Ponašanje studenata prilikom traženja informacija u elektroničkom okruženjuYüklə 438,64 Kb.
səhifə9/12
tarix14.09.2018
ölçüsü438,64 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5. Zaključak


U ovom je radu predstavljeno istraživanje ponašanja studenata Sveučilišta J.J. Strossmayera prilikom traženja informacija u elektroničkom okruženju. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti ponašanje studenata različitih studijskih smjerova i prethodnih iskustava prilikom traženja informacija na širem spektru elektroničkih izvora informacija. Prilikom ispitivanja bilježilo se vrijeme potrebno za rješavanje problemskih zadataka, broj pritisaka na miš, koraci koje studenti poduzimaju, izvore koje konzultiraju i ključne riječi koje koriste prilikom pretraživanja te komentari ispitanica i osjećaji koji se javljaju u različitim fazama pretraživanja. Ovisno o ishodu pretraživanja, ocjenjivala se uspješnost studenata.

Istraživanje je započeto sa sljedećim pretpostavkama:H1. Studenti informacijskih znanosti u kraćem će roku pronaći tražene informacije od studenata ostalih smjerova.

Rezultati istraživanja pokazali su da su studentice informacijskih znanosti problemske zadatke riješile za 42 minute i 58 sekundi, a studentice ekonomije, psihologije i kulturologije za 32 minute i 45 sekundi. S obzirom da su studentice ekonomije, psihologije i kulturologije u krećem vremenskom roku riješile problemske zadatke od studentica informacijskih znanosti, odbacuje se prva hipoteza istraživanja.H2. Studenti informacijskih znanosti informacije će pronaći s manje pritisaka na miš.

Prilikom rješavanja problemskih zadataka, studentice informacijskih znanosti su ukupno 337 puta, a studentice ekonomije, psihologije i kulturologije ukupno 198 puta kliknule na miš. S obzirom da su studentice ostalih smjerova manje puta pritisnule na miš od studentica informacijskih znanosti prilikom rješavanja problemskih zadataka, odbacuje se druga hipoteza istraživanja.H3. Svi studenti kao početni korak pretraživanja biraju Google tražilicu.

Analizom odgovora ispitanica u početnoj anketi i strategija korištenih prilikom rješavanja problemskih zadataka u središnjem dijelu istraživanja primijećeno je da sve ispitanice kao početni korak u pretraživanju koriste tražilicu Google, čime je potvrđena treća hipoteza istraživanja.H4. Nema razlike u strategiji pretraživanja kod studenata informacijskih znanosti i studenata ostalih smjerova.

Promatranjem koraka koje studentice poduzimaju tijekom pretraživanja informacija u širokom spektru elektroničkih izvora informacija, identificirala se univerzalna strategija pretraživanja koju koriste sve ispitanice, neovisno o studijskom smjeru, čime je potvrđena četvrta hipoteza istraživanja.

Zanimljivi rezultati dobiveni su i promatranjem reakcija studentica i njihovih osjećaja koji se javljaju tijekom rješavanja problemskih zadataka. Bilježenjem navedenih elemenata uspjeli smo identificirati osjećaje koji se javljaju u pojedinim fazama pretraživanja koji se podudaraju s prethodnim, sličnim istraživanjima. Otkrilo se da, unatoč različitostima kao što su studijski smjer, prethodna edukacija i iskustvo u polju pretraživanja informacija, postoje neka univerzalna ponašanja i strategije pretraživanja primijećene kod svih ispitanica. No, kada govorimo o osjećajima koji se javljaju prilikom pretraživanja i uspješnosti rješavanja problemskih zadataka, postoje jasno vidljive razlike među ispitanicama. Navedene razlike snažno se vezuju uz motivaciju te značajke i osobine svake pojedine ličnosti.

Komentari ispitanica su također ponudili zanimljive zaključke. Primjerice, studentice informacijskih znanosti su kritički vrednovale svoje pretraživanje te navodile kako bi drukčije postupile ukoliko bi ponovno rješavale zadatke. Studentice ekonomije i kulturologije su probleme s kojima su se susrele prilikom pretraživanja opravdavale činjenicom da tijekom studija nisu morale tražiti stručne informacije niti ih kritički vrednovati, jer profesori to od njih nisu očekivali. Iz ovoga bi se mogao izvući zaključak da bi, poboljšanjem podučavanja informacijskoj pismenosti na pojedinim studijima kroz izradu seminarskih i drugih stručnih radova te kritičnijim ocjenjivanjem navedenih radova, studentice mnogo više naučile te na kraju i profitirale edukacijom koja bi ih pripremila na daljnji samostalni rad i usavršavanje koje je sastavni dio informacijskog društva prema kojem se krećemo.

Rezultati ovog istraživanja dali su zanimljiv uvid u jedinstvene obrasce ponašanja kod studenata Sveučilišta J.J. Strossmayera prilikom pretraživanja informacija u elektroničkom okruženju. Dvije od početne četiri hipoteze su se potvrdile, no da bi dobili jasniji uvid u ovu problematiku, svakako su potrebna daljnja istraživanja s većim brojem studenata.

6. Literatura


[1] Allen, David; Wilson, T.D. Information overload: context and causes. // New Review of Information Behaviour Research 4, 1(2003), 31-44. URL: https://cloud.irb.hr/proxy/nph-proxy.cgi/10/http/web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer=3fsid=3d0572e4e8-7750-4e14-97a2-97bf2d7e0ad3=2540sessionmgr115=26vid=3d6=26hid=3d103 (2014-08-03)

[2] Andrlić, Berislav; Idlbek, Robert; Kotur, Branka. WebPAC Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek: studija uporabljivosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 49, 2(2006), 50-61. URL: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/93 (2014-12-06)


[3] Barić, Vinko; Jelač Raguž, Mirjana. Hrvatska na putu prema društvu znanja. // Poslovna izvrsnost 4, 2(2010), 57-76. URL: http://hrcak.srce.hr/60699 (2014-09-03)
[4] Bates, Marcia. Indexing and access for digital libraries and the internet: human, database, and domain factors. // Journal of the American Society for Information Science 49, 13(1998), 1185-1205. URL: http://ptarpp2.uitm.edu.my/silibus/indexingaccess.pdf (2014-09-07)
[5] Bates, M. The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface. // Online Review 13, 5(1982), 407-424. URL: https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/612/Articles/Bates.pdf (2014-06-17)
[6] Bates, Marcia J. Toward an integrated model of information seeking and searching. // The Fourth International Conference on Information Needs: Seeking and Use in Different Contexts. Portugal: Lisbon, 2002. 1-15. URL: http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/info_SeekSearch-i-030329.html (2014-06-17)
[7] Belkin, N.J.; Oddy, R.N.; Brooks, H.M. Ask for information retrieval: part 1. background and theory. // Journal of Documentation 38, 2(1982), 61-71.

Filozofski fakultet Osijek: knjižnica. URL: http://web.ffos.hr/knjiznica/?id=65 (2014-09-03)


[8] Dervin, Brenda. From the mind's eye of the user: the sense-making qualitative-quantitative methodology. // Qualitative research in information management / Glazier, Jack D.; Powell, Ronald R. Englewood: Libraries Unlimited, 1992. 61-84. URL: http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/612/Articles/DervinMindseye.pdf (2014-08-15)
[9] Hasenay, Sanda; Mokriš Marendić, Svjetlana. Iz naših knjižnica: informacijsko opismenjavanje korisnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. // Kemija u industriji 57, 12(2008), 556-558. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=46435 (2014-09-03)
[10] Ingwersen, Peter. Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of cognitive IR theory. // Journal of Documentation 52, 1(1996), 3-50.
[11] Kuhlthau, Carol C. Inside the search process: information seeking from the user's perspective. // Journal of the American Society for Information Science 42, 5(1991), 361-371. URL: https://cloud.irb.hr/proxy/nph-proxy.cgi/10/http/web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer=3fsid=3d709cfe55-c364-4ec8-aea4-cba00d914b2b=2540sessionmgr114=26vid=3d0=26hid=3d123 (2013-11-15)

[12] Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima- pronađeni u informacijskom opismenjavanju. // Medijska istraživanja 18, 1(2012), 125-142. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=127116 (2014-10-17)


[13] Leonard, L. E. Inter-indexer consistency studies, 1954-1975: a review of the literature and summary of the study results. 1-52 URL: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/3885/gslisoccasionalpv00000i00131.pdf?sequence=1 (2014-09-15)
[14] Marshall, Todd. The atlas of new librarianship: sense-making, 2011. URL: http://www.newlibrarianship.org/wordpress/?s=Sense-making (2014-09-20)
[15] Meadow, Charles T. Information retrieval: a view of its past, present and future. // Information Science: Where has it been, where is it going? Proceedings of the Annual Conference of the Canadian Association for Information Science. Quebec: Sherbrooke, 1999. 190-196. URL: http://www.cais-acsi.ca/ojs/index.php/cais/article/view/347 (2014-08-03)
[16] Petr Balog, Kornelija. Uvodni koncepti. Principi informacijskog pretraživanja. Sveučilište J.J. Strossmayer, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti. Osijek, 18.10.2011. [Predavanje]
[17] Robins, David. Interactive information retrieval: context and basic notions. // Informing Science 7, 2(2000), 57-61. URL: http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p57-62.pdf (2013-11-14)
[18] Rowlands, Ian… [et al.]. The Google generation: the information behaviour of the researcher of the future. // Aslib Proceedings 60, 4(2008), 290-310. URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00012530810887953 (2014-10-17)
[19] Sanderson, Mark; Croft, W. Bruce. The history of information retrieval research. // Proceedings of the IEEE: 100th anniversary issue, 100(2012), 1444-1451. URL: http://ciir-publications.cs.umass.edu/getpdf.php?id=1066 (2014-09-05)
[20] Saračević, Tefko; Kantor, Paul; Chamis, Alice Y.; Trivison, Donna. A study of information seeking and retrieving. // Journal of the American Society for Information Science 39, 3(1988). 161-176. URL: https://cloud.irb.hr/proxy/nph-proxy.cgi/10/http/web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer=3fvid=3d5=26sid=3d7ed1d980-e789-4f22-9cc1-852e8a28c705=2540sessionmgr4002=26hid=3d4109 (2014-09-15)

[21]Saračević, Tefko. Interaction in information retrieval, 1998. URL: http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e530/Lectures/ (2014-08-15)


[22] Saračević, Tefko. Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Filozofski fakultet: Osijek, 2006.
[23] Saračević, T. The stratified model of information retrieval interaction: extension and applications. // Proceedings of the American Society for Information Science 34(1997), 313-328.
[24] Savage-Knepshield, Pamela A.; Belkin, Nicholas J. Interaction in information retrieval: trends over time. // Journal of the American Society for Information Science 50, 12(1999), 1067-1082. URL: https://cloud.irb.hr/proxy/nph-proxy.cgi/10/http/web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer=3fsid=3d4aeb987d-2cef-4bc5-adfb-5b8ed45dbbe0=2540sessionmgr110=26vid=3d0=26hid=3d123 (2013-11-14)
[25] Savolainen, Reijo. Everyday life information seeking. // Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. izd. Boca Raton, FL: CRC Press, c2010.
[26] Spink, Amanda; Cole, Charles. Human information behavior: integrating diverse approaches and information use. // Journal of the American Society for Information Science and Technology 57, 1(2006), 25-35.
[27] Škorić, Lea…[et al.]. Informacijska pismenost u nastavnom programu diplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 3/4(2012), 17-28. URL: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/108 (2014-09-03)
[28] Špiranec, Sonja. Informacijska pismenost. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zavod za informacijske studije, 2008. Str. 50.

[29] Taylor, Robert S. Question-negotiation and information seeking in libraries. // College and Research Libraries 29, 5(1968), 178-194. URL: http://crl.acrl.org/content/29/3/178.full.pdf+html (2014-01-20)


[30] Van Someren, M.V.; Barnard, Yvonne F.; Sandberg, J.A.C. The think aloud method: a practical guide to modelling cognitive processes. London: Academic Press, 1994. URL: http://www.researchgate.net/publication/215439100_The_think_aloud_method_A_practical_guide_to_modelling_cognitive_processes/links/00463517ae0d3c12c0000000 (2014-10-01)
[31] Wilson, T.D. Human information behavior. // Informing Science 3, 2(2000), 49-55. URL: http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf (2014-09-05)
[32] Wilson, T. D. Information behavior: an interdisciplinary perspective. // Information Processing & Management 33, 4(1997), 551-572. URL: http://ptarpp2.uitm.edu.my/silibus/infoBehavior.pdf (2014-09-05)
[33] Wilson, T.D. Models in information behaviour research. // Journal of Documentation 55, 3(1999), 249-270. URL: http://www2.hawaii.edu/~donnab/lis610/TDWilson_Only_1999.pdf (2014-09-25)
[34] Zubac, Andreja; Tominac, Andreja. Digitalna knjižnica kao podrška sveučilišnoj nastavi i istraživačkome radu na daljinu: elektronički izvori za elektroničko učenje na hrvatskim sveučilištima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 2(2012), 65-82. URL: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107 (2013-07-05)

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə