Proiect didacticYüklə 29,76 Kb.
tarix13.11.2017
ölçüsü29,76 Kb.
#9809

PROIECT DIDACTIC

 

Data: 24.11. 2010Scoala:C.N.,,A.Muresanu”,Bistrita

Clasa: a VI-a C

Disciplina: Limba română

Profesor: Morosan Lenuta

Subiectul: Relaţii sintactice în frază.Coordonare. Subordonare.

Tipul lecţiei: mixtă- consolidare si însuşire de noi cunoştinţe

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:1. Cognitive:

La sfârşitul  lecţiei, elevii vor fi capabili:

a. să recunoască relaţiile sintactice şi mijloacele de realizare ale acestora,

b. să ştie de câte feluri pot fi raporturile la nivelul propoziţiei şi la nivelul frazei, dar şi cum se stabilesc,

c. să inducă din exemplificări mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice,

d. să realizeze corect schemele propoziţiilor şi ale frazelor dintr-un text, indicând

    raporturile sintactice existente şi mijloacele de realizare.

2. Psihomotorii:

a. să-şi dezvolte capacitatea de a realiza corect şi estetic schema grafică a propoziţiei şi a frazei,

b. să ştie să inducă în exemple flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia,  pauza,

c. să construiască propoziţii şi  fraze ce conţin raporturi de coordonare şi subordonare.

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: conversaţia, învăţarea prin descoperire, explicarea şi demonstrarea materialului intuitiv, analiza sintactică a propoziţiei şi a frazei, schema la tablă, sublinieri, lucrul cu manualul.

2. Forme de organizare a învăţarii: activitatea frontală, alternativ cu activitatea independentă individuală.

3. Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare.

4. Materiale didactice: texte lingvistice, testul de evaluare formativă: Subliniază şi notează predicatele   şi subiectele, apoi atributele şi complementele coordonate. Fă schema raporturilor sintactice din fiecare   propoziţie şi apoi a frazei.

5. Bibliografie: Limba română, manual pentru clasa a VI - a, All Educational, Bucureşti,2003;

Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995, pp. 413 – 416;

Maria Niculescu, Limba şi literatura română, clasa a VIII – a, Ed. Tiparg, pp. 127 – 130;

Aurel Nicolescu,Probleme de sintaxa a propozitiei,Bucuresti,1996;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Organizarea clasei: (1min.) absenţe, disciplină, pregătirea pentru lecţie, elevii îşi pregătesc caietele şi manualele.

I. Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior (10 min.) – atât pentru refixarea lor cât şi ca punct de pornire pentru noile cunoştinţe.

1. Controlul caietelor de teme (cu observaţii şi aprecieri, după caz).

2. Textul. Discursul. Fraza. Propoziţia

3. Felul propoziţiilor şi  analiza unor exerciţii din manual.

II. Captarea atenţiei elevilor pentru secvenţa didactică următoare (3 min.)

Se realizează printr-o conversaţie pregătitoare:

1. Existenţa relaţiilor în propoziţii şi în frază.

2. Definiţia propoziţiei principale, a propoziţiei secundare (subordonată), a propoziţiei regente.

3. Textul. Discursul.Fraza. Propoziţia şi tipurile acesteia.

III. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale (1 min. )

Relaţiile sintactice şi mijloacele de realizare a acestora, precum şi a obiectivelor operaţionale menţionate.

IV. Prezentarea sarcinilor de învăţare (10 min.)

Se scriu pe tablă câteva exemple cuprinzând faptele de limbă ilustrative pentru ceea ce înseamnă relaţiile sintactice şi mijloacele de realizare a acestora, urmând ca elevii să le lucreze conform unei scheme:


b) „ Vântul clătina pâlcurile de arbori care se incapatanau sa reziste>

c) Irina şi mama iubesc literatura,iar Andrei si tata sunt priceputi la matematica.

e)  Am cumpărat cărţi, dar nu le-am citit încă.

f) Merg la biblioteca şcolii ca să mă documentez, chiar dacă nu găsesc întotdeauna cărţile necesare.

Elevii vor analiza sintactic rând pe rând propoziţiile urmărind descoperirea relaţiilor sintactice şi a mijloacelor de realizare a acestora. Vor avea de sintetizat, concomitent, observaţiile sub forma unui tabel cu rubricaţia: exemplul, raportul sintactic, mijlocul de realizare.
V. Conducerea învăţarii şi dobândirea de noi cunoştinţe (20 min.)

-  Elevii sunt antrenaţi într-o activitate individuală sau pe grupe cu sarcinile: să sublinieze predicatele indicând prin săgeată Propozitiile regente, iar apoi să alcătuiască schema propozitiilor si a frazelor după model, explicând şi tipul relaţiilor sintactice stabilite între acestea:

a) „Omul ridica piatra ce era in faţa lui,dar nu reusea să o mute .

b)  „ Albumul ei pe care il pastrează cu grijă ii aminteste de copilarie si o ajută să trăiască.

-După timpul afectat  (10 min.) activităţii independente, se constată, prin conversaţie, rezultatele la care ajung elevii. Pe măsură ce se constată modul în care elevii analizează şi motivează constatările lor, ei sunt puşi să elaboreze o schemă recapitulativă privind raporturile sintactice şi mijloacele de realizare ale acestora întâlnite în textele analizate, schemă ce se scrie pe tablă, în partea dreaptă a ei, cât mai ordonat şi simetric.

Profesorul alcatuieste schema tablei(anexa 1)

- Concomitent cu cele identificate în texte, elevilor li se cere să creeze şi ei propoziţii şi fraze cu diferite relaţii sintactice.

 

        VI. Asigurarea  feedback-ului

Se realizează pe parcursul conducerii învăţarii, întărirea făcându-se treptat, prin aprecieri verbale (E bine! Corect! Da! etc.). În limita timpului, se dau următoarele fraze pentru ca elevii să recunoască în ele astfel de relaţii sintactice şi mijloacele de realizare a acestora:

„Turcii nu taie decât capetele care nu se pleacă”.                                          

Drumul este scurt, dar greu.

 

VII. Evaluarea formativă:Anexa 2

Ca activitate individuală, elevii vor începe în clasă analiza sintactică a următoarelor fraze (cuvintelor determinate,de atribute şi complemente, felul propoziţiilor şi a relaţiilor existente între ele.)

(Dacă exerciţiul nu poate fi încheiat în clasă, va fi continuat acasă.)
Anexa 2

1. Cântecul este interpretat de elevi ,insă este vechi.

2. Ascultă părerea cui se pricepe,dar fii atent la toti.

3. Mama va pregăti gustări  delicioase si va face prajituri cum n-aţi mai mâncat si cum n- ati mai vazut.

4. „Dă-ne liniste si pace ca să avem de toate când ne dorim mai mult,da-ne bucurie pentru ca să fim fericiti.

 

VIII. Asigurarea retenţiei şi a transferuluiSe dă ca activitate independenta,tema de casa(Anexa 3)

Anexa 3


FIŞĂ DE LUCRU

Se dau textele:

„Pe lângă plopii fără soţ Adesea am trecut; Mă cunoşteau vecinii toţi- Tu nu m-ai cunoscut.” (Mihai Eminescu, Pe lângă plopii fără soţ...)

„... împăratul acela, aproape de bătrâneţe,.... a scris frate frăţâne-său craiului, să-i trămită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoţi, ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa.” (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb)

„Caţavencu: Iertaţi-mă, fraţilor,dacă sunt mişcat, dacă emoţiunea mă apucă aşa de tare...”

(Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută

Se cere: a. Identificaţi predicatele. b. Marcaţi elementele de relaţie. c. Delimitaţi propoziţiile. d. Precizaţi felul propoziţiilor. (si tremenul regent) e. Menţionaţi raporturile de coordonare şi de subordonare la nivelul frazei.

 

Anexa 3FIŞĂ DE LUCRU

Se dau textele:

„Pe lângă plopii fără soţ Adesea am trecut; Mă cunoşteau vecinii toţi- Tu nu m-ai cunoscut.” (Mihai Eminescu, Pe lângă plopii fără soţ...)

„... împăratul acela, aproape de bătrâneţe,.... a scris frate frăţâne-său craiului, să-i trămită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoţi, ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa.” (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb)

„Caţavencu: Iertaţi-mă, fraţilor,dacă sunt mişcat, dacă emoţiunea mă apucă aşa de tare...”

(Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută

Se cere: a. Identificaţi predicatele. b. Marcaţi elementele de relaţie. c. Delimitaţi propoziţiile. d. Precizaţi felul propoziţiilor. (si tremenul regent) e. Menţionaţi raporturile de coordonare şi de subordonare la nivelul frazei.

Anexa 1 Schema tablei


Relatiile sintactice si mijloacele de realizare ale acestora

(consolidare)

In propozitie

La nivelul propozitiei raportul de coordonare se stabilesteintre parti de propozitie de acelasi fel,iar cel de subordonare intre partile secundare de propozitie si termenul lor regent

Ex Omul harnic si priceput munceste in gradina.

S+A+A+P+C

A+A(harnic si priceput)=raport de coordonare copulativa

P(vb. munceste)+C(in gradina)=raport de subordonare

In frază
    Unitate sintactică alcătuită din cel puţin două  propoziţii. Frazele  se clasifică după tipul relaţiilor care se stabilesc între propoziţii în:
  1.       fraze formate prin coordonare (relaţiile dintre propoziţii  sunt numai de coordonare): „Am fost acolo şi le-am vorbit despre tine."
  2.       fraze formate prin subordonare (relaţiile dintre propoziţii  sunt numai de subordonare): „Am văzut casa modestă în care s-a născut marele  poet."
  3.       fraze mixte (raporturi de coordonare şi subordonare): „Am  înţeles că a citit şi că i-au plăcut cărţile recomandate de mine."
 CONJUNCTIA
Conjunctia este partea de vorbire neflexibila care indica raportul de coordonare si subordonare intre parti ale propozitii, o parte de propozitie si o propozitie, sau intre doua propozitii.

La nivel de fraza, conjunctia leaga:


a). doua propozitii de acelasi fel in raport de coordonare:
copulativa: si, nici, precum si.
adversativa: dar, iar, insa, ci.
disjunctiva: fie, sau, ori.
conclusiva: deci, asadar.

Dupa felul raporturilor stabilite intre partile de propozitie sau intre propozitii, la nivel de fraza, conjunctiile sunt:

A). Coordonatoare (leaga parti de propozitie sau propozitii de acelasi fel)
Propozitiile in raport de coordonare pot fi ambele principale sau ambele secundare.

Mijloace de realizare;juxtapunerea(alaturare,virgula)

jonctiunea(conj. coord.)
B). Subordonatoare - raportul de subordonare se stabileste intre o propozitie principala-regenta si o subordonata.

Subordonarea se realizeaza prin conjunctiile subordonatoare: ca, sa, daca, de, etc.Alte parti de vorbire cu valoare de conjunctie: Adverbe interogative-relative: unde, cand, cum, cat si compusele nehotarate: oricand,orisiunde,etc

Yüklə 29,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə