Postmodern sanatta eklektik nesneler hikmet ŞahinYüklə 176,76 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix06.02.2018
ölçüsü176,76 Kb.
#26160
  1   2   3   4   5   6   7   8


Karadeniz  Araştırmaları  •  Kış  2013  •  Sayı  36  •  235-­‐255  

POSTMODERN  SANATTA  EKLEKTİK  NESNELER  

 

Hikmet  Şahin

*

 

  

Özet    

Postmodernizm  kavramının  kullanıldığı  60’lı  yıllardan  bu  yana,  güzel  

sanatlar   içerisine   giren   resim,   heykel,   grafik,   mimarlık,   felsefe   alanlarında  

kendisini  gösteren  bu  tanım  ifadesini  sanat  ve  nesneleri  üzerinde  bulmuştur.  

Geçmişten  günümüze  sanat  anlayışlarının  birbirini  takip  ettiği,  güncel  sanatın  

bir  önceki  dönemi  reddettiği  bilinen  bir  gerçektir.  Postmodern  sanat,  devamı  

niteliğindeki   modern   sanattan   farklı   kimliklere   bürünmüş,   sanat   hayatına  

yeni  kavram  ve  bakış  açıları  getirmiştir.  Tepki  göstermesine  rağmen  içerisin-­‐

de  modernizmin  yapısal  özelliğini  de  barındıran  postmodernizm,  çoğu  zaman  

“gelişmiş  modernizm”  olarak  adlandırılmıştır.  

Sanat  hayatını  etkileyen  ve  farklı  kültür  özelliği  taşıyan  (eklektik)  sa-­‐

natsal   formların   postmodern   sanata   yansımalarını   araştırmak   günümüz   sa-­‐

natını   yorumlamak   ve   anlamak   açısından   önemlidir.   Batı   sanatı   tarihi   içeri-­‐

sinde  eklektik  sanat  yapıtlarının  ortaya  konması  ve  postmodern  sanatla  iliş-­‐

kilerin   incelendiği   bu   çalışma;   postmodern   sanat   ve   kavramların   ne   denli  

karmaşık,  çoğul  ve  eklektik  özellikler  taşıdığına  işaret  etmektedir.  Anahtar   Kelimeler:   Postmodern   Sanat,   Modern   Sanat,   Postmodern  

Eklektisisizm  

 

Abstract  

Since   the   1960s,   when   the   concept   of   postmodernism   began   to   be  

used,  this  term  has  manifested  itself  in  various  branches  of  fine  arts,  i.e.  art,  

sculpture,  graphic  design,  architecture  and  philosophy  and  found  its  expres-­‐

sion   in   art   and   its   objects.   It   is   well-­‐known   fact   that   from   past   to   present  

views  related  to  art  have  followed  one  another  and  that  current  approach  has  

rejected   the   previous   one.   Postmodern   art   has   assumed   different   identities  

than  modern  art,  which  it  followed,  and  brought  new  concepts  and  points  of  

views   to   the   world   of   art.   Harboring   in   itself   some   structural   properties   of  

modernism   despite   its   rejection   of   it,   postmodernism   has   often   been   called  

“advanced  modernism”.  

Investigating  reflections  on  postmodern  art  of  (eclectic)  artistic  forms  

that  affect  the  world  of  art  and  bear  different  cultural  features  is  important  to  

interpret  and  understand  today’s  art.  This  study,  which  aims  to  reveal  eclec-­‐

tic   works   of   art   in   the   history   of   Western   art   and   their   relationships   with  

postmodern   art,   points   out   how   complicated   postmodern   art   and   concepts  

are  and  what  multiple  and  eclectic  properties  they  bear.  

Keywords:  Postmodern  Art,  Modern  Art,    Postmodern  Eclectism  

 

                                                                                                                         *

 Dr.  Selçuk  Üniversitesi  Güzel  Sanatlar  Fakültesi  Grafik  Bölümü  Selçuklu/KONYA.  hikmetxsa-­‐

hin@gmail.com  Hikmet  Şahin  

236  


Tanım   olarak   farklı   zaman   ve   ifadelerle   açıklayabileceğimiz   modern-­‐

postmodern   kelimeleri   ancak   günümüzde   yaygın   ifadesiyle   anlamını   bul-­‐

makta  ve  özellikle  sanat  alanlarında  belli  bir  görüşü  temsil  edebilmektedir.  

Jenks  posmodernizmle  ilgili  düşüncelerini  şöyle  aktarır:    “Postmodernizm  sözcük  ve  kavramının  büyük  gücünün  ve  bir  yüzyıl  daha  

duyulacak   olmasının   bir   nedeni,   yetersiz   kaldığı   açıkça   görülen   modernist  

dünya   görüşünü   geride   bıraktığımızı,   nereye   gittiğimizi   belirtmeden   ortaya  

koyabilmesidir.   Birçok   kişinin   bu   terimi   kendiliğinden,   sanki   kendi   bulmuş  

gibi  kullanmasının  nedeni  de  budur.  Ama  “modernizm”  üçüncü  yüzyılda  icat  

edilmiş   gibi   gözüktüğüne   göre,   “postmodernizm”   teriminin   ilk   kullanışı   da  

belki  o  zamandı.”  (Aktaran:  Appignanesi  ve  Garratt,  1996:  3).  

Postmodern  sözcüğünün  yaygın  bir  alanı  kapsaması  ve  bu  alanlarla  il-­‐

gili  nitelemelere  sürekli  yapılan  göndermeler,  içerik  ve  işleyişinin  esnek  ve  

eklektik   bir   yapıda   olması,   onun   kavramsal   olarak   tanımlanmasını   güçleş-­‐

tirmiş;   bu   nedenle   sözcüğün   anlamlı   bir   hale   getirilmesi   oldukça   zor-­‐

laşmıştır  denilebilir.  Geniş  bir  yelpazede  kendisini  gösteren  postmodernizm  

kavramı,   günümüz   post-­‐modern   dünyasında   neredeyse   her   alanda   kul-­‐

lanılmış;  çoğu  zaman  kendi  davranışlarının  dışına  çıkarak  başka  merkezlere  

doğru  kayış  göstermiştir.    

Postmodern   kelimesinin   yapısal   olarak   modern   sonrası   anlamına   gel-­‐

mesi   çeşitli   kavram   karmaşalarına   yol   açmış,   sözcük   modern   sonrası   an-­‐

lamına  gelen  post  ön  takısıyla  modern  dönemlerin  sanatını  ve  daha  ötesini  

kapsarmış  gibi  bir  çelişkiye  düşülmüştür.  Oysaki  postmodern  diye  kavram-­‐

sallaşan  bu  kelimenin  tam  olarak  anlamı  modern-­‐sonrası  değildir.  Kronolo-­‐

jik   olarak   modern   sonrası   diyebileceğimiz   postmodernizm   aslında   moder-­‐

nizmden  çok  farklı  değerlere  sahiptir.  Bu  değerler  farklı  alanlarda  kendisini  

gösteren,  gelişigüzel,  bilinenin  ötesinde  felsefi,  toplumsal,  akademik  söylem  

ve  kuralları  olan  değerlerdir.  

Postmodernizmin   kuramsal   olarak   oluşmasını   sağlayan   filozof   Jean-­‐

François   Lyotard,   postmodernizmin   modernliğin   bir   parçası   olduğunu;  

ancak   modern   bir   eserin   postmodern   olduğu   sürece   modern   olabileceğini  

savunmuştur  (Lyotard,  1997:  155-­‐156).    

Postmodern   düşünür   ve   sanatçılarının   çoğu   kez   modernizmi   eleştiri  

bombardımanına  tuttuklarını,  modern  sanat  ve  düşün  sistemine  karşı  eleş-­‐

tirel   bir   tavır   sergiledikleri   bilinmektedir.   Ancak;   içerisinde   modernizmin  

özelliklerini   taşıyan,   belirli   noktalarda   kendisini   modern   konstrüksiyonun  

üzerinde  bulan  bir  postmodern  durum  da  vardır.  Bu  bakımdan  modernizm  

salt  olarak  postmodernliğin  eleştiri  cephesinin  dışında  başka  bir  şey  değil-­‐

dir  diyemeyiz.  

Postmodernliğin  anlaşılması,  modernizmin  tanım,  kavram  ve  ilişkileri-­‐

nin   bilinmesiyle   paralellik   gösteren   bir   durumdur.   Modern   kelimesinin   ilk  

kullanıldığı   İsa’dan   sonra   Antik   dönemleri   çağrıştıran   5.   yüzyılın   sonunda  

“antiqus”un  karşıt  anlamlısı  olarak  kullanıldı.  Daha  sonraları  bilhassa  onun-­‐
Yüklə 176,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə