RamiLƏ dadaşovaYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/27
tarix06.05.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


  
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
    DÜNYA  
SİYASƏTİ  İNSTİTUTU 
 
                        
 
 
                       
RAMİLƏ DADAŞOVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
DİPLOMATİK  PORTRETLƏR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       BAKI-«AVROPA»-2015 


Elmi redaktor:              T.ü.e.d., prof. 
M.C.Qasımlı 
 
Rəyçilər:                        T.ü.e.d., prof.P.Q.Darabadi  
                             S.ü.f.d.,dos.
K.C.Məmmədov 
 
 
 
 
D-14.  
RAMİLƏ DADAŞOVA . DİPLOMATİK  
PORTRETLƏR. Bakı-«AVROPA»-2015,120 s. 
 
 
Monoqrafiyada  BMT-nin 
Baş  katibi  olmuş 
şəxslərin həyatı və diplomatik  fəaliyyəti araşdırılmışdır. 
Monoqrafiya  beynəlxalq  münasibətlər,  tarix  və 
politologiya  ixtisaslar
ı  üzrə  təhsil  alan  tələbələr,  bu 
ixtisaslar
ı  tədris  edən  müəllimlər,  beynəlxalq  müna-
sibətlərlə,  tarixi  şəxsiyyətlərin  həyatı  və  diplomatik 
fəaliyyəti  ilə  maraqlanan  geniş  oxucu  kütləsi  üçün 
n
əzərdə tutulmuşdur. Monoqrafiya “Diplomatik portret-
lər” fənnini tədris edən ali məktəblər üçün faydalıdır.  
 
 
 
D                                  
Qrifli n
əş

 
 
 
 
         © «AVROPA» n
əşriyyatı-2015
 
4702060106-49                           
      8032-2015 
 

 


 “
Regional  münaqişələrin  aradan    qaldırılmasında 
toplanmış  təcrübə  göstərir  ki,  qətnamələrin  yerinə  
yetirilməsi  sahəsində  səylər  yalnız  BMT  Nizamnaməsi 
ilə nəzərdə  tutulmuş qətiyyətli tədbirlər ilə   möhkəm-
ləndikdə müvəffəqiyyət gətirir”. 
 
                              
Heydər Əliyev, 
         
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri 
     
(BMT Baş Məclisinin 1994-cü ildə keçirilmiş  
             49-
cu sessiyasında çıxışından) 
 
 
 
 
 

Hazırda  Təhlükəsizlik  Şurası  silahlı  münaqişələrin 
qarşısını  almağa  qadir  deyil  və  beynəlxalq  sülh  və 
təhlükəsizliyi  müdafiə  məqsədilə  təsis  edilmiş  bu 
orqanda  islahat  aparmaq,  iş  metodlarının  effektivliyini 
artırmaq lazımdır”.  
             
                               
İlham Əliyev, 
            
Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti 
   (
BMT Baş Məclisinin 2004-cü ildə keçirilmiş 59-cu   
                      
sessiyasında çıxışından) 
                       
 
 
 

 


                           
MÜNDƏRİCAT 
 
G
iriş ............................................................................... 5 
Truqve Xalvdan Li ........................................................ 7 
Daq Hammarşeld  ............................................ ............14 
U Tan ........................................................................... 27 
Kurt Valdhaym ............................................................ 38 
Xavyer Peres de Kuelyar...... .......................................44 
Butros Butros Qali ...................................................... 50 
Kofi Annan .................................................................. 70 
Pan Qi Mun ................................................................. 96 
Nəticə ........................................................................ 104 
İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı ............................ 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


                                   
GİRİŞ 
 
Beynəlxalq mübahisələrin diplomatik-siyasi yolla 
nizama  salınmasında  tarixi  şəxsiyyətlərin  rolunun 
araşdırılması  həmişə  aktuallıq  kəsb  etmişdir.  BMT-nin 
fəaliyyətində  Katiblik  mühüm  yer  tutur.  Katibliyin 
başında Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyəsi ilə Baş Məclis 
tərəfindən  seçilən  Baş  katib  dayanır.  Baş  katib  5  il 
müddətinə seçilir, yenidən seçilə bilər. Hazırda mövcud 
olan  centlmen  sazişinə  görə  Təhlükəsizlik  Şurasının 
daimi  üzvləri  olan  ölkələrin  vətəndaşları  Baş  katib 
seçilə bilməzlər.  
Baş katibin beynəlxalq münaqişəyə gətirib çıxaran 
istənilən  məsələni  dövlət  başçıları  ilə  müzakirə  etmək 
hüququ var.  
Baş katib BMT-nin Nizamnaməsindən irəli 
gələn  beynəlxalq  hüquq  normalarına  əməl  etməli,  öz 
işinin  məsuliyyətini  anlamalı  və  müstəqil  fəaliyyət 
göstərməlidir. Baş katibin müstəqil fəaliyyət göstərməsi-
nin vacibliyi BMT 
Nizamnaməsinin 100-cü  maddəsinin 
1-
ci  bəndində  belə  ifadə  edilmişdir:”Öz  vəzifələrini  icra 
edərkən  Baş  katib  və  Katibliyin  heyəti  hər  hansı 
hökumətdən  və  ya  Təşkilat  üçün  kənar  olan  hər  hansı 
digər  orqandan  göstərişlər  istəməməli  və  almamalıdır. 
Onlar  yalnız  Təşkilat  qarşısında  məsuliyyət  daşıyan 
beynəlxalq  vəzifəli  şəxslər  kimi  onların  statusuna  təsir 
göstərə  bilən  hər  hansı  hərəkətdən  daşınmalıdırlar”  (4, 
s.55). 
 
Təhlükəsizlik  Şurası  və  Katiblik  arasında 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi sülh və təhlükəsizliyi 
müdafiədə  vacib  amillərdən  biridir.  Baş  katib  sülh 

 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə