R. H. MƏMMƏdov, tofđq bəHƏRÇĐYüklə 3,91 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/153
tarix20.09.2017
ölçüsü3,91 Mb.
#1122
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   153


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASI TƏHSĐL AZĐRLĐYĐ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĐQTĐSAD UNĐVERSĐTETĐ 

 

 

  

R.H.MƏMMƏDOV, TOFĐQ BƏHƏRÇĐ, 

V.Z.MEHDĐYEVA, T.S.QULĐYEV 

 

  

 

 DÜNYANIN ĐQTĐSADĐ VƏ SOSĐAL 

COĞRAFĐYASI 

 

  

 

  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Elmi-Metodik Şurası «Coğrafiya» 

bölməsinin 19.07.2005-ci il tarixli 09 

nömrəli iclas protokolunun 593 №-li 

əmrinə əsasən çap edilir. 

 

 

  

 

  

 

BAKI – 2006 

 

  


Elmi redaktor:      Coğrafiya elmləri doktoru, professor 

                                N.A.BABAXANOV 

 

 

Redaktorlar:          Prof. R.H.Məmmədov                                 Dos.Tofiq Bəhərçi 

 

Rəyçilər:                Coğrafiya elmləri doktoru E.Q.Mehrahyev 

 

 

        Coğrafiya elmləri doktoru B.C.Ələsgərov  

 

        Coğrafiya elmləri doktoru X.K.Tanrıverdiyev  

 

        Coğrafiya elmləri namizədi, dosent A.H.Məmmədov 

                                                              

R.H.MƏMMƏDOV, TOFĐQ BƏHƏRÇĐ, 

V.Z.MEHDĐYEVA, T.S.QULĐYEV 

 

  

Dərslikdə  ayn-ayrı  ölkə  və  regionlarda  məhsuldar  qüvvələrin 

istehsalın  inkişafında  rolu  və  əhəmiyyəti  araşdırılır,  onun 

yerləşdirilməsinin  qanunauyğunluqlarına,  prinsiplərinə,  amillərinə 

və  metodlarına  diqqət  yetirilir.  Đnkişaf  etmiş  və  inkişafda  olan 

ölkələrdə  dünya  iqtisadiyyatında  başlıca  rol  oynayan  istehsal 

kompleksləri, ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri ətraflı şərh olunur, onların 

coğrafi  yerləşməsi  göstərilməklə  son  illərdə  inkişafının  kəmiyyət, 

keyfiyyət gostəriciləri öz əksini tapır. 

 

«Maraqlı məlumatlar», «Qan yaddaşı», «Unutmaq olmaz» bölmələri 

oxucunun diqqətini daha çox cəlb edən sahələrdəndir. 

 

Darslikdən  iqtisad  yönümlü  universitetlərin,  digər  ali  təhsil 

müəssisələrinin 

tələbə 

və 

müəllimləri 

orta 

ixtisas 

təhsil 

müəssisələrinin  dinləyiciləri,  coğrafiya  müəllimləri,  eləcə  də  elmi-

tədqiqat müəssisələri əməkdaşları, plan orqanları isçiləri - bir sozlə 

hər bir oxucu bəhrələnə bilər. 

 

© «Đqtisad Universiteti» nəşriyyatı, 2006  


MÜNDƏRĐCAT 

 

I. 

MƏHSULDAR QÜVVƏLƏRĐN YERLƏŞDĐRĐLMƏSĐNĐN 

QANUNAUYĞUNLUQLARI, PRĐNSĐPLƏRĐ VƏ 

AMĐLLƏRĐ...................... 3 

 

II. 

DÜNYANIN MÜASĐR SĐYASĐ VƏ ĐQTĐSADĐ 

XƏRĐTƏSĐ........................... 21 

 

III. 

DÜNYANIN TƏBĐĐ 

RESURSLARI................................................................... 36 

 

IV. 

DÜNYA 

ƏHALĐSĐ............................................................................................... 50 

 

V. 

DÜNYA 

TƏSƏRRÜFATI................................................................................... 53 

V.1 

Energetika....................................................................................................

.. 54 

V.2 

Metalurgiya..................................................................................................

.. 93 

V.3 

Maşınqayırma..............................................................................................

.. 99 

V.4 Kimya 

sənayesi............................................................................................ 105 

V.5 Meşə 

təsərrüfatı........................................................................................... 108 

V.6 Yüngül 

sənaye.............................................................................................. 110 

V.7 Yeyinti 

sənayesi........................................................................................... 114 

V.8 Aqrar sənaye 

kompleksi............................................................................. 117 

V.9 Nəqliyyat 

..................................................................................................... 134 

 

VI. 

DÜNYA REGĐONLARININ BĐR SIRA ÖLKƏLƏRĐNDƏ 

MƏHSULDAR 

QÜVVƏLƏRĐN ĐNKĐŞAFI VƏ 

YERLƏŞDĐRĐLMƏSĐ................................. 144 

AVROPA......................................................................................................

....... 144 

  VI.1 Azərbaycan Yüklə 3,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   153
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə