Qulu məHƏRRƏMLİYüklə 1,65 Mb.
səhifə1/65
tarix25.06.2018
ölçüsü1,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


 

 

QULU MƏHƏRRƏMLİ 

 

 

  

 

                KİNO, TELEVİZİYA, 

              RADİO 

TERMİNLƏRİ 

 

            1 z   a h l ı   l ü ğ d t   

 

  

 

  

 

  

"AZƏRBAYCAN MİLLİ 

ENSlKLOPEDİYASI" 

 

NƏŞRİYYAT-POLİQRAFİYA BİRLİYİ 

            B A K I -  2 0 0 2  
 

 

92(Az) M59 

                              Lüğət Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

        Terminologiya Komissiyasının 

                qərarı ilə nəşr olunur. 

 

                        Rəyçilər:  

                İnqilab Kərimov, 

            AMEA-nın müxbir üzvü, 

      sənətsünashq doktoru, professor 

 

            Müseyib Məmmədov,   ftlologiya elmlşri doktoru, professor 

 

                  İsmayıl Vəliyev,   frfologiya elmləri doktoru, professor 

 

                  Sayalı Sadıqova,           filologiya elmləri doktoru 

 

                  Elmi redaktor:                 Rasim Əfəndiyev, 

                        akademik 

 

              Ixtisas redaktorlan:                     Ayaz Salayev, 

                Zeynal Məmmədli 
 

 

            Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. M59      Kino, televiziya, radio terminləri. İzahlı lüğət. 

"Azərbaycan 

            Milli    Ensiklopediyası"    Nəşriyyat-Poliqrafiya   Birliyi,    Bakı, 

            2002, 352 səh. 

 

                  Kitabda kino, radio, televiziya, video, həmçinin bu sahələrin sıx bağlı 

            olduğu informatika, sosiologiya, informasiya   

texnologiyaları və    müasir 

            kommunikativistika sistemində ən çox işlənən 

terminlərin izahı verilmişdir. 

                  Ölkəmizin nəşriyyat təcrübəsində ilk nümunə    olan   

bu izahlı lüğət 

            audiovizual sənət sahəsində    çalışanlar və bu sahəni 

öyrənmək istəyənlər 

            üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 

           M

 4602030000 

                  M657 -2002 

            ISBN-4İ8600-337-4 

                                                                                                  © Qulu 

Məhərrəmli, 2002 
 

 

G İ R İ Ş        Hər bir ditin zənginliyi, həm də onun müxtəlif 

sahələrə aid terminlərinin 

çoxluğu ilə ölçülür. Bu mənada müasir dünyanın 

ictimai-siyasi və mədəni 

həyatına güclü təsir göstərən kütləvi kommunikasiya 

sisteminin (mətbuat, 

kino, televiziya, radio) inkişafı Azərbaycan dilinin lüğət 

fonduna da təsirsiz 

qalmır. Çağdaş elektron-informasiya inqilabı, sürətli 

texnoloji dəyişmələr 

informatika və jurnalistikadan tutmuş filologiya və 

sənətşünaslığa qədər 

bir çox    elm    sahələrinin nəzəri    konsepsiyalarına və   

terminologiyasına 

mühüm yeniliklər gətirir. Elm və incəsənətdə,    təbiət, 

cəmiyyət və insan 

psixologiyasında    baş verən hadisə və təzahürləri, 

texnoloji prosesləri dəqiq 

ifadə etməli olan terminlər sürətlə inkişaf edən sahələrdə   

özünü daha çox 

göstərir. Hazırda bütün dünyada belə yüksək dinamizmə 

və rəngarəngliyə 
 

 

malik olan sahələrdən biri kino, radio və televiziyadır. Təqribən yarım əsr 

əvvəl    bu    vasitələrin    mövcudluğu      möcüzə   

sayılırdısa,    indi telekom- 

munikasiyada şifrəli eramn başlanması, rəqəmli   

televiziyanın kompüter və 

informasiya    supermagistralları ilə    birləşməsi,    kinoda   

fantastik    çəkiliş 

üsullarının meydana gəlməsi heç kimi təəccübləndirmir. 

      Kommunikasiya      sisteminin,    mediamn,    kino, 

radio,    televiziya    və 

tnternetin sürətli    inkişafı Qərb ölkələri üçün daha 

xarakterikdir. Buna görə 

də həmin ölkələrdə texnologiyanın hər inkişaf 

mərhələsinə uyğun olaraq 

ingilis, fransrz, alman, rus    və s. dillərdə    mətbuatın, 

kino    və    elektron 

jurnalistikanın elmi-nəzəri, praktik məsələlərinə aid 

yüzlərlə yeni söz, ifadə 

və termin yaranır. İzahlı    lüğətlərin vəzifəsi məhz bu 

terminlərin mənasını 

aydınlaşdırmaq və onların    müxtəlif cür yozulmasının   

qarşısını almaq, 
 

 

yaxud bu meyli minimuma endirməkdir.                                                   ■ •' 

      Kino,    teleradio istehsalı    və yayım texnologiyasının 

inkişafı    ilə bağlı 

xarici dillərdə yaranan saysız-hesabsız terminlər    sürətlə 

Azərbaycan dilinin 

də lüğət fonduna daxil olur.    Mütəxəssislər bu 

terminlərin mümkün, uyğun 

qarşılığmı    tapmağa və    onu praktikada işlətməyə 

çahşırlar. Lakin    bu 

terminlərin əksəriyyətinin uzun    müddət    rus    dilində,   

indi isə daha çox 

ingiliscə    işlədilməsi    səbəbindən    mövcud    sahənin   

həm elmi-nəzəri, həm 

 

                                                                       
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə