QəRİBƏ adamYüklə 2,24 Kb.

səhifə23/23
tarix27.10.2018
ölçüsü2,24 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
164 
 
 
 
      
     ANAMIN CİNAYƏTİ 
 
Qulaq asıb ürəyimdən gələn səsə
dünən payızı görməyə  
getmişdim kəndimizə...    
 
Dünən kəndimizdə 
payızın səsin eşitdim ilk dəfə, 
xəzəlləri ayaqlayıb keçəndə. 
O, nəsə deyirdi, 
başa düşmədim. 
Musa Yaqubun yeri məlum, 
təbiət dilini bilsəydim mən də... 
 
Qulaq asıb ürəyimdən gələn səsə, 
dünən payızı görməyə  
getmişdim  kəndimizə. 
Evimiz payıza çox oxşayırdı, 
evimiz darıxırdı. 
(Evimiz hər fəsildə  
o fəslin özünə nəsə oxşayır. 
 
 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
165 
 
 
 
 
           Yayda yaya, 
           payızda payıza, 
           qışda qışa, 
           yazda yaza oxşayır.) 
           Heç elə bil əvvəlki ev deyildi. 
           Gözümə payıztək  qayğılı, 
           qəmli, 
           gözümə payıztək kövrək dəyirdi. 
           Xəzəllə doluydu həyət-bacamız. 
           Anam həyət-bacanı  
           xəzəldən təmizləyirdi –  
           payızdan təmizləyirdi. 
           (Anam heç payızı sevmir nədənsə.) 
           Toplayıb xəzəldən ocaq qalayır, 
           xəzəli yandırırdı – payızı yandırırdı. 
           Payızın tüstüsü ərşə qalxırdı. 
           Mənsə aciz-aciz durub baxırdım... 
           ...Dünən payızı yandırdı anam. 
           Payız çırthaçırtla haray çəksə də, 
           köməyə gələn olmadı. 
           Dünən payızı yandırdı anam. 
           Yaxşı ki, 
           məndən başqa görən olmadı... 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
166 
 
 
 
 
    
   SALXIM BUZ 
 
Bayaqdan baxıram 
çardaqdan asılmış 
o salxım buza. 
Qəribə xasiyyəti var: 
yeganə yaranmışlardandır ki, 
doğmalığı – istiliyi 
sevmir nəsə. 
Qəribə xasiyyəti var: 
düşmənləri isti, günəş, 
dostlarısa soyuq, qar. 
Çardaqdan asılmış 
o salxım buza 
yazığım gəlir nəsə. 
Qəribə taleyi var vallah: 
ona damcı-damcı ömür verir, 
sonra da 
damcı-damcı alır Allah... 
 
Bayaqdan baxıram o salxım buza, 
yaman kövrəlib nəsə. 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
167 
 
 
 
 
 
               Nə toxtayır, 
               nə kiriyir. 
               Günəş vurur, ağlayır. 
               Damcı-damcı can verir, 
               damcı-damcı əriyir... 
    
               Bayaqdan baxıram o salxım buza.  
               Fikir məni alıbdı. 
               Bir yandan da 
               dərd götürüb ki, məni, 
               görən, onun ömründən 
               neçə damcı qalıbdı..?    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
ATÜSTÜ  ŞEİRLƏR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
171 
 
 
 
 
                  * * *  
Niyə üç-üç, beş-beş deyil, 
Sevə bilir bir-bir adam? 
Qizlar bir-birindən gözəl, 
Hansın sevsin bilmir adam... 
             * * *  
Güllərə sevgiymiş çiçək açdıran,  
Otlar seviləndə çəmən olurmuş.  
İnsan seviləndə başqa bir insan,  
Torpaq seviləndə Vətən olurmuş... 
              * * *  
Gözəl qız, mən səni ümman bilirəm
Dəniz gözələrində batmağım gəlir. 
Qara gözlərinin qaranlığında, 
Elə şirin-şirin yatmağım gəlir... 
              * * *  
Uzandım çiçəkli dağın döşünə, 
Kəpənək gül bilib qondu başıma< 
Çıxartdım özümü yaz yağışına, 
Bəlkə ürəyimdə bir qız göyərə< 
 
 
 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
172 
 
 
 
  
                           *  *  * 
          Səni düşünürəm, a  tər bənövşəm! 
          Səni düşünməkdi day işim-peşəm. 
          Səni xəyallarda itirməmişəm, 
          Niyə xəyallarda gəzirəm indi?..     
                           *  *  * 
          Sən elə bilirsən, beləcə hər dəm,  
          Özü gen dolanır səndən kədər-qəm.  
          Bircə gün sığalın əskik eyləsəm,  
          Tellərin quruyar, saçın tökülər...                    
                          *  *  * 
          Nə bir qayğısı var, nə dərd-səri var
          Qəlbində bir ülvi sevda yeri var. 
          Bu qızın nə gözəl hörükləri var, 
          Asacam özümü hörüklərindən... 
                          *  *  * 
          Nə vaxtacan boş yerə söz çeynəyim. 
          Söz ucundan sızıldayım, göynəyim. 
          Bekar-behtin bilmirəm heç neyləyim, 
          Barı gözəl bir qız ola sevəsən... 
 
 
 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
173 
 
 
 
 
                *  *  * 
Nə istəyirsənsə buyur,  
Verim, təki məndən yan dur. 
Məndə sevgi kiloynandır, 
Qız, nə qədər istəyirsən? 
                *  *  * 
Mənə darıxmağı sən öyrətmisən... 
                *  *  * 
Gülmək sənə çox yaraşır... 
Böyüklüyün, mərhəmətin 
Allaha yaraşdığı qədər... 
                 * * * 
Yaxşı ki, mənim olmadın, 
Xoşbəxtlikdən ölərdim... 
                  * * *  
Məni işğal eyləyən qız  
ürəyimi qənimət kimi  
ələ keçirib apardı... 
          * * *  
Kənddə insanlar  
xoşbəxtliyin nə olduğundan  
xəbərsiz olduqlarına görə  
xoşbəxtdilər... 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
174 
 
 
 
                     * * *  
Dünyada ən gözəl səs  
sükutun səsidir.  
Dinlədikcə doymur adam... 
                        * * * 
 Niyə çıxdın özündən,  
 Çağıranmı var səni?.. 
                         * * *  
 And olsun göylərin dərinliyinə, 
 Mən səni hamıdan çox istəyirəm... 
                         * * * 
  Yenə də göy guruldayır, 
  Yaradanın səsi gəlir... 
                         *  *  * 
   Yenə yaman külək əsir, 
   Allah ah çəkib deyəsən... 
                         *  *  * 
   Yaman qəribədir həyat. 
   Torpağa ana deyib, 
    sonra da ayaqlayıb, 
    üstündə gəzirik rahat-rahat. 
    Belə çıxır ki, 
    ya torpaq ana deyil, 
    ya da biz övlad... 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
175 
 
 
 
            * * * 
Görürsənmi, dost, 
bu şəhərin ən gözəl qızları, 
bəyənmədilər bizləri... 
Sevdilər 
ürəyinin yerini belə bilməyən 
duyğusuzları... 
           *  *  * 
Musiqi var ki, 
dinlədikcə 
adamın içini silkələyir, 
kövrək duyğu, 
hiss çıxarır adamdan< 
Musiqi də var ki, 
eşitdikcə 
adamın çölünü silkələyir, 
yaxşıca 
toz çıxarır adamdan<      
             *  *  * 
Uşaqlıqdan saçımı daramağı 
sevmirəm. 
Heç vaxt keçəl suya getməz. 
Hərifəmmi mən bəyəm? 
Ağılın içindən çıxıb 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
176 
 
 
 
 
 
                 özü ağılsız olan 
                 o yaramaz, 
                 səfeh tük, 
                 min yerdən,               
                 milyon yerdən 
                 deşib  mənim başımı, 
                 eyləsin dəlik-dəlik, 
                 mən də  
                 onun başını sığallayım üstəlik... 
                                  *  *  * 
                 Mən ölümdən qorxmuram. 
                 Ölüm haqdır. 
                 Ölümdən qorxmayanların 
                 yeganə qorxduğu şey isə, 
                 u n u d u l m a q d ı r. 
                 Unudulmaqdan qorxuram... 
                                *  *  * 
                 Yaddaş  
                 təkcə  
                 yadda saxlamaq üçün deyil ki. 
                 O, həm də unutmaqçündür... 
 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
177 
 
 
 
 
                    *  *  * 
Düşüncədən gələn sözlər 
ən yaxşı halda 
elə düşüncələrə yol tapa bilər. 
Ürəklərə yox. 
Ürəklərə gedən yolu isə, 
yalnız,  
ürəkdən gələn sözlər tanıyır... 
                    *  *  *                                     
Məncə, 
bu dünyada ən müqəddəs olan  
sözdür. 
Bütün əsl söz adamları isə,  
sözün quludur.  
Mən də həmçinin. 
Ancaq onu da deyim ki, 
sözün qulu olsam da, 
sözümün ağasıyam... 
 
 
 
 
 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
178 
 
 
 
  
     KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR 
 
      Hər şey sevgidən başladı... 
 
    Ön söz.............................................................3 
    Eşqə doğru....................................................13 
    Sevgi adamı..................................................15 
    Sevgi qoxuyan adam....................................17 
    Yoxsul...Varlı...............................................18 
    Təkliyi boşayam gərək..................................19 
    Uzaqdan gələsi adam...................................20 
    Səadət dilənçisi.............................................15 
    Hələ sevmək tezdi məni................................21 
    Sərfəli təklif...................................................23 
    Elə sevərdim ki, o gözəl qızı.........................24 
    Taleyimin iş vaxtı........................................25 
    Vurulmağın əlamətləri.................................26 
    Qoşul mənə çıxıb gedək................................28 
    Allahtək gəldin.............................................29 
    Qəlbimin keyini açdın.................................32 
    Yuxu görüşləri.............................................33 
    Gülə şeh düşəndə gözəl görsənir..................35 
    Göz yaşı........................................................36 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
179 
 
 
 
 
O qız...........................................................38 
O qızın saçı göynəyir.................................39 
Sənə oxşayırdı bir az..................................40 
Sevgim........................................................42 
Soraqla məni...............................................43 
Nə qədər xəyalla yaşamaq olar?.................44 
sən dünənkisən, nə mən dünənki.........46 
Baxışların qocalıb.......................................49 
Qızların baxışları.......................................50 
Ax, bu qızın dodaqları................................51 
Yaxşı ki, yoxluğun varmış.........................53 
Həsrətimin ad günü..................................55 
 
Həyat ölümdən keçir... 
 
İşıq..............................................................58 
Mən belə yaşadım.......................................60 
Sevgi yoluxduran.......................................62 
Aparasan özünü.........................................64 
İçiboş adamlar.............................................66 
Azıb gəlmişəm............................................68 
Yol..............................................................70 
Nəzir...........................................................71 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
180 
 
 
 
 
Hamı gedir.......................................................73 
Piyada keçidi....................................................75 
Allahın gözündən düşən adam........................76 
Zaman mənim içərimdə...................................77 
Özüm boyda yer varımdı içimdə.....................78 
Gedəsən-I.........................................................79   
Gedəsən-II........................................................80 
Gedəcəm...........................................................81 
Gedənlər geri qayıtmaz....................................82 
24 yaşda təəssüratlarım...................................83 
Alverçi illər......................................................84 
Maraqlı məşğuliyyət........................................85 
Gecikmək..........................................................86 
Yekə dərdim.....................................................88 
Bu kədərdən hər ürəkdə çox olmur..................89 
Ürəyimə dərd gələcək......................................90 
Tısbağa ili........................................................91 
Hansı yaxşıdı?.................................................92 
Əlimizdən tutur ölüm.....................................94 
Gözə gəlir.........................................................95 
Həyat gözəl həyatdı.........................................96 
Ölüm məni bağışlasın......................................98 
Yaşamaqla məşğuluq.....................................100 


_________________________________________Eşqə doğru    
 
 
 
181 
 
 
 
 
Sevinc də bir yükdü..................................101 
Sürünənlər kölgə olur...............................102 
Qələmin göz yaşı......................................104 
Şair ömrü.................................................106 
Yazıçı Allah..............................................108   
Allah bolluğu............................................109 
Ruhuma birtəhər dəyirsən nəsə................110 
Üzü astarından baha çıxıram...................111 
Bu ömür çox sıxır məni............................113 
İçimdə bir işıq ölüb...................................114 
Niyə yalvarırsan?.....................................115 
Məndən birini də yarat.............................117 
Əlçatmaz arzu..........................................118 
Silkələ bu dünyanı....................................120 
Tanış gəlir.................................................121 
Dünya......................................................122 
Bir qarışlıq dünya....................................124 
Üşütmə.....................................................127 
Uşaq evlərindən reportaj..........................130 
O illər geriyə dönsəydi əgər.....................133 
Ruhu dincəldi..........................................135 
Sahibsiz əsa..............................................137 
50 yaşlı zirvə............................................139 


Elşad Ərşadoğlu ____________________________________ 
 
 
182 
 
 
 
Həyat eşqiylə dolu adam................................141 
 
Hər şey təbiətə dönür sonunda... 
 
Ruhum söz çəkir.............................................145 
Təbiətin sirləri................................................147 
Ay elə yaxındı mənə bu axşam......................150 
Ətrini dər çiçəklərin......................................152 
Arı və çiçək....................................................154 
Yağış..............................................................155 
Çox şey göyərdəcək bu yağan yağış...............156 
Yayın mənzərəsi............................................159 
Dəniz.............................................................161 
Anamın cinayəti............................................162 
Salxım buz....................................................164 
 
                       Atüstü şeirlər 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə