Prof. Dr. Arif Salimov Specialty: Differential GeometryYüklə 91,75 Kb.

tarix02.01.2018
ölçüsü91,75 Kb.


 

 

Prof. Dr. Arif Salimov  

Specialty: Differential Geometry 

Ataturk University, Faculty of Science, Dep. of Mathematics, TURKEY 

asalimov@atauni.edu.tr

 and 

asalimov@hotmail.com 

 

SƏLİMOV ARİF AĞACAN oğlu  

1956


-cı  ildə  anadan  olan  Arif  Səlimov,  1973-1978-ci  illərdə 

Azərbaycan  Dövlət 

Universitetinin

  mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  tələbəsi  olmuşdur.    1978-1980-ci  illərdə 

AMEA-nın  Kibernetika  İnstitutunda

  baş  laborant  və  mühəndis-riyaziyyatçı  kimi  çalışmış, 

1980-1983-cü  illərdə  isə 

Rusiyan


ın 

Kazan


  Dövlət  Universitetinin  əyani  aspiranturasında 

"Həndəsə və Topologiya" ixtisası üzrə təhsil almışdır. 

1984

-cü ildə Kazan

 şəhərində məşhur 

sovet  həndəsə  alimi  V.V.Vişnevskinin  elmi  rəhbərliyi  altında  namizədlik  (fəlsəfə  doktoru) 

dissertasiyasını  müdafiə  etmişdir.  1983-1995-ci  illərdə 

Bakı  Dövlət  Universitetinin

  həndəsə 

kafedrasında assistent ve dosent vəzifələrində çalışmışdır. 

1998


-ci ilin sentyabr ayında, bütün 

dünyada  həndəsənin  mərkəzi  hesab  edilən 

Kazan

  Dövlət  Universitetində,  "Həndəsə  və Topologiya"  ixtisası  (ixtisas  nömrəsi-01.01.04)  üzrə  elmlər  doktoru  dissertasiyasını  müdafiə 

etmişdir.  Bunu  xüsüsi  olaraq  qeyd  etmək  lazımdır  ki,  1972-ci  ildə  vəfat  etmiş,  AMEA-nın 

müxbir  üzvü  Maqsud  Cavadovdan  sonra  Arif  Səlimov  Azərbaycanda  "

Həndəsə


  və 

Topologiya" ixtisası üzrə elmlər doktoru dərəcəsinə sahib olan yeganə elm adamıdır. 

Arif Səlimov, Norden (anti-Hermit) strukturaları və tenzor operatorları nəzəriyyələrində aldığı 

fundamental  nəticələr  və  lift  nəzəriyyəsində  yaratdığı  yeni  metod  ilə  diferensial  həndəsə 

sahəsində  dünyada  tanınmış  bir  alimdir.  Həndəsə  üzrə    dünyanın  məşhur  alimləri  olan    V. 

Vishnevskii  (Russia),  A.  Fedenko  (Belarus),  L.  Evtushik  (Russia),  V.  Berestovskii  (Russia), 

G.  Stanilov  (Bulgaria),  Y.  Matsushita  (Japan),  F.  Etayo  (Spain),  J.  Mikesh  (Czech),  H. 

Hacısalihoğlu  (Turkey)  ve  başqaları  Arif  Səlimovun  yaratdığı  elmi  istiqamət    hakkında  çox 

yüksək fikirlər söyləmişlər. Məsələn, Yaponiyanın Shiga Universitetinin Dekanı Prof. Yasuo 

Matsushita,  Arif  Səlimov  hakkında  İnkişaf  Edən  Ölkələrin  Elmlər  Akademiyasına  (TWAS, 

Italy,  Trieste)  27.04.2011  tarixində    yazdığı  rəyində  qeyd  etmişdir:  “…onun  keyfiyyət    və 

kəmiyyətcə mükəmməl olan elmi tədqiqatları onu dünya miqyasında meşhur etmişdir … onun 

riyaziyyatdakı  uzaqgörənliyi  və  elmi  həqiqətləri  üzə  çixarmaq  üçün  tükənməyən  enerjisi, Türkiyə  kimi  gelecek  inkişafını  hədəfə  alan  bir  çox  ölkənin  elm  adamlarından  çox  istədiyi 

xüsusiyyətlərdir”,  və  yaxud  Sofia  (Bulgaria)  və  Leipzig  (Germany)  universitetlərinin 

professoru olmuş, “Bojan Petkantschin” adlı həndəsə cəmiyyətinin prezidenti Grozio Stanilov 

isə  demişdir  ki,  “…  Arif  Səlimov  diferensial  həndəsə  sahəsində  dünyada  çox  tanınmış 

mütəxəssisdir.  O  Türkiyədə  böyük  həndəsə  məktəbi  yaratmıştır  və  bu  məktəb  ölkədəki 

məktəblərin ən yaxşılarındandır …”. 

Arif Səlimovun 8 tələbəsi fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmişdir, bunlardan 2-si 

Azərbaycandan  (H.Fəttayev,  M.Məmmədov),  6-ı  isə  Türkiyədəndir  (M.Aras,  A.Gezer, 

M.İşcan,  K.Akbulut,  S.Aslancı,  H.Çayır).  Hal-hazırda  onun  elmi  rəhbərliyi  altında  1-i 

Azərbaycandan  (S.Kazımova), 5-i  isə  Türkiyədən olan (F.Ağca, M.Behboudi  Asl,  S.Turanlı, 

R.Çakan,  F.Yıldırım)  6  tələbəsi  fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyaları  üzərində  çalışır.  Bundan 

başqa,  fəlsəfə  doktoru  olan  daha  8  Türkiyəli  elm  adamı  (A.Mağden,  N.Cengiz,  Ö.Tarakçı, 

E.Kadıoğlu,  M.Kamali,  A.Kopuzlu,  S.Akbulut,  M.Özdemir)  onun  rəhərliyi  altında  post-

doktora (PhD sonrası) tədqiqatları aparmışlar və hal-hazırda onlardan 6-sı professor olmuşdur. 

Arif  Səlimovun  163-dən  çox  elmi  əsəri  var,  bu  əsərlərdən  150-si  xaricidə  çap  olunub, 

bunlardan  isə  25-i    “Springer”,  “Birkhauser  Verlag”,  “Elsevier“,  “World  Scientific”  kimi 

məşhur nəşriyyatlarda çap olunub. Xaricidə çap olunanlardan 42-si  

ABŞ, Yaponiya, Cənubi 

Koreya,  Çin,  Hindistan,  Sinqapur,  Meksika,  Rusiya,  İngiltərə,  İtaliya,  Fransa,  Hollandiya, 

Polşa, Türkiyə

 və s. ölkələrin SCI kateqoriyalı nüfuzlu elmi jurnallarındadır. Elmi  əsərlərinə 

SCI  kateqoriyalı  jurnallardan  170-dən  çox  istinadlar  edilib.  O,  "American  Mathematical 

Society"  və   "European  Mathematical  Society"  tərəfindən  təftiş  edilən  "International 

Electronic  Journal  of  Geometry"  və  "TWMS  Jour.  of  Pure    Appl.  Math."  adlı  beynəlxalq 

jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür. Arif Səlimov Kazan Dövlət Universitetində həndəsə 

üzrə  keçirilən  Lobaçevski  konfranslarında  daim  iştirak  edir  ve  4  dəfə  bu  konfransların  baş 

məruzəçilərindən biri olub. Bundan əlavə, Arif Səlimov 2006-cı ildə 4-ci Beynəlxalq Həndəsə 

konfransında    və  2011-ci  ildə  isə  Türkiyə  Riyaziyyatçılar  Cəmiyyətinin  24-ci  illik 

konfransında baş məruzəçi olmuşdur. 

Arif  Səlimov  tələbə  və  magistrlar  üçün  çap  olunmuş  3  kitabın  (1-i  Azərbaycanda,  2-si  isə 

Türkiyədə)  müəəliflərindən  biridir.  İngilis  dilində    yazdığı  “Tensor  operators  and  their 

applications” adlı elmi monoqrafiyası isə məşhur  “Nova Science Publishers, Inc., New York” 

nəşriyyatında 2012-ci ildə çap edilib. 

Arif  Səlimovun  rəhbərlik  etdiyi  3  elmi  layihəsi  (TBAG-105T551,  TBAG-108T590,  TBAG-

112T111), müvafiq olaraq 2006, 2008 və 2012-ci illərdə, 

Türkiyə

 Dövlətinin Elm və Texnika Komitəsinin  qrantlarına  layiq  görülüb  (Həndəsə  sahəsində  bu  günə  qədər  Türkiyədə  heç  bir 

elm adamı bu başarını göstərə bilməyib) və 14 məqaləsi isə eyni Komitənin müxtəlif illərdə 

təşviq  mükafatlarını  almışdır.  O,  Atatürk  Universitetindəki  həndəsə  üzrə  fəlsəfə  doktorluğu 

(PhD)  Sovetinə  sədrlik  etmişdir.  Bundan  başqa,  o,  Türkiyədə  çox  prestijli  sayılan    Yüksək 

Ögretim  Kurulunun  Həndəsə  üzrə  Dosentlik  elmi  adı  verən  bir  çox  Jürilərinə  də  sədrlik 

etmişdir. 

Arif  Səlimov  1995-ci  ildən 

Türkiyənin

  Atatürk  Universitetində  müqavilə  ilə  çalışmağa 

başlamışdır,  hal-hazırda  bu  universitetin  "Matematik  Bölümü"ndə  müqavilə  ilə 

professor

 vəzifəsindədir.  Onun  Bakı  Dövlət  Universiteti  ilə  əlaqələri  kəsilməmişdir,  bu  illər  ərzində 

onun rəhbərliyi altında BDU-nun 3 aspirantı çalışmış, onlardan 2-si fəlsəfə doktoru olmuşdur. 

Arif  Səlimov,  bu  illər  ərzində  SCI  kateqoriyalı  nüfuzlu  elmi  jurnallarda  çap  elətdirdiyi    11 

məqaləsində BDU-nun da adını daxil etmişdır ki, buda BDU və Azərbaycanın elm sahəsində 

dünyadakı reytinqinin yüksəlməsinə onun töhfəsidir. 

Yuxarıda  qeyd  olunanlardan  görünür  ki,  Arif  Səlimov  özünün  şəxsi  tədqiqatları  və  elmi 

layihələrə  rəhbərliyi  nəticəsində  dünya  həndəsə  elminə  yeniliklər  gətirmiş,  onu 

zənginləşdirmiş,  dünyanın  meşhur  həndəsə  alimlərinin  də  böyük  fəxrlə  bəhs  etdiyi  elmi 

məktəbini həm Azərbaycanda, həm də qardaş ölkə olan Türkiyədə yarada bilmişdir.  

 

Seçilmiş əsərləri 

 

1.

 Салимов А.А. Почти аналитичность римановой метрики и интегрируемоть структуры. Тр. геом. 

сем., Казанск. Ун-т, вып. 15 (1983), 72-78 (Russia).

 

2.

 Салимов А.А. Fi-орератор и почти аналитичность. Дифференц. геометрия, Саратовск. Ун.-т, вып. 

7 (1983), 73-80 (Russia).

 

3.

 Салимов А.А. Голоморфно-проективные преобразования связности на многообразиях со 

структурами, определяемыми алгебрами. Тр. геом. сем., Казанск. Ун-т, вып. 16 (1984), 91-103 (Russia).

 

4. 

Салимов А.А. Замечание о почти интегрируемости структуры. Изв. вузов Матем., 1985, N 12, 70-

71. Salimov A.A. A remark on almost-integrability of a structure; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 

29 (1985), no. 12, 99-101 (SCI, Russia, USA).

 

5.

 Салимов А.А. Почти интегрируемости полиаффинорной структуры. Изв. вузов Матем., 1988, N 

6, 78-80. Salimov A.A. Almost integrability of a poly-affine structure; translation in Soviet Math. (Iz. 

VUZ) 32 (1988), no. 6, 110-113 (SCI, Russia, USA).

 

6. 

Салимов А.А. Квазиголоморфное отображение и тензорное расслоение. Изв. вузов Матем., 1989, 

N 12, 73-76. Salimov A.A. Quasiholomorphic mapping and a tensor bundle; translation in Soviet Math. 

(Iz. VUZ) 33 (1989), no. 12, 89-92 (SCI, Russia, USA).

 

7.

 Салимов А.А. Квази A-голоморфное сечение гибридного подрасслоения. Тр. геом. сем., Казанск. 

Ун-т, вып. 21 (1991), 85-93 (Russia).

 

8.

 Салимов А.А. Почти psi-голоморфные тензоры и их свойства. ДАН России, т.324 (1992), N 3, 

533-536. Salimov A.A. Almost psi-holomorphic tensors and their properties; translation in Russian 

Acad. Sci. Dokl. Math. 45 (1992), no. 3, 602-605 (1993) (SCI, Russia, USA).

 

9. 

Салимов А.А. Полные лифты тензорных полей в чистое тензорное подрасслоение. Тр. геом. сем., 

Казанск. Ун-т, вып. 22 (1994), 69-78 (Russia).

 

10. 

Салимов А.А. Новый метод в теории лифтов тензорных полей в тензорное расслоение. Изв. 

вузов Матем., 1994, N 3, 69-75. Salimov A.A. A new method in the theory of liftings of tensor fields 

in a tensor bundle; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 38 (1994), no. 3, 67-73 (Russia, USA).

 

11.


 

Salimov A.A. Generalized Yano-Ako operator and the complete lift of tensor fields. Tensor (N.S.) 55 

(1994), no. 2, 142-146 (Japan).

 

12. 

Салимов А.А. Лифты полиаффинорных структур на чистых сечениях тензорного расслоения. 

Изв. вузов Матем., 1996, N 10, 55-62. Salimov A.A. Lifts of poly-affinor structures on pure sections 

of a tensor bundle; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 40 (1996), no. 10, 52-59 (Rusiia, USA).

 

13.


 

Mağden A., Kamali M., Salimov A.A. The Tachibana operator and transfer of lifts. Turkish J. Math. 22 

(1998), no. 1, 109-117 (Turkey).

 

14. 

Salimov A.A., Mağden A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle . 

Note Mat. 18 (1998), no. 1, 27-37 (1999) (Italia).

 15.

 

Kopuzlu A., Salimov A.A. Geodesics in a tensor bundle. Turkish J. Math. 23 (1999), no. 2, 281-286 (Turkey).

 

16. 

Mağden A., Kadıoğlu E., Salimov A.A. Applications of the Tachibana operator on problems of lifts. 

Turkish J. Math. 24 (2000), no. 2, 173-183 (Turkey).

 

17. 

Salimov A.A., Kadıoğlu E. Lifts of derivations to the semitangent bundle. Turkish J. Math. 24 (2000), 

no. 3, 259-266 (Turkey).

 

18. 

Магден А., Салимов А.А. Горизонтальные лифты тензорных полей на сечения тензорного 

расслоения. Изв. вузов Матем., 2001, N 3, 77-80. Magden A., Salimov A.A. Horizontal lifts of tensor 

fields to sections of the tangent bundle; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 45 (2001), no. 3, 73-76 (Russia, USA).

 

19. 

Akbulut S., Özdemir M., Salimov A.A. Diagonal lift in the cotangent bundle and its applications. 

Turkish J. Math. 25 (2001), no. 4, 491-502 (Turkey).

 

20. 

Cengız N., Salımov A.A. Complete lifts of derivations of special types to the tensor bundle. Math. 

Balkanica (N.S.) 15 (2001), no. 3-4, 265-274 (Bulgaria).

 

21. 

Cengiz N., Salimov A.A. Complete lifts of derivations to tensor bundles. Bol. Soc. Mat. Mexicana (3) 8 

(2002), no. 1, 75-82 (SCI, Mexico).

 

22. 

Cengiz N., Salimov A.A. Geodesics in the tensor bundle of diagonal lifts. Hacet. J. Math. Stat. 31 

(2002), 1-11 (Turkey).

 

23. 

Cengiz N., Salimov A.A. Diagonal lift in the tensor bundle and its applications. Appl. Math. Comput. 

142 (2003), no. 2-3, 309-319 (SCI, USA).

 

24. 

Салимов А.А., Ченгиз Н. Поднятие римановых метрик на тензорные расслоения. Изв. вузов 

Матем., 2003, N 11, 51-59. Salimov A.A., Chengiz N. Lift of Riemannian metrics to tensor bundles

translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 47 (2003), no. 11, 47-55 (2004) (Russia, USA).

 

25.


 

Mağden A., Cengiz N., Salimov A.A. Horizontal lift of affinor structures and its applications. Appl. 

Math. Comput. 156 (2004), no. 2, 455-461 (SCI, USA).

 

26. 

Mağden A., Salimov A.A. Geodesics for complete lifts of affine connections in tensor bundles. Appl. 

Math. Comput. 151 (2004), no. 3, 863-868 (SCI, USA).

 

27. 

Iscan M., Salimov AA. On a connection between the theory of Tachibana operators and the theory of B-

manifolds. Hacet. J. Math. Stat. 34 (2005), 47-53 (Turkey).

 

28. 

Подковырин А.С., Салимов А.А., Шурыгин В.В. Очерк научной и педагогической деятельности 

В.В.Вишневского (к 75-летию со дня рождения). Уч. Запис. Казан. Гос. Ун.-та 147 (2005), кн.1, 

26-36 (Russia).

 

29.


 

Cengiz N., Tarakci O., Salimov A.A. A note on Kaehlerian manifolds. Turkish J. Math. 30 (2006), no. 

4, 439-445 (Turkey).

 

30. 

Magden A., Salimov A.A. On applications of the Yano-Ako operator. Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. 

Rerum Natur. Math. 45 (2006), 135-141 (Czech).

 

31. 

Salimov A.A., Iscan M., Etayo F. Paraholomorphic B-manifold and its properties. Topology Appl. 154 

(2007), no. 4, 925-933 (SCI, Holland).

 

32. 

Gezer A., Salimov A.A. The lifts of a derivation determined by and their applications. Math. Balkanica 

(N.S.) 21 (2007), no. 1-2, 71-78 (Bulgaria).

 

33. 

Салимов А.А. Геометрия жизненного пути (О научной деятельности проф. В.А. Игошина), В кн.: 

Твои, Россия, Имена, Изд.-во "Диалог Культур", Н.Новгород, 2008, с.141-142 (Russia).

 

34. 

Gezer A., Salimov A.A. Diagonal lifts of tensor fields of type (1,1) on cross-sections in tensor bundles 

and its applications. J. Korean Math. Soc. 45 (2008), no. 2, 367-376 (SCI, South Korea).

 

35. 

Gezer A., Salimov A.A. Almost complex structures on the tensor bundles. Arab. J. Sci. Eng. Sect. A 

Sci. 33 (2008), no. 2, 283-296 (SCI, Saudi Arabia).

 

36. 

Salimov A.A., Iscan M., Akbulut K. Some remarks concerning hyperholomorphic B-manifolds. Chin. 

Ann. Math. Ser. B 29 (2008), no. 6, 631-640 (SCI, China).

 

37. 

Salimov A.A., Kazimova S. Geodesics of Cheeger-Gromoll metric. Turkish J. Math. 33 (2009), no. 1, 

99-105 (SCI, Turkey).

 

38. 

Salimov A.A., Akbulut K., Aslanci S. A note on integrability of almost product riemannian structures. 

Arab. J. Sci. Eng. Sect. A Sci. 34 (2009), no. 1, 153-157 (SCI, Saudi Arabia).

 

39. 

Iscan M., Salimov AA. On Kahler-Norden manifolds. Proc. Indian Acad. Sci.(Math. Sci.) 119 (2009), 

no.1, 71-80 (SCI, India).

 

40. 

Salimov AA., Akbulut K. A note on a paraholomorphic Cheeger-Gromoll metric. Proc. Indian Acad. 

Sci.(Math. Sci.) 119 (2009), no.2, 187-195 (SCI, India).

 41.

 

Salimov A.A., Gezer A., Akbulut K. Geodesics of Sasakian metrics on tensor bundles. Mediterr. J. Math. 6 (2009), no.2, 135-147 (SCI, Italia).

 

42. 

Magden A., Salimov A.A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle. J. 

Geom. 93 (2009), no.1-2, 128-138 (Germany).

 

43. 

Tarakci O., Gezer A., Salimov A.A. On solutions of IHPT equations on tangent bundles with the metric 

II+III. Math. Comput. Modelling. 50 (2009), no.7-8, 953-958 (SCI, England).

 

44. 

Salimov A.A. Nonexistence of Para-Kahler-Norden warped metrics. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 

6(2009), no.7, 1097-1102 (SCI, Singapore).

 

45. 

Gezer A., Akbulut K., Salimov A.A. Infinitesimal holomorphically projective transformations on 

tangent bundles with respect to the synectic metric tensor. JP J. Geom. Topol. 9(2009), no.3, 225-237 

(India).

 

46. 

Salimov A.A., Iscan M. On the geomtry of B-manifolds. Уч. зап. Казан. Гос. Ун.-та. Физ.-матем. 

науки ( Kazan. Gos. Univ. Učen. Zap.). 151(2009), kn.4, 231-239. (Short Report in Proceedings of the 

N. I. Lobachevskii Mathematical Center. Kazanskoe Matematicheskoe Obshchestvo, Kazan. 39(2009), 

96-102) (Russia).

 

47. 

Salimov A.A., Iscan M. On Norden-Walker 4-manifolds. Note Mat. 30(2010), no.1, 111-128 (Italia).

 

48.


 

Gezer A., Tarakci O., Salimov A.A. On the geometry of tangent bundles with the metric II+III. Ann. 

Polon. Math. 97(2010), no.1, 73-85 (SCI, Poland).

 

49. 

Aslanci S., Kazimova S., Salimov A.A. Some notes concerning Riemannian extensions. Ukrainian 

Math. J. 62(2010), no.5, 661-675 (SCI, Ukraine).

 

50. 

Salimov A.A., Agca F. On para-Nordenian structures. Ann. Polon. Math. 99(2010), no.2, 193-200 (SCI, Poland).

 

51. 

Салимов А.А. О моём дорогом Учителе. В кн.: Воспоминания о профессоре В.В.Вишневском, 

Изд.-во: Казан. Гос. Ун.-т, Казань, 2010, с.40-44 (Russia).

 

52. 

Salimov A.A., Iscan M., Turanli S. Differential geometry of Walker manifolds. "Relativity, Gravity and 

Geometry", Petrov 2010 Anniversary Symposium On General Relativity and Gravitation, Contributed 

papers, Kazan (2010), 244-253. Selected for the special memorial issue of the Journal "Uchenye Zapiski 

Kazanskogo Universiteta" (Scientific Proceedings of Kazan State University, UZKGU)

 ), 153 (2011), 

no. 3,  264-271

 (Russia).

 

53.


 

Salimov A.A., Iscan M. Some properties of Norden-Walker metrics. Kodai Math. J. 33(2010), no.2, 

283-293 (SCI, Japan).

 

54. 

Salimov A.A., Iscan M., Akbulut K. Notes on para-Norden-Walker 4-manifolds. Int. J. Geom. Methods 

Mod. Phys. 7(2010), no.8, 1331-1347 (SCI, Singapore).

 

55. 

Salimov A.A. On operators associated with tensor fields. J. Geom. 99 (2010), no.1-2, 107-145 (Germany).

 

56. 

Salimov A.A., Agca F. Some properties of Sasakian metrics in cotangent bundles. Mediterr. J. Math. 

8(2011), no.2, 243-255 (SCI, Italia).

 

57. 

Salimov A.A., Gezer A. On the geometry of the (1,1)-tensor bundle with Sasaki type metric. Chin. Ann. 

Math. Ser. B 32(2011), no.3, 369-386 (SCI, China).

 

58. 

Salimov A.A., Gezer A., Aslanci S. On almost complex structures in the cotangent bundle. Turkish J. 

Math. 35(2011), no.3, 487-492 (SCI, Turkey).

 

59. 

Salimov A.A. A note on the Goldberg conjecture of Walker manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. 

Phys. 8(2011), no.5, 925-928 (SCI, Singapore).

 

60. 

Salimov A.A., Aslanci S. Applications of Fi-operators to the hypercomplex geometry. Adv. Appl. 

Clifford Algebr. 22(2012), no. 1, 185-201

 

 (SCI, Switzerland).

 

61.


 

Iscan M., Gezer A., Salimov A.A. Some properties concerning curvature tensors of eight-dimensional 

Walker manifolds. J. Math. Phys. Anal. Geom. 8(2012), no.1, 21-37 (SCI, Ukraine).

 

62. 

Salimov A.A., Gezer A., Iscan M. On para-Kahler-Norden structures on the tangent bundles. Ann. 

Polon. Math. 103(2012), no.3, 247-261 (SCI, Poland).

 

63. 

Salimov A.A. Tensor operators and their applications. 

Nova Science Publishers, Inc., New York, 

Mathematics Research Developments Series. (2012), ISBN: 978-1-62257-021-8, 198 pp. (Book/Monograph, USA). 

64.


 

Ağca F., Salimov A.A. 

Some notes concerning Cheeger-Gromoll metrics. 

Hacet. J. Math. Stat. 42 

(2013), no.5, 533-549  (SCI, Turkey). 

65.


 

Gezer A., Cengiz N., Salimov A.A. On integrability of Golden Riemannian structures. 

Turkish J. Math. 

37(2013), no.4, 693-703  (SCI, Turkey). 


66.

 

Salimov A.A., Cengiz N., Behboudi Asl M.  On holomorphic hypercomplex connections. Adv. Appl. 

Clifford Algebr. 

23

(2013),


 no. 1, 179-207

 (SCI, Switzerland). 

67.


 

Salimov A.A., Cayir H. Some notes on paracontact structures.  

C. R. Acad. Bulgare Sci.

 66 (2013), no.3, 

331-338  (SCI, Bulgaria). 

68.


 

Salimov  A.A.,  Cakan  R.  On  bicomplex-holomorphic  manifolds. 

Int.  J.  Geom.  Methods  Mod. 

Phys.


 10(2013), no.7, 1320010 (8 pages) (SCI, Singapore). 

69.


 

Salimov A.A., Turanli S. Curvature properties of anti-Kähler-Codazzi manifolds.      

C. R. Math. Acad. 

Sci. Paris. 

351(2013), no. 5-6,  225-227  (SCI, France). 

70.


 

Salimov A.A., Akbulut K., Turanli S. On an isotropic property of anti-Kahler-Codazzi manifolds. 

C. R. 

Math. Acad. Sci. Paris. 351(2013), no. 21-22,  837-839 (SCI, France). 

71.


 

Yıldırım F., Salimov A.A. Semi-cotangent bundle and problems of lifts. 

Turkish J. Math. 

38

(2014), no. 

2, 325-339  (SCI, Turkey). 

72.

 

Salimov A.A., Gezer A. Norden structures  of Hessian type. Turkish J. Math. (2014)

 (to appear)  (SCI, Turkey). 

73.


 

Behboudi Asl M., Salimov A.A. On anti-Hermitian metric connections preserving a bicomplex 

structure. 

Adv. Appl. Clifford Algebr.

 24(2014), no. 1, 11-21 (SCI, Switzerland). 

74.


 

Salimov A.A., Ocak F. On the geometry of the cotangent bundle with Sasakian metrics and its 

applications. 

Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. (2014) (to appear) (SCI, India). 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə