Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanıYüklə 2,91 Kb.

səhifə1/66
tarix15.03.2018
ölçüsü2,91 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOBLANDI-BATIR 
 
Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı 
 
Kitab  Azərbaycan  Milli  Elmlər 
Akademiyası  Nizami  Gəncəvi  adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 
25  fevral  2016-cı  il  tarixli  2  saylı 
iclasının qərarı ilə nəşr olunur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Elm və təhsil” 
Bakı-2017 


 

Tərcümə edən:    Nizami Məmmədov -Tağısoy 
türkoloq-ədəbiyyatşünas,filologiya üzrə elmlər 
doktoru, professpr, Əməkdar müəllim,  
tərcümə nəzəriyyəçi, tərcüməçi 
 
Elmi məsləhətçi:  Beybit İsabayev  
Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan 
Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri  
 
Elmi redaktor:    Məmməd Əliyev  
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə 
elmlər doktoru, professor  
 
Rəyçilər:  
      Muxtar Kazımoğlu                    
AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru,           
MEA-nın həqiqi üzvü, akademik 
 
Səhər Orucova 
Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya üzrə 
elmlər doktoru, professor 
 
Mahmud Allahmanlı 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının 
professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru  
 
KOBLANDI-BATIR. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı. 
Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 316 səh. 
 
Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır” türk epik təfəkkürünün nadir 
incilərindən  olub,  baş  qəhrəman  Koblandının  və  onun  silahdaşlarının  yadelli 
işğalçılara  qarşı  mübarizəsini  əks  etdirən  maraqlı  abidələrdəndir.  Əsərin  başlıca 
mövzusu vətənpərvərliklə bağlı olsa da, onun ikinci qolunu saf məhəbbət motivləri 
təşkil  edir.  Eyni  zamanda  bu  dastanda  qazaxların  etnik-milli  düşüncəsi,  psixo-
logiyası,  köçəri  həyatının  mənzərələri,  ailə-məişət  cizgiləri  və  s.  rəngarəngliyi  ilə 
təsvir olunmuş, epik obrazların özünəməxsusluğu görümlü təqdim olunmuşdur. Əsər 
Azərbaycan oxucularına ilk dəfə bu tərcümədə çatdırılır. 
 
 
ISBN 978-9952-8142-1-7  
 
 © Nizami Məmmədov - Tağısoy, 2017 


 

 
 
 
 
 
 
Kitabın işıq üzü görməsində maliyyə dəstəyi olan 
Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan 
Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri 
Beybit İsabayev cənablarına müəllif öz 
minnətdarlığını bildirir. 


 

 
Tərcümə aşağıdakı mənbələr 
əsasında aparılmışdır: 
 
 
Кобланды батыр. Казак халкынын батырлык эпосы. М., 
Главная  редакция  восточной  литературы.  Издательство 
«Наука», 1975, с. 65-219.  
Кобланды  батыр.  М.,  Главная  редакция  восточной 
литературы. Издательство «Наука», 1975, с. 223-381. 
 
 
Dastanla  bağlı  təqdim  edilmiş  bütün  materiallar           
Nizami Tağısoy tərəfindən hazırlanmışdır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

İçindəkilər 
 
Koblandı-Batır – dastan ....................................................... 9 
Dastanda işlənmiş toponimlər, etnonimlər, hidronimlər                               
və folklor-etnoqrafik terminlərin şərhi ................................. 212 
Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı "Koblandı-batır":                   
yaranma tarixi, yayılma arealı, hadisələr, qəhrəmanlar, 
obrazlar, əsərin ümumi səciyyəsi ......................................... 218 
"Koblandı-Batır"  dastanının Azərbaycan dilinə                     
tərcüməsində milli özünəməxsusluğun saxlanması ............. 270 
Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı                                            
"Koblandı-Batır". Xülsə ....................................................... 287 
Kazak Halk Kahramanlık destanı                                                      
"Koblandı-Batır". Özet ......................................................... 294 
Казахский народно-героический дастан                              
"Кобланда-батыр". Резюме................................................ 300 
Kazakh national heroik epos                                            
“Koblandy-batyr”. Summary ............................................... 306 


 

İçindekiler 
 
Koblandı-Batır – destan ....................................................... 9 
Destan kullanılan yerli isim, etnonimce, hidronim                             
ve folklor-etnografik terimlerin açıklanması ....................... 212 
Gazak halk    kahramanlık destanı "Koblandı-batır:                     
yaratılış tarihi, olaylar, kahramanlar, imajlar,                           
eserin genel özellikleri ......................................................... 218 
Epik "Koblandı-Batır"ın Azerbaycan diline                        
tercümesinin özelliklerinin muhafaza edilmesi .................... 270 
Kazak Halk Kahramanlık destanı                                  
"Koblandı-Batır". Özet ......................................................... 294 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə