Regulamin V wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rytm I Melodia” Damno 1 § OrganizatorzyYüklə 74 Kb.
tarix17.09.2018
ölçüsü74 Kb.
#68839

Regulamin

V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rytm i Melodia”

D a m n o 2 0 1 8

§ 1.
Organizatorzy.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Damnie.
§ 2.
Charakter konkursu.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa pomorskiego.
§ 3.
Cele konkursu
Celem konkursu jest:

 1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na związek między muzyką a plastyką

 2. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu konkursu

 4. Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży


§ 4.
Tematyka konkursu.
Muzyka jest dźwiękiem. Towarzyszy nam w życiu codziennym i przy szczególnych okazjach. Muzykę słyszymy wszędzie: w domu, w filharmonii, w cyrku, w dyskotece, na urodzinach, w autobusie - gdy jedziemy do szkoły, w lesie - gdy ptaki śpiewają i szumią drzewa. Muzyka wybrzmiewa z radia, magnetofonu, mp3, w mieście i na wsi. Jest nieodłącznym aspektem naszego bytu. Nie wyobrażamy sobie świata bez dźwięków, a wielu z nas także tego przedstawionego na kartce papieru lub powierzchni płótna. Wielu artystów tworzyło i tworzy swoje dzieła pod wpływem muzyki. Spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując tematy związane z szeroko pojętą muzyką. Stwórzcie w ten sposób „obraz muzyki” jej rytm i melodię.

§ 5.
Warunki uczestnictwa.


 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z wyjątkiem osób, które uczestniczą w zajęciach pracowni plastycznych, ośrodków kultury.

Uczestnicy będą oceniani w trzech grupach wiekowych:

 • 1 kategoria: Klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

 • 2 kategoria: Klasy 4 – 7 szkoły podstawowej

 • 3 kategoria: Klasy II – III gimnazjum

 1. Jeden uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.

 2. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 6 prac z każdej kategorii wiekowej z jednej placówki.

 3. Sposób oceny prac:

 • zgodność wykonanych prac z regulaminem,

 • poprawność merytoryczna,

 • pomysłowość,

 • czytelność przekazu,

 • estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp).

 1. W przypadku, gdy uczestnik startuje w niewłaściwej kategorii wynik będzie uznany za nieważny.

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia pracy oraz co najmniej jednej pracy plastycznej, która musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną, nieprzedstawianą w innych konkursach.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

 1. Prace mogą być wykonane techniką plastyczną:

 • rysunek (wykonany czarnym tuszem, kredkami różnego typu, węglem lub pastelami),

 • malarstwo,

 • grafika (z wyłączeniem grafiki komputerowej).

 1. Prace należy wykonać w formacie A-3 i zabezpieczyć przed zniszczeniem w trakcie przesyłki pocztowej. Prosimy nie oprawiać i nie rolować rysunków.

 2. Do każdej pracy powinien zostać dołączony opis.

 3. Opis pracy naklejony na odwrocie pracy i wykonany według wzoru załącznika nr 2 do regulaminu.

 4. Uczniowie, nauczyciele i opiekunowie biorący udział w konkursie oraz ceremonii wręczenia nagród wyrażają zgodę na zamieszczenie przez organizatorów zdjęć, wideo oraz reportaży na stronie internetowej.

 5. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

 7. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie przesyłki pocztowej.

 8. Regulamin konkursu i informacje z nim związane jest dostępny na stronie www.zsdamno.pl w zakładce konkursy  Rytm i Melodia.

 9. Organizator konkursu zachowuje prawo do aktualizacji regulaminu.

Informacja o dokonanych zmianach zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

 1. Przyjmuje się, że uczestnicy, biorący udział w konkursie zapoznali się z regulaminem i go akceptują.

 2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.


§ 6.
Termin i adres nadsyłania prac.
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia według wzoru załącznika nr 1 do regulaminu należy nadsyłać w terminie do 09 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa w Damnie, Damno 42, 76-231 Damnica dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Rytm i Melodia”.

§ 7.
Jury.


 1. Prace oceni Jury powołane przez organizatora.

 2. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

 3. Komisja Jury sporządza z obrad protokół.

§ 8.
Termin rozstrzygnięcia.


 1. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Damnie do 19.03.2018r.

 2. Wręczenie nagród nastąpi 24 marca 2018r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Damnie połączone z wystawą pokonkursową, podczas Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Rytm i Melodia”.

 3. Organizator nie zwraca kosztów podróży.


§ 9.
Nagrody i wyróżnienia.


 1. Nagrody:

 • NAGRODA WÓJTA GMINY DAMNICA

 • NAGRODY I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,

 • DYPLOMY I NAGRODY dla wyróżnionych.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.

 2. Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście podczas rozstrzygnięcia Konkursu.

 3. W przypadku nieodebrania nagrody, po upływie 7 dni od uroczystości wręczenia, może być ona wysłana wyłącznie po uprzednim powiadomieniu organizatora na koszt odbiorcy.

Załącznik nr 1
…………………………………………. ……………………………………………………….

Pieczątka szkoły zgłaszającej miejscowość i data wypełnieniaV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rytm i Melodia”

KARTA ZGŁOSZENIA PRAC PLASTYCZNYCH

Szkoła zgłaszająca:

nazwa: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………

adres: ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

telefon: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………

e – mail szkoły: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………


Lp.

Imię i nazwisko

autora

Godło

Kategoria

1 – 3 SP;

SP 4-7;

GimnazjumImię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna:

…………………………………………………………………………….
UWAGA:

W przypadku wypełniania zgłoszenia ręcznie, prosimy o uzupełnienie karty wielkimi literami.


…………………………………………………………..…Pieczątka i podpis dyrektora szkoły zgłaszającej

Załącznik nr 2
OPIS PRACY PLASTYCZNEJ:


V Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rytm i Melodia”

GODŁO:
(wypełnić wielkimi literami)

Kategoria wiekowa:
1-3 SP
4 – 7 SP
II – III Gim.


Yüklə 74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə