Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 12// level= 1// sumtest=9 // name= Şəxsiyyətin fərdi psixi xassələri. Temperament //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə12/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

##num= 12// level= 1// sumtest=9 // name= Şəxsiyyətin fərdi psixi xassələri. Temperament //


1. Akademik İ. P. Pavlovun təsnifatına əsasən sinir sisteminin əsas xassələri hansılardır?

A) oyanma və ləngimənin qüvvəsi

B) oyanma və ləngimənin qüvvəsi, müvazinət dərəcəsi

C) oyanma və ləngimənin qüvvəsi, müvazinət dərəcəsi, mütəhərrikliyi

D) oyanma və ləngimənin mütəhərrikliyi

E) müvazinət dərəcəsi və ləngimənin qüvvəsi

2. Temperamentin neçə tipi vardır?

A) dörd

B) iki

C) beş

D) üç

E) yeddi

3. Temperamentin sinir sisteminin xassələri ilə əlaqəsini elm tarixində ilk dəfə kim kəşf etmişdir?

A) A. R. Luriya

B) S. L. Rubinşteyn

C) İ. P. Pavlov

D) M. İ. Jinkin

E) F. J. İbrahimbəyov

4. Sinir sistemi xassələrinə hansılar daxildir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - zirək tip - qüvvətli, müvazinətli

2 - oyanma və ləngimə qüvvəsi

3 - sakit tip - qüvvətli, müvazinətli, asta

4 - oyanma və ləngimənin müvazinət dərəcəsi

5 - oyanma və ləngimənin mütəhərrikliyi

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5

5. İnsanın özünə münasibəti ifadə edən xarakter əlamətlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - səliqəlilik

2 - təvazökarlıq

3 - pintilik

4 - lovğalıq

5 - qayğıkeşlik

6 - şöhrətpərəstlik

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 6

D) 2, 3, 6

E) 1, 2, 5

6. Kollektivə və başqa adamlara münasibəti ifadə edən xarakter əlamətlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - səliqəlilik

2 - kollektivçilik

3 - qayğıkeşlik

4 - doğruçuluq

5 - təvazökarlıq

6 - tələbkarlıq

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 6

E) 1, 4, 5

7. Sanqvinik temperament tipinə məxsus ola cəhətləri ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - zəif senzitivlik

2 - rigidlik

3 - yüksək reaktivlik

4 - ağır templi reaksiyalar

5 - ekstravertlik

6 - yüksək emosional oyanıqlıq

7 - zəif emosional oyanıqlıq

A) 3, 4, 5, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 5, 6

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 4, 5, 6

8. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Hippokrat temperament tiplərinn nəyə əsasən təsnif etmişdir?

II - Sinir sistemi xassələrinə hansılar daxildir?

1 - qana

2 - oyanma və ləngimə qüvvəsi

3 - seliyə

4 - oyanma və ləngimənin müvazinət dərəcəsi

5 - oyanma və ləngimənin mütəhərrikliyi

6 - ödə

A) I - 1, 3, 5; II - 1, 4, 5

B) I - 1, 3, 4; II - 2, 3, 5

C) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5

D) I - 1, 2, 3; II - 3, 4, 5

E) I - 1, 3. 4; II - 1, 4, 5

9. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Şəxsiyyətin fərdi psixoloji xüsusiyyətləri

II - Xarakter əlamətləri hansılardır?

1 - temperament

2 - kollektivə və başqa adamlara münasibətin ifadəsi

3 - xarakter

4 - insanın özünə münasibətinin ifadəsi

5 - qabiliyyət

6 - əşya və şeylərə münasibətin ifadəsi

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

B) I - 2, 4, 6; II - 3, 4, 5

C) I - 1, 2, 4; II - 2, 3, 5

D) I - 3, 4, 5; II - 1, 2, 3

E) I - 1, 5, 6; II - 2, 4, 5

##num= 13// level= 1// sumtest=13 // name= Xarakter //


1. İ. P. Pavlov sinir sisteminin neçə xassəsini kəşf etmişdir?

A) dörd

B) iki

C) üç

D) beş

E) altı

2. Teofrastın "Xarakterlər" adlı əsərini fransız dilinə kim tərcümə etmişdir?

A) Labryuyer

B) L. A. Venger

C) J. Pyaje

D) K. Levin

E) L. İ. Bojoviç

3. Aşağıdakılardan hansılar xarakterin əlamətləridir? Uyğun olanını seçin:

1 - dinamik stereotiplər və hərəkətlidir

2 - kollektivə və başqa adamlara münasibətin ifadəsi

3 - hərəkətlərini tənzim edə bilməmək

4 - insanın özünə münasibətinin ifadəsi

5 - mənasız və yersiz danışır

6 - əşya və şeylərə münasibətin ifadəsi

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5

4. Kollektivə və başqa adamlara münasibəti ifadə edən xarakter əlamətlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - səliqəlilik

2 - kollektivçilik

3 - qayğıkeşlik

4 - doğruçuluq

5 - təvazökarlıq

6 - tələbkarlıq

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 6

D) 2, 3, 6

E) 1, 4, 5

5. Sanqvinik temperament tipinə məxsus ola cəhətləri ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - zəif senzitivlik

2 - rigidlik

3 - yüksək reaktivlik

4 - ağır templi reaksiyalar

5 - ekstravertlik

6 - yüksək emosional oyanıqlıq

7 - zəif emosional oyanıqlıq

A) 1, 3, 5, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 4, 5, 6

6. Müəyyən olunmuş xarakter əlamətlərini tapın. Uyğun olanını seçin:

1 - əməksevərlik

2 - düşüncəlilik

3 - kollektivçilik

4 - həssaslıq

5 - sadəlik

6 - cəldlik

7 - təvazökarlıq

8 - tənbəllik

9 - səliqəlilik

10 - məsuliyyətlilik

A) 3, 7, 8, 9, 10

B) 1, 2, 4, 7, 8, 10

C) 1, 3, 5, 7, 9, 10

D) 2, 4, 6, 8, 10

E) 4, 5, 6, 7, 9

7. Xarakteri bədən quruluşu ilə əlaqələndirən alimləri seçin:

1 - A. Cordan

2 - V. Cems

3 - E. Kreçmer

4 - K. Yunq

5 - U. Şeldon

6 - A. Bine

7 - V. Oross

8 - S. Stiven

9 - M. Rusalov

10 - K. Konrad

A) 3, 5, 8

B) 1, 2, 5

C) 5, 6, 7

D) 8, 9, 10

E) 4, 5, 6

8. Əşyalara münasibəti ifadə edən xarakter əlamətlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - lovğalıq

2 - səliqəlilik

3 - şöhrətpərəstlik

4 - pintilik

5 - qayğıkeşlik

6 - təvazökarlıq

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

9. Uyğun nəzəriyyəçiləri tapın:

I - Xarakterin aksentuasiyası ilə psixopatiya arasındakı fərqləri diaqnostik metod - larla etmişlər.

II - Xarakterin aksentuasiya tiplərini təsnif etmişlər.

1 - S. L. Vıqotski

2 - P. B. Qannuskin

3 - A. E. Liçko

4 - A. A. Krılov

5 - K. Roccers

6 - K. Leonqard

7 - K. Levin

8 - C. Moreno

9 - O. V. Kerbikov

10 - E. Kreçmer

A) I - 9, 10; II - 6, 8

B) I - 1, 2; II - 3, 7

C) I - 2, 9; II - 3, 6

D) I - 2, 4; II - 3, 5

E) I - 8, 9; II - 4, 9

10. Xüsusiyyətləri temperament tipləri ilə uyğunlaşdırın:

I - Sanqvinik

II - Xolerik

III - Fleqmatik

IV - Melanxolik

1 - yüksək reaktivliyə malikdir.

2 - hövsələsiz, tünd məcaz, səbirsiz, davakardır.

3 - reaktivliyi azdır.

4 - yüksək senzitivliyə malikdir.

5 - coşğun, hərəkidir.

6 - cəld və səliqəsiz yazandır.

7 - ləng və astagəldir.

8 - ifrat həssas, küsəyəndir.

9 - zəngin, ifadəli və mütəhərrik mimikalıdır.

10 - diqqətli və məsuliyyətsizdir.

11 - güldürmək, həyəcanlandırmaq əsəbiləşdirməkdən çətindir.

12 - hissləri zəif ifadə edir, inamsızdır.

13 - tez həvəs göstərir, tez soyuyur, marağı tez sönür.

14 - maraqları davamlı və sabitdir, çətinlikdən qorxmur.

15 - suallara ləng cavab verir.

16 - təlim çətinliyindən qorxur, tez ruhdan düçür, işi axıra çatdırmır.

A) I - 8, 9, 10, 1; II - 6, 7, 8, 9; III - 10, 11, 12, 13; IV - 1, 2, 15, 10

B) I - 1, 2, 7, 9; II - 3, 5, 10, 12; III - 4, 9, 12, 14; IV - 11, 12, 13, 14

C) I - 1, 5, 9, 13; II - 2, 6, 10, 14; III - 3, 7, 11, 15; IV - 4, 8, 12, 16

D) I - 3, 7, 9, 12; II - 5, 6, 7, 8; III - 4, 9, 13, 12; IV - 1, 2, 4, 12

E) I - 5, 6, 7, 10; II - 1, 2, 6, 8; III - 7, 8, 9, 10; IV - 4, 6, 8, 10

11. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - İnikasın forması nədən asılıdır ?

II - Sinir siteminin növləri hansılardır ?

1 - materiyanın varlıq formasından

2 - cismin təsir səviyyəsindən

3 - torvari sinir sistemi

4 - düyünlü sinir sistemi

5 - borulu sinir sistemi

6 - hadisə və faktlardan

A) I - 1, 2, 6; II - 3, 4, 5

B) I - 2, 3, 6; II - 2, 4, 5

C) I - 3, 4, 5; II - 1, 3, 5

D) I - 4, 5, 6; II - 3, 4, 6

E) I - 1, 3, 5; II - 4, 5, 6

12. Uyğunluğu tapın:

I - Psixika nəyin məhsuludur?

II - Onurğa beyni və beyin kötüyü hansı reflektor fəaliyyəti həyata keçirir?

1 - beynin

2 - anadangəlmə reflekslər

3 - materiyanın

4 - şərtsiz reflekslər

5 - üzvi aləmin

6 - hadisələrin

A) I - 1, 2, 4, 5; II - 4, 5

B) I - 2, 4, 5, 6; II - 1, 3

C) I - 1, 3, 5, 6; II - 2, 4

D) I - 3, 4, 5, 6; II - 5, 6

E) I - 1, 3, 4, 5; II - 1, 4

13. Sinir sisteminin növləri və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu tapın:

I - Torvari sinir

II - Düyünlü

1 - qurdlar

2 - onurğasızlar

3 - əmöblər

4 - soğulcanlar

5 - meduzalar

A) I - 3, 5; II - 1, 2, 4

B) I - 1, 2, 4; II - 3, 5

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3

D) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

E) I - 2, 3; II - 1, 4, 5


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə