Proces verbalYüklə 202,73 Kb.
səhifə1/4
tarix19.07.2018
ölçüsü202,73 Kb.
  1   2   3   4

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 26 ianuarie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara.

Lucrările ședinței sunt deschise de doamna secretar Bizo Anca, care anunţă că la şedinţă, din totalul de 19 consilieri locali în funcţie, sunt prezenți toți cei 19 consilieri locali.

Întreabă dacă în legătură cu modul de redactare a hotărârilor şi al procesului - verbal al şedinţei ordinare din 27 decembrie 2016 sunt obiecțiuni. Nu sunt obiecţiuni. Supune la vot procesul – verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi procesul - verbal al şedinţei anterioare.

În continuare, atrage atenţia domnilor consilieri în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 şi 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleşilor locali în situaţia adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi, consilierii având obligaţia să anunţe, înainte de a se intra în discuţii, acest aspect.

Anunţă că în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Sighişoara, şedinţa de astăzi va fi condusă de domnul consilier local Gavrilă Ionel, căruia îi dă cuvântul.

Președintele de ședință anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi domnul Oprea Mircea-Ţonu - directorul S.C. Apă, Termic, Transport S.A., domnul Moldovan Radu - director al S.C. ECOSERV SIG S.R.L., Sporea Ioan - comandantul Poliţiei, domnul Cărămizaru Sorin- comandantul Unității de Jandarmi Sighișoara, domnul Voican Sorin din partea Serviciului Public Poliția Locală Sighișoara, domnul Stanciu Mihai, delegatul sătesc al satului Hetiur şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi a unităţilor direct subordonate.

Președintele de ședință precizează că ordinea de zi are 18 puncte, respectiv 11 proiecte de hotărâre, 7 raporte, informări, etc. și un punct suplimentar ce urmează a fi introdus pe ordinea de zi, respectiv o informare care a fost solicitată a fi trecută pe ordinea de zi, la propunerea domnului consilier local Pop Claudiu, pe care o va prezenta chiar dânsul(n.n. președintele de ședință), informare care face referire la strada Avram Iancu unde sunt probleme destul de grave.

Intervine doamna secretar și roagă să i se pună la dispoziție o copie a acestei informări, pe care dânsa, personal nu o are, necesară pentru materialele de ședință și ordinea de zi, dacă se aprobă…….

Intervine domnul primar, care anunță că retrage de pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul nr. 9 - proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara și aprobarea recalculării chiriilor locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara și proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul nr. 10 - proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012, încheiat între Municipiul Sighișoara, în calitate de concedent și S.C. Schuster Ecosal S.R.L., în calitate de concesionar, având ca obiect prestarea serviciului public de salubrizare în aria administrativ - teritorială a Municipiului Sighișoara. Precizează că motivul de retragere a lor de pe ordinea de zi constă în faptul că, între timp, cu privire la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul nr. 9 a fost formulată din partea CEDES o solicitare de a se organiza dezbatere publică cu privire la acest proiect. Ar fi fost bine dacă această solicitare se formula undeva la începutul lunii ianuarie. În ceea ce privește proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 10, există pe ordinea de zi a guvernului un proiect de ordonanță care prevede amânarea acestei taxe și nu are sens ca acest proiect să fie dezbătut până ce nu se va vedea ce va face guvernul cu acest proiect de ordonanță.

În acest context, președintele de ședință precizează că în urma retragerii acestor două proiecte de hotărâre, mai rămân în dezbatere 9 proiecte de hotărâre, 3 informări, în care se include și cea suplimentară propusă a fi introdusă pe ordinea de zi la solicitarea domnului consilier local Pop Claudiu, 4 rapoarte și plângerea prealabilă a doamnei Anca Silvia Rațiu, la care ulterior, doamna Rațiu a venit cu corecturile de rigoare pentru acuratețea exprimării și care nu schimbă fondul problemei.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian cu referire la cele două proiecte retrase, și nu numai, consideră că nu trebuie așteptat să se solicite din partea cetățenilor dezbateri publice, să fie respectat acest drept. Pentru proiectul de hotărâre de la punctul 10, nu știe de ce era pe ordinea de zi, de vreme ce aceste tarife la S.C. Schuster Ecosal S.R.L. au fost votate anul trecut în Consiliul local. Înțelege că era aprobarea actului adițional.....a tarifelor care au mai fost votate......i se pare o chestiune împărțită în două....

Intervine doamna secretar și precizează că este vorba de aprobarea actului adițional, întrucât urmare a aprobării tarifelor care erau cuprinse în formularul A1 la contract, trebuia.........

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian menționează că nu dorește mai mult comentarea retragerii acestor două proiecte, dar dorește să atragă atenția asupra proiectului de la punctul 13, care consideră că ar trebui retras, pentru că acel proiect reprezintă un amalgam de prelungiri de contracte către persoane juridice, de trenuri, de sedii, fără extrase C.F., nu sunt identificate clar. Ce se va prelungi? Unele sunt sub formă de anexă, altele sunt defalcate. Se discută despre terase care au fost tratate separat, de sedii, de terenuri aferente unor construcții sau de construcții existente. Cu atât mai mult, în anexa 2 unde există doar denumirea societății, adresa sediului social al acesteia și metri pătrați,..... dar acești metri pătrați, de unde? Propune retragerea acestui proiect, corectare lui, iar într-o ședință viitoare să fie votat. Oricum prin contract datorită acelei clauze nu rămâne nimeni descoperit. Toate aceste nereguli se vor simți pe partea de autorizare. Cum vor fi autorizate firme sau clădiri care nu au schimbată destinația sau nu există figurând întabulate? Dacă acele spații fac parte din clădire nu trebuie să existe o dezmembrare a acelui spațiu, pentru ca ulterior să se poată închiria? Se discută despre situații clare ale spațiilor, determinabile prin lege. Dă exemplu o suprafață de 12 mp. într-o clădire care se poate reloca oricând după dorința S.R.L.-ului. Cum se va autoriza un astfel de spațiu? Iar aici mai este o problemă și anume, cum au fost autorizate până acum?! Precizează că trebuie măcar de acum înainte rezolvate corect aceste probleme.

Președintele de ședință menționează că numai executivul poate propune retragerea proiectului de pe ordinea de zi.

Intervine domnul primar și menționează că a avut discuții în acest sens cu colegi din aparatul de specialitate și au spus că este în regulă.

Intervine domnul Stanciu Mihai, delegat sătesc, cu referire la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul nr. 10 - proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012, având în vedere că a fost retras, spune că la Hetiur există o problemă în ceea ce privește ridicarea gunoiului pe zona de deal, unde după nenumărate insistențe aceasta a fost dezăpezită, dar în momentul de față mașina pentru ridicarea gunoiului nu a ajuns acolo, operatorul fiind același care asigură și dezăpezirea. Întreabă dacă din partea municipalității există sancțiuni asupra operatorului de salubritate? Este realmente o problemă, oamenii stau cu gunoaiele neridicate la poartă, ulterior le vor da foc... Nu consideră normal, ca fiecare cetățean din sat, să sune mai tot timpul operatorul de salubritate.

Președintele de ședință spune că din păcate problemele cu S.C. Schuster Ecosal S.R.L. sunt destul de delicate și complicate. Dă exemplu orașul Tg. Mureș, unde operatorul de salubritate ,,se plimbă” la containerele de gunoi, aproape zi de zi. Este un exemplu de luat în seamă pentru momentul în care și la Sighișoara, totul va intra în normalitate. Chiar dacă celula 4 este pe rol, să nu se ajungă să se transporte deșeurile la Sânpaul, pentru că se pare că acea contestație a luat sfârșit.

Domnul viceprimar Toth Tivadar intervine și precizează că operatorul de salubritate a fost notificat asupra acestor probleme, s-au făcut presiuni asupra lui, se cunosc limitele pe care primăria le are la dispoziție în ceea ce privește acel contract, verificările se fac, dar dacă nu se realizează zilnic, motivele sunt obiective. Există angajați care se ocupă de această problemă. Problema la dezăpezire a fost lipsa utilajelor. Situația este binecunoscută, a mai fost discutată.

Domnul primar intervine și precizează că, între timp operatorul de salubritate a rămas fără compactoare pentru gunoi datorită condițiilor meteorologice. Între timp au achiziționat trei utilaje, compactoare, aduse din Suedia, se vor deplasa să verifice dacă este adevărat, dacă sunt funcționale.

În continuare președintele de ședință precizează că pe ordinea de zi sunt 17 puncte, respectiv 9 proiecte de hotărâre, 3 informări în care se include și cea suplimentară propusă a fi introdusă pe ordinea de zi la solicitarea domnului consilier local Pop Claudiu, 4 rapoarte și o plângere prealabilă.
Supune la vot, împreună cu punctul suplimentar amintit, următoarea

ORDINE DE ZI:
 1. Plângere prealabilă a doamnei Rațiu Anca –Silvia, înregistrată la Municipiul Sighișoara, cu nr. 1413/19.01.2016, prin care solicită modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 105 din 27.12.2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017

 2. Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 decembrie 2016

 3. Calendarul Evenimentelor Culturale 2017

 4. Raport al Serviciului Public Asistență Socială, asupra activității asistenților personali, pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016

 5. Raport al Serviciului Public Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada iulie 2016 – decembrie 2016

 6. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația PENTRU FAMILIA CREȘTINĂ Sighișoara

 7. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația VERITAS Sighișoara

 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2017

 9. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ,, Radu Voina” de către Asociația Club Sportiv Antal Liviu & Alex Sighișoara pentru desfășurarea Turneului de fotbal pentru copii ,,Cupa Liviu Antal”, ediția a III-a, în perioada 18-19 februarie 2017

 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice

 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice

 12. Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2016

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea volumului masei lemnoase propus spre valorificare în anul 2017, a modului de valorificare în cursul anului 2017 a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de referință pentru anul de producție 2017, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara, a prețurilor de pornire la licitație și a tipului de licitații care se vor organiza în cursul anului 2017, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2017

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale

 15. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere

 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere și ulterior modificarea acestora

Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi, așa cum a fost ea difuzată, fără cele 2 puncte retrase de pe ordinea de zi, împreună cu punctul suplimentar, aprobat a fi introdus suplimentar pe ordinea de zi, totalizând 17 puncte pe ordinea de zi.

În continuare președintele de ședință dă citire punctului suplimentar, aprobat a fi introdus pe ordinea de zi, respectiv sesizării primite de la locuitorii străzii Avram Iancu. Roagă executivul să ia în serios această sesizare, considerând că aceasta reprezintă interesele tuturor locuitorilor de pe acea stradă, să se vadă ce se poate face, dacă s-ar putea bugeta anul acesta ar fi foarte bine.

Intervine domnul consilier local Pop Claudiu și roagă să se dea răspunsuri clare la solicitările cetățenilor, nu cum ar fi cele de genul ,,pe viitor vom vedea ce facem….” ci ,, da, putem să introducem în buget, sau nu putem pentru că…..” Trebuie să fie totul clar pentru a ști oamenii ,,dacă-i albă sau e neagră”.

La punctul 1 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului Vaidacuțan Vasile, șef birou Impozite și Taxe, pentru a prezenta Plângerea prealabilă a doamnei Rațiu Anca – Silvia, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1413/19.01.2016, prin care solicită modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 105/ 27.12.2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017, la care ulterior, doamna Rațiu a venit cu corecturile de rigoare pentru acuratețea exprimării și care nu schimbă fondul problemei.

Se trece la discuții.

Domnul Vaidacuțan Vasile precizează că această cerere va fi analizată și se va da răspunsul în termenul legal.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian arată că în decursul ședințelor din anul trecut au discutat despre aceste plângeri prealabile indiferent din partea cui vin. Trebuie luat în calcul că acestea se adresează consilierilor și nu pot fi tratate la infinit ca niște informări. Este necesar un punct de vedere, există un departament de specialitate al primăriei care fundamentează un răspuns, iar în baza acestui răspuns consilierii trebuie să spună ceva. Aceste plângeri sunt tratate ca și când pe ordinea de zi nu ar exista nimic.

Președintele de ședință spune că acest răspuns trebuie să-l dea strict executivul....

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian precizează că plângerea este adresată Consiliului, este atacată o hotărâre de consiliu, nu o decizie a primarului. Faptul că în mai toate ședințele de consiliu sunt plângeri care sunt ignorate, ignoranța lor (n.n. a consilierilor) îi duce în instanță, se trezesc cu procese câștigate poate de primărie chiar în numele consilierilor. Întreabă cine se judecă pentru aceste lucruri care ajung în instanță? A fost împuternicit vreodată executivul de către consilieri să fie reprezentați în instanță pentru un proces de genul acesta, pentru că de fapt este atacată o hotărâre de consiliu local, nu o dispoziție a primarului? Nu poate răspunde primăria în numele consiliului local și invers. În momentul de față, nu cunoaște câte hotărâri sunt atacate și cine îi apără?!

Președintele de ședință spune că mai există încă un principiu legal, dânsul spune că dacă o hotărâre de consiliu local este aprobată în final și de Prefectura Judetului Mureș, este declarată hotărâre. Dacă nu este aprobată și nu ajunge la Prefectură, proiectul respectiv nu devine hotărâre. Devine hotărâre efectivă după ce deja este aprobată și de Prefectura Județului Mureș.

Este contrazis de domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian care spune că hotărârea este definitivă după ce este semnată de președintele de ședință și de secretarul instituției.

Domnul consilier local Pop Claudiu intervine și precizează că nu prefectura este cea care dă ok......

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan precizează că în momentul de față se discută despre probleme de contencios administrativ și nu de nașterea actului administrativ. În legea contenciosului administrativ se spune că orice procedură în instanță trebuie să aibă o procedură prealabilă, care nu este făcută numai de formă, ci ea este făcută ca emitentul actului, respectiv consiliul local care este autoritatea administrativă care emite actul, să îl poată modifica sau nu. Consiliul se manifestă într-un anumit fel, prin vot. Dânșii, dacă doar primesc informări nu au practic ocazia să se manifeste. Nu sunt obligați în nici un fel. Cum votează, așa rămâne, dar trebuie să aibă ocazia să zică ,, păstrăm, considerăm că nu am greșit sau invers, să zică da, am greșit la următoarea ședință vom modifica în următoarea formă.....” Nu este o problemă de fond nu discută dacă are dreptate, prin plângerea prealabilă sau nu. Este vorba despre o chestiune de formă, ce se va face cu plângerea prealabilă.

Intervine doamna secretar și spune că plângerea prealabilă este o chestiune ce ține de admisibilitatea acțiunii în contencios administrativ. Dacă nu s-a exercitat procedura plângerii prealabile, acțiunea în contencios administrativ este respinsă ca inadmisibilă, tocmai pentru neexercitarea acestei proceduri.

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan întreabă, dacă consiliu nu va da un răspuns, ci vor avea doar o informare, instanța nu-i va sancționa tocmai pentru că nu au răspuns plângerii prealabile?

Doamna secretar precizează că această discuție au mai purtat-o și în vară, când a spus care este părerea dânsei. Spune și acum că executivului îi este foarte greu, în situația în care se vine cu o plângere prealabilă cu câteva minute înainte de a comunica ordinea de zi, să fie pusă la dispoziția consilierilor o informare, pentru a-și putea da seama despre ce și cum se întâmplă. Mai mult decât atât, la momentul respectiv dânsa a avizat de legalitate hotărârea, își menține și își asumă acea hotărâre de consiliu. Discută numai de legalitate, nu mai spune că vizând înseamnă că a existat cvorum,....că a fost adusă la cunoștința prefectului,....că după ce s-a adus la cunoștința prefectului în termen de.....dacă nu s-a exercitat... .ș.a.m.d. Dânsa, făcând parte din executiv, nu poate veni să propună consilierilor un proiect de hotărâre de modificare sau o eventuală revocare, depinde de situație, în acest caz, este vorba despre modificarea acestei hotărâri ......

Intervine domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian, care întreabă dacă era vorba despre o altă speță, dă exemplu CEDES care au semnalat lipsa dezbaterii publice pentru proiectul de la punctul 9 și acesta a fost retras. Dacă în această plângere prealabilă se atacau câteva chestiuni de legalitate serioase, un proiect de hotărâre pe care dânșii l-au adoptat în unanimitate.... ce se întâmpla? Se trecea peste?!

Doamna secretar menționează că, dânsa nu a spus să se treacă peste. Tocmai acest lucru încearcă să-l explice, dacă.....

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că înțelege menținerea punctului de vedere. A avizat proiectul de legalitate, l-a propus spre semnare, a fost pus pe ordinea de zi ca proiect de hotărâre devenind hotărâre de consiliu local. Întebarea care se pune este dacă, ulterior, consiliul local nu mai are nimic de spus de vreme ce plângerea i se adresează lui (n.n.consiliului) și nu dânsei ca și secretar?

Doamna secretar precizează că i se adresează consiliului local. Dânsa personal nu are cum să rezolve această plângere, pentru că face parte din executiv, asta tot încearcă să.....

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că dânsa a afirmat că dacă-și menține punctul de vedere, nu mai propune ...... nu dânsei i se adresează....

Doamna secretar precizează că nici dânsa nu trebuie să propună. În comisiile de specialitate din consiliu s-au discutat aceste probleme. S-au gândit să vină cu un proiect de hotărâre?

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan arată că într-o discuție mai veche, a fost o soluție. Pe viitor dacă vor mai fi situații, vor veni cu un proiect de hotărâre.

Doamna secretar întreabă dacă, din ceea ce dânșii au lecturat din plângerea prealabilă raportat la ceea ce știu că s-a adoptat și există ca și aplicabilitate, în concepția dânșilor consideră că sunt motive de modificare a acestei hotărâri, nefiind vorba numai de consilierii U.I.P.S., ci de toți?

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan arată că ceea ce dânsa întreabă consideră că este o problemă de fond, are sau nu dreptate persoana respectivă?

Doamna secretar întreabă ce ar putea să răspundă dânsa ...

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că, dânsul ar fi așteptat ca executivul să vină cu o propunere, pentru că este adevărat, comisiile au rolul lor, rol consultativ..... Dacă se vine cu un proiect cum procedează? Poate că, ședința pe comisii este cu o zi sau două înaintea ședinței de consiliu, din nou devine punct suplimentar pe ordinea de zi și nimeni nu are timp să-l citească. Sugerează ca în momentul în care se pune pe ordinea de zi o astfel de plângere prealabilă, alături trebuie să fie și.......

Doamna secretar precizează că nu este timp ca să se mai facă o informare,... anterior ședinței discuția a fost să se facă o informare. În dimineața ședinței, s-a primit o rectificare la ceea ce s-a trimis anterior.....

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian arată că nu este un reproș, acestă problemă se discută de câteva luni, s-a spus că se va încerca ca departamentul juridic din primărie să se miște......

Doamna secretar arată că acolo unde este cazul, a spus-o și domnului consilier.... Dânsa nu poate, odată ce a dat o viză de legalitate...., prin ceea ce se spune...... nu și-a format convingerea că ar trebui să susțină printr-o viză de legalitate, o modificare sau o revocare a hotărârii dânsa nu poate veni.... rămâne la latitudinea consilierilor locali, este actul dânșilor.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că doamna secretar are dreptate până într-un anumit punct. Dânsa și-a asumat după vot, dar tot dânsa trebuie să-și asume că, în cazul în care consiliul își schimbă votul să i se acorde această ocazie și ulterior să vizeze o altă......A mers pe ideea că dacă nu este nimic de modificat, nici consiliul nu mai are un cuvânt de spus.

Doamna secretar arată că nu a spus că nu acordă acestă ocazie....

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că nu trebuie să fie toți de acord cu rezultatul votului, dar pentru acest lucru trebuie să se exprime prin vot, pentru că numai așa se poate, altfel sunt diverse....

Domnul viceprimar Toth Tivadar intervine și întreabă dacă se consideră că în astfel de cazuri ar trebui să se vină cu un proiect de hotărâre în care să se precizeze că își rețin votul inițial?

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că da, sau punctul de vedere al consiliului este că....

Domnul viceprimar Toth Tivadar precizează că așa ceva nu există! Consideră că, având aceste sesizări, dacă cineva din consiliu crede că într-adevăr trebuie modificat ceva, poate veni cu un proiect de hotărâre de schimbare.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian precizează că se admite ceea ce spune domnul viceprimar, se merge în instanță, cine reprezintă consiliul în instanță și în baza la ce? Pentru ca să existe un proces în numele consilierilor, consiliul trebuie să adopte o hotărâre. Nu se poate spune că nu este nevoie de așa ceva pentru că în felul acesta s-a pierdut procesul cu S.C. Schuster Ecosal. Executivul a mers în instanță în numele consiliului. Se vede că undeva nu funcționează. Se pot trezi peste 1-2 ani cu sentințe, vin sentințe pe ordinea de zi la persoane care nu mai sunt consilieri. Asta nu înseamnă că după patru ani de mandat pleacă acasă...nu-i ca-n pensie....Își menține punctul de vedere și de aceea roagă să se găsească o soluție, pentru că nu este în regulă ce fac. Roagă să se consemneze în procesul - verbal de ședință că înclusiv luna acesta a solicitat acest lucru. Consilierii U.I.P.S. nu-și asumă.

Președintele de ședință intervine și arată că doamna Rațiu a revenit cu o erată la plângerea prealabilă adresată municipiului Sighișoara, în atenția doamnei secretar.

Doamna secretar precizează că toate hârtiile se trimit în atenția doamnei secretar, deși mai mult de jumătate, nu sunt de competența dânsei.

În continuare președintele de ședință dă citire eratei și roagă să se mediteze asupra acestei probleme, iar pentru elucidarea acestor cazuri să se facă o informare, nu să se pună pe ordinea de zi, tot felul de anexe, nu consideră că se merită să se piardă vremea să se discute astfel de probleme când în comisii se pot discuta, iar reprezentanții executivului să fi solicitați de la caz la caz în comisii pentru a da explicații. Inclusiv azi, în comisia buget-finanțe din care face parte, așa s-a procedat.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian arată că o singură chestiune ar trebui reglată. Domnului președinte de ședință până într-un punct îi dă dreptate, referitor la încărcarea ordinii de zi. Acolo unde se discută de noțiuni juridice, de plângeri prealabile care ulterior ajung în instanță, comisiile de specialitate înseamnă tot consiliul local. Consideră că punctul de vedere exprimat nu trebuie să fie al comisiei ci al consiliului local.Atunci, consiliul local cum se exprimă?

Președintele de ședință spune că a spus altceva, să se dezbată problemele respective în comisii în așa fel încât, poate un procent de 99%, 100% nu se poate să se dezbată, iar comisia să vină cu un punct de vedere.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian întreabă cum se va proceda dacă sunt două comisii pentru și .....

Președintele de ședință spune că în final contează votul în plen.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian precizează că aceasta era și părerea dânsului.

Doamna secretar intervine și spune că are o propunere de rezolvare în cazul în care mai sunt astfel de situații, știe că va împovăra, dar împreună cu comisia juridică, să fie formulat un punct de vedere. Să se comunice cu celelalte comisii, iar în plen, când se va discuta o astfel de temă, deja sunt familiarizați și probabil vor putea spune în plen care va fi soluția.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian precizează că în cazul de față nu este o problemă neapărat de comisie juridică, se discută despre taxe și impozite.....comisia buget-finanțe.

Doamna secretar menționează că a spus comisia juridică raportat la faptul că este o plângere prealabilă, dar unde sunt probleme de domenii de specialitate, împreună cu celelalte comisii raportat la obiect, atunci se pot .....și bineînțeles cu concursul celor din aparatul de specialitate. Dânsa, în nenumărate rânduri a solicitat să se ceară punctul de vedere al aparatului de speciliatate, să se întrebe mai în detaliu...

Intervine domnul Șoneriu Laurențiu, consilier personal al primarului municipiului, cu o precizare referitor la reprezentarea în justiție a unității administrativ – teritoriale pentru că așa se pune problema și nu a primăriei sau a consiliului local. Conform dispozițiilor art. 21, alin. 2 din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, primarul este cel care reprezintă U.A.T.-ul. În justiție, personal primarul va împuternici o persoană cu studii juridice de lungă durată să reprezinte U.A.T.-ul, în speța noastră consilierii juridici, care vor primi din partea domnului primar o delegație și vor reprezenta atât consiliul local cât și executivul, funcție de emitentul actului, așa cum preciza domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan. Apreciază că ne-am încadra în situațiile temeinic justificate pentru care s-ar putea achiziționa servicii juridice pentru că noi (n.n. primăria) avem un birou juridic format din doi asistenți, fără experiență, ... care deservesc o întreagă instituție. Există o Ordonanață nr. 26/2012 care spune că ,,nu se pot achiziționa sevicii juridice dacă există compartiment juridic”. Sunt situații în care sunt temeiuri justificate, noi fiind într-o astfel de situație, ceea ce s-ar impune în procesele grele, cum este și cel cu S.C. Schuster Ecosal în care s-a solicitat rezilierea contractului cu un operator de rea- credință. Din păcate acest contract nu se mai poate rezilia fiind pe rolul instanței și trebuie să așteptăm să se pronunțe. A fost vehiculată și varianta de a se renunța la proces și de a se rezilia unilateral. Se renunță la proces, se plătesc cheltuieli de judecată și ne vor da ei din nou în judecată pentru că a fost reziliat unilateral acest contract.....

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian intervine și spune că trebuie să i se dea dreptate pentru faptul că pentru niște lucruri începute prost, ne chinuim să fie reglate pe parcurs, dar tot prost merg mai departe. Întreabă cine va plăti dacă se va pierde procesul cu S.C. Schuster Ecosal? Primarul sau consilierii locali care au votat.....?

Domnul Șoneriu Laurențiu spune că se achită de la bugetul local, nu se precizează cine, primar sau consilieri. Nu se pune problema ca acel proces să se piardă.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian arată că tocmai domnul consilier personal Șoneriu Laurențiu a spus că biroul juridic este format din doi asistenți.......

Domnul Șoneriu Laurențiu precizează că în procesul cu S.C. Schuster Ecosal, instituția este reprezentată de domnul avocat, profesor universitar doctor Ioan Sabău.....

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian arată că domnul avocat Sabău..., care ar trebui să restituie câteva mii de euro, pentru că a mers în instanță în numele consiliului, pentru acel proces de care nu s-a mai spus....

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan roagă, dat fiind faptul că s-a pus în discuție implicarea comisiei juridice, să i se facă o informare cu procesele care sunt în contencios administrativ.

La punctul 2 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă informarea cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 decembrie 2016.

Nu sunt discuții.

La punctul 3 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă Calendarul Evenimentelor Culturale 2017.

Se trece la discuții.

Președintele de ședință întreabă cum se pot finanța evenimentele culturale care au nevoie de finanțări sau cum se vor finanța în viitor? Modalitatea de finanțare: Legea nr. 350/2005 sau Legea nr. 215/2001?

Domnul primar precizează că va trebui să se meargă pe Legea nr. 215/2001 pentru evenimentele care se vor desfășura până în luna martie, buget nu avem, speră ca până la Festivalul de blues să avem……., după care va trebui să se meargă pe Legea nr. 350/2005.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian intervine și întreabă dacă se folosesc ,,două măsuri?”

Domnul primar precizează că nu avem încotro, sau nu se va face festivalul. Bugetul va fi aprobat undeva la 1 martie.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan arată că parte din evenimentele cuprinse în calendar vor avea nevoie de bani. Bugetul va trebui votat, iar aceste evenimente vor reprezenta costuri în buget. Pentru fiecare eveniment este necesar să se cunoască cheltuielile care se vor face pentru a fi cuprinse în buget, altfel ce se va cuprinde în buget? În ceea ce privește festivalul medieval trebuie acordată o atenție aparte, de aceea pentru acest eveniment propune în luna februarie o ședință extraordinară în care să discute în parte fiecare din evenimentele propuse, să se discute ce cheltuieli sunt, iar pentru festivalul medieval îl roagă pe domnul Teșculă, să vină cu un punct de vedere față de acest festival medieval specific Sighișoarei și nu să fie vândut altor persoane care să se ocupe de organizarea lui. Dorește ca acest festival să fie cu specific sighișorean. Și nu este numai dorința dânsului, toată lumea dorește asta. Speră că toate aceste subiecte se vor discuta într-o ședință extraordinară, inclusiv participarea noastră la târgul de turism. Imediat vine perioada de vară și sunt multe lucruri la care nici măcar nu s-au gândit.

Președintele de ședință intervine și spune că nu numai domnul Teșculă trebuie să se ocupe de această problemă, există un compartiment de specialitate cu care domnul Teșculă poate colabora. Dar, domnul primar a spus că-și va asuma acest lucru și probabil va veni cu soluții concrete.

Domnul consilier local Colceriu Iosif - Dan spune că a analizat calendarul propus și consideră că o bună parte din evenimente nu necesită o finanțare extraordinară. Sunt câteva pe care va trebui să se axeze. Propune executivului achiziționarea unei scene, echivalentul celei care a fost la Târgul de Crăciun, care ar scuti foarte multe costuri. Consideră că într-o perioadă de un an și jumătate costurile s-ar amortiza. Majoritatea evenimentelor (expoziții de pictură, coruri) necesită mai mult sprijin logistic.

Domnul primar intervine și spune că se poate cuprinde în buget achiziționarea acestei scene.

Domnul consilier local Pop Claudiu speră că pentru buget se va organiza o dezbatere publică, pentru a nu aștepta să vină din nou CEDES să atragă atenția.

În continuare domnul consilier local Șoneriu Mihai - Marcel dorește o explicație din partea executivului (profitând și de prezența domnului profesor Câmpean Cornel) cu privire la cererea de deplasare a trupelor de dans în străinătate anul acesta. Sunt câteva trupe care câștigă premii europene internaționale și care merită sprijinul nostru. Scrisoarea care i-a fost trimisă nu a fost foarte clară, elocventă, de aceea îl roagă pe domnul Câmpean să explice.

Domnul Câmpean Cornel spune că în data de 15.12.2016 a înregistrat o cerere la registratura primăriei prin care solicita suma de 12 mii lei necesară participării la Campionatul Internațional din Macedonia și la Campionatul European din Ungaria. Răspunsul primit i s-a părut jignitor și prost formulat, fără motivație. I s-a comunicat ”din păcate nu pot susține astfel de cheltuieli”. Consideră că nu sună foarte frumos acest răspuns, sună ceva de genul ,,nu putem susține astfel de cheltuieli pentru că nu sunt importante”. Și anul trecut au inițiat o serie de solicitări în acest sens și nu au beneficiat de sprijin din partea primăriei spre nefericirea copiilor, a părinților și a dânsului personal. Datorită oamenilor de calitate din Sighișoara care-i apreciază, au reușit să ajungă la aceste campionate europene și internaționale unde au obținut locul I. Acesta este motivul pentru care a fost nevoit să participe la această ședință de consiliu pentru că, consideră că nu i se pare normal să nu poată găsi o soluție pentru a susține copiii orașului. Chiar dacă și anul trecut în ședința de consiliu i s-a spus că aparțin de Tg. Mureș, roagă să se înțeleagă că acești copii sunt copiii orașului nostru. Părinții acestora sunt plătitori de taxe în acest oraș și merită sprijinul primăriei. S-a solicitat doar transportul, cheltuielile fiind mult mai multe, dar încearcă și cu ajutorul sponsorilor, cum pot să ajungă la aceste campionate. Adresează încă o dată rugămintea de a se putea rezolva această problemă, pentru a putea beneficia de acest transport, pentru că aceste campionate vor avea loc în luna mai și iunie.

Domnul consilier local Șoneriu Mihai - Marcel arată că după părerea dânsului trebuie lămurită problema asupra căreia în mod legal se poate obține această finanțare. La ora actuală, dacă se va merge pe Legea nr. 350/2005, ar trebui depus un proiect. Probabil în numele Clubului Copiilor nu se poate depune un proiect și este necesară găsirea unei asociații sau fundații în numele căreia să se depună un proiect.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că în urmă cu 2-3 ani a fost posibil să se acorde acest sprijin.

Domnul Câmpean Cornel precizează că nu înțelege de ce atunci a fost posibil, iar acum nu?!

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian precizează că în luna noiembrie, a solicitat un răspuns cu privire la Ștefania Pârlea, care potrivit Legii nr. 350/2005 a câștigat un proiect. Ulterior i-a fost expediată o adresă acasă prin care a fost anunțată că a câștigat și suma care i se cuvine. N-a mai primit nici banii, nimeni nu i-a mai spus de ce, ce s-a întâmplat? Până la urmă, întreabă cum este mai bine, să se meargă pe Legea nr. 350/2005, să câștigi și să nu primești nimic sau pe Legea nr. 215/2001, să primească numai unii.

Președintele de ședință consideră că Legea nr. 350/2005 poate rezolva legal, inclusiv problema domnului Câmpean. Propune să se studieze acestă lege, să se vadă care sunt propunerile, pentru că sunt necesare oferte. Concurența nu trebuie să dispară. Se pot găsi soluții.

Domnul consilier local Ștefănescu Constantin întreabă de cine este semnată adresa cu răspunsul expediat domnului Câmpean Cornel?

Domnul Câmpean Cornel precizează că acest răspuns la adresă este întocmit de doamna Maior Nicoleta și semnată de domnul primar.

Domnul viceprimar Toth Tivadar menționează că s-a spus foarte clar că, Clubul Copiilor nu poate depune proiect de finanțare, eventual cu o altă asociație, pentru că pe Legea nr. 350/2005 consideră că este o harababură totală și atunci nu mai avem altă soluție decât aceasta.

Președintele de ședință arată și, nu dorește să intre în contradicție, că dânsul a spus că Legea nr. 350/2005 este aplicabilă pentru aproape toate evenimentele culturale, sportive și religioase pe care le putem noi avea în acest oraș.

Domnul viceprimar Toth Tivadar spune că marele dezavantaj este că până la aprobarea efectivă a listei câștigătoare, activitățile până la data respectivă nu pot fi lansate. În ședința anterioară a precizat că Legea nr. 215/2001, dă soluții care trebuie aplicate și nu înțelege de ce trebuie să ne fie frică.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian spune că Toboșarul Cetății și cei de la Turnul Fierarilor au solicitat un laptop și un proiector. Din informațiile dânsului au primit răspuns că au câștigat, dar niciodată nu au primit banii pentru achiziționarea lor. Cum se rezolvă o astfel de situație, când anunți că este un câștigător, se creează acea așteptare, nu știu să reacționeze și se trezesc în 31 decembrie, când realizează că nu vor mai primi nimic?!

Domnul consilier local Șoneriu Mihai - Marcel întrebă dacă se poate găsi o soluție viabilă în acest caz, asocierea cu o fundație sau asociație pentru a se prezenta cu un proiect pe Legea nr. 350/2005?

Intervine președintele de ședință și precizează că, deși sunt subiecte importante de discutat, roagă să se parcurgă ordinea de zi, iar la diverse să se dezbată......

La punctul 4 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă Raportul Serviciului Public Asistență Socială, asupra activității asistenților personali, pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016.

Nu sunt discuții.

La punctul 5 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă Raportul Serviciului Public Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada iulie 2016 – decembrie 2016.

Nu sunt discuții.

La punctul 6 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă Raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația PENTRU FAMILIA CREȘTINĂ Sighișoara.

Nu sunt discuții.

La punctul 7 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă Raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația VERITAS Sighișoara.

Nu sunt discuții.

La punctul 8 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2017.

Se dă cuvântul doamnei Bădău Doina, șef serviciu Public Asistență Socială, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Serviciului Public Asistență Socială.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi și se adoptă
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə