Psikoloji a abreaksiyon (Boşalım)Yüklə 71,03 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü71,03 Kb.
növüYazı

Psikoloji

A Abreaksiyon (Boşalım): Acı veren bir deneyimi anımsamanın ardından gelen duygusal boşalım.
Absurdite (Anlamsız Düşünme): Düşünce akışının bozulması ile tutarsız düşüncelerin ve buna bağlı olarak konuşmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif jest ve mimiklerin sürdürülmesi.
Abuli (İstenç Kaybı): Eyleme geçme ve düşünme dürtüsünde azalmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif eylemin sonuçlarına karşı kayıtsızlık; nörolojik kusurla ilişkili olabilir.
Abuse: Alkolü kötüye kullanma
Açık (Free Floating) Anksiyete: Herhangi bir düşünceyle bağlantılı olmayan yaygınhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif odaklanmamış korku.
Adiadokokinezi: Sıralıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif dönüşümlü hareketleri hızla yapamama.
Adolesan: Delikanlılık dönemi. Adoption: Evlat edinme.
Aerofaji: Konversif tepki olarak hava yutma.
Afazi: Anlamanın korunduğu ancak konuşma yetisini ileri derecede bozan bir bilişsel bozukluğun neden olduğu konuşma bozukluğudur.
Afrodizyak: Mesir macunuhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif kapsaik gibi cinsel arzuyu uyandırmak ve artırmak için kullanılan maddelerdir.
Afoni: Ses kısılması.
Agorafobi: Açık alanlarda veya yardım alamayacağı yerlerde olma korkusu.
Agnozi: Eşyayı tanıyamama.
Agrafi: Yazı yazamama.
Agresyon: Sözel ve fiziksel olabilen zor kullananhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif hedefe yönelik eylem. Öfkehttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif hiddet veya düşmanlık duygularının motor karşılığıdır.
Ailurofobi: Kedi korkusu.
Ajitasyon: Motor huzursuzlukla bağlantılı yoğun kaygı.
Akalkuli: Hesap yapamama.
Akatizi: İlaçlara ikincil olarak kaslarda öznel olarak duyumsanan gerginlikhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yerinde duramamahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif adımlama hareketleridir. Tekrar tekrar oturup kalkmaya neden olabilir. Yanlışlıkla psikotik ajitasyon sanılabilir.
Akrofobi: Yüksek yerlerde bulunmaktan duyulan korku.
Alacakaranlık Durumu: Bilinçte varsanılarla giden bozulma.
Aleksi: Önceden kazanılmış olan okuma becerisinin kaybı; yazılanları anlayamama ; görme keskinliğinin bozulmasıyla açıklanamaz.
Aleksimiti: Kişinin duygularını veya duygudurumunu tanımlama veya farkına varma güçlüğü.
Algofobi: Acı çekme korkusu.
Algolagni: Acı verme veya acı duymayla ilişkili her tür cinsel davranış.
Ambivalans ( İki Değerlilik ): Aynı anda aynı kişideki bir şeylere karşı iki zıt dürtünün eş zamanlı varlığı.
Amfetamin: Merkezi sinir sistemini aşırı uyaran bir ilaç.
Amnezi ( Bellek kaybı ): Geçmiş yaşantıları kısmen veya tümden anımsayamama; kökeni organik veya duygusal olabilir.
Andrejoni: Erkek ve kadın özelliklerinin karışımına verilen ad.
Androjen: Testislerin ürettiği erkeklik hormonu.
Anestezi: Duyu yitimi.

Anhedoni ( Hazsızlık ): Olağan ve zevk veren tüm etkinliklerden el çekme ve ilgi kaybıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif sıklıkla depresyonla ilgilidir.
Anilingus: Anüsün bir başka kişinin ağzıylahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif diliyle ya da yabancı bir cisimle uyarılması.
Anima: Jung psikolojisinde erkekteki bilinçdışı dişil yan
Animus: Jung psikolojisinde kadındaki bilinçdışı eril yan
Anksiyete ( Bunaltı ): İçten veya dışarıdan gelebilecek bir tehlike beklentisinin neden olduğu kaygı ve endişe durumu.
Anlık: Algılanan materyalin saniyeler ile dakikalar içinde tekrarlanması veya anımsanması.
Anoreksi: Anorexia Nervosahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif özellikle genç kadınlarda görülebilenhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yemek yememekhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif çok az uyumakhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlarhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.
Anozognozi ( Hastalığın Yadsınması ): Kişinin kendisinde nörolojik bir kusur olduğunun farkına varamaması.
Anterograd Amnezi: Zamanda belli bir noktadan önceki olayları anımsayamama.
Antofobi: Çicek korkusu.
Antrofobi: İnsan korkusu.
Amok: Malaya 'da görülen akut bir saldırgan çılgınlık nöbetidir.
Apati ( Duygusal Donukluk ): Küntleşmiş emosyonel (duygu yüklü) tonhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif kayıtsızlık veya dış dünyadan kopmayla birliktedir.
Apne: Uykuda soluk durması.
Apraksi: Belli bir amaca yönelik hareketleri yerine getirememe.
Aquafobi: Su korkusu.
Asteni: Organik kaynaklı duygusal oynaklık.
Astereognozi: Dokunarak nesneleri tanıma yetisinin yitirilmesi.
Astazi: Ayakta duramamahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yürüyememe.
Astrafobi: Şimsek korkusu.
Aşırı Değerlendirilmiş Fikir: Mantıksızhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif dirençli yanlış inanış; sanrıya göre daha az sarsılmazdır.
Aşırı Yüksek Veya Alçak Sesli Konuşma: Normal ses ayarlanmasında kayıp; psikozdan depresyona ve sağırlığa dek uzanan patolojik durumları yansıtıyor olabilir.
Ataksi: Kas koordinasyonunda bozukluk; kas hareketinde düzensizlik.
Ayrıntıcılık: Konuşmanın gereksiz ayrıntılarla uzatılması ve bir türlü amaca yöneltilememesidir.
Azalmış İçgörü: Bir durumun nesnel gerçekliğini anlama yetisinin azalması.

B Barbitüratlar: Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.
Basınçlı Konuşma: Düşüncelerden gelen aşırı baskı sonucunda durdurulamayan çağrışımlardan oluşan yüksek sesli konuşma.
Bastırma (Represyon): Kabul edilemez fikir veya dürtülerin bilinçdışı unutulmasıyla karakterize savunma mekanizması.
Bedensel (Somatik) Sanrılar: Kişinin sürekli bedensel yakınmaları olduğu ancak bunlara temel oluşturan organik bir bozukluğun olmadığı bir durumdur. Depresyonlu hastalarda görülen somatik hezeyanlarhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif nihilistik veya hipokondriyak türdendir. Ancak şizofrenide görülen bedensel sanrılar biraz daha değişiktir. Kişi iç organlarının çalındığı veya başkalarının organları ile değiştirildiği gibi gerçek dışı inançlara sahiptir.

Bell Paralizi: Yüz siniri felcidir.
Bellek: Beyinde depolanan bilginin daha sonra bilince çağırılma işlevi.
Bilinç: Farkındalık durumu.
Bilinç Sislenmesi: Algı ve tutumlarda bozukluğun yanısırahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif açık-seçik düşünememe.
Bilişsel ( Kognitif ) Bozulmayla İlişkili Bozukluklar: Agnozi-duyusal izlenimlerin anlamını kavrama ve yorumlama yetisinin yitirilmesi.
Birincil Süreç Düşünme:
Dereistikhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif mantıksızhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif büyüsel düşünme için kullanılan genel terim; normalde düşlerde bulunurhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif normal dışında psikozda bulunur.
Bizar (Saçmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif Garip) Sanrılar: Hiçbir şekilde kabul edilmesi veya inanılması mümkün olmayan sanrılardır. Kişinin bir ölü tarafından kontrol edilmesi gibihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif veya yarılan bir dağdan çıkan görünmez bir eşeğin kişiyi sürekli izlemesi gibi.
Blok: Bir düşünce veya fikir henüz bitmemişken düşünce zincirinde ani kopma; kısa bir aradan sonra kişi ne söylemekte olduğunu veya ne söyleyecek olduğunu anımsamaz (Düşünce yoksunluğu olarak da bilinir).
Borderline: Sınırda yada zeka kişilik bozukluğu.
Brontofobi: Gökgürültüsü korkusu.
Bütünlüklü Algı (İdrak=Apperception): Kişinin kendi duyguları ve düşünceleriyle değişikliğe uğramış algı.
Büyüklük Hezeyanı: Megalomanik hezeyan.
Büyüsel (Majik) Düşünme: Bir tür dereistik düşünce; çocukların preoperasyonel (işlem öncesi) (Jean Piaget) evresindekine benzer düşünme; burada düşüncelerhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif sözcükler veya eylemler güç kazanırlar (Örneğin olaylara neden olabilirhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif ya da bunları engelleyebilirler).

C

Capgras Sendromu: Çevresindeki kişilerin aslında o kişiler olmadığıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif onların yerini almış ve çoğunlukla kötü niyetli insanlar olduğuna ilişkin inançlardır.
Cerea Flexibilitas (Balmumu Esnekliği): Kişiye kalıp gibi bir duruş verilebilmesi.
Cognitive: Bilişsel durumlar.
Comorbidity: Asıl hastalığa eklenen ikinci bir hastalık durumu.
Conduct Disorder: Çocukluk çağında davranım bozukluğu.

Ç
Çağrışım (Fikir İştirakı): Bir düşünceninhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif fikrinhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif anının kendiliğinden otomatik olarak başka düşünceleri bilinç alanına getirmesidir.
Çağrışımların Gevşemesi: Fikirlerin tümüyle ilişkisiz biçimde bir konudan diğerine atladığı düşünce akışı; ağır ise konuşma dikişsiz (enkoheran) olabilir.
Çelinebilirlik (Distraktibilite): Dikkati yoğunlaştıramama; dikkatin önemsiz veya ilişkisiz dış uyaranlara çekilmesi.
Çevresellik: Amaca varmakta geciken dolaylı konuşmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif eninde sonunda başlangıçtaki noktada arzulanan hedefe ulaşır; ayrıntılar ve parantez içi konuşmaların fazlalığıyla karakterizedir.

Çoğul Kişilik (Multiple Personality): Bir kişinin farklı zamanlarda iki veya daha çok sayıda tümden farklı kişilikler ve karakterlere bürünmesi

D
Debilite: Zeka geriliği.
Deflorasyon: Kızlık zarının yırtılması.
Degeneration: Beyinde yozlaşma.
Deja Entendu (Daha önce işitmiştim): İşitsel tanıma yanılsaması.
Deja Pense (Daha önce düşünmüştüm): Yeni bir düşüncenin daha önce düşünülmüş veya ifade edilmiş bir düşünce olarak tanındığı yanılsama.
Déjà Vu: Yeni bir durumun yanlış olarak geçmiş bir anının tekrarı gibi algılandığı görsel tanıma yanılsaması.
Deliryum: Akut organik beyin yetmezliğidir. Aslında klinik bir tanıdır. Genel olarak bilişsel bozulmaya neden olan mental bir bozukluktur. Sıklıkla görsel hallüsinasyonlar eşlik eder.

E Egomani: Kişinin kendisiyle patolojik olarak uğraşması.
Egzibisyonizm (Teşhircilik): Kişinin bedeninihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif özellikle de cinsel organlarını göstermek için önüne geçemediği bir gereksinim duyması ile karakterize bir cinsel bozukluk.
Eidetic İmge: Önceden algılanan nesnelerin zihinde net bir şekilde canlandırılması. Neredeyse varsanı canlılığında görsel bellek.
Ejekülasyon: Erkekte boşalma.
Ekmnezi: Hatıraların bilinç alanına hücum etmesi durumu
Ekolali: Bir kişinin başkasının sözcük veya tümcelerini psikopatolojik olarak yinelemesidir. Tekrarlayıcı ve dirençlidir. Genellikle alay ediyormuş gibi görülür. Bazen çok kısa tekrarlar veya heceler olarak görülebilir.
Ekopraksi: Bir kişinin diğer kişinin hareketlerini patolojik olarak taklit etmesidir.
Ekstazi (Vecit=Esrime): Yoğun kendinden geçme duygusu.
Ekstrovert: Dışa dönük.
EKT (Elektrokonvalsif Terapi): Aşırı duygusal çöküntü halindeki hastaların şakaklarına uygulanan orta şiddetteki elektrik şoku.
Ekuinofobi: At korkusu.
Elektif Mutizm: Seçici konuşmama.
Elektra: Kız çocuğun babasına karşı duymuş olduğu cinsel istek.
Elektroensefalografi ( EEG ): MSS hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılan ve elektrotlar aracılığıyla çekilen beynin elektrik faaliyetlerini gösteren kayıt.
Endojen Depresyon: İç kökenli depresyon.
Enkoherans (Dikişsizlik): Çağrışımlarda sapmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif parçalanma ve yarılma ile konuşma anlamsız bir hal alır.
Enkoherans: Düşünce akışının anlaşılamaz oluşudur. Sözcüklerin mantık zincirini veya gramatik bağlantıyı kaybetmesidir.
Enkontinans: Kişinin idrarını veya dışkısını tutamama durumu
Enkoprezis: Kişinin yineleyici olarak yatağına ve giysilerine dışkısını kaçırması.
Entoksikasyon: Yakınlarda alınmış bir maddeyle ilişkili kavgacılıkhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifyargılama kusurları gibi uyumu bozucu davranışların ortaya çıkması durumu.

Enürezis (Yatak ıslatma ): Kişinin yineleyici olarak yatağına ve giysilerine idrar kaçırması.
Envlüsyon Melankolisi: Yaş dönümü çökkünlüğü.
Epilepsi: Sara adıyla bilinen merkezi sinir sistemi ( MSS ) hastalığı.
Ereksiyon: Erkekte penisin sertleşmesi.
Eritrofobi: Kırmızı korkusu ( Yüz kızarması ile ilişkili )
Erotomani: Kişide birinin kendisine deli gibi aşık olduğu yolunda sanrısal düşüncedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. Clerambault Sendromu olarak da bilinir.
Erotomanik Sanrılar: Tanınmış kişilerin kendisi ile ilgilendiği ve aşık olduğu şeklindeki sanrılardır.
Estrojen: Her iki cinsin adrenalin bezleri tarafından üretilen bir cinsel hormon.
Etkileme Sanrıları: Kişi kendisinde bulunan güçlerle çevresindekilerin davranışlarını ve düşüncelerini etkileyebileceğine inanır.
Etkilenme Sanrıları: Kişi tüm davranışlarının çevreden gelen hipnotizmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif telepatihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif radyohttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif TVhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif veya röntgen ışınları ile yönlendirildiğine inanır. Tersi de olabilir.
Eyleme Vurma (Acting out): Bilinç dışı bir arzu veya dürtünün eylem şeklinde doğrudan ifadesi; bilinç dışı fantazi dürtüsel davranışla yaşama geçirilir.

F
Fantom Ekstremidite: Sahte dokunma ve yüzey duyumu.
Farmakodinamik: Alınan ilacın bedene yaptığı etki.
Farmakokinetik: Bedenin alınan ilaca yaptığı etki.
Feedback: Gerialım.
Fixation: Anal dönemde saplanma.
Fikir Firarı: Birbirine anlam benzerliği veya ses uyumu gibi yüzeysel veya bağlanmış düşüncelerin birbiri ardından gelmesi.
Füksasyon: Saplanma.
Fobi: Özgül tipte bir uyaran veya durumla karşılaşınca duyulan dirençlihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif mantıksızhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif abartılı ve daima patolojik korku ve uyarandan kaçınma davranışı.
Folie a deux ( Folie a trois ): İki veya üç kişi tarafından aynı ruhsal hastalığın paylaşılması.
Folie Hysterique: Histerik çılgınlık.
Formel Düşünce Bozukluğu: Düşüncenin içeriğinden ziyade oluşumunda meydana gelen bozukluk.
Formikasyon: Cildin üzerinde veya altında karıncalanma duyusu.
Frotörizm (Fortçuluk): Erkeklerin otobüs gibi kalabalık yerlerde karşı cinse sürtünerek haz almayı kapsayan cinsel bozukluk.
Füg (Disosiyatif Kaçış ): Eski kimliğe yönelik amneziyle beraberhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yeni bir kimlik edinilmesi sendromu.

G
GABA: Gama amino bütirik asit.Beynin ana inhibitör medyatörüdür.
Ganser Sendromu: Daha çoku uzun süre hapishanelerde kalanlarda görülen ileri derecede bilişsel yıkım izlenimi veren sahte bunama durumu.
Gerçeği Değerlendirme Yetisi: Kişinin kendi dışındaki dünyayı nesnel olarak değerlendirmesi ve yargılaması.
Gerontofili: Yaşlı kişilerle cinsel ilişki kurma tutkusu.
Global Afazi: İleri derecede tutuk bir afaziylehttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif ağır akıcı afazinin birlikteliği.
Glossolali: Anlaşılamaz sözcük veya seslerle gizlerin açıklanması yoluyla mesaj verme.
Görsel Agnozi: Nesneleri veya kişileri tanıma yetisinin yitirilmesi.
Grandiyötize: Kişinin kendi önemini http://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifgücünühttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifbilgisini ve kimliğini abartması ve büyüklük fikirleri yaşaması.
Grimas: Anlamsızhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yüz buruşturmaya benzer yüz hareketleri.
Grief: Yas tutma.

H
Halüsinasyon: Herhangi bir dış uyaran olmaksızın ortaya çıkan sahte duyusal algı.
Herpetofobi: Kertenkele korkusu
Hezeyan: Sanrı
Hiperestezi: Ağrıların duyuların artması
Hiperfaji: İştahta ve yiyecek alımında artmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifaşırı yeme.
Hiperkinezi (Hiperaktivite): Huzursuzhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif saldırganhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yıkıcı etkinlik; çoğunlukla altta yatan bir beyin patolojisiyle ilişkilidir.
Hipermnezi: Anıların saklanması (Retention=Tespit) ve anımsanmasında (Recall=İzhar) abartılı artış.
Hipersomni: Aşırı uyuma.
Hipnogojik Fenomen: Tam uykuya dalma sırasında olan sahte duyusal algı. Bir uyku narkolepsisidir.
Hipnoz: Telkine aşırı yatkınlıkla karakterizehttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yapay olarak olarak yaratılmış bilinç değişikliği.
Hipoestezi: Duyu azalması
Hipofaji: İştahta ve yiyecek alımında azalmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif az yeme.
Hipokinezi (Hipoaktivite): Psikomotor ve bilişsel etkinliklerde yavaşlama.
Hipokondriyal Sanrılar: Hastalık Sanrıları. Kişinin sürekli kendi sağlığı ile meşgul olduğu sanrılardır. Kaygıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif endişe ve korkunun eşlik ettiğihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif kişinin kendisinde bilinen veya bilinmeyen ciddi bir rahatsızlık olduğuna inanmasıdır.
Hipokondriyazis: Kişinin sağlığıyla ilgili abartılı kaygılarının olması. Normal olan bazı vücut değişimleri bile fiziksel bir hastalığın bulgusu olarak yorumlanmaktadır.
Histeri: Disosiyatif bunaltı bozukluğu
Histerik Anestezi: Duygusal çatışmaların neden olduğu duyu kaybı.
Homeostasis: Dengeleme.
Hospitalizm: Uzun süre annesiz kalan çocuklarda görülen bir yuva hastalığı.

İ
İd: Freud'un kişilik kuramında bireyin tüm içgüdülerinin depolandığıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif bireye enerji veren kaynak.Altbenlik.
İdentifikasyon: Ölmüş kişinin hala var olduğu ilişkin duyumlar.
İllüzyon: Göz yanılsamasıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifdışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.
İmplosion: Fobi tedavisisnde bir uyaran yükleme biçimi.
İmpotence: Cinsel güçsüzlük
İnfantisit: Postpartum psikozunda görülen kendi bebeğini öldürme obsesyonu.
İnsomni: Uyku azalması veya yokluğu.
İnstinct: İçgüdü
İntrojekt: İçe atma
İntrovert: İçe dönük

İPT: Kişilerarası ( İnterpersonal ) psikoterapi.
İritabl Duygudurum: Kolayca sinirlenen ve kışkırtılınca öfke gösteren.
İzolasyon: Duygunun yalıtılması.

J
Jalousie Morbide: Anormal derecede kıskançlık
Jamais Vu: Kişinin daha önce yaşadığı gerçek bir durumu tanımadığına dair yanıltıcı bir his.
Jargon Afazi: Saçma sözcüklerin çeşitli tonlama ve yükselip alçalmalarla söylenmesi.
Jigantizm: Ergenlik çağından önce oluşan hipofiz bezi tümörlerinde büyüme olayının kontrolden çıkması sonucu oluşan dev görünüm.
Juvenil: Gençliğe dönemin ait.

K
Kannabinohid: Esrar
Kastrasyon: Genellikle transseksüellerde görülen penis veya testisleri kesme davranışı.
Katalepsi: Kıpırdamadan sürekli korunan duruşa verilen ad.
Katapleksi: Kas tonusunda çeşitli emosyonel durumların tetiklediği geçici kayıp ve zayıflık.
Katarsis: Rahatsızlığa neden olan duygu yüklerinin uygun bir boşaltım alanına aktarılarak kişinin arınması
Kekemelik ( Pepelik ): Bir ses veya hecenin sık tekrarlanması veya uzatılması; konuşma akıcılığında belirgin bozulma.
Kelime Salatası: Bir arada bulunan bir çok sözcük bir anlam ifade etmez. Kişi sürekli olarak konuşmakta ancak konuşmalardan bir anlam çıkarılamamaktadır.
Keşif Sanrıları: Kişi kimsenin bulamadığı şeyler keşfetmektedir veya bunun uğraşı içindedir.
Kinofobi: Köpek korkusu
Klang Çağrışım (Anlamsız Çağrışım): Anlam bakımından bağlantısı olmayan ancak ses uyumu olan sözcüklerin birbirini izlemesi.
Kleptomani: Ekonomik değerini gözetmeksizin çalma kompulsiyonu.
Klostrofobi: Kapalı yerde bulunma korkusu.
Kompulsiyon (Zorlantı): Karşı konduğunda kaygı uyandıran bir isteğe uyarak harekete geçmek için duyulan patolojik gereksinimdir. Genellikle obsesyonu takiben oluşur. Örneğin kirlilik obsesyonuyla el yıkama kompulsiyonu gibi.
Kondansasyon: Çeşitli konuların bir nedene bağlı olmaksızın kavramlaştırılması.Düşlerin genellikle yerhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifkılık ve biçim değiştirmesi.
Konfüzyon (Şaşkınlık): Açık ve tutarlı düşünme yetisindeki bir bozukluktur.
Koprofili: Kadın ve erkeklerde dışkı yeme veya dışkıyla oynama şeklinde cinsel haz alma isteği.
Koprofobi: Dışkılama korkusu.
Koprolali: Açık saçık sözcüklerin kompulsif olarak söylenmesi.
Koro: Kişinin penisinin büzüştüğü ve içeri kaçacağı böyle bir şey olursa öleceği korkusuyla karakterize akut bir anksiyete tepkisidir.
Korsakoff Sendromu: Uzun süre alkolik olmaktan doğan organik bir hastalık.
Kötülük Görme Sanrıları ( Perseküsyon ): Kişi çevresindeki veya hayali insanların kendisine kötülük yapacağına ilişkin gerçek dışı düşüncelerdir.
Kronik: Süreğen
Küçüklük Sanrıları (Mikromanik Hezeyanlar):
Kişi kendini her bakımdan güçsüz ve işe yaramaz hissetmektedir.

L
Labilite: Kısa zamanda duygusal tepkilerde oynama.
Landau-Kleffner Sendromu: Epilepsi ile birlikte edinsel afazi.
Latah: Malaya ' da kadınlarda görülen bir psikotik bozukluk.
Latency: Gizlilik.
Letarji: Kişinin uykuya eğilimli ve hareketsiz görülmesihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif uyuşukluk.
Letolojika: Nesne veya kişi adlarını anımsama yeteneğinin geçici kaybı.
Libido: İnsanda var olan yaşam içgüdüsü.
Libido Azalması: Cinsel ilgihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif dürtü ve performansta azalma (libido artışı çoğunlukla manik durumlarla ilişkilidir).
Lillipütyen Varsanısı:Nesnelerin küçülmüş boyutlarda görüldüğü sahte algı.
Logore ( Söz ishali ): Kişinin çok fazlahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif tutarlıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif mantıklı ve bolca konuşması.
LSD (Liserjic Asit Dietilamid): Çavdar mahvuzunda bulunan alkaloidlerden sentez yoluyla elde edilen bir tür halüsinojen.

M
Makropsi: Nesnelerin olduklarından daha büyük göründükleri durum.
Mani: Hastanın işlevselliğinde belirgin bozulmaya neden olanhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yargılamasını bozanhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif anormal ve inatçı bir biçimde yükselmiş bir duygudurum bozukluğudur.
Manyerizm: Kişide yer etmişhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif alışkanlık olmuş istemsiz yüz hareketleri.
MAO: Monoamin Oksidas İnhibitörleri.
Masturbasyon (Özdoyurum): Kişinin başka birinin katılımı olmaksızın kendini cinsel olarak uyarması.
Mazoşizm: Kişinin acı duyma isteğini öne çıkaran bir tür cinsel bozukluktur.
Megalomani: Kendini büyük ve önemli görme
Mental Retardasyon: Zekada toplumsal ve mesleki işlevselliği sekteye uğratacak düzeyde gerilik.
Metabolik Sanrılar: Hasta vücudunun değişerek başka bir nesneye dönüştüğünü iddia eder.
Mikropsi: Nesnelerin olduklarından daha küçük göründükleri durum.
Mikrosefali: Kafatasının küçük olmasıyla ortaya çıkan bir anormalilik.
Mistik Sanrılar: Kişinin dinsel açıdan yüksek yerlerde olduğuna ilişkin sanrılardır. Kişi tanrıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif peygamber veya benzer bir özellikte bir kişi olduğuna inanır.
Mitomani: Yalan uydurma eğilimi.
Mizofobi: Pislik korkusu.
Monomani: Tek bir konuyla aşırı uğraşma.
Muhakeme-Yargılama: Düşünce süreci içinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik zihin işlevine denir.
Munchausen Sendromu:
Kişinin istemli olarak tıbbi veya ruhsal bozuklukların bulgularını üretmesi ve öykü ve belirtilerini yanıltıcı biçimde sunmasıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif temaruz.
Mutizm: Kişide yapısal anormallik olmamasına rağmen ses kaybı.

N

Necrofili: Ölü ile cinsel ilişki kurma tutkusu
Negativizm: Tüm hareket ettirlme girişimlerine veya tüm komutlara karşı amaçsız direnmedir.
Nemfomani: Kadında aşırı ve kompulsif cinsel ilişki kurma gereksinimidir.
Neolojizm (Dil Uydurma): Düşünce ve çağrışım bozukluklarının sözcükleri etkilemesi ile yeni dil simgeleri uydurmadır.
Nevroz:
Gerçeği değerlendirmenin sağlam olduğuhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif davranışın önemli toplumsal kurallara uygun olabildiğihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif tedavi edilmezse görece uzun süreli veya tekrarlayıcı olabilen bir ruhsal bozukluk.
Nightmare: Gece bunaltılı düş görme
Nihilistik Sanrılar:
Kendisininhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif diğer insanların veya dünyanın var olmadığı veya sonunun geldiği yolundaki yanlış düşünce.
Nikotofobi:
Gece ve karanlık korkusu.
Noesis: Kişiye vahiy inmiştir ve tüm insanları aydınlatacaktır.
Noktüri: Gece boyunca sık idrara çıkmadır.
Nominal Afazi:
Bir nesne için doğru ismi bulma güçlüğü.
Nozofobi: Hastalık yılgısı
Nörotransmiter:
Sinirsel aktarıcı.

O
Obesite: Aşırı şişmanlık.
Obsesyon (Saplantı): Mantıklı çabalarla bilinçten uzaklaştırılamayan karşı konamayan bir düşünce veya duygunun patolojik olarak direnmesi.
Obtundasyon (Kapanma): Hastanın uyanıkken ilgisiz görünmesi.
Oedipus Kompleksi: Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu cinsel istek.
Ofidofobi: Yılan korkusu.
Oligofreni: Zeka geriliği.
Onikofaji: Tırnaklarını kemirme kompulsiyonu.
Opioid (Özgül Madde):
Opium türevleri ve sentetik maddelerinden oluşan morfinhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif eroinhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif kokain türü maddelerinin tümüne verilen isim.
Orgazm: Kadının mastürbasyon veya cinsel birleşme yoluyla boşalması.
Otistik Düşünce: İçselhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif kişisel dünyayla aşırı uğraşma.
Otoerotikasfiksi: Kişinin erotik duyumlarını keskinleştirmek ve hafif hipoksi yoluyla orgazmın şiddetini artırmak için bir yandan kendini boynundan asarken diğer yandan masturbasyon yapmasıdır.
Otomatizm: Genellikle bilinç dışı simgesel bir etkinliği temsil eden bir ya da daha çok sayıda eylemin otomatik olarak gerçekleştirilmesi.
Otomutilasyon: Organ kesme şeklinde görülen bir öz kıyım veya kendini cezalandırma şeklidir. Psikozlarda görülebileceği gibi obsesif kompulsif nevrozlarda veya impuls kontrol bozukluklarında da görülebilir.

Ö

Öfori: Yoğun çoşkuyla birlikte yaşanan büyüklük duyguları.
Ötimik Durum: Normal duygudurum yelpazesi.
Özkıyım (İntihar) Düşünceleri: Özkıyıma ilişkin fikirlerin varlığıdır. Genellikle kendini güçsüz ve suçlu hissetme düşünceleri ile birlikte ölümü tanıma isteği eşlik eder.

P
Panfobi: Herşeyden korkma.
Parafazi: İsim veya sözcük bulmakta zorlanıldığında nesne ve olayları dolaylı anlatma.
Paramnezi: Geri çağırmadaki çarpıtmalarla anıların yanlış anımsanması.
Paranoid Sanrı: Kötülük görme (perseküsyon) ve alınma (referans) sanrılarını kapsar. Kendisine düşmanlık ve zarar verileceği sanrılarıdır.
Paranoya: Bu terim ilk kez 1863'de Kahlbaum tarafından kullanılmıştır. Eski Yunancada değişikhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif yandan anlamına gelen "para-" ile düşünme anlamındaki "noia" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Gerçeğe dayanmayan ileri kuşkuculuğu tanımlar. Ancakhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif herhangi bir kuşkuculuğu tanımlamak için kullanımı daha sıktır.
Parapraksi: Günlük yaşam içerisinde dil ve hareket sürçmeleri.
Parasomnia: Uykuda anormal ( korku http://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifUyurgezerlik gibi ) bir durumun ortaya çıkması.
Parkinson Hastalığı:
Tremorhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif düzlenmiş duygudurum ve salya akması gibi klinik özelliklerin eşlik ettiği nedeni genelde nörolojik olan bir tür ekstrapiramidal sendromdur.
Pavor Nocturnus:
Uykuda ilk bir kaç saattinde NREM döneminde düş olmaksızın yaşanan korku nöbeti.
Pedofili: Çocuklarla cinsel ilişki tutkusu.
Penisenvy: Kız çocuklarında görülen penise imrenme tutumu.
Perde Anı: Acı veren bir anıyı perdeleyen bilinçli olarak katlanılabilir başka bir anı.
Perseküsyon: Kötülük görme sanrısı.
Perseverasyon: Kendiliğinden başlayan kalıplaşmış bir sözcük ya da cümlenin hiç durmadan yinelenmesidir.
Pirofobi: Ateş korkusu.
Piromani: Dürtü denetimindeki başarısızlık sonucu yangın çıkarma isteği.
Polifaji: Patolojik aşırı yeme.
Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB):
Olağandışı travmaya yanıt olarak gelişen bir tür kompülsif stres bozukluğu.
Postpartum Psikoz :
Doğum sonrası ortaya çıkabilen bir psikozdur.
Prevalans: Sık görülen ruhsal bozukluklara ilişkin yaygınlık.
Priapizm: Trazodon gibi bazı psikotrop ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilen şiddetli ağrının eşlik ettiği inatçı penis sertleşmesidir.
Prognoz: Hastalığın gidişatı ve sonlanışı.
Prozopagnozi: Yüzleri tanıma yetisinin kaybedilmesi.
Pseudologia Phantastica: Kişinin kendi fantazilerinin gerçek olduğuna inandığı bir tür yalan söyleme.
Psikasteni: Karar verme zorluğuhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifkuruntuhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.giffobiler ve verimsiz uğraşlarla kendini gösteren bir tür nevroz.
Psikofarmakoloji: Psikolojik kaynaklı bozuklukların psikoterapötik ilaçlarla sağaltımı.
Psikojen Koma: Bilinçlilikte MSS depresyonu olduğunu gösteren ağır bir bozulma durumudur.

Psikoz: Gerçeği fantaziden ayırt edememehttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifgerçeği değerlendirme yetisinde bozulmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifyeni gerçeklik yaratılması.
Puerperal Psikozu: Doğum sonrası ilk haftada ortaya çıkabilen bipolar bozukluk.
Püberte: Görünür ergenlik belirtileri

R
Reaksiyon Formasyon: Karşıt tepki oluşturmak.
Referans: Alınma.
Referans Düşünceleri: Alınma fikirleridir. Kişi çevresinde geçen olaylarınhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif konuşmaların hep kendisi ile ilgili olduğuna inanır. Ayrıca bunların kendisine yönelik yapıladığını düşünür. Daha ilerlerse sanrı halini alabilir.
Referans Sanrıları: Hak iddiası sanrılarıdır. Kişi bir haksızlığa uğradığını düşünerek bir ömür boyu hakkını arar.
Refleksiyon (Düşünce): Nesneler yerine onların sembollerini kullanarak yapılan bilişselhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif zihinsel işlev oluphttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif engel aşmahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif sorun çözme sürecidir.
Rehabilitasyon: Ruhsal sağaltım ve uyumlandırma.
Relaxation: Gevşeme http://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifrahatlama
Rehresyon: Ağır gerileme
Retrograd Amnezi: Zamanda belli bir noktadan önceki olayları anımsayamama.
Rorschach Testi: mürekkep lekelerini algılamayı ve algı nedenlerini http://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifkişilik dinamiğini incelemeye yarayan bir projektif testtir.
Ruminasyo: Zihinsel geviş getirme.

S
Sadizm: Bir kişinin diğer birinin canını yakarak cinsel haz alması.
Sanrı (Hezeyanhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif Delüzyon): Dış gerçekliğine ilişkin yanlış çıkarsamalara dayalı hatalı inanış. Hastanın zekası ve kültürel geçmişiyle tutarlı değildir. Uslamlama (mantık yürütme) yoluyla düzeltilemez.
Satriyazis: Erkekte aşırı ve kompulsif cinsel ilişki kurma gereksinimi.
Sedatifler: Sakinleştirici ilaç grubu.
Sembiyoz: İki organizmanın biyopsikososyal bir bütünlük içinde bulunması ve ortak yaşaması.
Semptom: Belirti.
Sensoryum: Özel duyuların bilişsel işleyiş durumu.
Sentaktik Afazi: Sözcükleri uygun dizilimde düzenleyememe.
Separasyon Anksiyetesi: Çocuklarda anahttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif babadan veya bağlandıkları birinden ayrıldıklarından önce veya sonra ortaya çıkabilen bir tür fobik anksiyete.
Simültannozi: Görsel bir sahnenin birden fazla unsurunu tek bakışta kavrayamama ya da parçaları bütün olarak birleştirememe.
Sinestezi: Başka bir duyunun neden olduğu duyu veya varsanı.
Skopofili (Gözetlemecilik): Cinsel organları veya eylemleri gözetlemek için duyulan kompulsif istekle karakterize cinsel bir bozukluktur.
Somatik Sanrı: Kişinin bedensel işlevlerine yanlış inanışı.
Somatizasyon: Hastanın fiziksel belirtileri ve duyumları gerçekdışı veya yanlış yorumlamasıyla karakterize bir psikiyatrik bozukluk.
Somatopaknozi: Kişinin kendi beden parçalarını tanıyamaması.
Somnambulizm: Uykuda oturma ve yürüme benzeri davranışlar.
Somnolans: Gündüz aşırı uyuklama hali.
Sosyal Fobi: Kalabalık ve sosyal ortamlardan duyulan fobik korku. Kişi genellikle küçük düşme korkusu duyar.
Status Epileptikus: Öldürücü olabilen ve bilincin hiç açılmadan sürdüğü bir tür duyusal veya motor epileptik nöbet tipi.
Stereotipi: Fizik eylem veya konuşmada tekrarlayıcı sabit kalıp.
Stupor: Çevrenin farkında olmama ve tepki vermeme.
Sublimasyon: Yüceleştirme.
Subresyon: Bilinçli bastırma.
Suçluluk Sanrıları: Kişi her tür fenalık ve kötülükten kendisini sorumlu tutar.
Suisid: İntihar

Ş
Şizoaffektif Bozukluk:
Şizofrenik veya duygudurum bozukluklarından birininhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif bileşkesinin ya da bu üç durumun tümünü kapsayan heterojen bir psikotik bozukluktur.
Şizofreni: Çok yönlü dışavurumları olan kronikhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif nüksedicihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif düzelmeler gösterebilen psikotik bozukluktur.
Şizoid Kişilik: Yalıtılmış ve yalnız hasta tipi.

T
Taşikardi: Kalp atım hızının dakikada 100 ' ün üzerine çıkması durumu.
Teğetsel Konuşma: Kimi kez konuşma sonuca ve amaca yönelik düşünce bağlantılarından tamamen kopar. Konunun yanından geçer.
Telepati: Bir düşüncenin bir zihinden diğerine sözsüz aktarılması.
Tic Douloureux: Ağrılı tik
Tik:
İstemsizhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif spazmodik kas hareketleri.
Trans: Odaklanmış dikkat ve farklı bir bilinçlilik durumu.
Tremor: Birbirine istenmeyen etkili kas gruplarının dönüşümlü kasılması sonucunda bedenin bazı parçalarında ( kolhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif el ve bacaklar ) görülen istemsiz salınma hareketleri.
Trikotilomani: Kendi saçını yolma kompulsiyonu.
Tourette Sendromu:
Ses ve çoğul hareket tiklerinin birlikte bulunduğu tik bozukluğu.

U
Unio Mystica: Gizemli bir güçle gizli bir birliktelik kurulması.
Utanç: Kişinin kendi beklentilerini karşılayamaması
Uyaklı ( Klang ) Çağrışım: Ses olarak benzeyen http://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gifancak anlamları benzemeyen
sözcüklerin çağrışımı.
Uyku Felci: En sık uyanma sırasında ortaya çıkan geçicihttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif kısmi veya tam felçtir.

Ü
Üçgensel Terapi: Ko-terapi olarakta bilinen bir terapist ve psikiyatrist eşliğinde yürütülen terapidir.
Ülseratif Kolitis: Stres sonucuda ortaya çıkanbilen ve kalın bağırsakla rektumu kaplayan kanamalı yaralar.
Ünipolar Depresyon:
Tek uçlu olarak gelişen depresyon şekli.
Ürolagni:
Kişinin idrar içmekten veya üzerine işenmesinden cinsel haz duyduğu bir tür cinsel bozukluk.

V Varsanı: Gerçek dış uyaranlarla ilişkisi olmayan sahte duyusal algı.
Vecit: Yoğun kendinden geçme duygusu.
Vejatatif Bulgular: Kişide bedensel işlev bozukluğu.
Ventilasyon: Soluk alıp verme.
Verbal: Sözel yani konuşma ile yapılan terapi.
Verbijerasyon (Anlamsız Yineleme): Bağlantısızhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif anlamsız kopuk bir konuşmanın hiç durmadan sürmesi.
Voyörizm: Gözetlemecilik
Vudu: Karabüyü

Y Yandan Cevap: Hastalar kendilerinde bulunan çağrışım bozukluğu sonucu sorulara ilgisizhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif anlamsız ve yandan yanıtlar veririler. Hastanın genel tutumu alay ediyor gibidir. (Ganser Sendromu)
Yapay Zeka: Elektronik bilgisayar aracılığıyla bilgi işleme yeteneği.

Z
Zeka: Yeni durumlarla karşılaşıldığında geçmişte öğrenilenlerin anlaşılmasıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif anımsanmasıhttp://www.duslerforum.org/images/smilies/virgulll.gif harekete geçirilmesi ve yapıcı olarak bütünleşmesi.
Zenofobi: Yabancı korkusu.
Zoofili: Kişinin bir hayvanla cinsel ilişkiye girdiği cinsel sapmadır.
Zoofobi: Hayvan korkusu.  


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə