Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə132/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   138

305
Rüstəmbəyova Aliyə Fətulla q.-105 ---------- 272
Rüstəmov Ənvər Göyüş o.-95 ---------------- 250 
Rüstəmov Səid Əli o.-105 ---------------- 109,125 
Rüstəmova Azadə Cəfər q.-80 ----------- 155,159
Ruzvelt Franklin Delano-130 -----------------4,18
Rzayeva Həqiqət Əli o.-105 ------------------- 109 
Rzаyеvа Аğаbаcı İsmayıl q.-100 -------- 251,263

Sadıqov Kamil İsmayıl o.-85 --------------------36
Sаdıqоvа Məhluqə Ələsgər q.-95 ----------87,101 
Sadıqzadə Hüseyn Mirkazım o.-125 ---- 271,280
Sadıqzadə Sadıq İsmayıl o.-95 ---------------- 251
Salayeva Zəhra Məmməd q.-90 ------------- 60,76 
Salmanov Sarvan Qarakişi o.-85 -------- 251,261 
Seretelli Georgi Yefimoviç-170 ---------- 107,113 
Servantes Saavedra Migel de-465 ------------ 208 
Seyidov Həsən Neymət o.-80 ----------------- 176
Seyidov İmran Sultan o.-90 ------------------- 249 
Seyidzadə Bağır Qasım o.-100 ----------- 272,289
Seyidzadə Bədrəddin Mir Kazım o.-130 ----- 3,9
Sеyidzаdə Mеhdi Həsən o-105 ----------- 231,234
Səbahəddin Ali-105 ------------------------------ 35,
Səfərova Zemfira Yusif q.-75 ------------- 133,150
Səfərəliyeva Kövkəb Kamil q.-105 ----------5,25
Səfərli Əliyar Qurbanəli o.-75 ----------- 249,256
Səttаrхаn Hаcı Həsən о.-145 ------------- 176,184
Siolkovski Konstantin Eduardoviç-155 - 194,204 
Sklodovskaya-Küri Mariya-145 -------------- 232 
Spinoza Benedikt-380 -------------------------- 232
Süleymanova Elmira Teymur q.-75 ---------- 156
Süleymanova Fatma Həmzə q.-100 ---------- 251
Sülеymаnоv Mаnаf Fərəc o.-100 ----------- 59,63
Sumbаtzаdə Əlisöhbət Sumbat o.-105 ---- 3, 204
Ş 
Şah İsmayıl Əbülmüzəffər oğlu Şeyx  
Heydər oğlu Şeyx Cüneyd Səfəvi 
(Şah İsmayıl Xətai)-525------------------- 156,163
Şаhbаzi Tаğı Аbbas (Simurğ) о.-120 --- 155,157
Şahtaxtinski Məhəmməd  
Həbibulla o.-80 ----------------------------- 156,171
Şaqal Mark Zaxaroviç-125 -------------------- 156
Şаşıqоğlu Nоdаr İzzətoviç-85 --------------- 61,80
Şedrin Rodion Konstantinoviç-80 ------------ 251
Şərifzadə Sadıq Hüseyn o.-100 ---------- 251,268
Şişkin İvan İvanoviç-180 ----------------------5,33
Şubert Frans Peter-215 ---------------------------- 5

Tağıyev Eyyub İsmayıl o.-100 ------------------- 4
Tağıyev Şamxal Kərim o.-90 --------------------60
Tağıyev Tağı Əzizağa o.-95 -------------- 233,247
Tağızadə Zərəngiz Əli q.-85 ---------------------60
Tahirzadə Mirzə Ələkbər  
Zeynalabdin o.-150 ------------------------ 107,112
Talıb Ələsgər o.-135 ----------------------- 274,299
Talıblı Böyükağa Mirqasım o.-115 -------------59
Tarverdiyev Fuad Səfər o.-80 ----------------- 107
Təhmasib Aliyə Mehdi q.-65 --------------------61
Təhmasib Məmmədhüseyn  
Abbasqulu o.-105 ---------------------------------85
Tеrеşkоvа Vаlеntinа Vladimirovna-75 ---- 60,75 
Tоfiq Fikrət-145 --------------------------------- 249 
Tolstoy Aleksey Konstantinoviç-195 ---- 193,257
Turqut Özal-85 ----------------------------- 209,220
Y
Yusif İbn Əbu Sac Divdad-1100 --------- 272,286
V
Vaqif Molla Pənah-395-------------------- 271,276
Vaşinqton Corc-280 -------------------------- 36,53
Vavilov Nikolay İvanoviç-125 ---------------- 232
Vəliyev Yusif Abdulla o.-95 ----------------- 61,82
Vəliyeva Afaq Məsud q.-55 -------------- 132,135
Vəkilova Leyla məhəd q.-85 ------------------5,30
Veraşşaqin Vasili Vasilyeviç-170 -------- 209,226
Vermer van Delft Yan-380 --------------------- 209
Vinoqradova Larisa Afanasyevna-65--------- 251
Vəzirov Yusif   Mirbaba o.-125 ---------- 193,196
Z
Zeynalova Şəfiqə Mikayıl q2.-90 ------------- 133
Zeynalov Eldəniz Məmməd o.-75 ------------5,23
Zeynalov Bahadur Qasım o ------------------- 108
Zülfüqarova Xumar Rza q.-85 ----------- 233,245
Milli Qəhrəmanların adlar göstəricisi


306
A
Allahverdiyev Namiq Müslüm o.-45 ---- 208,217
B
Bağırov Tahir Əminağa o.-55 ------------ 155,168
C
Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə o.-60 ----- 86,98
E
Eyvazov Qorxmaz Abış o.-45 --------------- 86,94
Ə
Əkbərov Akif Abbas o.-60 ------------------- 36,47
Əliyev Ehtiram İsrayıl o.-40-------------- 176,181
Əliyev Rövşən Nəriman o.-40 ----------- 176,182
Əliyev Əliyar Yusif o.-55 ----------------- 250,258
Əsədov Malik Hamil o.-50 --------------- 133,146
Əsədov Rəfael Əvəz o.-60 ---------------- 209,218
F
Fərəcov Ənvər Səyyad o.-60 ------------- 133,147
G
Güləliyev Oqtay Güləli o.-50 ------------ 232,240
H
Hüseynov Elman Süleyman o.-60 ---------- 36,52
Hüseynov Rövşən Şəmil o.-45 -------------- 36,49
İ
İbrahimov Rasim Səxavət o.-50 ------------ 86,97
İsmayılov İnqilab Ələkbər o.-50- ----------- 36,51
Q
Qənbərov Ramiz Bulud o.-50 ------------ 155,167
M
Mahmudov Ərəstun İspəndi o.-55 ---------- 36,50
Məhərrəmov Asif Yusif o.-60 ------------ 155,170
Məmmədov Aytəkin İsrayıl o.-45 -------- 108,120
Məmmədov Mövsüm Şahin o.-45 ------- 133,144
Mirzəyev Şirin Vəli o.-65 ---------------------4, 14
Mustafayev Alı Mustafa o.-60 -------------- 86,95
N
Nəcəfov Yunis İsa o.-45 ------------------- 176,183
Nəsibov Mərifət Əhməd o.-40 ----------- 108,119
O
Ocaqverdiyev Sərxan Surxay o.-45 ----- 155,169
S
Sayadov Mehman Qəzənfər o.-40 ------- 232,241
Senyuşkin Sergey Aleksandroviç-55 --------- 193
Seyidov Məhərrəm Mirəziz o.-60 ------- 193,199    
Səfərov Cəlil Əziz o ----------------------------4,15
Ş
Şahverdiyev İsrafil Şahverdi o.-60 ------ 133,145     
Şamoyev Firudin İsa o.-50 ------------------ 36,48     
Şükürov Şahlar Əvəz o.-60 --------------- 108,118
T
Teymurov Rizvan Rəhman o.-45 ----------- 86,96
   Milli Qəhrəmanların adlar göstəricisi
Dostları ilə paylaş:
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə