 
                                       mühümlüyü  
4-cü Bölm
ə:   
Etik polis xidm
ətinin qurulması   
4.1.  
Polis korrupsiya
sı və uyğunsuz davranış ilə məşğul olmağın metodları  
 
4.2.  
Polis f
əaliyyətində özəlləşdirmə və outsorsing işlərinin potensial  
t
əhlükələri  
      4.3. Korrupsiyaya qar
şı mübarizənin məsuliyyətləri 
4.4.  
Əsasən nəyin üzərinə yönəlməli? 
 
4.5.  
M
əhsuldar anti-korrupsiya tədbirləri üçün şərtlər və üzləşilən çətinliklər?  

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   154


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə