Quran elmleri dersliyi indd


YEDDİNCİ HİSSƏ: QURANIN MÖCÜZƏLİYİ ...................................................225Yüklə 7,04 Kb.

səhifə2/110
tarix03.08.2018
ölçüsü7,04 Kb.
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110

5
YEDDİNCİ HİSSƏ: QURANIN MÖCÜZƏLİYİ ...................................................225
Birinci fəsil: Külliyat ...................................................................................................227
“Ecaz” sözünün lüğəvi mənası ...............................................................................227
“Ecaz” və “möcüzə” sözünün terminoloji mənası ..................................................228
Ən yaxşı möcüzə  (Möcüzələrin müxtəlifliyinin fəlsəfəsi) .....................................228
Quranın digər xüsusiyyətləri ...................................................................................229
İkinci fəsil: Təhəddi ....................................................................................................231
Quranda təhəddi ayələri ..........................................................................................231
Təhəddi - “azalmağa doğru”, yoxsa “artmağa doğru” ............................................233
“Sərfə” nəzəriyyəsi .................................................................................................234
Quranın bənzərini yaratmaq cəhdləri ......................................................................235
Üçüncü fəsil: Quranın möcüzəvi cəhətləri ..................................................................238
SƏKKİZİNCİ HİSSƏ: NASİX  VƏ MƏNSUX .......................................................255
Müqəddimə .............................................................................................................257
Azad mütaliə: .............................................................................................................259
Birinci fəsil: “Nasix və mənsux” mövzusu barədə qələmə alınan əsərlər ..................259
İkinci fəsil: “Nəsx”in lüğəvi və terminoloji mənası ....................................................262
“Nəsx”in lüğəvi mənası ..........................................................................................262
Azad mütaliə ...............................................................................................................263
Üçüncü fəsil: “Nəsx”in şərtləri ...................................................................................267
“Nəsx”in tərifi  ........................................................................................................272
Dördüncü fəsil: “Nəsx”in mümkünlüyü və baş verdiyi .............................................273
Beşinci  fəsil  ...............................................................................................................276
Azad mütaliə:“Nəsx”i inkar edənlərin iradları ...........................................................276
Altıncı fəsil: “Nəsx”in qisimləri ..................................................................................279
Yeddinci fəsil: Nəsx aşiqləri .......................................................................................282
Səkkizinci fəsil: Nasix və mənsux ayələrin araşdırılması ...........................................285
DOQQUZUNCU HİSSƏ: MÖHKƏM VƏ MÜTƏŞABİH ....................................291
Müqəddimə .............................................................................................................293
Birinci fəsil: Möhkəm və mütəşabih ...........................................................................295
“Möhkəm” və “mütəşabih”in izahı .........................................................................295
Möhkəm və mütəşabihin müəyyən edilməsi ..........................................................297
İkinci fəsil: Quranda mütəşabihlərin olmasının fəlsəfəsi ............................................299
Üçüncü fəsil: Mütəşabih ayələrin bəzi nümunələri .....................................................303
Mütəşabih ayələrə qısa baxış ..................................................................................303
Dördüncü fəsil: Tə`vil ................................................................................................310 
ONUNCU HİSSƏ: QURANI-KƏRİM BARƏDƏ 
YETMIŞ DİQQƏTƏLAYİQ MƏQAM ...................................................................315
Azad mütaliə ...............................................................................................................316
Müqəddimə .............................................................................................................316
İstifadə olunan ədəbiyyat: .......................................................................................331


6


7
ÖN SÖZ
(ixtisarla)
Mütəal Allah Qurani-Kərimi belə vəsf edir: 
... ُﻡَﻮْﻗَﺃ َﻰِﻫ ﻰِﺘﱠﻠِﻟ ﻯِﺪْﻬَﻳ  َﻥﺍَءْﺮُﻘْﻟﺍ ﺍَﺬﻫ  ﱠﻥِﺇ
“Həqiqətən bu Quran ən səbatlı, ən doğru yol və ayinə yönəldir...”
1
Qurani-Kərim İslam maarifinin ən etibarlı mənbəyi və İslam peyğəmbərinin 
(s) əbədi möcüzəsidir. Bu kitab təhrifə uğramayan yeganə səmavi kitabdır. Bəşər 
onun kiçik surəsi kimi bir surə yaratmaqda acizdir. 
Qurani-Kərim bir nurdur:
.ﺎًﻨﻴِﺒُﻣ ﺍًﺭﻮُﻧ ْﻢُﻜْﻴَﻟِﺇ ﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَﺃ َﻭ ...
“... Biz sizə parlaq bir nur nazil etdik.”
2
Qurani-Kərim səadət zamini və hidayət mənbəyidir:
... ْﻢِﻬﱢﺑَﺭ ِﻥْﺫِﺈِﺑ ِﺭﻮﱡﻨﻟﺍ ﻰَﻟِﺇ ِﺕﺎَﻤُﻠﱡﻈﻟﺍ  َﻦِﻣ  َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َﺝِﺮْﺨُﺘِﻟ َﻚْﻴَﻟِﺇ ُﻩﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَﺃ  ٌﺏﺎَﺘِﻛ ...
“Bu elə bir kitabdır ki, Rəbbin izni ilə insanları zülmətdən nura çıxarasan 
deyə Biz onu sənə nazil etdik...”
3
Qurani-Kərim başdan-başa şəfa və rəhmətdir:
 ...  َﻦﻴِﻨِﻣ ْﺆُﻤْﻠِﻟ ٌﺔَﻤْﺣَﺭ َﻭ ٌءﺎَﻔِﺷ َﻮُﻫ ﺎَﻣ ِﻥﺍَءْﺮُﻘْﻟﺍ  َﻦِﻣ ُﻝﱢﺰَﻨُﻧ َﻭ
“Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və rəhmət olanı nazil edirik...”
4
Qurani-Kərim Allah tərəfindən göndərilən aydın həqiqətdir:
... َﻝَﺰَﻧ  ﱢﻖَﺤْﻟﺎِﺑ َﻭ ُﻩﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَﺃ  ﱢﻖَﺤْﻟﺎِﺑ َﻭ
“Biz onu (Quranı) haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq nazil oldu...”
5
Qurani-Kərimin qorunacağına və təhrifə uğramayacağına açıq şəkildə zəmanət 
verilib:
. َﻥﻮُﻈِﻓﺎَﺤَﻟ ُﻪَﻟ ﺎﱠﻧِﺇ َﻭ َﺮْﻛﱢﺬﻟﺍ ﺎَﻨْﻟﱠﺰَﻧ  ُﻦْﺤَﻧ ﺎﱠﻧِﺇ
1
 İsra surəsi, ayə: 9.
2
  Nisa surəsi, ayə: 174.

 İbrahim surəsi, ayə: 1.
4  
İsra surəsi, ayə: 82.
5
  İsra surəsi, ayə: 105.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə