Qaydalar və prosedurlar a Əlavə №2 Ümumi MƏlumat mi-nun adı: Yüklə 105,57 Kb.
tarix14.09.2018
ölçüsü105,57 Kb.
növüQaydalar

““PASHA Bank” ASC-nin Müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsivə verifikasiyası üzrə daxili qaydalar və prosedurlar”a Əlavə №2

ÜMUMİ MƏLUMAT

 1. Mİ-nun adı:      

 2. Hüquqi ünvanı:      

 3. Əlaqəli şəxs, telefon, email:      

 4. Eyniləşdirmə sənədinin növü və ya təsviri, həmçinin verən orqanın adı:      

 5. Ümumi aktivlərin cəmi (audit olunmuş rəqəmlər):      

 6. Təşkilati-hüquqi forması:      

 7. Mİ-nun reytinqi:      

 8. Qeydiyyat nömrəsi:      

 9. Qeydiyyat tarixi:      

 10. İşçilərin sayı:      

 11. Mİ-nun (və ya ana şirkətin) səhmlərinin birjalarda alqı-satqısı aparılırmı? Bəli Xeyir

 • Əgər aparılırsa, hansı birjalarda aparılır?     

 1. Xahiş olunur bu sorğu vərəqəsinin Mİ-nun hansı hissəsinə şamil olduğunu göstərin?

 • PY\TMM üzrə sorğu vərəqəsi yalnız bu filiala/şöbəyə/struktur bölməyə şamil olunur

Bəli Xeyir

 • Baş ofis və yerli törəmə qurumlara şamil olunur Bəli Xeyir

 • Yerli törəmə qurumlara şamil olunur Bəli Xeyir

 • Xarici filiallara şamil olunur Bəli Xeyir

 • Xarici törəmə şəxslərə şamil olunur Bəli Xeyir

 1. Hal-hazırda Mİ-nun neçə filialı mövcuddur?      

 2. Mİ-nun neçə Nostro müxbir hesabları mövcuddur?      

 • Zəhmət olmasa, bütün mövcud Nostro müxbirlərin adları, ünvanları və ölkələri barədə məlumat verin:

(Lazım gələrsə, məlumatları sorğuya əlavə edə bilərsiniz)

#

ADI

ÜNVAN

ÖLKƏ

1

     

     

     

2

     

     

     

3

     

     

     

4

     

     

     

5

     

     

     

6

     

     

     

7

     

     

     

8

     

     

     

9

     

     

     

10

     

     

     

TƏNZİMLƏYİCİ MÜHİT BARƏDƏ MƏLUMAT

 1. Sizin Mİ-nun PY\TMM üzrə normativləri və təcrübəsi ölkədə və ölkə yurisdiksiyasından kənar ölkələrdə yerləşən bütün filiallara/ şöbələrə/təsis olunmuş hüquqi şəxslərə/ tətbiq olunurmu?

Bəli Xeyir

 1. Sizin Mİ ofşor bank kimi fəaliyyət göstərirmi? Bəli Xeyir

 • Sizin Mİ-nun hər hansı bir şöbəsi/filial/təsis etdiyi hüquqi şəxs/və ya hər hansı struktur bölməsi ofşor bank xidmətləri göstərirmi? Bəli Xeyir

 1. Sizin Mİ PY\TMM sahəsində ölkə qanunvericiliyinin bütün tələblərinə cavab verirmi?

Bəli Xeyir

Mİ-nun PY\TMM SAHƏSİNDƏ SİYASƏTİ VƏ TƏCRÜBƏSİ BARƏDƏ MƏLUMAT

 1. Sizin Mİ-də PY\TMM proqramının müstəqil audit edilməsi üçün müvafiq tələb varmı?

 • Əgər varsa, hansı tezliklə bu kimi yoxlamalar aparılır?

Aylıq 

Rüblük 


İllik 

Digər 


 1. Auditi həyata keçirən şirkətin və ya Departamentin adı?      

 2. Mİ-də anonim hesablar açılmasını qadağan edən normativlər mövcuddurmu? Bəli Xeyir

 3. Mİ-də çirkli pulların yuyulması/terrorizmin maliyyələşdirilməsi fəaliyyətinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması sahəsində yazılı siyasəti, nəzarət sistemi və proseduralar mövcuddurmu?

Bəli Xeyir

 1. Mİ-də shell-banklarla işgüzar əlaqələrin qurulmasını və davam etdirilməsini qadağan edən qayda və proseduralar mövcuddurmu? Bəli Xeyir

 2. Mİ-tu PY\TMM siyasəti və proqramı aşağıda qeyd olunanları öz tərkibinə daxil edirmi:

 • Mİ-də PY/TMM üzrə qayda və proseduraların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə məsul şəxs təyin edilibmi? Bəli Xeyir

 • Mİ-nun PY\TMM siyasətinin müvafiq orqan tərəfindən vaxtaşırı təsdiq edilməsi tələbi

mövcuddurmu? Bəli Xeyir

 • Maliyyə alətlərinin satışı və vəsaitlərin köçürülməsi üçün Mİ-də xüsusi eyniləşdirmə tələbləri mövcuddurmu? Bəli Xeyir

(Əgər bu kimi əməliyyatlara hər hansı bir xüsusi məbləğ təyin olunubsa xahiş olunur göstərin):     

 • Mİ-də yerli qanunvericiliyin şübhəli əməliyyatlara dair hesabatların verilməsi tələblərinə uyğunluq mövcuddurmu? Bəli Xeyir

 • İri nağd depozitlərin və məxariclərin monitorinq olunması üzrə proseduralar mövcuddurmu? Bəli Xeyir

Müştərilərin eyniləşdirilməsi üçün təqdim olunmuş sənədlərin saxlanması üzrə tələblər mövcuddurmu? Bəli Xeyir

(əgər mövcuddursa bu kimi sənədlər hansı müddətdə saxlanılır)     

 • Mİ-də Siyasi xadimlər, onların ailə üzvləri, eləcədə yaxın qohumları ilə əlaqələri əhatə edən və yerli qanunvericiliyin tələblərini özündə əks edən qayda və proseduralar mövcuddurmu?

Bəli Xeyir

 • Müştəri və məhsullar hansısa risk kateqoriyalarına bölünürmü? Bəli Xeyir

 • Mİ-də yüksək riskli müştərilərə (qeyri-qanuni fəaliyyət, çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi, fırıldaqçılıq riski yaradan müştərilər) əlavə eyniləşdirmə və verifikasiya tələb olunurmu? Bəli Xeyir

 • Mİ-də PY\TMM üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiləşdirilməsi haqqında tətbiq olunmuş siyasət və proseduralar mövcuddurmu? Bəli Xeyir

 • Mİ-də qeyri-adi və şübhəli əməliyyatların həmçinin nağd köçürmələrin, yol çeklərinin və ya digər maliyyə alətlərinin yerində monitorinq olunması üçün proqram mövcuddurmu? Bəli Xeyir


 1. Mİ aşağıda qeyd olunan qurumlara xidmət göstərirmi:

 • Ölkədən kənarda yerləşən Mİ Bəli Xeyir

 • Ofşor Banklara Bəli Xeyir

 • İnternet Banklara Bəli Xeyir

 • Sürətli pul köçürmələri sistemlərinə Bəli Xeyir

 • Kazino və qumar şirkətlərinə Bəli Xeyir

 • Nominal saxlayıcı olan və ya sənədli adsız səhmlər buraxmış hüquqi şəxslərə Bəli Xeyir


PY/TMM ÜZRƏ TƏLİMLƏR


 1. Bank əməkdaşları üçün aşağıda göstərilən mövzuları əhatə edən təlimlər həyata keçirirmi:

 • Maliyyə monitorinqi orqanına barəsində məlumat veriləcək əməliyyatların aşkarlanması və təqdim edilməsi; Bəli Xeyir
 • Bankın məhsul və xidmətlərini də əhatə etməklə PY/TMM üzrə müxtəlif təsnifatlar;

Bəli Xeyir

 • PY/TMM üzrə siyasət; Bəli Xeyir
 1. Mİ-da keçirilən təlimlər, təlim materialları və iştirak qeydləri barədə məlumat saxlanılırmı?

Bəli Xeyir

 1. Mİ-nun əməkdaşları PY/TMM sahəsində mövcud qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər və düzəlişlər barədə məlumatlandırılırmı? Bəli Xeyir

 2. Bank öz fəaliyyətinə hər hansı üçüncü şəxsi işə cəlb edirmi? Bəli Xeyir

 3. Bank öz fəaliyyətinə hər hansı üçüncü şəxsi işə cəlb edirsə, həmin şəxslər üçün aşağıdakı mövzuları əhatə edən təlimlər keçirimi:

 • Maliyyə monitorinqi orqanına barəsində məlumat veriləcək əməliyyatların aşkarlanması və təqdim edilməsi; Bəli Xeyir

 • Bankın məhsul və xidmətlərini də əhatə etməklə PY/TMM üzrə müxtəlif təsnifatlar;

Bəli Xeyir

 • PY/TMM üzrə siyasət; Bəli Xeyir

EYNİLƏŞDİRMƏ, VERİFİKASİYA VƏ ƏLAVƏ EYNİLƏŞDİRMƏ

 1. Mİ-da müvafiq şəxs adına açılan amma digər şəxslər tərəfindən idarə olunan hesabların arxasında duran real şəxsin şəxsiyyətini təyin edən prosedurlar varmı? Bəli Xeyir

 2. Mİ-da müştərinin fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumatın toplanılması tələb edilirmi?

Bəli Xeyir

 1. Mİ-da hər yeni müştərinin eyniləşdirilməsi, verifikasiya olunması və şəxs barədə digər məlumatların toplanması sənədlərinin yerində qeydiyyatı və profilləşdirilməsi üzrə prosedurlar mövcudurmu? Bəli Xeyir

 2. Mİ öz müştərilərinin PY/TMM üzrə daxili qaydalarını, siyasətlərini və təcrübələrini qiymətləndirirmi? Bəli Xeyir

 3. Mİ-da yüksək riskli müştərilər barədə məlumatların mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməsi və yenilənməsi üzrə prosedurları varmı? Bəli Xeyir

ŞÜBHƏLİ ƏMƏLİYYATLARIN AŞKARLANMASI, QARŞISININ ALINMASI VƏ HESABATLARIN TƏQDİM OLUNMASI

 1. Mİ-da maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunmalı əməliyyatların aşkarlanması və ötürülməsinə dair prosedur və təcrübə mövcuddurmu? Bəli Xeyir

 2. Mİ-da nağd pul əməliyyatları barədə məlumatların hesabat tələblərinə uyğun olaraq ötürülməsindən yayınmaya yönəlmiş əməliyyatların yerində aşkar edilməsinə dair prosedurları varmı? Bəli Xeyir

 3. Siyahıları maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən hazırlanan şəxslərə həmçinin ölkələrə aid olan əməliyyatlar və müştərilər Mİ tərəfindən yoxlanılırmı? Bəli Xeyir

Əgər yoxlanılırsa xahiş olunur hansı siyahılara əsasən yoxlama aparılırsa həmin siyahıların adını göstərin     

 1. Mİ əməkdaşlıq etdiyi müxbir bankların fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə xidmət göstərməsi üçün müvafiq lisenziyaya sahib olduğunu yoxlayırmı? Bəli XeyirÜMUMİ UYĞUNLUQ SUALLARI 1. Sizin Mİ FATF-ın xüsusi VII rekomendasiyalarını yerinə yetirirmi? Bəli Xeyir

 2. Son 5 ildə Sizin Mİ PY\TMM qanunvericiliyinin pozulması səbəbilə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən hər hansı cinayət və ya digər məsuliyyətə cəlb olunubmu? Bəli Xeyir

 • Cavab müsbətdirsə xahiş olunur izahat verin.     

 1. Son 5 ildə Sizin Mİ PY\TMM qanunvericiliyinin pozulması səbəbilə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən hər hansı istintaqa və ya araşdırmaya cəlb olunubmu? Bəli Xeyir

 • Cavab müsbətdirsə xahiş olunur izahat verin.     

 1. Sizin Mİ eyniləşdirilməyən müştərilərlə hər hansı bank əməliyyatları aparırmı (hesab açmadan)? Bəli Xeyir

 • Əgər aparırsa, sizin Mİ bu kimi şəxslərlə bağlı əməliyyatların riskini hansı formada idarə edir?     

 1. Biz bununla təsdiq edirik ki, bizim Mİ heç bir shell-banklara hesab açmır həmçinin bu kimi bankların adına birbaşa əməliyyat həyətə keçirmir və ya onlar tərəfindən təqdim olunan heç bir xidmətdən istifadə etmir. Bəli Xeyir

MÜLKİYYƏT VƏ İDARƏETMƏ

Mİ-nun tam mülkiyyət strukturu haqqında məlumatı təqdim edin: 1. Xahiş olunur mülkiyyətçilərin (səhmdarların və yekun benefisiarların) adlarını, ünvanlarını, mülkiyyətdəki paylarını (>=5%) və aşağıda göstərilən digər məlumatlarını təqdim edəsiniz: (Lazım gələrsə, məlumatları sorğuya əlavə edə bilərsiniz)#

Adı və soyadı

Mülkiyyət sahibi (birbaşa\dolayı)

Şəxsin növü (hüquqi/fiziki)

Təvəllüd (fiziki şəxsdirsə)

Ünvan

% mülkiyyət strukturunda payı

1

     

     

     

     

     

     

2

     

     

     

     

     

     

3

     

     

     

     

     

     

4

     

     

     

     

     

     

5

     

     

     

     

     

      1. Yekun benefisiarlardan hər hansı biri ABŞ vətəndaşlığına və ya digər statusa (ABŞ pasportu/ qrin kart/ ABŞ-da yaşayış üçün icazə və s.) malikdirmi? (malikdirlərsə xahiş olunur həmin sənədin surətini təqdim edin) Bəli Xeyir

 2. Zəhmət olmasa, Mİ-nun Müşahidə Şurasının və rəhbərliyinin adlarını, vəzifələrini, doğum tarixlərini və vətəndaşlıqlarını edəsiniz:Müşahidə Şurası:

 1. Xahiş olunur sədr, katib və bütün şura üzvləri haqqında məlumat verəsiniz: (Lazım gələrsə, məlumatları sorğuya əlavə edə bilərsiniz)
#

Adı və soyadı

Vəzifə

Təvəllüd

Ölkə (vətəndaşlığı)

1

     

     

     

     

2

     

     

     

     

3

     

     

     

     

4

     

     

     

     

5

     

     

     

     


Rəhbərlik:

 1. Xahiş olunur Mİ-nun Rəhbərliyi, yəni İHS, İHÜ, BMİ, BƏİ, (İdarə Heyətinin Sədri, İdarə Heyəti Üzvləri, Baş Maliyyə İnzibatçısı, Baş Əməliyyat İnzibatçısı və s.) və bunlara bərabər tutulan vəzifə sahiblərinin eyniləşdirilməsi üçün məlumat verəsiniz: (Lazım gələrsə, məlumatları sorğuya əlavə edə bilərsiniz)
#

Adı və soyadı

Vəzifə

Təvəllüd

Ölkə (vətəndaşlığı)

1

     

     

     

     

2

     

     

     

     

3

     

     

     

     

4

     

     

     

     

5

     

     

     

      • Hər hansı bir siyasi xadim Mİ-nun mülkiyyət strukturunda iştirak payına malikdirmi və ya idarəetmədə iştirak edirmi? Bəli Xeyir

 • Əgər cavab, müsbətdirsə, zəhmət olmasa, onlar tam adları (soyadını atasının adını) ünvanları, doğum tarixləri, mülkiyyət strukturunda payları (əgər mülkiyyətçidirlərsə) və Mİ-dəki vəzifələri haqda məlumat verin(Lazım gələrsə, məlumatları sorğuya əlavə edə bilərsiniz)

Adı və soyadı

Ünvan


Təvəllüd

Vəzifə

Mülkiyyət payı %

1

     

     

     

     

     

2

     

     

     

     

     

3

     

     

     

     

     

4

     

     

     

     

     

5

     

     

     

     

      • Mülkiyyət strukturunda hər hansı çarpıcı (son 5 ildə) və İdarə Heyətinin tərkibində (son 2 ildə) hər hansı dəyişiklik baş veribmi? Bəli Xeyir

 • Baş veribsə xahiş olunur aşağıda ətraflı göstərin

MALIYYƏ İNSTİTUTUNUN FATCA STATUSU


 1. Bankınızın GIIN nömrəsi var ? Bəli Xeyir
GIIN nömrə :      


Əgər cavab, xeyirdisə, aşağıdakı sualı cavablandırın

Əgər GIIN əldə etməmisinizsə, maliyyə institutunuz qeydiyyatdan keçibmi və ya keçməyi planlaşdırırmı? Bəli XeyirƏgər cavab xeyirdisə, bunun səbəbini qeyd edin.

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

Əlavə məlumat üçün bu hissəni doldura bilərsiniz (xahiş olunur əlavə məlumat verdiyiniz sualın nömrəsini qeyd edin)

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı:       

Tutduğu vəzifə:      

E-mail:      

İmza:      

Tarix:      PASHA Bank ASC | Sorğu vərəqəsi
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə