Republika e shqiperise agjencia e prokurimit publik dokumentat standardeYüklə 30,4 Kb.

səhifə9/35
tarix14.09.2018
ölçüsü30,4 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Dokumentat Standarde të Tenderit 
katalogut/eve e prodhuesit/ve te mallrave objekt prokurimi,(e perkthyer ne shqip), ne te
cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do te ofrohen.
i) Ofertuesi   duhet   të   dorëzoje   dokumentin   e   titulluar   “ofertë   teknike”,   per   seksionin   e
Materiale Elektrike  dhe  Materiale Hidraulike  për shkak të rëndësisë dhe sigurisë që

ˮ

ˮ
duhet   të   ofrojnë   këto   materiale   pasi   do   të   vendosen   në   objektet   shkollore   dhe
parashkollore,   sipas   tabelës   të   paraqitur   nga   autoriteti   kontraktor   (pjesë   e
dokumentacionit të specifikimeve teknike në DST), kërkesat e të cilit duhet të plotësohen
rigorozisht   nga   ofertuesi   për   të   gjithë   artikujt   e   listës.   Në   plotësim   të   kësaj   kerkese
dokumenti “ofertë teknike”  duhet të përmbajë të dhënat si mëposhtë:
Nr
Emertimi i
produkteve
Emertimi
kompanise
prodhuese.
Emertimi i
katalogut
Referenca ne
katallogje
Shënimet 
KOD i
produktit ose
nr. Faqes ne
katalog

Emërtimi i produkteve duhet të bëhet sipas listës ose preventivit të paraqitur nga AK.

“Emertimi i Katalogut   të prodhuesit ose distributorit të autorizuar. Referenca në
katallogje, kodi   produktit  (në  rast se mungon kodi i produktit të plotësohet nr. i
faqes), duke treguar kodin ose numrin e faqes së katalogut ne katalogun perkates ku
autoritetit kontraktor mund të gjejë specifikimet e plota teknike të ofertuesit të cilat
duhet të përputhen me specifikimet e AK.

Në fushën “SHËNIM” operatori ekonomik ofertues mund të shkruajë sqarime të
ndryshme ne lidhje me produktet e ofruara.

Hartimi dhe plotësimi i kërkesave të Ofertës Teknike më sipër, kërkohet që  të kryhet
nga vete ofertuesi,   për të vlerësuar në këtë mënyrë nëse, produktet që ofrohen të
jene ne perputhje me ato qe kerkohen prej Autoritetit Kontraktor  ne DST.

Mosplotesimi i ofertes teknike per te gjithe zerat e kerkuar eshte
kusht per skualifikim.
j) Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet te paraqesin mostrat (kampionet) sipas 
specifikimeve teknike të kërkuara në DST dhe mallrave të paraqitur në ofertën e tyre 
teknike (nga një kampion për çdo mall objekt të prokurimit për mjetete kërkuara) diten e 
hapjes se ofertave ne oren dhe vendin e caktuar në dokumentat e tenderit, per secilin prej 
produkteve të cilët do të listohen më poshtë;
1)
Elektroda  Inoksi, (1 pako)
2)
Gur Fresibel Betoni, (1 copë)
3)
Gur Fresibel metal, (1 copë)
4)
K. Katerma imp 4 mm, me granil, (1 pako/rulon)
5)
Llak me ngjyre, (1 copë)
6)
Pllaka gipsi 60x60, (1 copë)
7)
Pllaka majelike 20x30, (1 copë)
28


Dokumentat Standarde të Tenderit 
8)
Pllake qeramike importi dysheme, (1 copë)
9)
Silikon per llamarine, (1 copë)
10)
Brava D/A horizontale, (1 copë)
11)
Brave dere Automatike, (1 copë)
12)
Bravo Sekrete 3 Kunja, (1 copë)
13)
Kraheza D/A, (1 copë)
14)
MDF  17 mm ngjyre Gonja, (1 copë 30cmx30cm)
15)
MDF  17 mm ngjyre Rover, (1 copë 30cmx30cm)
16)
MDF 0.8 mm, (1 copë 30cmx30cm)
17)
MDF 0.4 mm, (1 copë 30cmx30cm)
18)
Xham i armuar me rrjet teli, (1 copë 30cmx30cm)
19)
Parket derrase t=20mm, (1 copë 30cmx30cm)
20)
Parket laminat t=0.7mm, (1 copë 30cmx30cm)
21)
Parket laminat t=10mm, (1 copë 30cmx30cm)
22)
Automa Termo el 1P 220V, 16A,  (1 copë)
23)
Automat  32 A, (1 copë)
24)
Automat  40A 220V, (1 copë)
25)
Automat  250A 4f, (1 copë)
26)
Automat  2P 63A, (1 copë)
27)
Automat  32A 220V, (1 copë)
28)
Automat 25 A 3 fazor 4 polar, (1 copë)
29)
Automat 25 A tek 220V, (1 copë)
30)
Automat 3 fazor  4 polar 100 A, (1 copë)
31)
Automat 3 fazor 4 polar 80 A, (1 copë)
32)
Automat Mag/Termo el 4P 380V 25 A, (1 copë)
33)
Automat Mag/Termo el 4P 380V 40 A, (1 copë)
34)
Automat Mag/Termo el 4P 380V 63 A, (1 copë)
35)
Automat Magneta-Termik 380V 40 A 4P, (1 copë)
36)
Automat Termo el 4P 380V 100 A, (1 copë)
37)
Automat Termo el 4P 380V 125 A, (1 copë)
38)
Automat termo/el.manj.Dif. 2P220V 32A, (1 copë)
39)
Automat termo/el.manj.Dif. 2P220V 40A, (1 copë)
40)
Çeles  me 2 pozicione, I-0-2 380 V20A, (1 copë)
41)
Drozel  18w, (1 copë)
42)
Drozel  36w, (1 copë)
43)
Drozela  32W, (1 copë)
44)
Drozela 60W, (1 copë)
45)
Izolant, (1 copë)
46)
Kabell  3x2.5, (1 copë)
47)
Kabell  3x4, (1 copë)
48)
Kabell  4x4, (1 copë)
49)
Llampa Prozhektori 250W, (1 copë)
50)
Llampa  Hologen 500 W, (1 copë)
51)
Llampa 100W, te thjeshta, (1 copë)
52)
Llampa Ekonomike  40W, (1 copë)
53)
Llampa Ekonomike 85W, (1 copë)
29


Dokumentat Standarde të Tenderit 
54)
Llampa Neoni   32  W rrethore, (1 copë) 
55)
Llampa Neoni 18W, (1 copë)
56)
Llampa Neoni 36W, (1 copë)
57)
Llampa Neoni 60W, (1 copë)
58)
Llampa Neoni 60W, (1 copë)
59)
Llampa neon Led me transformator te inkorporuar 60cm, (1 copë)
60)
Llampa neon Led me transformator te inkorporuar 120cm, (1 copë)
61)
Saracineska  2 ", (1 copë)
62)
Saracineska  Ø 3/4 Bronxi, (1 copë)
63)
Saracineska 1/2 ", (1 copë)
64)
Saracineska bronzi Ø 1", (1 copë)
65)
Tub Freksibel 1/2x1/2 f.f, (1 copë)
66)
Tub freksibel 1/2x3/8 f.m, (1 copë)
67)
Tub fresibel  ½, (1 copë)
68)
Grup Dushi Mishelator, (1 copë)
69)
Grup Lavamani mishelator, (1 copë)
70)
Grup lavamani muri, (1 copë)
71)
Grup Lavapjati  qafgjate  mishelator, (1 copë)
72)
Lavaman I vogel, (1 copë)
73)
Lavaman Porcelan Import, (1 copë)
74)
Perostat pompe uji, (1 copë)
75)
Rele bolieri, (1 copë)
76)
Rezistenc Bolieri me fllanc, (1 copë)
77)
Rezistence bolieri 100 litersh 1250-1400W, (1 copë)
78)
Salvavide 32A 220V, (1 copë)
79)
Salvavide 40A 220V, (1 copë)
80)
Salvavide 63A 220V, (1 copë)
81)
Salvavide 40A 3F 4P, (1 copë)
82)
Salvavide 63A 3F 4P, (1 copë)
83)
Salvavita 16-25 A 220 V, (1 copë)
84)
Start  36-40W, (1 copë)
85)
Starte  18-22W, (1 copë)
86)
Starte  32W, (1 copë)
87)
Starte  60w, (1 copë)
88)      Minisaracineska 1/2 bronxi(1 copë)
Shënim: Mosplotesimi paraqitjes së mostrave të kërkuara në vendin, ditën dhe orën e hapjes së 
ofertave per te gjithe mallrat objekt prokurimi eshte kusht per skualifikim.Mostrat duhet të jenë 
të njëjta me materialet e ofruara në ofertën teknike.
(të plotësohet nga autoriteti kontraktor)
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim.
30
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə