Rafiq Verdiyev, Su ehtiyatları üzrə ekspertYüklə 221,11 Kb.

səhifə1/8
tarix15.03.2018
ölçüsü221,11 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ 

SU STRATEGİYASI 

  

 

 

                 

Rafiq Verdiyev, Su ehtiyatları üzrə ekspert 

                 

Bakı, Aİ Sİ çərçivəsində SEİİE üzrə MSD –a dair seminar 7-8 İyun 2012

 


1. ÖN SÖZ 

 

2. SU EHTIYATLARININ HAZIRKI VƏZİYYƏTİ VƏ ONLARIN İSTİFADƏSİ 

2.1. Yerüstü su obyektləri 

 2.1.1. Çaylar 

 

2.1.2. Transsərhəd çaylar 

 

2.1.3. Göllər 

 

2.1.4. Suyun keyfiyyəti 

2.2 Yerüstü su ehtiyatları 

2.3. Qrunt suları 

2.4. Ümumi su ehtiyatları 

2.5. Suyun çirklənməsi 

2.6. Sudan istifadə və suyun mühafizəsi 

 

2.6.1 Sudan istifadə üçün icazə və ödəniş formaları 

 

2.6.2. Sudan suvarmada  istifadə 

 

2.6.3. İçməli su təchizatı 

SRATEGIYANIN TƏRKİBİ

 

 


3. ƏSAS ÇƏTİNLİKLƏR 

4. SİYASİ PRİNSİPLƏR 

5. SU STRATEGİYASININ PRİORİTETLƏRİ 

6. İNSTİTUSİONAL STRUKTUR VƏ POTENSİALIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

7. TRANSSƏRHƏD SU AXARLARI İLƏ ƏLAQƏDAR ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ 

8. SUYA QƏNAƏT VƏ XƏRCLƏRİN GERİ ÖDƏNİLMƏSİNİN TƏBLİĞİ 

9. İNŞA EDİLMİŞ SU KANALLARI, ANBARLARI VƏ SUVARMA    

   

İNFRASTRUKTURLARININ ÇOX MƏQSƏDLİ İNTEQRASİYALI İSTİFADƏSİ 

10. SUYUN MONİTORİNQİ VƏ MƏLUMATLAR SİSTEMLƏRİNİN  

     

İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ 

11. QANUNVERİCİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

12. YERÜSTÜ VƏ QRUNT SULARININ STATUSU  İLƏ BAĞLI MƏQSƏDLƏR 

13. İÇMƏLİ SUYUN KEYFİYYƏTİNİN YAXŞI OLMASINA  ZƏMANƏT 

14. DAŞQIN RİSKİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

15. STRATEGİYANIN İCRASI VƏ MONİTORİNQİ 

SRATEGIYANIN TƏRKİBİ

 

 


Azərbaycanda  su  ehtiyatlarının  inteqrasiyalı  idarə  olunması  üzrə  Milli  Siyasət  Dialoqları  su 

ehtiyatlarının idarə edilməsi üçün Avropa İttifaqının Su Çərçivə Direktivinin, BMT Avropa İqtisadi 

Komissiyasının  «Sərhəddən  keçən  su  axımlarının  və  beynəlxalq  göllərin  mühafizəsi  və  istifadəsi 

üzrə» Konvensiyasının, həmin konvensiyanın Su və Sağlamlıq protokolunun, eləcə də  Birləşmiş 

Millətlər  və  Aİ  digər  prinsiplərinə  əsaslanan  dövlət  strategiyasının  hazırlanmasına  yönəlmişdir. 

Konvensiyanın  iştirakçısı  kimi  Azərbaycan  konvensiya  tələblərinin  icrasına  nail  olmaq  üçün  fəal 

əməkdaşlıq nümayiş etdirir. 

Strategiya 

beynəlxalq su qanunvericiliyi və Aİ Su Çərçivə Direktivinə (SÇD) əsaslanır.  

  

Su ehtiyatlarını idarə edilməsi üzrə milli strategiyanın ümumi məqsədi - əhəmiyyətli ictimai-iqtisadi 

inkişafa davamlı şəkildə nail olmaq üçün Azərbaycanda mövcud su ehtiyatlarının səmərəli, bərabər 

və optimal istifadəsinə yönəlmiş milli cəhdlərin möhkəmləndirilməsi və təbliğ edilməsidir.  

Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Su  Strategiyası  ölkədə  olan  su  ehtiyatlarının  milli 

qanunvericiliyin 

və  beynəlxalq  normaların  tələblərinə  uyğun  mühafizəsinə,  istifadəsinə,  inkişaf 

etdirilməsinə idarə edilməsinə və nəzarətinə yönəldiləcək. 

GİRİŞ

 

 Su  

Strategiyasının müxtəlif dövlət orqanları ilə, institutlarla, təşkilatlarla və digər maraqlı tərəflərlə 

əməkdaşlıqda, müxtəlif  qurumlardan olan ekspertlər qrupunun iştirakı ilə hazırlanır. 

Əsas ekspertlər :  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Səhiyyə 

Nazirliyinin, 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azərsu”  Səhmdar 

Cəmiyyətinin,  Milli  Elmlər  Akademiyasının,  BDU  Milli  məclisin  və  QHT-lərin 

nümayəndələrindəndir  

Strategiyanın  hazırlanmasında  Aİ-nin,  BMT-nin  Avropa  İqtisadi  Komissiyasının,  BMT  Ətraf 

Mühit 


üzrə Proqramının, Qlobal SU Partnyorluğunun , eləcə də digər beynəlxalq təşkilatların rəhbər 

sənədlərindən,  direktivlərindən  və  digər  aktlardan  istifadə  edilmiş,  beynəlxalq  su 

qanunvericiliyinin 

əksər tələbləri nəzərə alınmışdır. Ekspert qrupu həmçinin bənzər su ehtiyatlarına 

və  su  idarəetməsi  ənənələrinə  malik  ölkələrin  (Tacikistan,  Qazaxıstan,  Nepal,  Rusiya,  İordaniya) 

təcrübələrini milli strategiyaları vasitəsilə öyrənmiş və onlardan istifadə etmişdir. Müxtəlif Avropa  

ölkələrinin: (İngiltərə , Uels, Albaniya), Avstraliyanın, ABŞ və Kanadanın su strategiyalarına daxil 

olan 


və Azərbaycanın su sektoruna uyğun gələn prinsiplər də strategiyaya daxil edilmişdir. 

Sözügedən  tapşırığın  yerinə  yetirilməsi  üçün  Finlandiyanın  təcrübəli  su  ekspertlərindən  ibarət 

ekspert 

dəstək qrupu yaradılmışdır. Aşağıdakı ekspertlər təhlilin aparılmasına töhfə vermişlər: Dr. 

Kari Kinnunen, Mr. Markku Maunula, Dr. Antti Belinskij 

və cənab Antton Keto. Ekspertlər aşağıda 

qısa şəkildə təqdim edilirlər. 

GİRİŞ

 

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə