Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə134/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   138

309
G
Gənclər Günü --------------------------------------35
Gömrük İşçiləri Günü (29.01.1992) ------------- 3
Gədəbəy rayon Mərkəzi Kitabxanasının 
yaranmasının (1932) 80 illiyi ----------------- 274
H
Hеydər Əliyеv аdınа Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn əsаs 
iхrаcаt bоru kəmərinin təməli qоyulmаsının 
(18.09.2002) 10 illiyi ---------------------- 193,197
Hərbi Dоnanma Günü (05.08.1992) ---------- 175
Hacı Əjdərbəy Məscidi (Göy Məscid) -- 272,284
X
Xankəndinin işğalı günü (26.12.1991) ------- 250
Xankənddə Azərbaycanın ayrılmaz  
hissəsi olan Dağlıq Qarabağın  
Ermənistana birləşdirilməsi məqsədi güdən 
bədnam erməni seperatçıları baş qaldırmışdır 
(11.1987) ----------------------------------------- 272
Xanlar rayon Mərkəzi Kitabxanasının 
yaranmasının (1962) 50 illiyi ----------------- 274
X.R.Ulutürk adına kütləvi kitabxananın 
yaranmasının (1927) 85 illiyi ----------------- 274
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin 
işğalının 20-ci ildönümü (17.02.1992)- ---- 35,44
Xocavəndin işğalının 20-ci ildönümü 
(02.10.1992) -------------------------------- 208,213
Xоcalı Sоyqırımının 20-ci ildönümü 
-(26.02.1992) --------------------------------- 35, 45
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Əməkdaşlarının 
Peşə Bayramı Günü (23.08.2008) ------------ 175
Xudafərin körpüsü ------------------------------ 271
İ
İçərişəhərin qala divarlarının bərpa edilməsi 
(1952-1957)-------------------------------------- 272
20 Yanvar “Şəhidlər Günü elan olunması 
haqqında” Qanun verilmişdir (17.01.1992) ---- 3
İlk dəfə alman coğrafiyaşünası Ferdinand fon 
Rixthofen tərəfindən Böyük ipək yolu termini 
işlədilmişdir-------------------------------------- 272
İmişli rayon Mərkəzi kitabxanasının 
yaranmasının (1947) 65 illiyi ----------------- 274
İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007) --------- 132
İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü  
(06. 05.2009) ------------------------------------ 107
İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın)  
Ləğv Edilməsi Uğrunda Beynəlxalq  
Mübarizə Günü (21.03.1966) -------------------60
İsmayıli rayon Mərkəzi kitabxanasının 
yaranmasının (1947) 65 illiyi ----------------- 274
“İzvestiya” qəzetinin nəşrə başlamasının 
(30.03.1917) 95 illiyi -----------------------------60
K
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü  
(02.04. 1993) --------------------------------------85
Kоnstitusiya Günü (12.11.1995) -------------- 231
Q
Qan yaddaşımız------------------------------------38
Qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq  
mübarizə günü (25.11.1999) ------------------ 231
Qarabağ xanlığı ləğv edilmişdir -------------- 271
Qızıl Aypara Günü (07.03.2008) ----------------60
QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü  
(01.12.1996) ------------------------------------- 249
Qubadlı rayonunun işğalı günü  
(31.08.1993)  ------------------------------------ 175
Quba rayon Mərkəzi kitabxanasının  
yaranmasının (1932) 80 illiyi ----------------- 274
Qurban bayramı (27-28.10) ------------------- 208
L
Laçın rayonunun işğalının 20-ci ildönümü 
(18.05.1992) -------------------------------- 107,115
“Leyli və Məcnun” operasının (1907) 
yazılmasının 105 illiyi-------------------------- 272


310
M
“Mədəniyyət haqqında” Qanun (06.02.1998) 
«Mədəni-maarif» jurnalı-45 ---------------------37
M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən “Müsəlman  
gənclik təşkilatı” yaradılmışdır --------------- 272
M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar 
Respublika Kitabxanasının yaranmasının  
(1922) 90 illiyi ---------------------------------- 274
Milli Dirçəliş Günü (17.11.1988) ------------- 231
Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993) ------------ 132
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü  
(22.07.1875) -------------------------------- 155,166
Milli Musiqi Günü (18.09.1995) -------------- 193
Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1918) -- 133
Milli Tеatr Günü (10.03.1873) ------------------60
Milli Televiziya və  
Radio Şurası yaradılmışdır -------------------- 208
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü (28.03.1997) --------------------60
Mirzə Camal Cavanşir “Qarabağ tarixi” əsərini 
yazmışdır ----------------------------------------- 271
N
Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası 
Azərbaycanın tərkibində olmaqla Muxtar 
respublika elan edilmişdir (1922) ------------- 272
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı 
Bеynəlxalq Mübarizə Günü (26.06.) ---- 133,143
Neftçilər Günü (20.09.1994) ------------------ 193
Nəriman Nərimanovun Xatirə muzeyinin 
yaradılmasının (1977) 45 illiyi ---------------- 272
O
O.Sarıvəlli adına Əmircan qəsəbə kütləvi 
kitabxanasının (1932) 80 illiyi ---------------- 274
Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəyovun 
şah əsəri olan “Koroğlu” operasının ilk tamaşası-
nın keçirilməsinin (30.04.1937) 75 illiyi ------86
P
Prоkurоrluq İşçiləri Günü (01.10.1998) ----- 208
R
Ramazan bayramı (20-21.08.)----------------- 175
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi 
İşçilərinin Peşə Bayramı (06.12.2006) ------- 249
Radio və Televiziya verilişləri Komitəsinin 
yaradılmasının (04.06.1957) 55 illiyi -------- 132
Rеspublika Günü (28.05.1918.) --------------- 108
Rusiyada Böyük Oktyabr Sosialist inqilabı qələbə 
çalmışdır (25.10.1917) ------------------------- 231
S
Sahil qəsəbə kütləvi kitabxanasının (1977)  
35 illiyi ------------------------------------------- 274
Samux rayon MKS-nin yaranmasının (1992)  
20 illiyi ------------------------------------------- 274
Səhiyyə İşçiləri Günü (17.06.2001) ----- 132,142
Sərhəd Qоşunları Günü (16 dеkabr) --------- 250
Siyəzən rayon MKS-nin yaranmasının (1992)  
20 illiyi ---------------------------------------------35
SSRİ Nazirlər Soveti “Ermənistanm SSR-də 
yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan SSR-in 
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” 4083 
saylı qərar qəbul edib (23.12.1947) ---------- 250
Ş
Şamaxıda böyük dağıntı və tələfat törədən 
zəlzələnin (31.01.1902) 110 illiyi---------------- 3
Şəmkir rayon Mərkəzi kitabxanasının 
yaranmasının (1932) 80 illiyi ----------------- 274
Şərur rayon MKS-nin yaranmasının (1977)  
35 illiyi  ------------------------------------------ 274
Daşkəsən rayon MKS-nin (1982) 30 illiyi -- 274
Şüvəlan qəsəbə kütləvi kitabxanasının 
yaradılmasının (1947) 55 illiyi ---------------- 274
Şuşa rayonunun işğalının 20-ci ildönümü  
(08. 05. 1992)------------------------------- 107,114
Şuşa rayon MKS-nin yaranmasının (1977)  
35 illiyi ------------------------------------------- 274
Dostları ilə paylaş:
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə