Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: „Więcej jest rzeczy na ziemi I w niebie niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir)Yüklə 445 b.
tarix01.12.2017
ölçüsü445 b.
#13327


Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir)


„Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela)

 • 1605-20, Wielkie ustanowienie nauk Francisa Bacona: optymizm co do możliwości i zakresu nauki. Statek (symbolizujący ciekawość i poznanie) przepływa Słupy Herkulesa (symbol. granice wiedzy).

 • Nowożytne plus ultra – jeszcze dalej.Spór między bogami i tytanami, czyli racjonalistami i empirystami

 • Wiek XVII – wiek racjonalizmu, wiek wielkich systemów filozoficznych, prymatu teorii nad praktyką.

 • Racjonaliści interesują się metodyczną ścisłością. Ideałem poznania jest system dedukcyjny. Jego paradygmatem – matematyka, geometria, logika.

 • Przyjmują natywizm (wrodzoność idei)

 • Aspiracje naukowe łączą z metafizycznymi. Metafizykę zaś budują na podłożu epistemologicznym. Ma ona charakter spekulatywny.

 • Choć pierwszeństwo dają procedurom racjonalistycznym, przeprowadzają także eksperymenty (np. Kartezjusz w optyce – eksperymenty z kulami wypełnionymi wodą, by potwierdzić prawo załamania).

Wiek XVIII – wiek empiryzmu, przewagi zagadnień praktycznych nad teorią.

 • Wiek XVIII – wiek empiryzmu, przewagi zagadnień praktycznych nad teorią.

 • Empiryści zajmują się medycyną, polityką (Bacon, Locke), naukami przyrodniczymi i psychologią (Berkeley), na pierwszym miejscu stawiają doświadczenie, „wielką księgę świata”.

 • Negują istnienie idei wrodzonych. Wszelkie idee pochodzą z doświadczenia.

 • Ich filozofia ma charakter krytyczny i analityczny, a także minimalistyczny.

 • Koncentrują się na analizie poznania, krytykują systemy metafizyczne

 • Byli także racjonalistami w tym sensie, że rozum był dla nich miarą wiedzy (a nie źródłem), rozstrzygał, czy percepcje są prawdziwe, czy fałszywe.EPISTEMOLOGIA • Opozycja między jakościowym światem zjawisk (kolorowym, pachnącym, wygodnym, rozbrzmiewającym muzyką) a nie dającym się spostrzegać zmysłowo, bezjakościowym światem cząstek i praw nimi rządzących.

 • Umysł ma dostęp tylko do zjawisk, a nie do świata rzeczy samych w sobie.

 • Ma dostęp tylko przez idee (problem reprezentowania, agnostycyzm, idealizm, panpsychizm).Argument ze względności spostrzeżeń

 • Ta sama róża, dwóch obserwatorów odmiennie postrzegających jej zapach.

 • Postrzeganie (smaków, barw) zależy od określonej wrażliwości receptorów zmysłowych.Czy w ogóle istnieje świat niezależny od podmiotu poznającego?Idealizm epistemologiczny – kartezjański zwrot w filozofii. Początek filozofii świadomości / podmiotu

 • To nie rzeczywistość jest punktem wyjścia w filozofii, lecz świadomość (fil. podmiotu).

 • Tym, co pierwotnie stwierdzam, jest moja świadomość. Tym, co poznaję są treści świadomości – idee różnych rzeczy, pojęcia, treści mentalne.Jeśli niczego nie wiemy na pewno, to pewność absolutną mamy w zakresie naszego istnienia

 • Kartezjański sceptycyzm metodyczny ma nas zaprowadzić do odkrycia wiedzy absolutnej, niepowątpiewalnej.

 • Wątpienie odsłania granice, bo coś zakłada. Jeśli nawet wszystko jest fałszem, to ja, który to stwierdzam, czymś jestem.

 • Myślę, więc jestem.Idea” – jeden z najważniejszych terminów nowożytnej epistemologii.

 • Platon: idea jako przedmiot ogólny, istniejący obiektywnie (np. człowiek w ogóle).

 • Kartezjusz: „idea jest to sama rzecz pomyślana, o ile jest obiektywnie w intelekcie”, czyli przedmiot myśli (zarówno wrażenia, jak i reprezentacje rzeczy). Idee: nabyte, skonstruowane, wrodzone.

 • Locke: j.w., zdarzenie świadome. Idee odpowiadają dwojakim własnościom rzeczy: pierwotnym (obiektywnym) i wtórnym (subiektywnym). Do pierwotnych zalicza: rozciągłość, kształt, ruch, długość, szerokość, wagę, prędkość. Do wtórnych: barwy, dźwięki, smaki, zapachy.

 • Hume: nasze percepcje sprowadzają się do: impresji (wrażeń) i idei (ich przypomnień i kopii).

Dualizm, monizm, pluralizm

 • Dualizm substancjalny: Kartezjusz najpierw stwierdza własne istnienie (cogito) jako substancji myślącej, a następnie przechodzi poprzez afirmację istnienia Boga do afirmacji istnienia świata materialnego – substancji rozciągłej. Dowodzi świata, którego cechą jest rozciągłość. W niej mieści się wszystko to, co obiektywnie poznajemy (kształt, ruch). Rozciągłości przeciwstawia subiektywne jakości zmysłowe (barwa, smak, zapach).

 • Monizm panteistyczny: Spinoza utożsamia świat/przyrodę z Bogiem: „Cokolwiek istnieje, jest w Bogu i nic bez Boga nie może istnieć”. Bóg nie stoi poza światem, nie jest też w nim: Bóg jest światem. Świat to Deus sive Natura. Bóg istnieje jako istota nieskończona i doskonała, której nic nie może ograniczać. Nie może więc istnieć nic, co nie jest Bogiem. Nie może być tak, że Bóg jest jednym, a świat czymś innym, bo to oznaczałoby ograniczenie istnienia Boga.

 • Pluralizm indywidualistyczny: Leibniz

 • stwierdza, że aktualnie istniejący świat jest

 • stworzony z hierarchicznie uporządkowanych

 • bytów – substancji, zwanych monadami.

 • Monady są substancjami prostymi, niepodzielnymi,

 • więc niematerialnymi. Ciała są zjawiskami

 • bene fundata. Pojęcie świata najlepszego z możliwych.Czy istnieje Bóg?

 • Kartezjusz: 3 dowody na istnienie Boga: dwa przyczynowe (z przyczyny mojej świadomości oraz z idei Boga) i jeden ontologiczny.

 • Spinoza i Leibniz cenią najbardziej dowód ontologiczny. Dla Spinozy Bóg nie jest lalkarzem sterującym z zewnątrz zdarzeniami w świecie, ale działa poprzez prawa przyrody.

 • Hume krytykuje wszystkie wcześniejsze dowody: kosmologiczne i teleologiczne. Bóg jest dla niego fikcją wytwarzaną przez nasz umysł.

Problem mind-body

 • Kartezjusz: dualizm substancjalny i mechanicyzm. Nie ma ciągłości między czynnościami organicznymi a psychicznymi. Życie pojęte jako proces czysto materialny. Dusza tracąc łączność z życiem, traci łączność z ciałem. Dusza i ciało mogą wpływać na zmianę kierunku ruchu.

 • Spinoza: myślenie i rozciągłość to atrybuty Boga. Nie są one odrębnymi substancjami, lecz objawem jednej, dlatego panuje między nimi zgoda (paralelizm psychologiczny). Człowiek ma dwoistą naturę skupioną w jednym istnieniu. Ciało i dusza są jedną i tą samą rzeczą.

 • Locke: Duszy jako substratum nie poznajemy, ale to nie znaczy, że jej nie ma (agnostycyzm). Umysł jest jak nie zapisana tablica (tabula rasa), którą wypełnia doświadczenie. Przez doświadczenie (2 rodzaje: spostrzeżenia i refleksja) nabywamy cały materiał wiedzy. Trzecim źródłem wiedzy jest introspekcja (doświadczenie wewnętrzne). Kryterium tożsamości osoby: ciągłość i spójność pamięci.

 • Hume: duszy nie poznajemy,

 • więc nie możemy postulować jej istnienia.

 • Dusza jako wiązka wrażeń.Kartezjusz: człowiek jest wolny, ponieważ Boża moc „pozostawia wolne ludzkie czyny niezdeterminowanymi”. Spinoza: działanie człowieka wypływa w sposób konieczny z boskiej istoty, jest zatem przymuszone. Człowiek jest wolny o ile zdaje sobie sprawę z konieczności, które go przymuszają. Leibniz: człowiek jest wolny. Dowodem tego jest grzech, słabość, cierpienie w świecie. Bez wolności świat byłby mniej doskonały niż jest. Świat, gdzie istnieje wolna wola, ale jednocześnie istnieje krzywda i zło (3 rodzaje zła), jest lepszy od świata pozbawionego wolności.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə