Q t I s a d I İ s L a h a t L a rYüklə 257,71 Kb.

səhifə1/7
tarix15.03.2018
ölçüsü257,71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Baş redaktor :  

Dr.Vüsal Musayev

İqtisad Elmləri Doktoru

London Universiteti

www.vusalmusayev.com

info@iqtisadiislahat.org

A Z Ə R B A Y C A N 

İ

Q T İ S A D İ 

İ S L A H A T L A R

İ C M A L I

M a r t   2 0 1 7
2

MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ 

İQTİSADİYYATIN ƏSAS 

SEKTORLARI ÜZRƏ 

STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ

Milli  iqtisadiyyat  və  iqtisadiyyatın  əsas  sektorları  üzrə 

strateji  yol  xəritələri  Azərbaycanda  davamlı  iqtisadi 

inkişaf  əsasında  iqtisadiyyatın  rəqabətqabiliyyətliliyini, 

inklüzivliyini  və  sosial  rifahın  daha  da  artırılmasını 

təmin  edəcəkdir.  Qlobal  çağırışlara  cavab  verərək 

investisiyaların  cəlbi,  azad  rəqabət  mühiti,  bazarlara  çıxış 

və insan kapitalının inkişafı nəticəsində Azərbaycanın dünya 

iqtisadiyyatında  mövqeyinin  daha  da  gücləndirilməsi  və 

yüksək  gəlirli  ölkələr  qrupuna  daxil  olması  planlaşdırılır.
3

M

illi  iqtisadiyyat  və  iqtisadiyyatın əsas  sektorları  üzrə  strateji 

yol  xəritəsinin  başlıca  istiqamətləri» 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti 

cənab  İlham  Əliyev  tərəfindən 2016-cı  il 

06  dekabr  tarixli  fərmanla  təsdiqlənmiş 

və  müvafiq  olaraq  milli  iqtisadiyyat  və 

iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə ümumilikdə 

12  strateji  yol  xəritəsinin  icrasının 

monitorinq  və  qiymətləndirilməsi,  habelə 

kommunikasiyası  İqtisadi  İslahatların 

Təhlili  və  Kommunikasiya  Mərkəzinə 

tapşırılmışdır. 

Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi qısa, orta və uzunmüddətli dövrləri 

əhatə  etməklə,  2020-ci  ilədək  iqtisadi 

inkişaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-

ci  ilədək  olan  dövr  üçün  uzunmüddətli 

baxış və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün 

hədəf  baxışdan  ibarətdir.  Sənəd  təkcə 

inkişaf  məqsədləri  və  prinsiplərini  deyil, 

həm  də  hər  bir  istiqamət  üzrə  qlobal 

meyilləri,  iqtisadiyyatın  360  dərəcəli 

diaqnostikasını  və  mövcud  vəziyyətin 

GZİT  təhlilini,  görüləcək  tədbirləri,  tələb 

olunan investisiya və nəticə indikatorlarını 

əhatə edir. 

Qısamüddətli dövrdə seçilmiş prioritetlərə 

fokuslanmaqla  orta  və  uzunmüddətli 

dövrlərdə  iqtisadi  inkişafın  bünövrəsi 

qoyulacaqdır. Strateji Yol Xəritəsi iqtisadi 

inkişafa  töhfə  verən  bütün  faktorları,  o 

cümlədən yerli və beynəlxalq özəl sektor 

nümayəndələrinin 

kommunikasiyası 

və  əməkdaşlığı  üçün  imkanları  təmin 

edəcəkdir. Dövlət investisiyaları katalizator 

rolunu  oynayacaq,  iqtisadi  inkişafın 

lokomotivi isə özəl sektor olacaqdır.Milli  iqtisadiyyat  perspektivinin  əsas 

xüsusiyyətləri

Son 10 ildə Azərbaycan dünyada iqtisadi 

artım  tempinə  görə  ön  sıralarda  qərar 

tutmuşdur.  Uğurla  həyata  keçirilən  neft 

strategiyası əsasında əldə olunmuş gəlirlər 

hesabına  infrastruktur  modernləşdirilmiş, 

qeyri–neft  iqtisadiyyatı  inkişaf  etdirilmiş, 

sosial  rifah  yaxşılaşdırılmış,  dövlətin 

balansında olan aktivlər artmış və ÜDM-

in həcmini aşan səviyyədə strateji valyuta 

ehtiyatları yaradılmışdır. 

2014-cü 


ildən 

başlayaraq 

neft 

qiymətlərnin  kəskin  azalması  və  ticarət tərəfdaşı  ölkələrində  iqtisadi  böhran 

nəticəsində 

ölkədə 

iqtisadi artım 

sürətinin    yavaşlaması,  institusional  və 

struktur  çağırışlar,  tədiyyə  balansı  və 

qeyri–neft  büdcə  kəsiri,  maliyyə–bank 

sektorunda baş verən proseslər fonunda 

Azərbaycanda  yeni  iqtisadi  inkişaf 

yanaşmasına keçid zərurəti yaranmışdır. 

Milli 


iqtisadiyyatın 

strukturunun 

yenilənməsi  biznes  mühitinin  daha 

da 


yaxşılaşdırılması, 

ortamüddətli 

xərclər  strategiyası  çərçivəsində  yeni 

siyasətin  tətbiq  edilməsi,  maliyyə–bank 

sisteminin sağlamlaşdırılması və monetar 

siyasətin  üzən  məzənnə  rejimi  üzərində 

təkmilləşdirilməsi, habelə xarici bazarlara 

çıxış  imkanlarının  genişləndirilməsi  ilə 

mümkün olacaqdır.

Buna görə də milli iqtisadiyyat perspektivi 

çərçivəsində 

dörd 


strateji 

hədəf 


seçilmişdir. Bu hədəflərin və 11 sektor üzrə 

strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsi 

nəticəsində  real  və  maliyyə  sektorları 

arasında  tarazlığın  təmin  edilməsi  yolu 

ilə  davamlı  iqtisadi  inkişaf  mümkün 

olacaqdır.  İlk  strateji  hədəfə  uyğun 

olaraq  Azərbaycanda  fiskal  dayanıqlılıq 

təmin  ediləcək  və  monetar  siyasət  üzən 

məzənnə rejimi üzərində qurulacaqdır. 

Fiskal 


və 

monetar 


siyasətlərin 

uzlaşdırılması makroiqtisadi sabitliyi təmin 

edəcəkdir. Milli iqtisadiyyat perspektivində 

ikinci  hədəf  paylarının  (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi 

şəxslərin 

fəaliyyətində 

səmərəliliyin 

artırılması  və  özəlləşdirmənin  həyata 

keçirilməsi yolu ilə iqtisadi dinamikliyi təmin 

etməkdən  ibarətdir.  Üçüncü  hədəf  insan 

kapitalının inkişafı ilə bağlıdır ki, bununla 

əmək  bazarının  inkişafı  milli  iqtisadiyyat 

perspektivinə 

uyğunlaşdırılacaqdır. 

Nəhayət, dördüncü hədəf biznes mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Milli iqtisadiyyat perspektivində müəyyən 

edilmiş  11  sektorun  dayanıqlı  inkişafını 

təmin  edəcək  ümumi  məsələlər  əhatə 

olunmuşdur.

Azərbaycan 

iqtisadiyyatı 

orta 


və 

uzunmüddətli  perspektivdə  müxtəlif 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə