Rechterlijk archief Westerwolde 732-61 (1744-1749)Yüklə 160,12 Kb.
səhifə1/2
tarix07.12.2017
ölçüsü160,12 Kb.
#14400
  1   2

Rechterlijk archief Westerwolde 732-61 (1744-1749)


Archief van het gerecht van Wedde, Westerwoldingerland, Bellingwolde en Blijham, 1656-1803

Verantwoording


Deze akten zijn tot en met fol 43 gemaakt onder verantwoordelijkheid van Berent Aldringa. Hij wordt in de akten telkens omschreven als Jonker en Hoveling tot Wirdum en Loppersum, Drost van Wedde, Westerwolde, Bellingwolde, Blijham en Pekela met inhorige fortressen.

Daarna onder verantwoordelijkheid van Petrus Muntinghe. Hij wordt omschreven als Drost van Wedde, Westerwoldingerlant, Bellingwolde, Blijham en Pekela met diens onderhorige fortressen.


Ik heb de extracten in hedendaags Nederlands en de hedendaagse spelling genoteerd, voor namen heb ik de originele spelling gehandhaafd.
De akten zijn vrijwel chronologisch, maar niet helemaal. Ik heb de chronologie laten prevaleren.
Teijo Doornkamp, augustus 2015

Referentie


 • Citeerinstructie: GrA 732-61

 • Toegang 732: Gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621-1811

 • Inventarisnummer 61: Protocollatie akten 13 januari 1744 t/m 28 november 1749

 • Oude stijl: RA VI e 4

Fol 1-2 – Wedde – 13 januari 1744 – Trijntje Berents, weduwe van Berent Renckes, moeder, wonend te Vriescheloo, draagt over aan haar zoon Willem Berents, mede wonend te Vriescheloo, het vaderlijke en moedelijke goed, bestaande uit huis en landerijen, zoals door hen bewoond. Hij betaalt zijn zwager en zuster Willem Alders en Renske Berents (el) 900 Car gld en nog 25 Car gld voor een beloofde kast en beddegoed. Na het overlijden van Trijntje Berents betaalt hij hen nogmaals 600 Car gld en het lijfstoebehoor van de moeder.De nalatenschap is hiermee afgeboedeld. Moeder mag de tijd hares levens in huis blijven wonen, de kleren en kast worden verzorgd en zij krijgt 15 Car gld zakgeld. Indien zij niet samen kunnen leven, geeft Willem Berents zijn moeder jaarlijks een zakgeld van 50 Car gld, een koe te hooi en te weide en vrij wonen in het Lutkehuis met een kast en een bed.

Fol 5-6 – Wedde – 13 januari 1744 – Trijntje Berents, weduwe van Berent Renckes, moeder, wonend te Vriescheloo, draagt over aan haar zoon Willem Berents, mede wonend te Vriescheloo, het vaderlijke en moedelijke goed, bestaande uit huis en landerijen, zoals door hen bewoond. Hij betaalt zijn zwager en zuster Willem Alders en Renske Berents (el) 900 Car gld en nog 25 Car gld voor een beloofde kast en beddegoed. Na het overlijden van Trijntje Berents betaalt hij hen nogmaals 600 Car gld en het lijfstoebehoor van de moeder. De nalatenschap is hiermee afgeboedeld. Moeder mag de tijd hares levens in huis blijven wonen, de kleren en kast worden verzorgd en zij krijgt 15 Car gld zakgeld. Indien zij niet samen kunnen leven, geeft Willem Berents zijn moeder jaarlijks een zakgeld van 50 Car gld, een koe te hooi en te weide en vrij wonen in het Lutkehuis met een kast en een bed.

Fol 2-3 – Wedde – 25 januari 1744 – Harm Willems, mede voor zijn vrouw Wijbrandina Cranenborgs, wonend te Beneden Pekela, verkopen aan Jacob Hindriks en Janna Derks (el), en Jan Haijes en Ettje Willems (el), wonend te Beneden Pekela, een behuizing, schuur en tuin erachter in de Beneden Pekela, ½ op eigen, ½ op stadsgrond. Ten N en O Jannes Clasen, ten Z het Heerendiep, ten W koopman Jannes Clasen. Prijs: 1075 Car gld.

Fol 4 – leeg

Fol 6-7 – Wedde – 25 januari 1744 – Harm Willems, mede namens zijn vrouw Wijbrandina Cranenborgs, wonend te Beneden Pekela, verkopen aan Jacob Hindriks en Janna Derks (el) en Jan Haijes en Ettje Willems (el), wonend te Beneden Pekela, een behuizing, schuur en tuin erachter in de Beneden Pekela, ½ op eigen, ½ op stadsgrond. Ten N en O Jannes Clasen, ten Z het Heerendiep, ten W koopman Jannes Clasen Nijholt. Prijs: 1075 Car gld.

Fol 8-9 –Wedde – 9 maart 1744 – Monsr. A. Vriese en Maria Margaretha Froon (el), wonend te Winschoten, verpachten voor 9 jaren aan Abel Mans Dunne, wonend te Onstwedde, 2 kampen groenland, ca 6 deimt groot, gelegen te Blijham, zoals tot nu toe door pachter meijerwijze gebruikt. Ten N de erfgenamen van Lupke Tjarkx, ten O de weduwe van Addo Elses meijerwijze, ten Z Hindrik Bloem meijerwijze, ten W Berent Oolders en cons. Prijs: 1300 Car gld. Indien zij willen redimeren kunnen zij huren voor 46 Car gld en lenen tegen 5% rente.

Fol 10-11 – leeg

Fol 12-14 – Wedde – 31 maart 1744 – Claas Boelken borggrave en Swaantje Folkerts (el), wonend te Wedde, verpachten voor 9 jaren aan Anna Maria Ellingh, weduwe van schoolmeester Boele Feijes, wonend te Wedde, een behuizing, schuur en tuin, gelegen te Wedde, op eigen grond, zoals tegenwoordig meijerwijze gebruikt door Geert Tipkes en Gerrijt Hindriks. Prijs: 1200 Car gld en een zilveren ducaton (1203 Car gld 3 st). Jaarhuur is 35 Car gld, rente is 60 Car gld.

Fol 14-15 – Wedde – 29 juli 1744 – Gerhard van Peer, gevolmachtigd dd juli 1744 door A. van Peer en J.D. Jonge, tezamen erfgenamen van H. van Peer, verkopen aan Grietje Meinderings, weduwe van pastor Meurs, wonend te Pekela, ca 5 deimt land, gelegen in de Winschoter Gaarde te Blijham. Ten N de A, ten O Jan Wubbes meijerwijze, ten Z en W Eltje Harms. Prijs: 850 Car gld.

Fol 16-17 – Wedde – 13 augustus 1744 – Jan Hindriks, wonend te Scheemda, verkoopt aan koopman Jannes Clasen Neijholt, wonend te Beneden Pekela, een huis en tuin te Beneden Pekela tegenover het verlaat. Ten N de weduwe van … Derks Ruiter, ten O Tjeert Cuipers, ten Z het Heerendiep, ten W Jacob Schoemaker. Prijs: 600 Car gld.

Fol 18 – ongedateerde, niet afgemaakt en doorgehaalde akte, zonder dat personen worden genoemd.

Fol 19 – leeg

Fol 20-23 – Wedde – 14 december 1744 – Anna Roelfs, weduwe van Jacob Berents, via een handschrift, en Anne Franssens en Antje Jacobs (el), en Hindrik Harms en Grietjen Jacobs (el), verkopen aan hun zoons en broeders en hun vrouwen, hun mandelige plaatsen te Pekela aan de kant van de Zuidcompagnie, zoals Anna Roelfs en echtgenoot die hebben bezeten, en waarvan de helft op de kinderen is vererfd.


 • Berent en Harmannus Jacobs en hun vrouwen krijgen de eigen plaats aan de westkant van de wijk.Zij betalen hiervoor elke 500 Car gld. Hiervan is ½ voor de moeder, ½ voor de gezamenlijke kinderen. Beiden huren 350 Car gld tegen 4½ % rente van hun moeder en betalen na het overlijden van hun moeder hun beide zwagers en zusters elk 100 Car gld.

 • Roelff Jacobs en vrouw krijgen ½ stadsplaats zonder behuizing. Prijs: 600 Car gld, hiervan is 350 Car gld voor de moeder. Zij huren dat bedrag tegen 4½ % rente van hun moeder en betalen na het overlijden van hun moeder hun beide zwagers en zusters elk 100 Car gld.

 • Jan Jacobs en vrouw krijgen ½ stadsplaats met de behuizing. Prijs: 1000 Car gld, waarvan de moeder 450 Car gld krijgt. Zij huren dit bedrag tegen 4¼ % rente en betalen aan beide zusters na het overlijden van de moeder elk 200 Car gld.

 • Zwagers Anne Franssen en Hindrik Harms hebben hun deel in contanten gekregen.

Fol 23-25 – Wedde – 17 december 1744 – Lammert Willems Schoemaker, Nantje Willems en Jantje Willems, lenen van Aijcke Jans, boekhouder van de diakonie van het karspel Wedde, 203 Car gld 11 st tegen 4% rente, afkomstig van een obligatie van 73 Car gld met 25 Car gld 11 st wegens 7 jaren achterstallige rente, een obligatie van 50 Car gld met 17 Car gld 10 st wegens 7 jaren achterstallige rente. Deze obligaties en rentes zijn hierbij gemortificeerd. Onderpand zijn 2 verzegelingen van samen 150 Car gld.

Fol 25-26 – Wedde – 30 december 1744 – Jan Derks, mede voor zijn vrouw Anna Ties, leent van Harm Dieters en Hilje Folkerts (el), wonend te Bellingwolde, 200 Car gld tegen 4%, vanwege een obligatie dd 25 september 1744, die hierbij wordt gemortificeerd.

Fol 26-27 – Wedde – 25 januari 1745 – Andrieas Menses, Fenna Clasen, Pieter Jans in qlt Harm Jans in qlt Evert Jacobs in qlt Harm Berents Cuiper in qlt als gevolmachtigde van nader sibtal, komen overeen met Antje Berents, weduwe van Lammert Harms, dat laatstgenoemde voor de nalatenschap van haar overleden man aan de erfgenamen 540 Car gld zal betalen, met het lijfstoebehoor en een snaphaan.

Fol 28-29 – Wedde – 12 februari 1745 – Egbert Gerrijts en Bartelt Harms, mede namens hun vrouwen, en Wijne Israels, als zwagers en zuster, verkopen aan Hindrik Israels, mede namens zijn vrouw Jantje Jans, een eigen veenplaats met behuizing, zijnde de ouderlijke nalatenschap, gelegen te Oude Pekela aan de zuidkant. Prijs: 300 Car gld, eventueel te lenen tegen 4% rente.

Fol 29-30- Wedde – 2 maart 1745 – Harm Harms, vader, en Harm Harms, zoon, mede namens zijn vrouw Harmke Harms, lenen van Jacob Everts en cons, voorstanders van de minderjarige kinderen van Kier Everts en Jantjen Harms (el) in echte verwekt, 500 Car gld tegen 4½ % rente.

Fol 31-32 – Wedde – 2 maart 1745 – Derk Haselhoff en Bielke Haselhoff, weduwe van pastor Smaal, broer en zuster, zijn het eens over de verdeling van een mandelige plaats uit hun vaderlijke nalatenschap, een erf gelegen te Blijham, meijerwijze gebruikt door Lucas Smaal, en ten dele door Derk Haselhoff zelf.

Derk Haselhoff krijgt de helft van beide opstrekkende heerden, ten oosten grenzend aan Derk Haselhoff zelf, strekkend van de huiswarff wringe tot aan het hoijlant. Daarmee ook het nieland in dezelfde zwette en opstrekkende heerden gelijk, tot aan het Buiten Zijldiep. Uitdrift over warff naar de nutweg.

Bielke Haselhoff krijgt • de andere helft, strekkend van de Nutweg tot aan het kamp van borggraaf Claas Boelken. Ten O Derk Haselhoff, ten W de weduwe van Luiken Derkx.

 • een kamp land in dezelfde heerd, genaamd de Intendij [?], strekkend van Aijlt Eppes uiterdijk tot aan de nieuwe weg.

 • een kamp land, het Bovenlandt genaamd met een huiswarf, zich strekkend van de Hereweg tot aan de Nutweg.

Warf en huis blijven mandelig. Derk Haselhoff krijgt 265 Car gld van Bielke Haselhoff toe.

Fol 33-34 – Wedde – 2 maart 1745– Bielke Haselhoff, weduwe van pastor Harmannus Smaal, verkoopt aan haar zoon Willem Smaal en Getruida Klugkist (el), haar landerijen en huisplaats, ½ huis en warf zoals mandelig in bezit met Derk Haselhoff. Prijs: 4965 Car gld. Hiervan krijgt Lucas Smaal 1000 Car gld, Eltje Helenius 870 Car gld en Lucas Smaal als voormond over Harmannus Smaal 687 Car gld 8 st.

Fol 34-36 – Wedde – 2 maart 1745 – Willem Smaal en Getruida Klugkist (el), wonend te Blijham, verkopen aan Aijlt Eppes, wonend te Lutjeloo, een kamp uiterdijks land, ca 4 deimt groot, gelegen te Blijham, met een vrije uitvaart naar de Beneden Nutweg. Ten N Pekela, O Derk Haselhoff, ten Z en W Aijlt Eppes. Prijs: 1060 Car gld.

Fol 36-37 – Wedde – 9 maart 1745 – Jan Geerts Slaper en Aaltje Sijmens (el), wonend te Beneden Pekela, lenen van Sijbolt ten Have en Remcke Aapkes (el), wonend te Blijham, 569 Car gld tegen 4% rente.

Fol 38-39 – Wedde – 29 maart 1745 – Jannes Hilbrandi en cons, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Derk Reinders bij Swaantje Heckmans in echte verwekt, komen overeen met stiefvader Derk Jans, wonend te Blijham, dat stiefvader de behuizing en landerijen te Blijham behoudt, zoals hij die nu gebruikt. Stiefzoon Hindrick Heckmans en stiefdochter Anna Derks krijgen elk 400 Car gld uit hun moederlijke erfenis en een jonge koe bij hun trouwen. Stiefvader Derk Jans krijgt een lijftocht van 400 Car gld. Na zijn overlijden vererven de 400 Car gld naar de 3 kinderen.

Fol 39-40 –Wedde – 26 april 1745 – Jan Schulten, mede voor zijn vader Schulte Jans, lenen van scriba en advocaat Willem Cranssen en Magdalena Cranssen geboren Hesse (el), 80 Car gld tegen 5% rente, wegens diverse gerechtskosten en verschoten penningen.

Fol 41-42 – Wedde – 6 mei 1745 – Hindrik Jans Hoog in de Wint en Maria Jurrijns (el), wonend te Beneden Pekela, lenen van Roelof Haijtsema en Anna Haselhoff (el), mede wonend te Beneden Pekela, 150 Car gld tegen 5% rente. Jurrijn Luickens en Geeske Wierts (el) stellen zich borg.

Fol 43-44-45 – leeg.

Fol 46-47 – Wedde – 29 oktober 1745 – H… Berents Cuiper, wonend te Wedde, leent van Geert Starke, 200 Car gld tegen 5% rente. Harm Beishuisen, wonend te Vriescheloo, stelt zich borg.

Fol 47-48 – Wedde – 16 november 1745 – Hans Heckman en Anna Theodora Scheltes, erfgezetenen te Hoorn, lenen van Aijcke Jans en cons, diakenen van het karspel Wedde, 500 Car gld tegen 4% rente.

Fol 48-49 – 19 november 1745 – Doctor Willem Cranssen en Magdalena Hesse, lenen van hun moeder, weduwe van syndicus Cranssen (1847 Car gld), secretaris H. Th. Entrup en H. Cranssen (el) (429 Car gld) en convooimeester B. Cranssen (425 Car gld), curator van de beide voorzoons van secretaris Fockens, samen 2701 Car gld tegen 4% rente, afkomstig van eerdere leningen voor aankoop van grond te Wedde, timmeragie en materialen.

Fol 50-51 – Wedde – 29 november 1745 – Trijntijn Folkerts, weduwe van koopman Hesse, wonend te Vlagtwedde, verpacht voor 9 jaren aan haar zwager koopman Johannes Clasen Neijholt en Lammegijn Folckerts (el), wonend te Pekela, een kamp land, genaamd “de Hoft”, gelegen te Vlagtwedde. Ten N Jan Cuiper, ten O de Heereweg, ten Z Harm Coilders, ten W Menne Remkes. Prijs: 800 Car gld.

Fol 52-53 – Wedde – 17 februari 1746 – Jarcko Meening en Ettje Folckers (el), erfgezetenen te Hoorn, lenen van koopman Jannes Clasen Neijholt en Lammegijn Folkerts (el), wonend te Beneden Pekela, 400 Car gld tegen 4½ % rente, wegens geleverde winkelwaren.

Fol 54-55 – Wedde – 17 februari 1746 – Jarcko Meeninge en Ettijn Folkerts (el), vader en moeder, dragen over aan Folkert Meeninge en Engeltijn Heckmans (el), zoon en schoondochter, een plaats te Hoorn, in en aan de plaats van de ouders gelegen, namelijk huis en hof en het land waar het huis op staat, strekkend van de Heereweg tot aan de Berlagesloot, naast de plaats van Jacob Eedes, zoals voor het laatst meijerwijze gebruikt door Boele Jans. Daarnaast pachten de kinderen “de Bauwke tijn akkers” ernaast, zijnde meede veenbouwte, vanaf het kerkenpad door Hoorn met het veen dat erboven ligt tot aan de Berlagesloot en 2 stukken meedland achter Meeninghe Eschsche, grenzend aan Heckman, ca 5 deimt groot, waarin Aike Jans enige swaden heeft en door Boele Jans meijerwijze is gebruikt. In de Venne of het groenland mogen zij 14 koeien, 3 schapen en 2 ganzen hoeden, de vennen van Jarcke Meeninge mogen gezamenlijk worden gebruikt met die van hunzelf. De voorwaarden van huwelijkscontract van Folkert Meeninghe en Engeltijn Heckmans worden gemortificeerd. Daarnaast betalen zij 700 Car gld: 200 Car gld aan koopman Albert Haselhoff, 400 Car gld aan Hans Heckman en aan Hindrik Reinders 100 Car gld.

Fol 56-57 – Wedde – 7 maart 1746 – Jarcko Meeninge en Ettijn Folkers, erfgezetenen te Hoorn, lenen van Engelbart Folkerts kerkvoogd en Ettje Scheltes (el), erfgezetenen te Hoorn, 1100 Car gld tegen 5% rente, wegens 860 Car gld boekschulden dd 2 maart 1741, een obligatie van 200 Car gld te Blijham dd 14 januari 1739 en verschoten penningen.

Fol 58-59 – Wedde – 24 maart 1746 – Engelbart Folkerts, mede-kerkvoogd te Wedde, en Ettina Doedina Scheltes (el), verkopen aan Geert Beerens Starke, schatbeurder te Blijham, een stuk land te Blijham, ca 10 deimt groot, zoals tegenwoordig door de vermelde voogd wordt gebruikt. Ten N het Zijldiep, ten O Evert And. meijerwijze, ten Z Jurrien Abbes, ten W de Heereweg. Prijs: 1800 Car gld. Koopman Jannes Clasen Nijholt, wonend te Pekela, en Jan Folckers te Hoorn, stellen zich borg.

Fol 60 – Wedde – 2 april 1746– Hemme Bartelts, wonend te Den Ham onder Bellingwolde, leent van Ocke Bruggers, wonend te Vriescheloo, 400 Car gld tegen 4% rente wegens een obligatie dd 1 mei 1741, die hierbij wordt gemortificeerd. xx

Fol 61 – Wedde – 1 april 1746 – Geert Aijlders en Harmke Jans (el), wonend in Den Ham, verkopen aan Hindrik Wolbers en Aaltje Pieters (el), wonend te Den Ham, een behuizing en boekweitmolen in Den Ham. Ten N Doctor van Aalten, ten O de Heereweg, ten Z Harm Hindriks, ten W Willem Berents. Prijs: 450 Car gld. Zij betalen dat met een verzegeling van 300 Car gld dd 7 mei 1740, die op 18 mei 1745 aan kopers is gecedeerd, en een handschrift van 175 Car gld. De overblijvende 25 Car gld zijn voor verkopers.

Fol 62-64 – Wedde – 2 april 1746 – Frerik Hardinghe en Aijke Nannes, boerrichters van het karspel Onstwedde, verkopen


 • aan Meijnert Wubbes te Onstwedde voor 191 Car gld een stuk velt of grond te Onstwedde boven het Neijlant, van de Armacker tot aan de weg, 12 mollen breed, waarvan 2 niet mogen worden bewerkt

 • aan Boelem Jans en Jan Berents Tempel voor 108 Car gld een stuk veld of grond te Onstwedde bij het Neijlant, 12 mollen breed, langs de Buireacker, van de Armacker tot aan de nieuwe weg. Kopers mogen de grond van het Bourevelt gebruiken als aanvulling

 • aan Jan Jansen Cremer en Harm Harms Brauwer voor 158 Car gld 15 st een stuk veld of grond te Onstwedde genaamd “Achter de Vletakkers”, 14 mollen breed. Ten N het Bourevelt, ten Z Berent Miggels. Kopers mogen een spade aarde van het Bourevelt halen.

 • aan Jan Cuiper, wonend te Onstwedde, voor 34 Car gld 5 st een stuk veld of grond te Onstwedde tussen Maarsing Camp en Egbers kamp. Koper mag een spade aarde van het Bourevelt halen.

 • aan Albert Evers en Claas Roelfs voor 190 Car gld een stuk veld of grondte Onstwedde tussen Besseling Drie Ackers en Abraham Harms. Kopers mogen de grond van het Bourevelt gebruiken als aanvulling.

 • aan Jan Berents voor 35 Car gld 5 st een stuk veld of grond te Onstwedde achter de Koldehooren, 10 mollen breed.

Fol 65-66 – Wedde – 2 april 1746 – Gosen Harms, wonend te Vriescheloo, verkoopt aan Hemme Bartels, wonend te Den Ham, een behuizing en landerijen, ca 4 deimt groot, gelegen in Den Ham. Prijs 776 Car gld 10 st. Op fol 64 onderaan: De 400 Car gld die Gosen Harms heeft genegotieerd van Ocke Bruggers blijven ten laste van Hemme Bartels en dienen tot voldoening van de koopschat van 776 Car gld 10 st.

Fol 66-67 – Wedde – 29 april 1746 – Jantjen Hindriks, weduwe van Hindrik Bartels, en Bartelt Hindriks, wonend te Hoorn, lenen van Berent Aijlkes en zijn zoon Egge Berents en Grietje Harms (el), 650 Car gld tegen 4% rente.

Fol 68-69 – Wedde – 5 mei 1746 – Anna Maria Elling, weduwe van de schoolmeester Boele Feijes, wonend te Wedde, leent van Geertje Ockes, weduwe van Here Elses, en haar zoon Else Heeres en Frauwe Bontkes (el), wonend te Blijham, 500 Car gld tegen 4% rente.

Fol 70-71 – Wedde – 30 juli 1746 – Anna Maria Ellingh, weduwe van de schoolmeester Boele Feijes, wonend te Wedde, verkoopt koopman Albert Haselhoff, mede wonend te Wedde, een stuk meedland genaamd “het Hoorn”, gelegen teWedde, ca 3 deimt groot. Ten N koper, ten O Jacob Alting, ten Z Boele Wilts en de gemene Wessing Bouremarkthof. Prijs: 260 Car gld.

Fol 71-72 – 11 augustus 1746 – Marchien Wessels, weduwe van Albert Everts, en zijn broers Harm Everts en Jan Everts, en Geert Harms, Boelo Jans, Beerent Peters, voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hindr. Everts bij Geesjen Allerts in echte verwekt, tesamen erfgenamen van Albert Everts, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap. Marchien Wessels behoudt de gehele boedel. Zij doet afstand van de 200 Car gld waarop zij recht heeft conform huwelijkscontract dd 2 mei 1732 als haar lijftocht. Zij betaalt de erfgenamen 105 Car gld voor het lijfstoebehoor, bedden en enig tingoed. Doodskosten half en half.

Fol 73 – Wedde – 22 oktober 1746 – Frederik Jans en Zwaantje Albers (el), wonend te Veele, lenen van Jan Albers te Winschoten, 336 Car gld tegen 4% rente. De obligatie dd 1 mei 1740 van 213 Car gld met achterstallige rente van 48 Car gld en de lening dd 22 mei 1743 van 70 Car gld worden gemortificeerd.

Fol 74-75 – Wedde – 11 november 1746 – Claas Gerrijts en Lijsabet Jacobs (el), wonend te Beneden Pekela, verkopen aan Arent Derks Uile en Geesje Hindriks, mede wonend te Beneden Pekela, het veen met leijings, beginnend bij de dwarswijk van Boele Doedens op nr 8 en 9½, zuidkant, boven de Veendijk, stadsveen. Verkopers mogen de leijings en bovenste akkers boekweiten en nog 16 bonken turf afgraven binnen 6 jaren. Prijs: 765 Car gld, te betalen aan brouwer Boele Doedens, waarvan 700 in mindering gebracht wordt op hun schuld dd 2 februari 1740 van 1000 Car gld.

Fol 76-77 – Wedde – 18 november 1746 – Trijntje Albers, weduwe van Jan Abels, wonend te Blijham, verkoopt aan meester Jannes Jacobs Schoemaker en Geesjen Jans (el), wonend te Onstwedde, een huis en gaarde, meijerwijze gebruikt door Aijcke Albers, gelegen te Onstwedde. Ten N schoolmeester Lammert Harms, ten O de Boureweg, ten Z Carstjen Huitsing, ten W de weduwe van Harm Tappers. Prijs: 335 Car gld.

Fol 78 – leeg

Fol 79-80 – Wedde – 26 november 1746 – Koopman Boelm Jans Broijl, mede voor zijn vrouw Albertjen Boelms, wonend te Onstwedde, leent van koopman J.F. Mensensenborch [bedoeld zal zijn Mensenborch], wonend te Winschoten, 300 Car gld tegen 5% rente wegens geleverde winkelwaren.

Fol 80-81 – Wedde – 10 december 1746 – Gerardus Leusing, erfgezetene van Jipsinghuizen, verkoopt aan Jan Polling, erfgezetene te Jipsinghuizen, 2 mudde bouwland, gelegen te Jipsinghuizen op Bries Campe. Ten N de gemene Bourweg, ten O koper, ten Z het Bourevelt, ten W verkoper. Prijs 285 Car gld.

Fol 82-83 – Wedde –19 december 1746– Jan Wubbes en Geertjen Egbers (el), wonend Onstwedde, verkopen aan Alke Besseling, weduwe van Nanne Besseling, mede wonend te Onstwedde, ½ mudde bouwland, 3 mollen breed, strekkend van de Drooneweg tot aan de Manneweg, gelegen te Onstwedder Holte. Ten N koper, ten Z Meindert Wubbes. Prijs: 60 Car gld.

Fol 83-84 – Wedde – 27 oktober 1746 – Jan Coijpers, wonend te Ter Haar, moederlijk grootvader van de nieuw aangestelde gerechtsvoogd Homme Jans de jonge, zoon van de overleden gerechtsvoogd Jan Hommes, bij Jans Coijper in echte verwekt, is schuldig aan rechter Teodorus Cloppenburg 500 Car gld voor het gerechtsvoogdambt van zijn kleinzoon. Dat wordt opgeteld bij de 400 Car gld die de erfgenamen van Jan Hommes nog schuldig zijn aan de rechter voor diens gerechtsvoogdambt. Hij leent de 500 Car gld tegen 4% rente. Mede compareert de nieuwe gerechtsvoogd Homme Jans de jonge zelf, als oudste zoon van Jan Hommes. Volgens Westerwolds Landrecht hebben zijn broers en zusters recht op een vergelijkbaar deel, mocht zijn grootvader komen te overlijden.

Fol 85-86 – Wedde – 23 december 1746 – Jan Dieters en Elke Jans (el), wonend te Veele, lenen van meester Wilt Albers en cons, diakenen van het karspel Onstwedde, 116 Car gld 14 st, wegens een obligatie van 80 Car gld dd 4 mei 1733, renten en onkosten. Deze obligatie wordt gemortificeerd.

Fol 92-93 – Wedde – 11 januari 1747 – Eltje Harms en zijn dochters Lutgert en Catrina Eltjes, die hun veniam aetatis hebben gekregen, verpachten voor 9 jaren aan koopman Hessel Dauwes Mellema, mede voor zijn vrouw IJda Vriemoed, 2 kampen land in de Gaare, aan de zuidkant van de A, de ene groen, de nadere gebouwd, beide ca 8 deimt groot.Ten N de A-wal en de weduwe van pastor Meurs, ten O Geert Harms, ten Z Harm Roelffs, ten W de weduwe van postmeester Themmen. Vrije overdrift over het land van Harm Roelffs naar de Gaareweg. Prijs: 1100 Car gld. Dit moet worden betaald aan Lucas Schelts en Teubigjen Waarsuma (el), te Winschoten, als aflossing van een lening van 4000 Car gld op Eltje Harms en wijlen zijn vrouw Tjaakjen Udema.

Fol 86-87 – Wedde – 23 januari 1747 – Geert Hindriks Alting en Hidde Reints (el), wonend te Veele, lenen van Aijcko Maarssing en Hindrikjen Wubbes (el), 500 Car gld tegen 4% rente.

Fol 88-89 – Wedde – 6 februari 1747 – Harm Christiaans Beishuisen, zijn broer Louwert Christiaans Beishuisen, halfzuster Trijntje Christiaans Beishuisen en halfbroer Titje Christiaans Beishuisen, hebben overeenstemming over de nalatenschap van hun vader en moeder.

Harm Christiaans Beishuisen krijgt • de behuizing en landerijen, die hij tegenwoordig gebruikt. Ten N de erfgenamen van Luicken Eppes, ten O Eltje Hillenius, ten Z het veen van Sijbolt ten Have, ten W Geeske Albers en Evert Andries meijerwijze

 • de tuin in het land genaamd “de olde warf”

 • 2 akkers veenbouwte naast de erfgenamen van Luicken Eppes.

Totale waarde: 1360 Car gld. Hij betaalt Louwert Beishuisen 450 Car gld, Trijntje Beishuisen en Tittje Beishuisen elk 230 Car gld. Hij leent dit geld tegen 4% rente.

Fol 90-91 – Wedde – 6 februari 1747 – Juffrouw Rustibij, weduwe van doctor scriba Doedens, wonend alhier, verkoopt aan Willem Huibers Schoemaker en Aaltje Egbers (el), mede wonend alhier, een afgebakend stuk land in de Hoppetuin te Wedde, om het te betimmeren. Ten N de weg naar de pastorie, ten O verkoper, ten Z verkoper en de Heereweg, ten W de Heereweg. Prijs: 130 Car gld.

Fol 94 – Wedde – 4 maart 1747 – Meindert Albers, wonend te Beneden Pekela, leent van koopman J. Mensenborg, wonend te Winschoten, 250 Car gld tegen 4% wegens geleverde winkelwaren.

Fol 95-96 – Wedde – 18 maart 1747 – Brouwer Jan Jans Christiaans, gemachtigd door zijn moeder Aafjen Jans, weduwe van Jan Christiaans, verkoopt aan Hindrik Jans Hoedemaker en Lijsabet Jans (el), wonend te Beneden Pekela, een huis en tuin te Pekela, noordkant, bij de Kolk, op eigen grond. Ten N en O Jacob Harms Wolff, ten Z de weg en de verlaatskolk, ten W Hindrik Wolters Glasemaker. Prijs: 400 Car gld.

Fol 97-98 – Wedde – 18 maart 1747 – Hindrikjen Hilwers, weduwe van Jan Berents Tempel, wonend te Onstwedde, verkoopt aan Jan Joosten, wonend te Onstwedde, een stuk veld of grond te Onstwedde bij het Neijlant, 12 mollen breed, langs de buiracker, opstrekkend van de armacker tot aan de nieuwe weg. Kopers mogen grond van het Bourevelt gebruiken ter aanvulling. Prijs: 58 Car gld.

Fol 98-99 – Wedde – 24 maart 1747 – Tamme Leusing, wonend te Bourtange, leent van brouwer Willem Geerts, wonend achter de Bourtange buiten de Munstersche Poort, 300 Car gld tegen 5% rente wegens boekschulden en berekende posten. Deze worden gemortificeerd.

Fol 100 – leeg

Fol 101-102 – Wedde – 4 april 1747 – Garrelt Harms, Egge Berents, Leffert Jans Mol, mede namens Harm Harms Cuiper, als kopers en Harm Winter als verkoper van enige vaste goederen, conform koopcontract dd 27 november 1738, hebben overeenstemming over de lasten hierop wegens de pastorierogge. Het is niet doenlijk voor de pastorie om bij verschillende kopers de rogge te halen. Leffert Jans, wonend in de Moorrijge, betaalt het jaarlijkse spint rogge, de andere kopers betalen hem.

Fol 103 – leeg

Fol 104-105 – Wedde – 25 april 1747 – Hindrik Jans, mede namens Antje Jans, Jan Hindriks en Antje Jans (el), wonend te Hoorn, lenen van kerkvoogd Albert Haselhoff en Petertjen Haselhoffs (el), wonend te Wedde, 74 Car gld tegen 5% rente. Onderpand is de behuizing van 1e comparanten, zij en hun kinderen Jan Hindriks en vrouw mogen dit niet verkopen.

Fol 106-107 – Wedde – 5 mei 1747 – Reinder Elses, mede namens zijn vrouw Aijse Luppes, en Wilt Wubbes, mede namens zijn vrouw Frauwe Luppes, lenen van Gerhardus Haselhoff brouwer en Eppijn Eppes (el) te Blijham, 800 Car gld tegen 4% rente.

Fol 108-109 – Wedde – 19 mei 1747 – Berend Rensing en Geeske Jurriens (el), lenen van Mr. Wilt Albers en cons, diakenen van het kerspel Onstwedde, 400 Car gld tegen 4% rente.

Fol 110-111 – Wedde – 19 mei 1747 – Alke Besseling, weduwe van Nanno Besseling, wonend te Onstwedde, verkoopt in naarkoop aan Meindert Wubbes, mede wonend te Onstwedde, ½ mudde bouwland, 3 mollen breed, zich strekkend van de Droneweg tot aan de Manneweg op de Onstwedder Holte. Ten N de Nieuwe Weg en kopers, ten Z Meindert Wubbes. Prijs: 60 Car gld.

Fol 112-113 – Wedde – 14 juli 1747 – (akte is doorgehaald) – Jan Folckerts, erfgezete te Hoorn, leent van Geradus Hazelhoff, erfgezetene en brouwer te Blijham, en Eppijn Eppes (el), 430 Car gld tegen 4% rente, wegens contanten en een obligatie van 300 Car gld dd 2 juni 1744. De laatste wordt gemortificeerd.

Fol 113-114 – Wedde – 29 juli 1747 – Harm Elses wegens zijn overleden vrouw, Nanne Elses en Geetert Hindriks (el), Claas Jans Mulder en Ida Hindriks (el), Luppe Mensens en Barber Hindriks (el), Hindrik Elses en Anna Hindriks (el), en Frerik Alberts en Frauwe Hindriks (el), allen zwagers en zusters, hebben overeenstemming over de nalatenschap van wijlen hun vader Hindrik Wubbes en wijlen hun moeder Gijssel Jans.

Harm Elses krijgt namens zijn vrouw • een huis en tuin en kamp bovenland te Bijham, gebruikt door hemzelf. Ten N de Buitenweg, ten O de kukurerie en Luppe Mensens, ten Z de Varske Dijk, ten W Luicken Eppes.

 • ¾ deimt land te Blijham. Ten N Hans Heckman, ten O het kosterijland, ten Z het Beneden Zijldiep, ten W Aijcke Jans en cons.

Prijs is 4095 Car gld 13 st. Hij mag 1/6 deel aftrekken als zijn erfdeel.

Fol 115-116 – Wedde – 29 juli 1747 – Harm Elses wegens zijn overleden vrouw, Nanne Elses en Getert Hindriks (el), Claas Jans Mulder en Ida Hindriks (el), Luppo Mensens en Barber Hindriks (el), Hindrik Elses en Anna Hindriks (el), en Frerik Alberts en Frauwe Hindriks (el), allen zwagers en zusters, hebben overeenstemming over de nalatenschap van wijlen hun vader Hindrik Wubbes en wijlen hun moeder Gijssel Jans.

Luppe Mensens en Barber Hindriks (el) krijgen een huis en tuin met een kamp bovenland te Blijham, zoals zij die tegenwoordig bewonen. In- en uitvaart over de kukukerie. Ten N de kukukerie, ten O de mesterie, ten Z de Varske Dijk, ten W Harm Elses. Prijs: 830 Car gld 10 st. Zij mogen 1/6 deel aftrekken als hun erfdeel.

Fol 116-117 – Wedde – 29 juli 1747 – Harm Elses nom ux, Nanne Elses en Getert Hindriks (el), Claas Jans Mulder en Ida Hindriks (el), Luppo Mensens en Barber Hindriks (el), Hindrik Elses en Anna Hindriks (el), Frerik Alberts en Frauwe Hindriks (el), allen zwagers en zusters, gezamenlijke erven van wijlen hun vader Hindrik Wubbes en wijlen hun moeder Gijssel Jans, verkopen aan koopman Elso Heeres en Frauwe Bonnekes (el), mede namens hun moeder Geertjen Ockes, een venne land in de heerd van Uicke Jans te Blijham, ca 3 deimt groot. Ten N Geert Goeman, ten O Harm Jans Winter, ten Z de Nutweg, ten W Willem Schmaal. Prijs: 600 Car gld.

Fol 118-119 – Wedde – 29 juli 1747 – Harm Elses nom ux, Nanne Elses en Getert Hindriks (el), Claas Jans Mulder en Ida Hindriks (el), Luppe Mensens en Barber Hindriks (el), Hindrik Elses en Anna Hindriks (el), Frerik Alberts en Frauwe Hindriks (el), allen zwagers en zusters, gezamenlijke erven van wijlen hun vader Hindrik Wubbes en wijlen hun moeder Gijssel Jans, verkopen aan Berent Aijlkes, zijn zoon Egge Berents en Griete Harms (el), een kamp land te Blijham, ca 4 deimt groot. Ten N Engel Geerts, ten O de Heereweg, ten Z de Nutweg, ten W Boelm Reints. Prijs: 615 Car gld.

Fol 119-120 – Wedde – 29 juli 1747 – Harm Elses nom ux, Nanne Elses en Getert Hindriks (el), Claas Jans Mulder en Ida Hindriks (el), Luppe Mensens en Barber Hindriks (el), Hindrik Elses en Anna Hindriks (el), Frerik Alberts en Frauwe Hindriks (el), verkopen aan Engel Geerts , wonend te Blijham, een kamp land in de Gare van Blijham, ca 3 deimt groot. Ten N Jan Egbers, ten O de Heereweg, ten Z Eggo Berents, ten W Boelm Reints. Prijs: 675 Car gld.

Fol 120-122 – Wedde – 29 juli 1747 – Harm Elses nom ux, Nanne Elses en Geetert Hindriks (el), Claas Jans Mulder en Ida Hindriks (el), Luppe Mensens en Barber Hindriks (el), Hindrik Elses en Anna Hindriks (el), Frerik Alberts en Frauwe Hindriks (el), verkopen aan Ocke Boeles en Elsjen Haselhoffs (el), een stuk land en huis in de Moorrijge in 2 kampen, meijerwijze gebruikt door Geert Stikker. Ten Harm Hindriks Wans meijerwijze, ten O meester Berents en cons, ten Z Harm Berents Voort meijerwijze, ten W Berent Aijlkes. Prijs: 545 Car gld.

Fol 123-124 – Wedde – 25 september 1747 – Geert Harms, wonend in de Onstwedder Hoffte, verkoopt aan Jan Jans Cremer te Onstwedde, een stukje Kijlbouwland, ca 1 mudde groot, op de Harstange onder Onstwedde. Ten N Detmer Hubbelink, ten Z Abraham Harms. Prijs: 80 Car gld.

Fol 124-125 – Wedde – 24 oktober 1747 – Eeke Harmannus, weduwe van Wigbolt Hindriks, wonend te Beerta, verkoopt aan Jan Harms Swaans, wonend te Veele, een akker bouwland te Veele genaamd “de Muggenkamp”, 6 schepel groot. Ten O Jan ten Velthuis, ten W de gemene Mee. Prijs: 135 Car gld.

Fol 126-127 – Wedde – 6 november 1747 – Jacob Alting en Elisabeth Jans (el), Renske Jans, vrouw van Claas Scharpenborch, Egbert Jans, Christoffer Schreuder en Grietjen Jans (el), Aijcke Jans en cons, voorstanders van minderjarige dochter Geertjen Jans, verkopen aan Detmer Hubbelink, wonend te Onstwedde, land te Blijham, ca 6 deimt groot. Ten N Alke Besseling, weduwe van Nanne Besseling, ten O Jan Harms Cremer meijerwijze, ten Z het Zijldiep, ten W Eltje Hillenius en Hillenius Poppes. Prijs: 1325 Car gld.

Fol 128-129 – Wedde – 6 november 1747 – Jacob Alting en Elisabeth Jans (el), Renske Jans, vrouw van Claas Scharpenborch, Egbert Jans, Christoffer Schreuder en Grietjen Jans (el), Aijcke Jans en cons, voorstanders van minderjarige dochter Geertjen Jans, verkopen aan Alke Besseling, weduwe van Nanne Besseling, wonend te Onstwedde, een kamp land te Blijham, ca 4 deimt groot. Ten N Harm Hollander meijerwijze, ten O Jan Harms Creemer meijerwijze, ten Z Detmer Hubbelink, ten W Eltje Hillenius en Willem Poppes. Prijs: 1130 Car gld.

Fol 130-131 – Wedde – 10 november 1747 – Jacob Alting en Elisabeth Jans (el), Renske Jans, vrouw van Claas Scharpenborch, Egbert Jans, Christoffer Schreuder en Grietjen Jans (el), Aijcke Jans en cons, voorstanders van minderjarige dochter Geertjen Jans, verkopen aan hun broer Egbert Jans en Trijntje Aijlkes (el), wonend te Wedde, • een stuk meedland te Wedde genaamd “de Hannemee”, ca 5 deimt groot, conform aankomstbrief dd 5 mei 1718. Prijs: 585 Car gld.

 • een vorrel in de Weddermark, en een legerstede op het Wedder kerkhof, conform aankomstbrief dd 7 augustus 1719. Prijs: 143 Car gld.

 • een zitbank in het koor van de kerk van Wedde, zoals gekocht van Evert Jacobs, conform aankomstbrief dd 29 september 1738. Prijs: 26 Car gld.

 • een laatste zitbank in het koor van de kerk van Wedde, conform aankomstbrief dd 17 juni 1722. Prijs: 15 Car gld.

 • de Esketuin te Wedde, conform aankomstbrief dd mei 1722. Prijs: 40 Car gld.

Fol 131-132 – Wedde – 11 november 1747 – Egbert Jans, mede namens zijn vrouw Trijntje Aijlkes, leent van Feebe Harms en cons, voorstanders over de minderjarige kinderen van Luicken Eppes bij Eppijn Eppes in echte verwekt, 500 Car gld tegen 4% rente.

Fol 133-135 – Wedde – 7 december 1747 – Heero Feijes, Tjarcko Feijes, Jan Jans Ketel, namens zijn vrouw Trijntje Feijes, Roelff Leffers, mede voor zijn vrouw Tettje Feijes, Anna Maria Ellingh, weduwe van Boele Feijes, legitima trutrix over hun minderjarige kinderen, tezamen broers en zusters en erfgenamen van hun ouders Heero Elses en Geertje Ockes, cederen de volledige nalatenschap aan hun broer en mede-erfgenaam koopman Elso Heeres en Frauwe Bonnekes (el) te Blijham. Zij betalen de anderen erfgenamen 1300 Car gld per erfdeel voor de moederlijke nalatenschap. Het legaat van 150 Car gld dat de moeder had nagelaten op Geertjen Roelffs, dochter van Roelff Leffers en Tettje Feijes in echte verwekt, blijft in stand. Alle erfhebbers betalen 25 Car gld hieraan. Heero Feijes behoudt ¼ deel van het ouderlijke land, gelegen in zijn eigen heerd met een waarde van 350 Car gld. Else Heeres mag dat bedrag korten op zijn deel.

Fol 135-137 – Wedde – 9 december 1747 – Na driemalige kondiging om de 14 dagen in de kerk is ter instantie van D.H. Chesnoij, ontvanger van de heerlijkheid Wedde en Westerwoldingerland, alhier in het Rechthuis op 5 december per executie verkocht de plaats en behuizing van Jan Folkers te Hoorn, met het bouwland, weideland en een stuk meedland – wisselend met Derk Hazelhof. Kopers zijn brouwer Gerardus Haselhoff en Eppijn Eppes (el), koopman Jannes C. Nieholt en Lammegijn Folkers (el), en brouwer Harm Hindriks en Geesjen Roelffs (el). Prijs: 1000 Car gld.

Fol 137-139 – Wedde – 20 december 1747 – Olert Boelmans en Jan Aijlkes, diakenen, verpachten voor 9 jaren aan Jan Berents Timmerman en Marie Harms (el), wonend te Vriescheloo, een tuin met 6 akkers bouwland, strekkend van Willem Allers Campe veenwaarts en nabuurlanden gelijk, met de gerechtigheid van een kerkbank aldaar en een legerstede op het kerkhof van Vriescheloo. Ten N en O Willem Rencken, ten Z het woeste veen, ten W Claas Cuiper tegenwoordige gebruiker. Prijs: 400 Car gld. Jaarhuur 12 Car gld.

Fol 139-140 – Wedde – 20 december 1747 – Olert Boelmans en Jan Aijlkes, diakenen van Vriescheloo, verpachten voor 9 jaren aan Berent Harms Gewalt en Harmke Wilkes (el), en Jan Jans en Hille Berents (el), mede wonend aldaar, een tuin waar hun behuizing op staat, een een kamp land te Vriescheloo, zich strekkend van de deze tuin tot aan de Oudeweg. Ten N en O Willem Rencken, ten Z de Heereweg, ten W de gemene weg. Prijs: 200 Car gld. Jaarhuur 6 Car gld.

Fol 141-142 – 4 januari 1748 – Koopman Egbert Jans en Trijntje Aijlkes (el), wonend te Wedde, Tjarcko Seebes en Lucreatia Aijlkes (el), zwagers en zusters, cederen hun gemeenschappelijk moederlijke nalatenschap aan hun broer Boele Aijlkes en Tjaackjen Abels (el), wonend te Blijham, een plaats, bestaande uit een huis en landerijen te Bijham, zoals tegenwoordig door Evert Andries meijerwijze gebruikt. Prijs: 4100 Car gld.

Fol 142-145 – Wedde – 5 januari 1748 – Harmke Harms, mede voor haar man Harm Harms, wonend te Pekela, verpacht voor 9 jaren aan Jacob Everts, Feebe Harms en koopman Hartsema, voormond en voogden over de minderjarige kinderen van Kier Everts bij Jantjen Harms in echte verwekt, hun veenplaats met behuizing te Beneden Pekela, zoals zij die nu ook gebruiken, strekkend van het Hoofddiep tot aan de Berkelasloot. Ten N het Hoofddiep, ten O Jacob Everts, ten Z de Barkelasloot, ten W Levert Hindriks. Prijs: 826 Car gld. Zij betalen met een obligatie van 500 Car gld te Wedde dd 2 maart 1745, een verzegeling van 216 Car gld dd 1 februari 1747, en een obligatie van 110 Car gld per cessie gekregen dd 25 februari 1747.

Fol 145-146 – Wedde – 13 januari 1748 – Lubbert Harms, wonend te Vriescheloo, verkoopt aan Wolter Jans en Willemtjen Hindriks (el), wonend te Blijham, een behuizing en landerijen, bestaande uit bouwland, weide en hooiland, zoals door koper nu ook gebruikt, gelegen te Vriescheloo. Ten O Roelff Jans, ten W Tjabbe Geerts. Prijs: 581 Car gld. Zij betalen deels door een verzegeling.

Fol 147-149 –Wedde – 16 januari 1748 – Koopman Tamme Bonninga, gevolmachtigd door kapitein Bartolt Aldringa voor Dr. R.H. Eijssonius, geconstitueerd rechter te Menkeweer dd 23 december 1747, verkoopt aan Berent Aijlkes en zijn zoon Egge Berents en Grietje Harms (el), wonend te Blijham, 2 kampen land in de heerd van de weduwe Tjaakjen Tjarks aan de overzijde van het Zijldiep te Blijham, elk 4 deimt groot. Het ene kamp ten O en W koper, het andere ten N Luitjen Heijes, ten O Jan Folkers, ten Z het Beneden Zijldiep, ten W Sijbolt ten Have. Prijs: 1950 Car gld.

Fol 149-150 –Wedde – 16 januari 1748 – Homme Jans de oude, en Janna Jans, de weduwe van zijn zoon Jan Hommes te Vlagtwedde, zijn schuldig aan rechter Theodorus Cloppenborch, 400 Car gld, afkomstig van een papieren obligatie van 600 Car gld dd 25 juni 1729 getekend door Homme Jans de oude en Geertjen Mennes (el), zijn zoon Jan Hommes voogd en Janna Jans (el). Op deze obligatie is 200 Car gld betaald. Zij lenen de rest tegen 4% rente.

Fol 151-152 – 15 februari 1748 – Pastor Harbartus Molanus, predikant te Onstwedde, en Aijcke Nannings, erfgezetene te Onstwedde, verkopen aan Geert Toles en Hille Geerts (el), mede wonend te Onstwedde, een stuk bouwland, gelegen aldaar in Theusinge Camp, 11 mollen of ca 5 bak groot. Ten N Jan Boeles, ten O Hans Huitsing, ten Z deels Willem Jans, ten W deels het Bourevelt. Prijs: 194 Car gld.

Fol 152-153 – Wedde – 16 februari 1748 – Erenst Jans Laarman en Sijben Jans (el), wonend te Vlagtwedde, lenen van Juffer A.M. Rustebij, weduwe van Dr. en scriba Doedens, 200 Car gld tegen 5% rente.

Fol 154-155 – Wedde – 19 februari 1748 – Harm Willems en Eertwijn Hindriks, met een volmacht dd 13 februari 1748 van hun moeder Moeder Jans, verklaren dat de moeder tbv de vaderlijke nalatenschap aan haar kinderen Harm Willems en Eertwijn Hindriks elk 100 Car gld heeft uitgekeerd. Zij transporteert aan haar zoon en schoondochter Lammert Willems en Hindertjen Jurriens, haar behuizing en tuin in de Boven Pekela, zuidkant, op eigen grond. Ten N het Heerendiep , ten O Harm Harms Speulman, ten Z Harm Willems, ten W Geert Jans Coilter. Geschatte waarde: 340 Car gld. Zij mogen daar 100 Car gld op korten. Zij nemen de schuld van 200 Car gld met 2 jaren achterstallige rente van 20 Car gld aan Mons. H. Uilrix te Winschoten over en betalen nog 20 Car gld aan hun moeder. Hiermee is ook Lammert Willems afgeboedeld.

Fol 156-157 – Wedde – 23 februari 1748 – Albert Harberts, gevolmachtigd dd 20 februari 1748 door Johan Claassen Frieseman en Helena Poelmans, verkoopt aan Willem Allers en Renske Berents (el) te Vriescheloo, een huis en landerijen te Vriescheloo, strekkend van het Zijldiep veenwaarts nabuurlanden gelijk, tegenwoordig meijerwijze gebruikt door Febe Bons. Ten O koper, ten W Albert Harbers nom ux. Daarnaast een stukje meedland in het Broek van Vriescheloo, meijerwijze samen met de plaats gebruikt. Prijs: 1600 Car gld.

Fol 157-159 – Wedde – 24 februari 1748 – Gabbe Bauckes, met een machtiging dd 24 februari 1748 van zijn vrouw Meijcke Freriks, verkoopt aan Harm Willems Huidt, wonend te Pekela, waarvoor zijn zoon Albert Harms compareerde, een behuizing en plaats, bestaande uit veenland en dallen, ca 2 lott groot, het huis op nr 23 stadsgrond, op nr 24 eigen grond (getaxeerd op 600 Car gld). Ten N het Heerendiep, ten O Jan Hillebrants, ten Z de Barkelasloot, ten W Albert Willems Ubben. Daarnaast de helling met scheepstimmermansgereedschappen. Prijs: 2300 Car gld, deels betaald in verzegelingen à 1310 Car gld ten laste van verkoper.

Fol 160 – Wedde – 9 maart 1748 – Boelman Eelsing, erfgezetene te Ellersinghuizen, en Aaltjen Hesse (el), lenen van Juffrouw Engeltijn Hesse, weduwe van contrarolleur A. Boneschans, wonend te Bourtange, 2500 Car gld tegen 4½% rente, afkomstig van 3 obligaties die worden gemortificeerd.

Fol 161 – Wedde – 20 mei 1748 – Harm Elses, wonend te Blijham, leent van Jarcko Heckman, mede wonend aldaar, 600 Car gld tegen 4% rente.

Fol 162 – Wedde – 21 mei 1748 – Jan Aijckes, mede voor zijn vrouw Grietjen Jans, wonend te Onstwedde, verkoopt aan Joost Hindriks, mee wonend aldaar, een akker bouwland te Onstwedde genaamd “Hiddes Acker”, 7 mollen breed. Ten N de pastoriebouwte, ten Z Harm Rotgers aan de ene kant en veldwaarts Geert Harms Hoffte. Prijs: 130 Car gld.

Fol 163 – Wedde – 24 mei 1748 – Derk Bulder, wonend te Sellingen, verkoopt aan Griete Jans, weduwe van Hindrik Mepsche, mede wonend aldaar


 • een huis en tuin, zoals door koper gebruikt

 • 2 akkers bouwland, 4 mudde groot. Ten O Jacob Theijes, deels Jan Jans Lutjan, ten W het Boureveld, deels de weduwe van Jan Lange

 • een akker, 1 schepel groot, mede aldaar, gevend aan de pastorie 3 schepel rogge. Ten N Detmer Menering, ten Z het bouwland van de pastorie.

Prijs: 670 Car gld.

Fol 164 – Wedde – 27 mei 1748 – Hindrik Jans en Wopke Allers (el), wonend te Wedde, lenen van Aijse Feijes, wonend te Blijham, mede namens haar man Claas Jans, 600 Car gld tegen 4¼%. o.m. vanwege een obligatie van 360 Car gld met rente, die hierbij wordt gemortificeerd.

Fol 165-166 – Wedde – 4 juni 1748 – Jan Jans Broijl en Jan Mensens, buirmeesters van Onstwedde, verkopen


 • aan Everwijn Nannings te Onstwedde voor 30 Car gld een stuk veld of afgegraven grond bij de Onstwedder molen. Ten N, Z, W het Bourevelt, ten O koper. Koper mag grond aanvoeren om het land te verhogen.

 • aan Luicken Geerts, mede wonend aldaar, voor 46 Car gld een stuk veld of grond te Onstwedde buiten de sloot, 9 mollen breed. Ten N koper, ten O pastorie-bouwland, ten Z het Bourevelt, ten W ?. Koper mag grond aanvoeren om het land te verhogen.

 • aan Hindrik Leffers, wonend te Onstwedde, voor 105 Car gld een stuk veld of grond te Onstwedde, 12 mollen breed. Ten N het Bourevelt, ten O en Z Jan Berents, ten W de Heereweg. Met nog een afgetekend stuk grond, mede aldaar gelegen. Ten N Detmer Hubbelingh, ten O Aijcke Nannings, ten Z en W het Bourevelt.

Fol 166-167 – Wedde – 18 juni 1748 – Hans Heckman en Anna Theodora Schelts (el), erfgezetenen te Hoorn, verkopen aan Trijntjen Heckmans, wonend te Blijham, een kamp land in het Oostereijnde van Blijham in de heerd van Gijssel weduwe van Hindrik Wubbes, nu van Harm Elses , ca 5 deimt groot, conform aankomstbrief dd 1 juni 1723. Ten N de erfgenamen van Hillenius Tjarks, ten O de schoolmeester van Blijham, ten Z Harm Elses, ten W Geert Starke en Carstjen Huitsing. Prijs: 1000 Car gld, zijnde in het huwelijkscontract dd 12 mei 1741 beloofde ouderlijke boedelpenningen.

Fol 168 – Wedde – 22 juni 1748 – Berent Jans, wonend te Veele, draagt over aan zijn broer Jan Claassens, mede wonend aldaar, zijn helft van 4 deimt land in Den Ham, tot nu door hun beiden mandelig gebruikt. Ten N Van Alten, ten O Harm Luiring en cons, ten Z Harm Freriks, ten W Warrentje Eefsting. Prijs: 300 Car gld.

Fol 168-169 – Wedde – 5 oktober 1748 – Harm Roelfs, wonend te Onstwedde, verkoopt aan Geert Heijes, wonend te Smeerling, een stuk medenland in de Smeerlinger Hamrik, genaamd “de Venne”, ca 2 deimt groot. Ten N het Hamrik, ten O Wilt Roelfs, ten Z de ingezetenen van Ellersinghuizen, ten W Derk Hindriks. Prijs: 143 Car gld.

Fol 169-170 – Wedde – 23 november 1748 – Jan Dieters, erfgezetene te Veenhuisen onder Onstwedde, verkoopt aan Geerd Lammers en Anna Derks (el), wonend te Blijham, ca 3 deimt kleijland, gelegen in het Westereijnde van Blijham. Ten N Geert Harms, ten O de Nutweg, ten Z Geert Lammers, ten W de erfgenamen van Dr. Tiddo Gerhardi. Prijs: 310 Car gld.

Fol 170-171 – Wedde – 9 december 1748 – Willem Hindriks, smid te Sellingen, mede namens zijn vrouw Aaltjen Berents, lenen van Roelf Luickens en Wubke ten Velthuis, diakenen van het karspel Sellingen, 36 Car gld tegen 1 Car gld 9 st per jaar rente.

Fol 171-172 – Wedde – 19 december 1748 – Eltje Harms, wonend te Vriescheloo, leent van Albert Harberts, mede wonend aldaar, 230 Car gld tegen 4% rente. Onderpand is o.m. het met zijn broers kinderen mandelige bezit in Bellingwolde en Den Ham.

Fol 172 – Wedde – 2 januari 1749 – Wubbe Coops en Willemtjen Albers (el), wonend te Veele, lenen van Harm Coilders en vrouw, 450 Car gld tegen 4% rente, afkomstig van een obligatie van 400 Car gld en rente, dd 25 oktober 1742 aan Harm Coilders gecedeerd. Deze obligatie wordt gemortificeerd.

Fol 173 – Wedde – 15 januari 1749 – Jarcko Meening, erfgezetene te Hoorn, en Ettjen Folkers (el), lenen van Aijelt Eppes, erfgezetene te Lutjeloo, 226 Car gld 18 st 4 du, afkomstig van een obligatie van 100 Car gld dd 1 juni 1709, een obligatie van 50 Car gld dd mei 1728 en een restant van een handschrift van 63 Car gld 12 st 4 du dd 21 april 1744 en enige gerechtskosten. Rente is 9 Car gld per jaar.

Fol 174-175 – Wedde – 22 januari 1749 – Ocko Elses Bruggers, Engel Elses, Harbert Elses, Boele Elses en Albertjen Elses, vrouw van Willem Poppes, broers en zuster, hebben overeenstemming over de vaderlijke en moederlijke erfenis.


 • Ocke Bruggers krijgt als oudste broer de ouderlijke plaats, zoals door de vader gebruikt, 4 deimt ten einde Driees Steffens, 4 deimt Buirs Borst, 6 deimt in de Nieuwe Mee, 4 ½ diemt nieuwland, 6 deimt buitendijks. Hij betaalt daarvoor 3800 Car gld. De anderen krijgen de overige landerijen en rentebrieven, kredieten en los geld.

 • Engel Elsens krijgt de plaats, zoals meijerwijze gebruikt door Otte Raatjes. Hij betaalt daarvoor 4200 Car gld. Hij krijgt daarnaast 2050 Car gld aan rentebrieven en contanten.

 • Harbert Elses krijgt 6250 Car gld aan brieven en contanten.

 • Boele Elses krijgt de plaats, die meijerwijze door Wiert Hemmes wordt gebruikt, een kamp in Den Ham met het gehele veen erbij. Hij betaalt daarvoor 3450 Car gld. Hij krijgt daarnaast 2800 Car gld aan brieven en contanten.

 • Albertjen Elses, vrouw van Willem Poppes, krijgt 12 deimt nieuwland, meijerwijze gebruikt door haarzelf, de plaats, meijerwijze gebruikt door Gosen Harms, een kamp in het land van Frerik Elses, het land in Heijligen Horn, het land in ’t Meer – ca 2 deimt -, de kamp en 10 akkers aan het Zijldiep in Blijham, het land bij Jan Wirtjes. Zij betaalt 6550 Car gld. Ze betaalt 300 Car gld aan de anderen ter compensatie.

De 3 broers verdelen nog evenredig:

 • een akker in de opstrek van Berend Feebes

 • ¼ deel van de behuizing van Berend Feebes

 • een akker in de opstrek van Coene Geerts

 • een huis en tuin, meijerwijze gebruikt door Jantjen Jans

 • 2 waren op de Marke van Veele

 • alle andere huren en renten.

Fol 175-176 – Wedde – 1 februari 1749 – Meester Jacob Eltjes en brouwer Boele Doedens, wonend te Beneden Pekela, verkopen aan Pieter Derkx, mede voor zijn vrouw Antje Hindriks, een huis en tuin, op eigen grond te Beneden Pekela. Ten N Egbert Tjebbes, ten O en W de erfgenamen van de weduwe van Boele Doedens, ten Z het Heerendiep. Prijs: 440 Car gld.

Fol 176-177 – 3 februari 1749 – Claas Boelken borggrave en Swaantje Folkers (el), wonend te Wedde, verkopen aan koopman Elzo Heeres, mede voor zijn vrouw Frauwe Bonnekes, een kampje kleiland te Blijham, ca 1¼ deimt groot. Ten N koper, ten O Derk Haselhoff, ten Z Willem Schmaal, ten W Jacob Alting. Prijs: 300 Car gld.

Fol 177-178 – Wedde – 14 februari 1749 – Pieter Jacobs, wonend in de Draërije verkoopt aan assessor Berent Boelmans en commies G. Oterdoom, zijn behuizing en molen op de Draërrije onder Bellingwolde, op grond van de weduwe van Jan Heeres met een jaarhuur aan haar van 7 Car gld 16 st. Prijs: 525 Car gld. Zij betalen naast 24 Car gld aan contanten met 2 verzegelingen ten laste van verkoper en zijn overleden vrouw:


 • de ene aan assessor Berent Boelmans en Renske Harberts (el) van 200 Car gld dd 3 september 1742. Met rente en rechtskosten samen 218 Car gld 8 st.

 • de ander ten laste van commies G. Oterdoom, gecedeerd door Eltje Harms, van 250 Car gld dd 12 juni 1736. Met rente en rechtskosten samen 282 Car gld 12 st.

Fol 179 – Wedde – 18 februari 1749 – Gerardus Leusing, wonend te Jipsinghuizen ruilt met Hindrik Brouwer, mede wonend aldaar. Gerhardus Leusing krijgt bouwland op de Wester Esch, getaxeerd op 150 Car gld. Ten N Jan Polling, ten W Gerhardus Leusing, ten Z het Elderenbroek, ten W het Bourevelt.

Hindrik Brauwer krijgt: • bouwland te Jipsinghuizen op de Nieuwe Acker achter de Hem, en in Lutke Han Kamp over de brug. Eveneens getaxeerd op 150 Car gld.

 • meedland, 3 dagwerk, genaamd “de Briet Wische”, het eerste 16 mollen, het tweede 11 mollen, het derde 10 mollen.

 • een stuk meedland, genaamd “de Born”achter de A aan de Korl Wisch, oostkant.

Gerhardus Leusing krijgt 350 Car gld toe.

Fol 180 – Wedde – 18 februari 1749 – Jan Tonnis Ulen, met procuratie dd 16 jl van zijn moeder Margien Jans, weduwe van Tjebbe Egberts, cedeert aan zijn broer Hindrik Ulen en Wijne Israels (el), een behuizing, schuur en tuin te Oude Pekela, tegenwoordig bewoond door de moeder, Pieter Brondts en Hindrikje Scholtens. Ten N Egbert Mulder, ten O de karspelschool, ten Z de weg en het Heerendiep, ten W Hartog Abrahams. Prijs: 800 Car gld. Moeder Margien Jans mag de tijd hares levens vrij inwonen.

Fol 180-181 – Wedde – 27 februari 1749 – Derk Engberts verkoopt aan Jacob Bruins Thies, wonend te Sellingen, een stuk tuingrond te Sellingen. Ten N Thole Derks, ten O Jan Wilts, ten Z Berent Mepsche, ten W koper. Prijs: 80 Car gld. Nb. Voor de tweede maal afgeschreven op francijn en bezorgd aan koper Jacob Bruins Thijes te Sellingen dd 10 juni 1762.

Fol 181 – Wedde – 27 februari 1749 – Jan Geerts Leusingh, wonend te Jipsinghuizen, verkoopt aan koopman Jan Wilts, wonend te Sellingen, een stuk meedland, ca 3 dagwerk groot, in de wandel genoemd “het Lutje Hoije Broekken”. Ten N, W en Z het Bourevelt, ten O Geert Pollingh. Prijs: 380 Car gld.

Fol 182 – Wedde – 1 maart 1749 – Kerkvoogd Elzo Halmingh, wonend te Smeerling, verkoopt aan Harm Hindriks en Trijntje Geerts (el), wonend te Vriescheloo, een plaats, bestaande uit behuizing en landerijen met opstrek te Vriescheloo. Ten O Enne Geerts Vriese, ten W de plaats van de mesterij van Vriescheloo en Frerik Berents voor een deel. Daarnaast 4 stukken land – “de Hassevenne”, “de Borst”, “de Bult: en “de Appelmiede”, allen meijerwijze gebruikt door Jan Hindriks. Daarnaast een legerstede op het kerkhof en een bank in de kerk te Vriescheloo. Prijs: 2670 Car gld.

Fol 183 – Wedde – 3 maart 1749 – Berent Balsters en Antje Geerts (el), wonend te Hoorn, verkopen aan Casper Jans en Grietje Jans (el), mede wonend te Hoorn, een huis met overdracht in zoverre die al is uitgegraven, gelegen te Hoorn, conform aankoopbrief dd 13 december 1731 tussen Aijlke Ockes en Cornelis Geerts en diens jongste dochter Fenne Cornelis. Ten N, W en Z Sijbolt ten Have, ten O Eede Jurriens. Grond en opstrek blijven van de weduwe van Aijlke Ockes te Blijham, jaarhuur is 5 Car gld. Prijs: 80 Car gld 10 st.

Fol 184 – Wedde – 18 maart 1749 – Roelff Albers, wonend te Boven Pekela, mede voor zijn vrouw Anneke Wilts, leent van Aijcke Hesse, Jan Bontjes en Jan ten Velthuis, diakenen van Vlagtwedde, 85 Car gld tegen 4% rente.

Fol 184-185 – Wedde – 18 maart 1749 – Aijcke Hesse, wonend te Vlagtwedde, verkoopt aan Else Halming, wonend te Smeerling, een akker bouwland op Leekebrugge te Vlagtwedde, ca 2½ mudde groot. Ten O Engel Eedingh, ten Z koper, ten W Geert Hoising, Boelman Heijes en de Heereweg. Prijs: 175 Car gld.

Fol 185 – Wedde – 20 maart 1749 – Harm Harms Cuiper, wonend te Moorrijge, mede voor zijn vrouw, leent van Feebe Harms en cons, voorstanders over de minderjarige kinderen van Luicken Eppes bij Eppijn Eppes in echte verwekt, 250 Car gld tegen 4% rente, afkomstig van een obligatie, rente en gerechtskosten. De obligatie wordt gemortificeerd.

Fol 186 – Wedde – 29 maart 1749 – Trijntje Folkers, weduwe van koopman Wilko Hesse, erfgezetene te Vlagtwedde, verkoopt aan Juffrouw Engeltjen Hesse, weduwe van contrarolleur A. Boneschans, wonend te Bourtange • een stuk bouwland te Veele, genaamd “de Oostercamp”

 • een stuk bouwland te Vlagtwedde, genaamd “het Goorde”

 • de Hassekamp te Vlagtwedde, genaamd “Kleijn Acker”

 • een stuk land te Vlagtwedde, genaamd “de Rijl”

 • een stuk meedland te Veele, genaamd “de Lalkse Mee”

 • een kamp te Vlagtwedde, genaamd “de nieuwe Camp”

 • een stuk land te Vlagtwedde, genaamd “de Venne”.

Prijs: 1300 Car gld.

Fol 187 – Wedde – 5 april 1749 – Geert Aijckes en Jantjen Schults (el), wonend te Jipsinghuizen, verkopen aan Hindrik Brunes Brouwer, erfgezetene te Jipsinghuizen, een behuizing met landerijen te Jipsinghuizen, zoals door verkopers zelf bewoond. Prijs: 2500 Car gld.

Fol 188 – Wedde – 24 april 1749 – Meester Roelff Gerrijts, wonend te Vlagtwedde, leent van Jan Wubbelts en cons, voorstanders over de dochter van Roelff Gerrijts van Vlagtwedde bij Antje Wubbelts in echte verwekt, 100 Car gld tegen 4% rente.

Fol 188-189 – Wedde – 26 april 1749 – Heero Sebes, mede namens zijn vrouw Fenne Abels, Frerik Goring en Gepke Sebes (el), Berent Addes en Trijntje Sebes (el), Tjarko Sebes, mede voor zijn vrouw Lucretia Aijlkes, verkopen aan Folkert Harms en Harmke Alberts (el), wonend te Blijham, een deel kleiland in Blijham in de heerd van Luppe Heeres. Prijs: 461 Car gld.

Fol 189-190 – Wedde – 7 mei 1749 – Tjarko Sebes en Lucretia Aijlkes (el), lenen van Hillenius Elleri, koopman Elso Heeres en Willem Schmaal, voormond en voogden over de minderjarige zoon van Hillenius Tjarks bij Moeder Hommes in echte verwekt, 900 Car gld tegen 4% rente.

Fol 190-191 – Wedde – 14 mei 1749 – Abraham Harms en Aaltjen Jarckes (el), wonend te Onstwedde, en Swantke Jarckes, vrouw van Berent Ottes, verkopen aan Jan Jarckes, mede wonend aldaar: • een akker bouwland, 5 mollen breed, bij de beuke te Onstwedde, zoals door 1e verkoper gebruikt. Ten N Nanne Besselingh, ten Z Geert Miewes. Prijs: 210 Car gld.

 • 5 stukken meed- of hooiland te Onstwedde in de nieuwe Mee en een stuk in de Mussel Mee, die zij mandelig hebben bezeten. Prijs: elk 30 Car gld.

Totale prijs: 270 Car gld.

Fol 191-192 – Wedde – 20 mei 1749 – Wubbe Coops, erfgezetene te Veele, verkoopt aan meester Berent Bussen Schoemaker, mede wonend aldaar, 3 akkers bouwland op de Wester Eske te Veele, samen ca 1½ mudde groot, genaamd de ene “het Vleer Bosch”, en de laatste twee “de Wijtlangen”. Prijs: 120 Car gld.

Fol 192 – Wedde – 21 mei 1749 – Harm Berents en Swaantje Jans (el), wonend te Beneden Pekela, verkopen aan Willem Hindriks en Geesjen Hindriks (el), wonend te Beneden Pekela, een tuin in de plaats van Hindrik Hindriks Haan te Beneden Pekela. Ten N het Heerendiep, ten O Hindrik Geerts Slaper, ten Z Hindrik Hindriks Haan, ten W Pieter Hindriks Das. Prijs: 67 Car gld.

Fol 193 – Wedde – 14 juni 1749 – Aeijlt Jans en Albertjen Harms (el), wonend te Blijham, lenen van Feebe Harms en Aeijlt Eppes, voorstanders over de minderjarige kinderen van Luicken Eppes bij Eppijn Eppes in echte verwekt, 300 Car gld tegen 4% rente.

Fol 194 – Wedde – 27 juni 1749 – Schoolmeester Geert Adams van Vlagtwedde, met procuratie dd 27 juni 1749 van oud-voogd Homme Jans, verkoopt aan advocaat Derk Haselhoff, wonend te Vlagtwedde, de helft van een akker bouwland, zoals verkoper die via het recht van naarkoop heeft gekocht van Willem Berents, strekkend tot aan de Bouregrond te Vlagtwedde op de Ooster Eske. Ten N advocaat Derk Haselhoff, ten Z verkoper. Prijs: 400 Car gld.

Fol 195 – Wedde – 10 juli 1749 – Ettina Scheltes, weduwe van kerkvoogd Engelbartus Folkerts, wonend te Hoorn, legtima tutrix over hun minderjarige kinderen, verkoopt aan Geert Berents Starke, wonend te Oude Pekela, het recht van redemptie uit de pachtbrief dd 24 maart 1746, waarmee het eigendom van deze grond naar hem overgaat. Prijs: 120 Car gld.

Fol 196 – Wedde – 12 juli 1749 – Eeke Harmannus, wonend te Beerta, verkoopt aan Geeske Alberts en haar kinderen, wonend te Blijham, een huis en tuin met de beklemming van 6 akkers land en enige groenland, zoals zij dat tegenwoordig meijerwijze gebruiken. Prijs: 600 Car gld.

Fol 197 – Wedde – 15 september 1749 – Leine Jans [Liene Jans], Janna Jans [Janna Jans] en Hille Jans [Hille Jans], kinderen van Jan Jans Vlasmer en Jantjen Geerts (gewezen el) te Onstwedde, cederen aan hun aangetrouwde oom Francus Hanegraefs, man van hun volle moeij Josina van Vlasmer, hun aandeel van de grootmoederlijke nalatenschap van Helena Bremens, weduwe van Jan [?] van Vlasmer, wonend te Exel in het land van Luik in het Graafschap Loon. Prijs: 85 Car gld. Francus Hanegraef neemt ook de schulden over. [Luicken Geerts als getuige en oom] [Hans Geerts als getuige en oom]

Fol 198 – “Jarcko Heckman op aanstaande wonsdag te bezorgen”.

Fol 199 – Wedde – 31 oktober 1749 – Boele Aijlkes en Tjaakjen Abels (el), wonend te Blijham , lenen van Mr. Claas Jans Mulder te Vriescheloo, 400 Car gld tegen 4% rente.

Fol 199-200 – Wedde – 31 oktober 1749 – Boele Aijlkes en Tjaakjen Abels (el), wonend te Blijham , lenen van Gerardus Haselhoff, wonend te Blijham, en cons, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Lucas Haselhoff bij Hisjen Schmaals in echte verwekt, 1000 Car gld tegen 4% rente.

Fol 200-201 – Wedde – 26 november 1749 – Swaantje Jans, weduwe van Jan Harms, wonend te Wollinghuizen, verkoopt aan Jan Jans te Sellingen, 2 akkers bouwland op de Sellinger Esch: • de ene 1 mudde groot. Ten N de Mudde Acker, ten Z de pastorieakkers.

 • de andere 6 schepel groot. Ten N Detmer Harding, ten Z de pastorie.

Prijs: 350 Car gld.

Fol 201-202 – Wedde – 27 november 1749 – Jan Bontkes te Wollinghuizen voor zichzelf, en met procuratie dd 27 november van de overige geïnteresseerden van het buurschap Wollinghuizen, verkoopt aan Jan Bollen en Frerik Geerts, buir te Wollinghuizen, een stuk grond in de Buirregrond bij Wollinghuizen, ca 4 deimt groot. Prijs: 157 Car gld.

Fol 202 – Wedde – 27 november 1749 – Antje Alberts, weduwe van Detmer Aijssingh, geassisteerd door haar oudste meerderjarige zoon Claas Aijssingh, verkoopt aan Harm Roelffs, mede voor zijn vrouw Dedde Remkes, wonend te Onstwedde, 4 mollenwaren in de Onstwedder Hamrik, zoals door 1e comparanten gebruikt. Verkopers mogen 2 stukken boven de Fledder nog een keer boekweiten. Voor iedere mollenwaar moeten kopers 1 st 5 du per half jaar betalen. Prijs: 925 Car gld.

Fol 203 – Wedde – 28 november 1749 – Juffrouw Anna Maria Rustibij weduwe Doedens, en Juffrouw Geertruida Doedens, weduwe Lingenhuis, lenen van Aeijlt Eppes, erfgezetene van Lutjeloo, 600 Car gld tegen 4% rente, afkomstig van een obligatie van 317 Car gld en contanten à 283 Car gld. De obligatie wordt gemortificeerd.

Fol 204 – leeg


…, Gijssel, 15Yüklə 160,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə