Program geliŞTİrmenin tariHİ temelleriYüklə 445 b.
tarix06.05.2018
ölçüsü445 b.
#42864

PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ

 • PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİProgram geliştirme çalışmalarında, bundan önceki program geliştirme anlayışları ve modelleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

 • Program geliştirme çalışmalarında, bundan önceki program geliştirme anlayışları ve modelleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

 • Geçmişin deneyimleri, yapılacak çalışmalara ışık tutar.

 • «Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez»

1948 yılında ilkokul programı yayınlandı.

 • 1948 yılında ilkokul programı yayınlandı.

 • 4. 1950’li yıllara kadar Türkiye’de program geliştirme çalışmaları daha çok “dersler ve konular listesi” şeklinde MÜFREDAT adıyla düzenlendi. Daha sonra EĞİTİM PROGRAMI dendi.

 • 5. 1952’de Türkiye’ye gelerek köy okullarında incelemeler yapan K.V. Wofford’ın hazırladığı raporla birlikte program çalışmaları daha sistematik bir yaklaşımla yapılmaya başlandı.1954- 1955 de geliştirilen Ortaöğretim Programı ilk kez uygulanmaya başlandı

 • 1954- 1955 de geliştirilen Ortaöğretim Programı ilk kez uygulanmaya başlandı

 • 1960 ‘lı yıllarda tekrar ilköğretim programları üzerinde yoğunlaşılmış, 1961 yılında kabul edilen 222 sayılı ilköğretim kanunu ile ilköğretim programlarının değiştirilip geliştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 • 1962 yılında düzenlenen VII. Milli Eğitim Şurası kararlarına istinaden , 1968 yılında kapsamlı ilkokul programı yayınlandıTürkiye’de Program Geliştirme

 • Türkiye’de Program Geliştirme

 • 1970 ‘li yıllarda 8 yıllık ilköğretim okulu deneme programları gündeme gelmiş ve çalışmalara hız verilmiştir.

 • 1980’li yıllarda program geliştirme çalışmalarında yeni bir anlayış başlamış, 90’lı yıllarda ise programın ölçme değerlendirme boyutuna ayrı bir önem verilmiştir.

 • 2005 yılında ise ilköğretim programları ilerlemecilik felsefesine dayalı yapılandırmacılık ve çoklu zeka kuramı temel alınarak yeniden düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

 • 2006 Anaokulu programı hazırlandı

EĞİTİMİ ETKİLEYEN BAŞLICA

 • EĞİTİMİ ETKİLEYEN BAŞLICA

 • FELSEFİ AKIMLAR

 • İdealizm (Ruhçuluk, düşüncecilik, sezgicilik)

 • Realizm (Gerçekçilik, maddecilik)

 • Pragmatizm (Yararcılık)

 • Varoluşçuluk (Existentializm, insancıllık )

En önemli temsilcisi Aristo’dur

 • En önemli temsilcisi Aristo’dur

 • Var olan her şey gerçektir.

 • Sezgiyi ve metafiziği reddeder.

 • Dış dünya algılarımızdan bağımsızdır. Dünya, biz algılamasak dahi vardır.

 • İyi , doğru zamanla değişebilir

 • Öğretmen otorite kaynağıdır, manevi liderdir

 • Gerçek, sadece bilimsel yöntemle (deney, gözlem) elde edilir.

 • Bilgiye dayalı , bilimsel bilgileri kazandıran programı savunur

 • Kültürel mirasın aktarılması önemlidir.

 • İnsan içi boş doğmuştur

 • Daimicilik ve esasiciliği etkilemiştir

En önemli temsilcileri William James ve Jhon Dewey’dir

 • En önemli temsilcileri William James ve Jhon Dewey’dir

 • Bilgiler deneyime dayalı , bilimsel yolla kazanılır

 • Esnek program olmalı

 • %100 doğruluk ya da yanlışlık diye bir şey yoktur.

 • Çıkış noktası konu değil, çocuktur.

 • Eğitimin merkezinde birey olmalıdır

 • Bireysel farklılıklar önemlidir.

 • Gerçek değişebilir , evrensel doğru yoktur.

 • Doğruluk = Faydalı olduğu kadardır.

 • Bilgiyi değil, öğrenmeyi öğrenmek esastır.

 • Öğretmen rehberdir, öğrenciyi merkeze almalıdır

 • Program, problem çözme becerisi kazandırmalıdır

 • İlerlemecilik ve yeniden kurmacılığı etkilemiştirEğitimin temel amacı özgürlüklerin artırılmasıdır.

 • Eğitimin temel amacı özgürlüklerin artırılmasıdır.

 • Her öğrenci kendi değerler sistemini oluşturmalıdır.

 • Öğretmen, öğrencilerin yardımına koşan, kişilik gelişimlerine yardım eden kişidir.

 • Eğitim akademik becerilerden çok, kişilik gelişimini sağlamalıdır.

 • Öğretmen öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine yardım etmelidir

 • Toplumu geliştirmeye bireyden başlanmalıdır

 • Hümanist (insancıl) eğitimi savunur

 • Herkese uyan ortak bir eğitim ortamı olamaz

 • Yeniden kurmacılığı ve hümanizm i etkilemiştirEğitim Felsefesi Akımları

 • Eğitim Felsefesi Akımları

 • Daimicilik

 • Esasicilik

 • İlerlemecilik

 • Yeniden kurmacılıkSoru: "Okulun bir görevi de, bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazandırmaktır."

 • Soru: "Okulun bir görevi de, bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazandırmaktır."

 • Sözü edilen görev okulun hangi işlevinin kapsamındadır? (KPSS 2001)

 • A) Toplumsal değişmeyi hızlandırma

 • B) Akılcı düşünmeyi yaygınlaştırma

 • C) Bireylerin toplumsallaşmalarını sağlama

 • D) Demokrasiye olan inancı güçlendirme

 • E) Sağlıklı kişilerin gelişimine katkıda bulunma.Öğretim programında yer alan hedefler, aşağıdakilerin hangisinin belirlenmesinde ölçüt

 • Öğretim programında yer alan hedefler, aşağıdakilerin hangisinin belirlenmesinde ölçüt

 • değildir?

 • A) Ülkenin politik felsefesi

 • B) Konular

 • C) Öğrenme yaşantıları

 • D) Yöntem-teknikler

 • E) Ölçme araçlarıSoru: Eğitim hedefleri belirlenirken sosyal boyutla ilgili olarak yapılacak araştırmalarda aşağıdakilerden hangisinin kapsanmış olması gerekmez? (KPSS 2004)

 • Soru: Eğitim hedefleri belirlenirken sosyal boyutla ilgili olarak yapılacak araştırmalarda aşağıdakilerden hangisinin kapsanmış olması gerekmez? (KPSS 2004)

 • Öğrencinin içinde yaşadığı toplumun sağladığı olanaklar

 • Toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri

 • Toplumdaki bireylerin kendini gerçekleştirme düzeyleri

 • D) Toplumun insan gücü gereksinmeleri

 • E) Toplumun bireyden istedikleri2012 KPSS

 • 2012 KPSS

 • Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın öğelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır.

 • Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir?

 • A) Felsefi B) Toplumsal C) Tarihî D) Ekonomik E) Psikolojik2012 KPSS

 • 2012 KPSS

 • Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri "Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır." şeklinde özetlenmiştir.

 • Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İdealizm B) Daimîcilik C) Esasicilik

 • D) Yeniden kurmacılık E) llerlemecilik


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə