Qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutiYüklə 4,89 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/279
tarix28.11.2023
ölçüsü4,89 Mb.
#133318
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   279
Qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 To’plamning muallifi to’g’risida ma’lumot: 
 
 
O’qituvchining F.I.Sh. 
Jo’rayeva Nazokat Ortiqaliyevna 
Ma’lumoti: 
Oliy
Mo’taxassisligi:
Kasb ta’limi ( iqtisodiy tarmoqlar va sohalar bo’yicha)
Pedagogik ish staji: 
16 yil
Ish joyi: 
Toshkent Moliya instituti huzuridagi Oltinko’l iqtisodiyot texnikumi
Elektron pochta manzili: 
Telefon raqami:
(93) 251 65 33.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


M U N D A R I J A 
№ O’qitish materiallari to’plami tarkibiga 
kiritiladigan hujjatlar nomi
Shakli 
I-QISM 
Me’yoriy xujjatlar, dasturiy-o’quv rejalashtirish hujjatlari 
1. 
Malaka talabi 
Nusxa 
2. 
Na’munaviy o’quv reja
Jadval nusxa
3. 
Ishchi o’quv reja 
Jadval nusxa 
4. 
Fanning na’munaviy o’quv dasturi 
Matn nusxa 
5. 
Fanning ishchi dasturi 
Jadval
6. 
Taqvimiy navzular rejasi 
Jadval 
7. 
Fanning ta’lim texnologiyasi 
Kitob shakli SD 
II-QISM 
O’qitish vositalari. 
8. 
O’quv va o’quv-metodik adabiyotlar
Jadval 
9. 
O’quv ko’rgazmali vositalar 
Jadval 
10. 
O’quv xona jixozlari va o’qitishning 
texnik vositalari. 
Jadval 
11. 
Mavzular to’plami (nazariy to’liq o’quv 
mashg’uloti uchun) 
Kitob shakli SD 
II-QISM 
Nazorat savollari.
12. 
Savollar, masalalar va testlar 
(BN;ON;YN) 
Jadval 
13. 
Baholash mezonlari 
Matn 
14. 
Vizuallashgan matriallar va topshiriqlari Matn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Toshkent moliya instituti huzuridagi Oltinko’l iqtisodiyot texnikumi (Professional 
ta’lim muassasasi nomi) tomonidan ishlab chiqirgan 2022 yil “30” avgustda 
tasdiqlangan ishchi o’quv rejasida ”Iqtisodiyot nazariyasi” fani (moduli)ga jami 60 
soat ajratilgan. 
Mazkur fan (modul) yoki amaliyotning mashg’ulot turlari bo’yicha semestrlar 
kesimida quyidagicha soatlar miqdori taqsimlangan. 
 
 
№ 
Mashg’ulot turlari 
Ajratilgan 
Soat 
Shundan semestrlar kisimida 

II 
III 
IV 

Jami auditoriya 
yuklamasi 
60 
60 
Nazariy mashg’ulot 
40 
40 
Amaliy mashg’ulot 
20 
20 
Laboratoriya ishi 
 
 
 
 
 

Seminar 
 
 
 
 
 

Kurs ishi 
 
 
 
 
 

Mustaqil ta’lim 
30 
30  
 
 
 
 
Tuzuvchi: N.O. Jo’rayeva Toshkent Moliay instituti
huzuridagi Oltinko’l iqtisodiyot
texnikumi maxsus fan o’qituvchisi 
 
 
 
 
 
O’qitish materiallari to’plami Oltinko’l iqtisodiyot texnikumi Ilmiy-pedagogik 
kengashining 29.12. 2022 yildagi “7”-sonli yig’ilishida o’quv jarayoniga qo’llashga 
tavsiya etildi. 
O’qitish materiallari to’plami “Ijtimoiy- gumanitar fanlar ” kafedrasining 
27.12.2022 yildagi “6” –sonli yig’ilishida muhokama etildi va ma’qullandi. 
 
 
 
 
 
 
 


№ 
Fan (moduli) 
mavzulari va 
mustaqil ta’lim 
Mashg’u
lot soati 
va turi 
O’qitish natijalari 
O’qitish natijalarini 
baholash 
O’rgatiladigan 
bilimlar 
Shakillantirila
digan 
ko’nikmalar 1 Iqtisodiyot 
nazariyasi fanining 
predmeti va 
o'rganish metodlari. 

2 1.Iqtisodiyotning bosh 
masalasi. 
2.Iqtisodiyot 
nazariyasining fan sifatida 
shakllanishi. 
3.Fanning 
predmeti,vazifalari va 
metodlari. 
4. Jamiyat hayotida yuz 
beradigan iqtisodiy 
jarayonlar va iqtisodiy 
hodisalar. 
 
Iqtisodiy qonunlari va 
qonuniyatlari. Iqtisodiy 
kategoriyalar. Asosiy 
iqtisodiy tushunchalar 
va iqtisodiy 
ko‘rsatkichlarni 
o’rganish.
 
Iqtisodiy nazariya 
fanining tarkibi. 
Iqtisodiy resurslar 
va ularning samarali 
foydalanish 
muammosi 
to’g’risadagi 
bilimlarga ega 
bo’lishi.
 
O‘zbekistonda 
mustaqillik 
yillarida 
iqtisodiy 
fanlarni 
rivojlanishi. 
O‘zbekistonni 
mustaqilligini 
mustahkamlash
da iqtisodiy 
fanlarning 
ro’lini tahlil 
qila olishi.
 
Mustaqil ta’lim: 
Iqtisodiyot 
nazariyasi fanining 
fan sifatida 
shakllanishida ilgari 
surilgan ta’limotlar. 

Merkantelizm,Fiziokratlar 
va Klassik siyosiy 
iqtisodchilar ta’limotining 
mahiyatini o’rganish. 
Ta’limotlarni tahlil qilib 
solishtirish. 

Bozor 
tushunchasi,uning 
mohiyati va 
vazifalari. 

2 1.Bozor tushunchasi.
2.Bozorning iqtisodiyot 
uchun ahamiyati. 
3.Bozorning ob’yektlari va 
sub’yektlari.
 
Tartibsiz va tartiblangan 
bozor belgilarini 
o’rganish.
 
Taqchil bozor va 
to‘yingan 
bozorlarning bir 
biridan farqini 
bilishi.
 
Bozor orqali 
ishlab chiqarish 
va iste’molning 
bog‘lanishi, 
qiymatning 
tovar shaklidan 
pul shakliga o‘tishini tahlil 
qila olishi.
 

Bozor 
infratuzulmasi va 
uning unsurlari. 

2 1.Bozor infratuzilmasi. 
2. Ish kuchi, moliya, 
intellektual tovarlar bozori 
va ularning farqi. 
3. Chakana savdo va uning 
ko‘rinishlari. 
Bozor segmenti va 
uning mezonlarini 
o’rganish.
 
Bozorni o‘z ob’yekti 
jihatidan turlanishi: 
iste’mol tovarlari, 
xizmatlar bozori va 
uning 
ishtirokchilari, 
ishlab chiqarish 
resurslari bozori, 
ko‘chmas mulk 
bozorini bilishi.
 
Erkin, monopol 
raqobatli, 
oligapolistik va 
sof monopoliya 
bozorlari 
solishtira olishi 
va izohlay 
olishi.
 
Mustaqil ta’lim: 
Bozor 
tushunchasi,uning 
mohiyati va 
vazifalari. 

Bozorning shakllanish 
tarixi o’rganadi. 
Bozorning shakllanish 
bosqichlarini o’rganish. 

Bozor 
iqtisodiyotiga 
o'tish davri va 
uning 
O'zbekistondagi 
xususiyatlari. 


1.Bozor 
iqtisodiyotining 
muhim 
va 
umumiy 
belgilari. 
2.Bozor 
iqtisodiyotining 
asosiy belgilari. 
3.Bozor 
iqtisidiyotining 
afzallik 
va 
kamchilik 
tomonlari. 
O‘tish davrining jahon 
tajribasida sinalgan 
yo‘llarini o’rganish.
 
O‘zbekistonda 
bozor iqtisodiyotiga 
o‘tish 
konsepsiyasini 
bilishi.
 
O‘zbekistonda 
bozor 
iqtisodiyotiga 
o‘tish 
konsepsiyasi 
va islohotlar 
strategiyasi, 
“O‘zbek 
modeli” bilan 
tanishish.
 
Mustaqil ta’lim: 
Bozor tushunchasi, 
uning mohiyati va 

O‘zbekistonda bozor 
iqtisodiyotiga o‘tish 
konsepsiyasi va islohotlar 
Bozor mexanizmi 
unsurlarini o’rganish. vazifalari. 
strategiyasi, “ O‘zbek 
modeli” bilan tanishish.
 

Talab va taklif 
nazariyasi. Bozor 
muvozanati.


1.Talab 
tushunchasi.Talabga ta’sir 
etuvchi omillar. 
2.Taklif 
tushunchasi. 
Taklifga 
ta’sir etuvchi 
omillar. 
3.Taklif 
va 
ishlab 
chiqarish hajmi o‘rtasidagi 
bog‘lanish. 
Individual va bozor 
talabini o’rganish.
 
Talab 
o‘zgaruvchanligi 
(elastikligi)ni 
bilishi.
 
Talabning 
tabaqalashuvi 
bilan 
tanishish.
 

Talab va taklif 
qonuni. 


1.Talab va taklif qonuni. 
2. Bozor muvozana va 
uning iqtisodiyotga ta’siri. 
Taklifning 
o‘zgaruvchanligini 
o’rganish.
 
Taklifi 
o‘zgarmaydigan 
tovarlarni bilishi.
 
Talab va 
taklifning 
o‘zgarish 
qoidasi bilan 
tanishish.
 
Mustaqil ta’lim: 
Talab va taklif 
nazariyasi.Bozor 
muvozanati.
 

Talab va taklif nazariyasi. 
Bozor muvozanati bilan 
tanishish. 
Filips egri chizig’ini 
o’rganish. 

Tadbirkorlik 
faoliyati va kichik 
biznes. 


1.Tadbirkorlik 
tushunchasi. 
2.Tadbirkorlikka xos 
xususiyatlar. 
3.Tadbirkorlik turlari.
 
Tadbirkorlik 
faoliyatining 
vazifalarini o’rganish.
 
Tadbirkorlik 
faoliyati shakllarini 
bilishi.
 
Tadbirkolik 
kapitali va 
uning harakati 
bilan 
tanishish. 

Tadbirkorlik 
faoliyatining 


1.Biznes tushunchasi. 
2.Tadbirkorlik va 
biznesning farqlari.
Biznesning turlarini 
o’rganish. 
Xissadorlik jamiyati 
va uning turlarini 
bilishi 
Tadbirkorlik 
faoliyatining 
tamoyillari shakllari va 
tamoyillari. 
3.Kichik biznesni 
rivojlantirish.
 
bilan 
tanishish. 
Mustaqil 
ta’lim:
Tadbirkorlik 
faoliyati va kichik 
biznes. 

Xissadorlik jamiyati va 
uning turlari bilan 
tanishish. 
Tadbirkorlik 
faoliyatining 
tamoyillarini o’rganish. 

Iqtisodiy 
faoliyat.Sarf-
xarajatlar. 


1.Iqtisodiy 
faoliyat 
va 
uning mazmuni va turlari. 
2.Ishlab 
chiqarish 
jarayoning mazmuni va 
uning o‘ziga xosligi.
3. Ishlab chiqarish omillari 
va uning tarkibi.
Ishlab chiqarishning 
umumiy va pirovard 
natijalarini o’rganish.

Yüklə 4,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   279
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə