S-1 Dinin tanımını yapınızYüklə 170,96 Kb.
səhifə1/3
tarix26.10.2018
ölçüsü170,96 Kb.
  1   2   3


SOCEDEB
2012


GAZİANTEP


dikdörtgen 36
HOŞGÖR
KUR’AN KURSU SORU-CEVAP DİNİ BİLGİLERHOŞGÖR
KUR’AN KURSLARI
SORU-CEVAP

DİNİ BİLGİLER

SOCEDEB
2012

GAZİANTEP
S-1 Dinin tanımını yapınız?
Din akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla dünya ve ahirette iyiliğe ve doğruluğa götüren ilahi kanunlar bütünüdür.

S-2 Dinler kaça ayrılır?

Dinler üçe ayrılır:
1- İlahi dinler(Hak dinler),
2- İlahi olmayan dinler(Batıl dinler),
3- Muharref dinler(Aslı bozulmuş dinler).

S-3 Dinlerin kısımlarını örnek vererek açıklayınız?
İlahi Dinler: Vahiy kaynaklı dinler.
Örneğin: İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik
İlahi Olmayan Dinler: Vahye dayanmayan insanların fikirleri etrafında oluşan dinler. Örneğin: Budizm, Hinduizm, Jainizm vs.
Muharref Dinler: Vahiy kaynaklı bir din olduğu halde zamanla tahrif olan, aslı bozulan dinler. Örneğin: Günümüzdeki Hıristiyanlık ve Yahudilik.
Sihizim
: Semavi bir dinle semavi olmayan bir dinin karışımından ortaya çıkmış dinler. Örneğin:Hindistan’da. görülen Sih dini.

S-4 Monoteizm, politeizm, ateizm kavramlarını açıklayınız?
Monoteizm: Tek tanrıcılık (Tevhid)
Politeizm: Çok tanrıcılık; (Şirk)
Ateizm: Tanrı inancını yok sayma.

S-5 İman, tevhid, şirk, küfür kavramlarını açıklayınız?
İman:
Bir şeyi gönül huzuru ile benimsemek,
Tevhid: Bir tek yüce ve aşkın bir varlığa inanmak.
Şirk:
Birden çok tanrının varlığına inanmak.
Küfür:
Örtmek,inkar etmek, yok saymak.

S-6 Sahih bir imanda bulunması gereken şartlar nelerdir?
1 - İmanın ümitsizlikten uzak olması,
2 - İman esaslarının tümünü hoşgörmek,
3 - İmanı zayi edecek davranışlardan uzaklaşmak.


S-7 Kelime-i tevhid ve Kelime-i şehadetin anlamı nedir?

Kelime-i tevhid:
Allah’tan başka ilah yoktur.
Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın elçisidir.
Kelime-i şehadet:
Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın kulu ve elçisidir.

S-8 İman esasları nelerdir?


1-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.
2-Meleklere inanmak,
3-Kitaplara inanmak,
4-Peygamberlere inanmak.
5-Ahiret gününe inanmak,
6-Kaza ve kadere inanmak.

S-9 İslam’ın şartları nelerdir?
1-Kelime-i şehadet getirmek,
2-Namaz kılmak,
3-Zekat vermek,
4-Oruc tutmak,
5-Hacca gitmek.

S-10 Tahkiki , tafsili, icmali ve taklidi iman kavramlarını açıklayınız?
Tahkiki iman: Araştırmaya, anlamaya dayalı iman.
Tafsili iman :
İman esaslarına ayrı ayrı inanmak.
İcmali iman: İman esaslarının tümüne birden inanmak
Taklidi iman : Çevrenin telkiniyle oluşan iman.

S-11 İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır,açıklayarak belirtiniz?
Mü’min,münafık,kafir ve müşrik olmak üzere 4’e ayrılır
Mü’min: Allah’a Peygamberimiz’e ve Peygamberimiz’in Allah’tan getirdiklerine yürekten inanan kimse.
Münafık: Kalbi ile Allah’a,Peygambere inanmadığı halde, dili ile inandığını söyleyen kimse.
Kafir: Allah’a, Peygamberimiz’e ve İslam dininin temel esaslarına inanmayan kimse.
Müşrik: Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber başka tanrıların varlığını da kabul eden kimse.

S-12 Allah’ın zati sıfatlarını açıklayınız?
1-
Vücud: Yüce Allah’ın var olması,
2-Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcının olmaması.
3-Bekâ: Allah’u Teâlâ’nın varlığının sonu olmaması.
4-Vahdaniyet:
Allah’ın zatında ve fiillerinde bir olması
5-Muhallefetün- lil-havadis: Allah’ın sonradan yaratılanlara benzememesi.
6-Kıyam bi-Nefsihi: Allah’ın var olmak ve varlığını sürdürebilmek için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması,varlığının bizzat kendisinden olması.


S-13 Allah’ın rahmetini ifade eden güzel isimlerine birkaç örnek veriniz?
Rahman: Bütün aleme acıyan.
Rahim: Mü’minlere karşılık veren.
Mecid: Yüce,şerefli,lütuf ve keremi bol olan
Latif: Yaratılmışların ihtiyaçlarını karşılayan.
Şekur: Az bir iyiliğe karşılık, çok mükafat veren.
Bâsit: Allah’ın lütuf ve rahmetini kullarına yayması.
Vâsi: Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
Muhsî: Her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesi.
Zül-Celali ve’l-İkram: İkram ve İhsan sahibi hürmet ve saygıya yegâne layık ve tüm büyüklüklere sahip.
Mutekebbir: Büyük, azamet sahibi olan.
Câmi:
Derleyen, toplayan
Kahhar:
Her şeye ğalip olan.
Aliyy: Yüksek, ve yüce olan.
Basîr:
Her şeyi her yönüyle gören,
Bârî: Her mahlukatı özenle yaratan.
Celil: Büyüklüğü yüce olan.
Habîr: Her şeyden haberdar olan.
Kavî: Sınırsız kudret sahibi olan.
Kayyüm: Her şeyi kudret ve iradesiyle sürdüren.
Kebir: Büyük olan.
Metin:
Kuvvetli, hiçbir işin ona zor gelmemesi.
Muhyi: Dirilten hayat veren.
Muktedir: Gücü her şeye yeten.
Şehid: Her şeyi hakkıyla gören.
Kerim: Çok cömert .
Mukit: Rızıkları yaratan.

S-14 Allah’ın sevgi ve merhametini ifade eden güzel isimlerine birkaç tane örnek veriniz?
Afuvv
: Affeden. Birr: İyilikte bulunan.
Ğaffar: Bağışlayan. Hâdî: Hidayet eden
Rezzak: Rızık veren, Tevvâb: Tevbeleri kabul eden.


S-15 Allah’ın subuti sıfatlarını açıklayınız?

1-Hayat:
Allah’ın canlı ve diri olması.
2-İlim: Allah’ın olmuş,olacak her şeyi bilmesi.
3-İrade: Allah’ın her istediğini dilemesi.
4-Semi: Allah’ın her şeyi işitebilmesi.
5-Basar: Allah’ın her şeyi görebilmesi.
6-Kelam: Allah’ın konuşması.
7-Tekvin: Allah’ın her şeyi yaratması.
8-Kudret:
Allah’ın her şeye gücü yetmesi.

S-16 Melek ve mahiyeti hakkında bilgi veriniz?
Melek: Elçi haberci, kuvvet gibi anlamlara gelir. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Melekler, yemez, içmez, uyumaz ve cinsiyetleri yoktur.

S-17 Dört büyük melek ve görevleri hakkında bilgi veriniz?


Cebrail:
Vahiy meleği.
Mikail: Yeryüzünün işleyişiyle görevli melek.
Azrail: Ölüm meleği.
İsrafil: Sur’a üflemekle görevli melek.

S-18 Hafaza melekleri, Kiramen Katibin ve Münker-Nekir melekleri hakkında bilgi veriniz?
Hafaza Melekleri: İnsanları korumakla görevli, iyiliğe yönlendirir, kötülüklerden sakındırırlar.
Kiramen Katibin: Yazıcı meleklerdir. İnsanların davranışlarını gözler, iyilikleri ve günahları yazarlar.
Münker ve Nekir: Sorgu melekleri,insanların kabirde sorgulamalarını yapmakla görevlidir.
Hamele-i Arş: Arşı taşıyan melekler.

Mukarrebun ve İlliyyun: Allah’a çok yakın, şerefli bir mevkide bulunan melekler.


S-19 Batıl inançlar hakkında bilgi veriniz?

Falcılık: Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla yapılmaktadır. Peygamberler dahi geleceğe dair bilgiler veremezlerken falcıların gelecekten haber vermesi düşünülemez. Fal yapmak ve yaptırmak büyük günahtır.
Ruh çağırma: İslam’da ruh çağırma, ruhlarla irtibatlı olma yoktur.,
Büyü-Sihir: Dinimiz büyü-sihir gibi batıl şeyleri yapmayı, yaptırmayı kesinlikle yasaklamıştır.S-20 Kur’an’ın muhtelif isimleri nelerdir?
Kitap, Furkan, Hüda, Tenzil, Kelamullah, Beyan, Şifa ve Mubin’dir

S-21 Cin ve şeytan hakkında bilgi veriniz?
Cin: Cin kavramı Kur’an’da yer almakta ve cin adında bir sure bulunmaktadır. Cinler, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Cinlere de peygamberler gönderilmiş olup müslüman veya kafir olanları vardır
Şeytan:
Varlığı Kur’an’da haber verilen, insanları doğru yoldan saptıran, görünmeyen bir varlıktır.
Satanizm: Batıl bir akım olup şeytana tapmaya satanizm, şeytana tapan kimseye de satanist denir. Şeytan Allah’a isyan etmiştir. Tanrılık iddiasında bulunmadığı halde bazı insanlar şeytana tanrılık atfetmişlerdir. Satanizm ilk önce Hıristiyan kiliselerine bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki satanizm anlayışını 1960’larda Amerika’da La Vey üstlenmiştir. Satanistler kişileri alkol, uyuşturucu, canlı varlıkları öldürme, onları kurban etme gibi zararlı eylemlere yöneltmektedirler.

S-22 Vahiy ve mahiyeti hakkında bilgi veriniz?
Vahiy:
Sözlükte, gizli konuşma, gizli ve süratli olarak bildirme, gönderme, işaret gibi anlamlara gelir. İlk vahiy Miladi 610 yılı Mekke’de Hira mağarasında melek Cebrail (a.s) aracılığıyla Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olmaya başladı. Kur’an’ın indiriliş süreci 23 yıl sürdü.
S-23 Dört kutsal kitap dışında Allah’u Teala’nın peygamberlere verdiği sahifeler hakkında bilgi veriniz?

Hz. Adem (a.s)’a 10 Sahife
Hz. İbrahim (a.s)’a 10 Sahife
Hz. İdris (a.s)’a 30 Sahife
Hz. Şit (a.s)’a 50 Sahife

S-24 Hıristiyan dünyasının kabul ettiği İnciller hangileridir?
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri

S-25 Kutsal kitaplar hakkında bilgi veriniz?
Tevrat: İsrail oğullarına gönderilmiştir.
Zebur:
Hz. Davut (a.s)’a gönderilmiştir.
İncil: Hz. İsa’(a.s)’a gönderilmiştir.
Kur’an-ı Kerim:
Hz.Muhammed (a.s)’a gönderilmiştir.

S-26 Kur’an’ın toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında bilgi veriniz?
Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında cem edildi (Kitap haline getirildi.) Hz Osman zamanında yedi nüsha olarak çoğaltıldı. Kur’an-ı Kerim’in cem ve çoğaltma (istinsah) işleminde komisyon başkanlığını Zeyd b. Sabit yapmıştır.

S-27 Peygamber, rasul ve nebi kavramlarını açıklayınız?
Peygamber
: Elçi, haber getiren anlamında farsça bir sözcüktür. Arapça’da karşılığı gönderilmiş anlamında Rasul, haber veren anlamında Nebi’dir.

Rasul:Yeni bir öğreti ve kitap ile gönderilen elçi.
Nebi: Yeni bir öğreti veya kitap ile gönderilmeyip önceki elçinin kitabını veya öğretisini tebliğ etmekle görevli elçi.

S-28 Peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatları açıklayarak belirtiniz?
1-Sıdk: Doğru olmak.
2-Emanet: Güvenilir olmak.
3-Fetanet: Akıllı ve zeki olmak.
4-Tebliğ: Bildirmek, iletmek.
5-İsmet: Günah işlememek
(Zelle: Peygamberlerin işlediği küçük hatalar)

S-29Olağanüstü haller hakkında bilgi veriniz?
Mucize:
, Aciz bırakan, olağanüstü , karşı konulmaz gibi anlamlara gelir. Peygamber olmanın delillerinden biridir.

İrhas: Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü haller. Örneğin: Hz.İsa’nın kundakta iken konuşması.

Keramet: Allah’a ve Peygambere gönülden bağlı olan veli kulların gösterdiği olağanüstü haller.

Meunet: Veli olmayan bir kulunun darda iken Allah’tan yardım görüp kurtulması.

İstidrac: Kafir ve günahkar kişilerin arzu ve isteklerine göre ortaya çıkan olağanüstü haller.

İhanet : Kafir ve günahkar kişilerin arzu ve isteklerine aykırı meydana gelen olaylar. Örneğin: Müseylime bir gözü kör olan bir kişiye dua edince diğer gözü de kör oluyor.

S-30 Peygamberlerin görevleri hakkında bilgi veriniz?
Davet:Peygamberlerin temel görevi insanları tevhit inancına, her türlü şirkten arınarak bir tek Allah’a inanmaya çağırmak.
Beyan: Dinin esaslarını açıklamak.
İnzar: İnsanları uyarmak.
Tebşir: Salihleri müjdelemek.


S-31 Peygamberler ve kısa özellikleri hakkında bilgi veriniz?
Kur’an’da Açıkça İsminin Geçip Geçmediği Bilinmeyen Peygamberler

1-Zülkarneyn 2-Lokman 3-Üzeyir


Beş Büyük Peygamber:Hz.Nuh, Hz.İbrahim, Hz.Musa, Hz.İsa ve Hz.Muhammed.
Hz. İbrahim(a.s): Puta tapanlarla mücadele eden,aklıyla Rabbini bulan, tevhid inancının sembolü bir peygamber.
Hz. Musa (a.s):
Hızır (a.s) ile arkadaşlığı ve Hikmeti öğrenmek isteyişi,Firavun’la mücadelesi ve İsrailoğulları’nı dine daveti.
Hz. Eyyüp
(a.s): Sabrı, hastalığı ve yerden çıkan su ile yıkanması ve hastalıktan kurtulması,
Hz. Yusuf (a.s): Kardeş sevgisi ve hasreti, rüyası, köle olarak satılması ve Mısır’a melik olması.
Hz. Yunus (a.s.):Ninova şehrinden olup kavmine küsüp giden, balık sahibi peygamber.
Hz. İsa (a.s.) Hz. Meryem’in oğlu olup babasız dünyaya geldi.Hıristiyan dünyasının peygamberidir.

S-32 Kaza, kader,tevekkül,ahiret,ölüm ve ruh, hakkında bilgi veriniz?
Kaza:Allah’ın önceden takdir ettiği şeyleri, zamanı gelince yaratmasına kaza denir.
Kader:Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olacak her şeyin zamanı,yeri ve özelliklerini sonsuz bilgisiyle bilmesi ve takdir etmesi demektir.
Tevekkül: Bir şeyin gerçekleşebilmesi için gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra işin sonucunu Allah’a havale etmek.
Ahiret: İnsanların yeniden diriltilmeleriyle başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan zaman.
Ölüm:
Ruhun bedenden ayrılmasıyla başlayan, yeni ve ebedi bir hayatın başlangıcı.
Ruh:
Bedensel yaratılıştan sonra verilen ve mahiyeti yalnızca Allah tarafından bilinen ilahi bir emirdir.

S-33 Kabir,berzah, haşr, kıyamet ve mahşer hakkında bilgi veriniz?


Kabir:
Ölen kimselerin,haşr’i bekledikleri yer.
Berzah: Ölümle başlayıp haşr’e kadar süren zaman.
Haşr:Ölülerin diriltilip mahşere çıkarılması.
Kıyamet:
Birinci sura üflemekle başlayan hayat.
Mahşer:
İnsanların haşr ile toplandıkları yer.

S-34 Rızık, ecel,sual, hesap , mizan,cennet ve cehennem hakkında bilgi veriniz?
Rızık: Sözlükte azık, yenilen, içilen, faydalanılan şeydir.
Ecel: Önceden tespit edilmiş ölüm anını ifade eder.
Sual: Akıl sahibi insanların sorguya çekilmesi.
Hesap: Kıyamet gününde insanların sorgulanması.
Mizan: Sevap ve günahların tartılması.
Cennet: Mü’minlerin mükafatlarını görecekleri ebedi hayat.
Cehennem:Kafir ve günahkarların cezalarını görecekleri yer.

S-35 Reenkarnasyon hakkında bilgi veriniz?


Reenkarnasyon (tenasuh,ruh göçü): İnsanın veya başka bir canlının öldükten sonra, durumunun iyi ise daha iyi bir canlının bedenine, kötü ise daha kötü bir canlının bedeninde tekrar hayat bulması demektir. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Zerdüştlük bu inancı reddeder.

S-36 İbadetin tanımını yapınız?
İbadet: Sözlükte kullukta bulunmak, boyun eğmek ve itaat etmek demektir. Terim anlamı ise Allah’ı yüceltmek, O’na karşı sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek için iyi bir niyetle ortaya konan ve karşılığında sevap umulan tutum ve davranışlar demektir.

S-37 İbadetin çeşitleri nelerdir?
İbadetler bedeni,mali ve hem bedeni hem de mali olmak üzere üç kısma ayrılır. Ayrıca ibadetler şekle bağlı olanlar ve şekle bağlı olmayanlar diye de ikiye ayrılır.

S 38 Salih amelin tanımını yapınız?


Salih Amel: İmanın gereği olarak yapılan iyi, yararlı ve güzel davranışlar demektir.

S-39 Mükellef ne demektir?
Mükellef:Dinin emir ve yasakları ile yükümlü, sorumlu kimse demektir.Mükellef olmanın temel şartı akıl-baliğ olmaktır.

S-40 Ef’ al-i mükellefin görevlerini sayınız?
1-Farz 2-Vacip 3-Sünnet 4-Müstehap

5-Mübah 6-Haram 7-Mekruh 8-MüfsidS-41 Farzın tanımını yaparak kısımlarını belirtiniz?

Farz:Kesin bir delil ile kesinlikle emredilen dini yükümlülük.

Farz-ı ayın :Her mükellefin bizzat kendisinin yapmakla yükümlü olduğu işler.

Farz-ı kifaye :Bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin uhdesinden kalkan dini yükümlülük.
S-42 Vacip kavramını açıklayınız?

Vacip:Zanni bir delil ile yapılması dinimizce emredilen dini yükümlülük.
S-43 Sünnetin tanımını yaparak çeşitleri hakkında bilgi veriniz?

Sünnet:Farz ve vacip olmaksızın Peygamber Efendimiz tarafından yapılan ve bizden yapılması istenilen işler.

Sünnet-i müekkede: Sevgili Peygamberimizin devam edip de pek az terk ettiği işler.

Sünnet-i ğayr-i müekkede :Hz.Peygamberin devam ettiği fakat bağlayıcı olmadığını göstermek maksadıyla bazen terk ettiği işler.
Sünnet-i zevaid:Peygamberimizin ibadet kastı olmaksızın bir beşer olarak yaptığı işler.
Sünnet-i revatip: Beş vakit namazlar ile birlikte düzenli kılınan sünnet namazlara denir.

Sünnet-i reğaip:Revatip sünnet dışında değişik sebeplerle kılınan nafile namazlar. Örneğin kuşluk namazı, istihare namazı vs.
S-44 Müstehap mübah ve müfsid hakkında bilgi veriniz?

Müstehap:Peygamberimizin bazen yapıp bazen terk ettiği işler.

Mübah:Yapılması veya yapılmaması dinen caiz görülen işler.Yemek,içmek,uyumak gibi.
Müfsid
:Başlanmış bir ibadeti bozan işler.
Örneğin: Oruçlu iken yemek-içmek gibi.
S-45 Haramın tanımını yapınız?

Haram :Dinimizce yapılması kesin bir delille kesin ve bağlayıcı bir şekilde yasaklanan işlere haram denir.Adam öldürmek,yalan söylemek gibi. Haramı inkar eden dinden çıkar.

S-46 Mekruhun tanımını yaparak kısımlarını belirtiniz?

Mekruh: Kelime anlamı sevilmeyen, hoşlanılmayan, kötü görülen demektir.Fıkhi olarak, kesin ve bağlayıcı olmayan bir delil ile yapılmaması istenen işler.Mekruh iki kısma ayrılır.

Tahrim-i mekruh:Haram’a yakın olan mekruh. (Vacibleri terk etmek)

Tenzih-i mekruh:Helal’a yakın olan mekruh. (Sünnetleri terk etmek)
S-47 İbadet insana neler kazandırır?

1-Allah’a yaklaştırır,

2-İç huzuru sağlar,

3-Güven duygusunu geliştirir,

4-Kötülükten alıkoyar,

5-Sosyal yardımlaşmayı teşvik eder,

6-İnsanlar arasında kaynaşmayı sağlar,

7-Sabrı ve diğerğamlığı öğretir,

8-Güzel ahlakın edinilmesine katkıda bulunur,

9-Sorumluluk bilincini geliştirir.
S-48 Temizliğin kısımlarını açıklayarak belirtiniz?

Temizlik; maddi, manevi ve hükmi olmak üzere üç kısımdır.Maddi Temizlik:

Beden temizliği, elbise temizliği, çevre temizliği.Manevi Temizlik:
Kalp temizliği, güvenilir olma, sözünde durma.

Hükmi temizlik: Abdest, gusül, teyemmüm, mesh


S-49 Abdestin farzlarını belirtiniz?


Abdest’in Farzları:

1-Yüzü bir kere su ile yıkamak,

2-Elleri dirseklerle birlikte bir kere su ile yıkamak,

3-Başın dörtte birini ıslak el ile meshetmek,

4-Ayakları topuklarla birlikte bir kere su ile yıkamak.

S-50 Abdestin sünnetlerini belirtiniz?

1-Niyet etmek,

2-Euzu besmele çekmek,

3-Ağzı misvaklamak,

4-Abdest uzuvlarını ara vermeden yıkamak,

5-Azaları iyice ovmak,

6-Ağza 3 kere su alıp boşaltmak,

7-Ağzı çalkalamak (mazmaza),

8-Burna 3 kere su alıp boşaltmak,(istinşak)

9-Ayetteki sırayı gözetmek,

10-Her organı 3 kere yıkamak,

11-Yıkamaya sağdan başlamak,

12-Elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,

13-Sakalı hilallamak,

14-Yüzüğü oynatmak,

15-Kulakları meshetmek,

16-Boynu meshetmek,

17-Başın tamamını meshetmek,

18-Parmakların aralarını aralamak.
S-51 Abdestin adaplarından birkaç tanesini belirtiniz?

1-Namaz vakti girmeden abdest almak,

2-Abdest alırken kıbleye yönelmek,

3-Yüksek bir yere oturmak,

4-Abdestte başkasından yardım istememek,

5-Abdest alırken konuşmamak,

6-Abdestte suyu israf etmemek veya az kullanmamak,

7-Abdestten sonra kıbleye yönelip kelime-i şehadet getirmek.


S-52 Abdesti bozan durumları belirtiniz?

1-Önden ve arkadan çıkan katı ve sıvı atıklar,

2-Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan,irin ve sarı su gibi şeyler,
3-Yellenmek,
S-53 Guslün farzları nelerdir?

1-Ağza su alıp çalkalamak(mazmaza),

2-Burna su çekip yıkamak(istinşak)

3-Bütün vücudu yıkamak.

S-54 Gusul yapmayı gerektiren haller nelerdir?
1-Cünüplülük hali,

2-Ergen olan kadın ve erkeğin cinsi ilişkide bulunması,


3-Uykuda veya uyanıkken kadın ve erkeğin tenasül uzvundan bilinen sıvının gelmesi,

4-Kadınlarda görülen hayız (adet,regl) halinin bitmesi,

5-Doğum yapan kadının Nifas(Loğusalık)halinin bitmesi.
S-55 Gusülsüz yapılamayan işler nelerdir?

1-Namaz kılınmaz,

2-Kur’an’a el sürülmez,

3-Kabe tavaf edilmez,

4-Bir zorunluluk olmadıkça camiye girilmez,

5-Bayanlar hayız ve nifas hallerinde oruç tutamaz, namaz kılamazlar. (Orucu kaza ederler.)


S-56 Guslün sünnetleri nelerdir?

1-Gusle besmele ile başlamak,

2-Gusle niyet etmek,

3-Öncelikle beden üzerinde varsa necaseti gidermek,

4-Edep yerlerini yıkamak,

5-Gusle başlamadan önce abdest almak,

6-Gusle başlarken evvela üç defa başa, sonra üç defa sağ omuza, sonra üç defa sol omuza su dökmek,

7-Su dökünce bedeni ovmak,

8-Abdest alırken ayak yıkamayı en sona bırakmak,
S-57 Teyemmümün tanımını yaparak farzlarını belirtiniz?

Teyemmüm :Suyun bulunmadığı veya suyun kullanımının imkansız olduğu yer ve zamanlarda toprak ya da toprak cinsinden bir maddeye ellerimizi sürüp yüzü ve kolları meshetmek demektir.

Teyemmümün farzları:

1-Niyet etmek,

2-Yüzü ve kolları meshetmek.

S-58 Teyemmümü bozan durumları belirtiniz?

1-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar,

2-Abdest ve gusül için su bulunur ve suyu kullanmak mümkün olursa teyemmüm bozulur,

3-Özre istinaden teyemmüm alan kimsenin özrü ortadan kalkınca teyemmüm bozulur.


S-59 Teyemmümü caiz kılan şartlar nelerdir

1-Abdest veya gusle yetecek kadar temiz suyun bulunmaması,

2-Su alıp kullanma imkanının olmaması,

3-Bedenin tamamı veya çoğu yara olup suyu kullanmanın zararlı olması,S-60 Mest hakkında bilgi veriniz?

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə